Ibalgin Fast tabl. powl.(400 mg) - 6 szt.

Opakowanie

6 szt.

Producent

Zentiva

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież o mc. od 40 kg (≥12 lat): dawka początkowa wynosi 400 mg, następnie jeśli to konieczne 400 mg co 6 h zależnie od nasilenia bólu. Przerwa między dawkami powinna wynosić co najmniej 6 h. Maksymalna dawka dobowa wynosi 1200 mg ibuprofenu. Jeśli istnieje potrzeba przyjmowania leku dłużej niż 3 dni w przypadku migrenowego bólu głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w przypadku leczenia bólu lub gdy objawy nasilą się, należy skonsultować się z lekarzem. Szczególne grupy pacjentów. Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, jednak należy zachować większą ostrożność. Lek jest przeciwwskazany u dzieci o mc. <40 kg (<12 lat). Spoób podania. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Przyjmowanie z posiłkiem zwiększa tolerancję na lek i zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych (rozpoczęcie działania leku może być wtedy opóźnione).

Zastosowanie

Objawowe leczenia łagodnego do umiarkowanie ostrego bólu różnego pochodzenia, tj. bóle głowy (włączając ciśnieniowy ból głowy oraz bóle migrenowe), bóle zębów, bóle po usunięciu zębów (włączając chirurgiczne usunięcie zęba wklinowanego), bóle mięśni i bolesne miesiączkowanie. Objawowe leczenie gorączki. Lek przeznaczony dla dorosłych i młodzieży o mc. od 40 kg (≥12 lat).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Ibalgin Fasti w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku – ibuprofen - należy do grupy tak zwanych niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ); leki te wykazują działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.
Ibalgin Fast zawiera ibuprofen w postaci ibuprofenu z lizyną, który szybciej łatwo rozkłada się
w organizmie i substancja czynna jest łatwo wchłaniana do krwiobiegu, a więc szybko dociera do
miejsca bólu.
Ibalgin Fast jest przeznaczony do objawowego leczenia łagodnego do umiarkowanie ostrego bólu
różnego pochodzenia, jak na przykład ból głowy (również ból ciśnieniowy i ból migrenowy), ból zęba,
ból po usunięciu zęba (również po chirurgicznym usunięciu zęba wklinowanego), ból mięśni i bóle
menstruacyjne.
Ibalgin Fast jest również stosowany w leczeniu objawowym gorączki.

Lek może być stosowany u dorosłych i młodzieży o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i starszych).2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibalgin Fast

Kiedy nie stosować leku Ibalgin Fast
- jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen (substancję czynną leku Ibalgin Fast) lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki
  przeciwzapalne objawiająca się skróconym oddechem, astmą, katarem, obrzękiem lub pokrzywką
- jeśli u pacjenta występuje lub występowało nawracające owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy,
  lub krwawienie do żołądka lub dwunastnicy, lub jeśli taki stan powtarzał się w przeszłości (tj. co
  najmniej dwukrotnie)
- w przypadku krwawienia z przewodu pokarmowego lub przedziurawienia przewodu
  pokarmowego, związanego z wcześniej stosowanym leczeniem NLPZ
- jeśli u pacjenta występuje krwawienie z naczyń mózgowych lub inne aktywne krwawienie
- jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi lub zaburzenia krzepnięcia
- jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek
- jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub
  przyjmowaniem niewystarczającej ilości płynów)
- jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży
- u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed zastosowaniem leku Ibalgin Fast pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą,
jeśli:
- u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby.
- pacjent jest bezpośrednio po dużych zabiegach chirurgicznych.
- u pacjenta występują wrodzone zaburzenia wytwarzania krwi (np. porfiria ostra przerywana).
- u pacjenta występuje astma oskrzelowa.
- pacjent jednocześnie zażywa leki, które mogą zwiększać ryzyko toksycznego wpływu na przewód
  pokarmowy lub ryzyko krwawienia (patrz poniżej).
- u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (zaburzenie układu immunologicznego) lub
  mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko wystąpienia aseptycznego zapalenia opon mózgowo-
  rdzeniowych).
- u pacjenta występuje zapalna choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, tj. choroba
  Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie okrężnicy.
- u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce
  piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic
  obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli
  pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).
- pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze , cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie
  cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.
- u pacjenta występuje katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe obturacyjne zaburzenia oddychania,
  ponieważ istnieje zwiększone ryzyko reakcji alergicznych. Mogą one wystąpić w postaci napadu
  astmy (tzw. astma analgetyczna), obrzęku Quinckego lub pokrzywki.
- pacjent jest odwodniony.

Podczas długotrwałego stosowania leku Ibalgin Fast należy wykonywać regularne badania kontrolne
czynności wątroby i nerek, jak również badania krwi.

Działania niepożądane można minimalizować stosując krótkotrwale najmniejszą skuteczną dawkę.
U pacjentów w podeszłym wieku występuje zwiększone ryzyko działań niepożądanych.

Jednoczesne stosowanie z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy 2, zwiększa
ryzyko działań niepożądanych (patrz punkt „Lek Ibalgin Fast a inne leki”), dlatego należy unikać takiego
połączenia.
Przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia podczas stosowania leku
Iblagin Fast krwawienia z przewodu pokarmowego lub owrzodzenia.

Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie lub perforacja, które mogą prowadzić do zgonu,
mogą wystąpić w każdym momencie podczas leczenia, mogą być poprzedzone objawami
ostrzegawczymi lub wystąpić u pacjentów z poważnymi reakcjami dotyczącymi przewodu
pokarmowego w przeszłości lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze lub
reakcje nie występowały. Ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji
jest wyższe po zwiększaniu dawek u pacjentów z owrzodzeniem w wywiadzie oraz u pacjentów
w podeszłym wieku. Niektóre leki stosowane jednocześnie mogą zwiększać ryzyko toksycznego
działania na przewód pokarmowy lub krwawienia (inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, selektywne inhibitory wychwytu
zwrotnego serotoniny (SSRI) lub leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy).
U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wpływu toksycznego na przewód pokarmowy należy
rozważyć równoczesne podawanie leków ochronnych (tj. mizoprostol lub inhibitory pompy
protonowej).

Jeśli u pacjenta występowało toksyczne działanie na przewód pokarmowy, szczególnie dotyczy to
pacjentów w podeszłym wieku, należy zgłaszać lekarzowi każde nietypowe objawy brzuszne
(w szczególności krwawienia z układu pokarmowego), zwłaszcza występujące na początku leczenia.

Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z
niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych
dawkach.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia [3 dni w przypadku migrenowego
bólu głowy lub gorączki oraz 4 dni w przypadku leczenia bólu].

Podczas stosowania NLPZ bardzo rzadko obserwowano poważne reakcje skórne z zaczerwienieniem
i pęcherzami, niektóre z nich miały skutek śmiertelny (złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-
Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka/zespół Lyell`a; patrz punkt 4). Zwiększone
ryzyko wystąpienia takich reakcji występuje zwłaszcza w początkowym etapie leczenia, reakcja występuje
w większości przypadków podczas pierwszego miesiąca terapii. Należy zaprzestać stosowania leku Ibalgin
Fast i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej,
uszkodzeń błon śluzowych lub jakichkolwiek innych objawów nadwrażliwości.

Ciężkie ostre reakcje nadwrażliwości (na przykład wstrząs anafilaktyczny) występują bardzo rzadko.
W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leku Ibalgin Fast
należy przerwać przyjmowanie leku Ibalgin Fast i natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz także
punkt 4. Możliwe działania niepożądane).

Ogólnie, nadużywanie leków przeciwbólowych (stosowanie kilku rodzajów) może prowadzić do
trwałych ciężkich zaburzeń nerek. Ryzyko to może zwiększać się na skutek wysiłku fizycznego,
z którym związana jest utrata soli i odwodnienie. Dlatego należy unikać opisanej powyżej sytuacji.

Podczas ospy wietrznej zaleca się unikania stosowania leku Ibalgin Fast.

Długotrwałe stosowanie wszelkiego rodzaju leków przeciwbólowych w bólu głowy może
spowodować pogorszenie objawów. Jeśli u pacjenta występują często lub codziennie bóle głowy
pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw bólowi głowy należy skonsultować się
z lekarzem przed przyjęciem innego leku przeciwbólowego. Należy przerwać leczenie w przypadku
rozpoznania bólu głowy związanego z nadużywaniem leków.

Ibuprofen może maskować objawy infekcji (gorączka, ból i obrzęk).

Młodzież
Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek u odwodnionej młodzieży.

Lek Ibalgin Fast a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Czego należy unikać podczas stosowania tego leku
Lek Ibalgin Fast może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na
działanie leku Ibalgin Fast. Na przykład:
- leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu
  zakrzepów, takie jakaspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna)
- leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, np. kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak
  leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan)

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio lekach, w szczególności jeśli pacjent przyjmuje:
- kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ (leki przeciwzapalne i przeciwbólowe) oraz
  glikokortykoidy (leki zawierające kortyzon lub podobne substancje), ponieważ leki te mogą
  zwiększać ryzyko owrzodzeń i krwawień z przewodu pokarmowego
- selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) (leki stosowane w depresji),
  ponieważ leki te mogą zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego
- leki przeciwpłytkowe, ponieważ mogą zwiększać ryzyko krwawień
- kwas acetylosalicylowy (w małej dawce), ponieważ działanie rozrzedzające krew może być
  zaburzone
- leki przeciwnadciśnieniowe lub moczopędne, ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tych
  leków i może zwiększyć się ryzyko dotyczące nerek
- leki moczopędne oszczędzające potas, ponieważ może to prowadzić do hiperkaliemi
- antybiotyki chinolonowe, ponieważ może być zwiększone ryzyko drgawek
- aminoglikozydy (antybiotyki), ponieważ ibuprofen może zmniejszać klirens aminoglikozydów,
  ich jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko toksycznego wpływu na nerki i ucho
  wewnętrzne
- pochodne sulfonylomocznika (leki przeciwcukrzycowe) ze względu na możliwość interakcji
  z ibuprofenem
- leki zawierające lit (leki stosowane w chorobie maniakalno-depresyjnej i depresji), digoksyna
  (stosowaną w niewydolności serca), leki przeciwzakrzepowe (takie jak warfaryna), fenytoina
  (stosowana w padaczce) i metotreksat (lek stosowany w chorobach nowotworowych lub
  reumatyzmie) ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tych leków
- sulfinpyrazon, probenecyd (leki stosowane w leczeniu dny), ponieważ wydalanie ibuprofenu
  może być opóźnione
- dane kliniczne wskazują, że NLPZ mogą zwiększać stężenie baklofenu w osoczu
- cyklosporyna, takrolimus (leki immunosupresyjne), ponieważ mogą uszkodzić nerki
- zydowudyna (lek stosowany w leczeniu HIV/Aids), ponieważ stosowanie leku Ibalgin Fast może
  powodować zwiększone ryzyko krwawienia do stawów lub krwawienia prowadzącego do
  obrzęków u pacjentów HIV (+) z hemofilią
- inhibitory CYP2C9, ponieważ jednoczesne stosowanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9
  (worykonazol, flukonazol) mogą zwiększać ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9).

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibalgin Fast.
Dlatego też przed zastosowaniem leku Ibalgin Fast z innymi lekami zawsze należy poradzić się z
lekarza lub farmaceuty.

Ibalgin Fast z jedzeniem, piciem i alkoholem
Tabletkę powlekaną należy połknąć w całości i popić odpowiednią ilością płynu.
Tabletki można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. W przypadku przyjęcia tabletki
z posiłkiem lub w krótkim czasie po posiłku rozpoczęcie działania leku może być opóźnione.
Jakkolwiek przyjmowanie z posiłkiem poprawia tolerancję leku i zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia dolegliwości żołądkowo-jelitowych.
Podczas leczenia nie zaleca się spożywania napojów alkoholowych i palenia tytoniu.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Należy poinformować lekarza o zajściu w ciążę podczas stosowania leku Ibalgin Fast.
Nie wolno stosować leku u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.
Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży lek można stosować wyłącznie po zaleceniu lekarza.
Krótkotrwałe stosowanie leku Ibalgin Fast, jeśli to konieczne, jest możliwe, ponieważ ibuprofen
przenika do mleka matki w małej ilości. Niekorzystny wpływ na karmione piersią dziecko nie jest
spodziewany i nie był nigdy udokumentowany. W przypadku długotrwałego stosowania należy
skonsultować się z lekarzem.
Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest
odwracalne po zaprzestaniu stosowania leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może powodować zawroty głowy, zmęczenie i zaburzenia widzenia, dlatego może niekorzystnie
wpływać na czynności wymagające zwiększonej uwagi. Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy nie
należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Ibalgin Fast zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.3. Jak stosować lek Ibalgin Fast

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisanow ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku 12 lat i starsi)
Dawka początkowa to 1 tabletka leku Ibalgin Fast (400 mg ibuprofenu), następnie, 1 tabletka leku
(400 mg ibuprofenu) co 6 godzin zależnie od potrzeby.
Należy zachować co najmniej sześciogodzinną przerwę między dawkami i nie przyjmować więcej niż
3 tabletek leku Ibalgin Fast (1200 mg ibuprofenu) w ciągu 24 godzin bez zalecenia lekarza.

Leku Ibalgin Fast nie wolno stosować u dzieci o masie ciała poniżej 40 kg (w wieku poniżej 12 lat) ze
względu na dużą zawartość substancji czynnej w jednej tabletce.

Pacjenci w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się dawkowanie tak jak u pacjentów dorosłych, należy jednak
zachować większą ostrożność (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby należy zachować zwiększoną ostrożność (patrz
punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności).

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u dorosłych konieczne jest stosowanie leku dłużej niż 3 dni
w przypadku migrenowych bólów głowy lub gorączki lub dłużej niż 4 dni w leczeniu bólu lub jeśli
nastąpi pogorszenie objawów.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u młodzieży (w wieku 12 lat i powyżej) konieczne jest
stosowanie tego leku dłużej niż 3 dni lub jeśli nastąpi pogorszenie objawów.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibalgin Fast
Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Ibalgin Fast lub jeśli dziecko przypadkowo
przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać
opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku
podjąć.

Objawy mogą obejmować nudności, , ból brzucha, wymioty (mogą występować ślady krwi),
krwawienie z przewodu pokarmowego (patrz również punkt 4 poniżej), biegunka, bóle głowy.
dzwonienie w uszach, dezorientację i oczopląs. Może także wystąpić niepokój, senność, dezorientacja
lub śpiączka. Sporadycznie u pacjentów rozwijają się drgawki. Po przyjęciu dużej dawki występowała
senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata przytomności, drgawki (głównie u dzieci),
osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna i problemy z oddychaniem Czas
protrombinowy (INR) może być wydłużony, prawdopodobnie w wyniku wpływu na działanie
krążących czynników krzepnięcia. Może wystąpić ostra niewydolność nerek i uszkodzenie wątroby.
Możliwe jest zaostrzenie objawów astmy u pacjentów z astmą. Istnieje prawdopodobieństwo
wystąpienia niskiego ciśnienie krwi i zmniejszenia liczby oddechów.

Pominięcie zastosowania leku Ibalgin Fast
Jeśli pacjent zapomni zażyć lek, nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej
dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się u pacjentów w podeszłym
wieku, u pacjentów po przebytej chorobie wrzodowej żołądka lub dwunastnicy (zazwyczaj
z towarzyszącym krwawieniem lub uszkodzeniem błony śluzowej), u pacjentów po długotrwałym
leczeniu lekami zawierającymi kwas acetylosalicylowy.

Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej w momencie
wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, takich jak wysypka skórna, uszkodzenie
błon śluzowych, pokrzywka, nagły obrzęk okolic oczu, uczucie bólu w klatce piersiowej powiązane
z trudnością w oddychaniu lub przełykaniu, ból w nadbrzuszu, zaburzenia widzenia lub krwawienie
z przewodu pokarmowego (krwawe wymioty lub czarny kolor stolca).

Poniżej opisano działania niepożądane, które mogą wystąpić, w podziale na grupy według częstości
ich występowania:
Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):
nudności, wymioty, zgaga, biegunka, zaparcie, wzdęcia.
Często (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 pacjentów):
ból brzucha i niewielkie krwawienia w żołądku i (lub) w kale, które mogą w pojedynczych
przypadkach powodować anemię.
Niezbyt często (mogą wystąpić z częstością do 1 na 100 pacjentów):
ból głowy, zawroty głowy (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), bezsenność, pobudzenie,
drażliwość lub zmęczenie, zaburzenia widzenia, pokrzywka, świąd, reakcje alergiczne (takie jak
wysypka skórna i świąd oraz ataki astmy), zapalenie błony śluzowej żołądka, owrzodzenia żołądka i
jelit czasami z towarzyszącym krwawieniem (czarne stolce i krwawe wymioty) i perforacja, zapalenie
błony śluzowej jamy ustnej z owrzodzeniami (wrzodziejące zapalenie jamy ustnej), pogorszenie
istniejącej choroby jelita (zapalenie okrężnicy lub choroba Crohna).
Rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 1 000 pacjentów):
niewydolność serca, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zwłaszcza u pacjentów
z chorobą tkanki łącznej lub toczniem rumieniowatym układowym), zaburzenia percepcji kolorów,
niewyraźne widzenie, szumy uszne, zaburzenia czynności wątroby (zazwyczaj przemijające).
Bardzo rzadko (mogą wystąpić z częstością do 1 na 10 000 pacjentów):
trudności w oddychaniu (szczególnie u pacjentów z astmą oskrzelową), nasilenie astmy, stany zapalne
błony śluzowej przełyku (gardła lub odcinka przełyku prowadzącego do żołądka), zapalenie trzustki
z towarzyszącym silnym bólem w nadbrzuszu promieniującym to pleców, nudnościami i wymiotami,
nietypowe zwężenie jelita, problemy z wytwarzaniem krwinek (pierwsze objawy: gorączka, ból
gardła, powierzchniowe owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, ciężkie wyczerpanie,
krwawienia z nosa i skóry), zatrzymanie płynów i (lub) sodu, reakcje psychotyczne, depresja,
niestabilność emocjonalna, kołatanie serca (pacjent odczuwa gwałtowne bicie serca), atak serca (zawał
serca), zmniejszenie lub zwiększenie ciśnienia krwi, zapalenie pęcherza moczowego, obecność krwi
w moczu, zaburzenia czynności nerek w tym obrzęk i mętny mocz (zespół nerczycowy) lub zapalenie
nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek), które może prowadzić do ostrej niewydolności nerek, krew
w moczu i gorączka mogą być objawami uszkodzenia nerek (martwica brodawek nerkowych),
zwiększone stężenie mocznika we krwi, obrzęk, zaburzenia wątroby (pierwszym objawem może być
przebarwienie skóry), uszkodzenie wątroby szczególnie podczas długotrwałej terapii, niewydolność
wątroby, ostre zapalenie wątroby (zażółcenie skóry lub białek oczu, zmęczenie i gorączka),
pęcherzowe ciężkie postacie reakcji skórnych, w tym wysypka z zaczerwienieniem i pęcherzami na
skórze, zespół Stevensa-Johnsona i martwica tkanek, ciężkie reakcje alergiczne (obrzęk twarzy,
języka lub krtani, duszność, częstoskurcz, niedociśnienie tętnicze, ciężki wstrząs), utrata włosów
(łysienie), zapalenie naczyń.
W wyjątkowych przypadkach podczas ospy wietrznej mogą wystąpić ciężkie zakażenia skóry
i powikłania dotyczące tkanek miękkich. Opisywano zaostrzenie stanów zapalnych związanych
z zakażeniem (np. martwicze zapalenie powięzi) podczas jednoczesnego stosowania niektórych leków
przeciwbólowych (NLPZ). Jeśli objawy zakażenia wystąpią lub nasilą się podczas stosowania leku
Ibalgin Fast, pacjent musi niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Należy w tym wypadku ustalić, czy
wskazane jest stosowanie leków przeciwzakaźnych i (lub) antybiotyków.
Leki zawierające ibuprofen (oraz niektóre inne NLPZ), tj. Ibalgin Fast mogą nieznacznie zwiększać
ryzyko wystąpienia ataku serca (zawału mięśnia sercowego) lub udaru.
Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
Mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS
należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów
(rodzaj białych krwinek), zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181 C
02 - 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
E-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Ibalgin Fast

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ibalgin Fast
Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletka powlekana zawiera 400 mg ibuprofenu
w postaci 683,246 mg ibuprofenu z lizyną.
Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:
Celuloza Mikrokrystaliczna Krzemowana (zawiera celulozę mikrokrystaliczną oraz dwutlenek
krzemionki koloidalnej), Kroskarmeloza Sodowa, Krzemionka Koloidalna Bezwodna,
Hydroksypropyloceluloza (typ EF), Sodu Stearylofumaran.
Otoczka:
Hypromeloza 2910/3, makrogol 6000, talk, tytanu dwutlenek (E 171), polisorbat 80, symetykon
emulsja SE 4 (zawiera wodę, dimetykon, metylocelulozę i kwas sorbinowy), erytrozyna (E 127).

Jak wygląda lek Ibalgin Fast i co zawiera opakowanie
Lek Ibalgin Fast to różowe podłużne obustronnie wypukłe tabletki powlekane o wymiarach około
19,1 x 9,1 mm.

Opakowanie zawiera 6, 12, 18 lub 24 tabletki powlekane, tj. 1 do 4 blistrów po 6 tabletek
powlekanych, w tekturowym pudełku, z dołączoną ulotką dla pacjenta.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:
Podmiot odpowiedzialny:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Wytwórca:
Zentiva k.s.,
U kabelovny 130,
Dolní Měcholupy,
102 37 Praga 10,
Republika Czeska.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: kwiecień 2019

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza