Ibalgin Sport krem(50 mg+200 j.m.) - tuba 30 g

Opakowanie

tuba 30 g

Producent

Zentiva

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli i dzieci >12 lat: warstwę kremu o grubości 1 mm rozprowadzić na zmienionej chorobowo powierzchni i otaczającej okolicy i delikatnie wetrzeć; stosować 2-3 razy dziennie, co 4-5 h. W przypadku chorób żył, na chore miejsce może zostać zastosowany na noc opatrunek uciskowy. W przypadku leczenia rozległych i bolesnych krwiaków, na początku leczenia zaleca się zastosowanie opatrunku okluzyjnego, najlepiej w ciągu nocy. W celu złagodzenia silnego bólu zaleca się uzupełnienie leczenia podaniem ibuprofenu w tabletkach.

Zastosowanie

Leczenie miejscowe objawów zapalnych ostrych i przewlekłych chorób reumatoidalnych oraz bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa. Pomocniczo w leczeniu: zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych, wędrującego zapalenia żył, zapalenia żylaków, zmian miejscowych wywołanych leczeniem obliteracyjnym żylaków, zapalenia ścięgien oraz zapalenia mięśni i powięzi. Leczenie zmian pourazowych, powstałych np. przy uprawianiu sportu, takich jak: obrzęki, stłuczenia, krwiaki pourazowe, urazy stawów, uszkodzenia tkanek okołostawowych.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ibalgin Sport i w jakim celu się go stosuje

Ibalgin Sport jest wskazany do stosowania w leczeniu miejscowym objawów zapalnych ostrych i przewlekłych chorób reumatoidalnych, bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa. Ibalgin Sport można również stosować jako środek pomocniczy w leczeniu schorzeń takich jak zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych, zapalenie żył wędrujące, zapalenie żylaków, zmiany miejscowe wywołane leczeniem obliteracyjnym żylaków, zapalenie ścięgien oraz zapalenie mięśni i powięzi, leczenie zmian pourazowych powstałych np. przy uprawianiu sportu, takich jak obrzęki, stłuczenia, krwiaki pourazowe, urazy stawów, uszkodzenia tkanek okołostawowych.

Ibalgin Sport zawiera jako substancje czynne ibuprofen i heparynoid (heparynę). Ibuprofen należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Podany miejscowo jest wchłaniany przez skórę i działa przeciwbólowo, zmniejsza obrzęk i stan zapalny w chorym miejscu.
Heparynoid zapobiega tworzeniu skrzepów, przyspiesza proces wchłaniania krwiaków oraz nasila działanie przeciwzapalne. Podany miejscowo na skórę działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, wspomaga leczenie zakrzepowego zapalenia żył powierzchownych (żylaków) oraz krwiaków.

Krem można stosować również podczas leczenia ibuprofenem podawanym doustnie.

Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibalgin Sport

Kiedy nie należy stosować leku Ibalgin Sport

- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen, heparynoid lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);
- u pacjentów, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa;
- na otwarte rany, zmienioną powierzchnię skóry, błony śluzowe i do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Leku nie należy stosować w przypadku skazy krwotocznej, różnych postaci plamicy, małopłytkowości, hemofilii i różnego rodzaju stanów związanych ze skłonnością do krwawień.

Nie należy stosować kremu na duże powierzchnie ciała w przypadku zwiększenia wyników OB, gdyż stosowanie leku może maskować istotne zmiany tego wskaźnika.

Długotrwałe stosowanie tego leku może wywołać u niektórych pacjentów skórne reakcje nadwrażliwości. Jeśli wystąpią zmiany skórne (zaczerwienienie, wysypka, świąd, pieczenie, rumień) lek należy odstawić.

Stężenie ibuprofenu we krwi podczas stosowania miejscowego jest znacznie mniejsze niż po podaniu doustnym, jednak pacjenci z chorobami nerek, zaburzeniami żołądka i jelit powinni poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Po każdorazowym zastosowaniu leku należy umyć ręce.

Dzieci i młodzież
Lek jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Inne leki i Ibalgin Sport
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Kwas acetylosalicylowy podawany ogólnie nasila działanie heparyny.

Stosowanie heparyny na duże powierzchnie skóry lub jednoczesne leczenie przeciwzakrzepowe, np. podawanie leków przeciwzakrzepowych lub kwasu acetylosalicylowego, może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia krwawienia.

Leku nie należy stosować z lekami stosowanymi miejscowo zawierającymi tetracyklinę i hydrokortyzon, ze względu na niezgodność z heparynoidem.

Ciąża i karmienie piersią
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku długotrwale na duże powierzchnie ciała u kobiet w okresie ciąży. W ostatnich trzech miesiącach ciąży nie zaleca się stosowania leku.
Kobiety karmiące piersią powinny stosować lek jedynie przez krótki czas i na niewielkiej powierzchni ciała.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie stwierdzono wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ibalgin Sport zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, dlatego może powodować reakcje alergiczne (tzw. reakcje typu późnego). Zawiera także glikol propylenowy, dlatego może powodować podrażnienie skóry.
3. Jak stosować lek Ibalgin Sport

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 2 lub 3 razy na dobę, nie częściej niż co 4 do 5 godzin, rozprowadzić warstwę kremu o grubości 1 mm na chorej powierzchni i otaczającej okolicy a następnie delikatnie wetrzeć.

W przypadku schorzeń żył na chore miejsce można zastosować na noc opatrunek uciskowy.

W przypadku leczenia rozległych i bolesnych krwiaków na początku leczenia zaleca się, o ile jest to możliwe, zastosowanie kremu pod opatrunkiem okluzyjnum (z folii itp.), najlepiej na noc.

W celu złagodzenia silnego bólu zaleca się uzupełnienie leczenia podaniem ibuprofenu w tabletkach.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibalgin Sport
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku stosowania miejscowego nie są znane przypadki przedawkowania.
Przypadkowe przyjęcie doustne, np. przez dziecko, może spowodować wystąpienie nudności i wymiotów, biegunki, bólu brzucha. W takich przypadkach lekarz może sprowokować wymioty, będzie utrzymywał drożność dróg oddechowych i monitorował czynności serca aż do osiągnięcia stabilnego stanu pacjenta.
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniżej wymieniono możliwe działania niepożądane:
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania
Częstość nieznana: miejscowe podrażnienie w postaci pieczenia, świądu, zaczerwienienia lub wysypki*.

Zaburzenia układu immunologicznego
Częstość nieznana: możliwe wystąpienie reakcji alergicznej*.

* działania niepożądane mogące wystąpić u wrażliwych pacjentów

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza.

5. Jak przechowywać lek Ibalgin Sport

Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibalgin Sport
Substancjami czynnymi leku są ibuprofen (5%) i heparynoid (200 j.m./g).
Pozostałe składniki to: triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, makrogolu eter stearylowy, makrogolu eter stearylowy 1050, hydroksyetyloceluloza, kwas stearynowy, alkohol cetostearylowy, metylu parahydroksybenzoesan (E 218), propylu parahydroksybenzoesan (E 216), glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Ibalgin Sport i co zawiera opakowanie
Prawie biały krem.
Wielkość opakowania: 1 tuba po 30 g lub 1 tuba po 50 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny
Zentiva k.s., Dolni Mecholupy, U kabelovny 130, 102 37 Praga 10, Republika Czeska.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza