Iberogast płyn - but. 100 ml

Opakowanie

but. 100 ml

Producent

Bayer

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat.: 20 kropli 3 razy dziennie; dzieci w wieku 6-12 lat: 15 kropli 3 razy dziennie. Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania. W przypadku nie ustępowania dolegliwości po 7 dniach stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny. Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób podania. Wstrząsnąć przed użyciem. Płyn rozcieńczyć w niewielkiej ilości płynu, przyjmować przed lub w czasie posiłków. Podczas dozowania trzymać butelkę z kroplomierzem pod kątem 45o. Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność preparatu.

Zastosowanie

Leczenie zaburzeń czynnościowych związanych z motoryką przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Iberogast i w jakim celu się go stosuje

Iberogast jest lekiem roślinnym do stosowania w leczeniu zaburzeń czynnościowych (żołądkowo-
jelitowych) związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja
czynnościowa (niestrawność) czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie
dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami,
nudnościami i zgagą.
Lek Iberogast łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Wykazuje
właściwości przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast

Kiedy nie stosować leku Iberogast
Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku.
Nie zaleca się podawania dzieciom w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku poniżej 6 lat każdy ból
brzucha powinien być konsultowany z lekarzem.
Jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby lub jeśli pacjent przyjmuje
leki, które - według ulotki dla pacjenta - mogą powodować działania niepożądane w postaci
uszkodzenia wątroby. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca,
ból w nadbrzuszu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Iberogast i skonsultować się z
lekarzem. Mogą to być objawy uszkodzenia wątroby.
Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem
stosowania leku Iberogast.
Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem, aby wykluczyć inne poważne choroby.

Lek Iberogast a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Interakcje nie są znane.

Lek Iberogast z alkoholem
Ze względu na zawartość alkoholu Iberogast nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany
u osób z chorobą alkoholową.
Lek Iberogast zawiera etanol (alkohol) w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Jednorazowa
dawka leku dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub
2,6 ml wina na dawkę.
Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami
wątroby lub padaczką, powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży albo planuje dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Iberogast w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera do 240 mg alkoholu (etanol). Jeśli lek Iberogast stosowany
jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i
obsługiwania maszyn (patrz punkt „Lek Iberogast z alkoholem”).

3. Jak stosować lek Iberogast

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Instrukcja pierwszego użycia kroplomierza

Odkręcić biało-
zieloną zakrętkę i
wyrzucić białą jej część.

Zakręcić zieloną
zakrętkę do oporu, aby
umieścić kroplomierz w
butelce.

Upewnić się, że
kroplomierz jest dobrze
włożony.

Podczas dozowania trzymać butelkę z kroplomierzem pod kątem 45°. Po użyciu szczelnie zamknąć
zieloną zakrętką.

Podanie doustne.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast przyjmuje się w niewielkiej ilości płynu przed lub w czasie
posiłków.

Zalecana dawka leku Iberogast to:
- dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3 razy na dobę po 20 kropli,
- dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 15 kropli,
- dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:
Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat
ich przyczyny.

Wstrząsnąć przed użyciem.
Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu Iberogast.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iberogast
Nie ma żadnych doniesień o ostrym przedawkowaniu. Zasadniczo jednak należy uwzględnić
zawartość alkoholu.
Przypadkowe przyjęcie o jedną lub dwie dawki leku Iberogast za dużo, tzn. łącznie od 40 do 60 kropli,
zwykle nie prowadzi do negatywnych konsekwencji. W przypadku przyjęcia znacznie większych
dawek, należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Iberogast
W przypadku pominięcia przyjęcia leku Iberogast, należy odczekać do nadejścia pory przyjęcia
następnej dawki i przyjąć wówczas dawkę przepisaną przez lekarza lub podaną w niniejszej ulotce
w punkcie dotyczącym dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości
takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność.
Częstość nieznana: występowały przypadki uszkodzenia wątroby (zwiększenie wartości
wskaźników czynności wątroby, żółtaczka polekowa, zapalenie wątroby i niewydolność
wątroby); w razie wystąpienia takich objawów, jak zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz i
odbarwiony stolec, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Iberogast i zgłosić się
do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

5. Jak przechowywać lek Iberogast

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Iberogast
100 ml płynu zawiera:
Iberis amara herbae extractum (wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego)  (1: 1,5 – 2,5) 15,0 ml
ekstrahent – etanol 50% (v/v)
Angelicae radicis extractum (wyciąg z korzenia arcydzięgla)           (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Matricariae flos extractum (wyciąg z kwiatu rumianku)                  (1: 2 - 4) 20,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Carvi fructus extractum (wyciąg z owocu kminku)                         (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Silybi mariani fructus extractum (wyciąg z owocu ostropestu)        (1: 2,5 – 3,5) 10,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Melissae folii extractum (wyciąg z liści melisy)                              (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Menthae piperitae folii extractum (wyciąg z liści mięty pieprzowej) (1: 2,5 – 3,5) 5,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Chelidonii herbae extractum (wyciąg z ziela glistnika)                    (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)
Liquiritiae radicis extractum (wyciąg z korzenia lukrecji)                 (1:2,5 – 3,5) 10,0 ml
ekstrahent – etanol 30% (v/v)

Lek Iberogast zawiera 29,5 – 32,6 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Iberogast i co zawiera opakowanie
Butelka z brunatnego szkła z biało-zieloną zakrętką polietylenową, z zabezpieczeniem gwarancyjnym,
aluminiową wkładką i kroplomierzem, w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 20 ml, 50 ml lub 100 ml płynu Iberogast.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca
STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstrasse 5
64295 Darmstadt
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza