hascovir-control

Postać

tabletki

Substancja czynna

acyklowir

Wskazania

opryszczka

 1. Hascovir control co to jest
 2. Dawkowanie preparatu
 3. Możliwe skutki uboczne
 4. Hascovir control w ciąży i okresie karmienia piersią
 5. Interakcje z innymi lekami
 6. Środki ostrożności

Hascovir control co to jest

Hascovir control to lek na opryszczkę dostępny bez recepty. Ma postać tabletek o dawce 200 mg. Preparat stosuje się w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirus opryszczki pospolitej Herpes simplex. Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Jak działa Hascovir control? Substancją czynną preparatu jest acyklowir. Jego działanie polega na hamowaniu namnażania wirusów z grupy Herpes.

Wskazania do stosowania

Preparat stosuje się jako lek na opryszczkę. Wskazania do jego przyjmowania stanowią choroby wywołane wirusem Herpes simplex:

 • nawrotowa opryszczka warg i twarzy,
 • nawrotowa opryszczka zewnętrznych narządów płciowych.

Należy pamiętać, że tabletki Hascovir control powinny być stosowane wyłącznie przez osoby dorosłe, u których lekarz stwierdził zakażenie opryszczką pospolitą.

Kiedy nie stosować tego leku

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten preparat. Podstawowe przeciwwskazania do stosowania tabletek to:

 • nadwrażliwość na substancje czynną acyklowir lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych zawartą w składzie leku,
 • wiek pacjenta poniżej 18 lat.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Hascovir control zawiera 200 mg substancji czynnej acyklowiru.
Substancje pomocnicze to: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa.

Dawkowanie preparatu

Jak stosować Hascovir control? Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych to 1 tabletka 200 mg 5 razy na dobę. Kolejne tabletki należy przyjmować w odstępach co 4 godziny, z zachowaniem przerwy w nocy. Lek można przyjmować niezależnie od spożywanych posiłków.

W przypadku nawracających zakażeń wirusem opryszczki stosowanie leku zaleca się rozpocząć w momencie pojawienia się objawów zwiastunowych takich jak:

 • uczucie napięcia,
 • pieczenie,
 • świąd,
 • wystąpienie pierwszych zmian na skórze lub wargach.

Jak długo stosować preparat? Leczenie opryszczki Hascovirem control powinno trwać 5 dni. Jeśli po tym okresie pacjent nie zauważy poprawy lub objawy ulegną nasileniu, to należy skonsultować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek podczas leczenia powinni przyjmować zwiększone ilości płynów. Jeśli acyklowir jest stosowany doustnie zgodnie z zaleceniami, to z reguły nie dochodzi do kumulacji leku ponad poziom bezpieczny dla podania dożylnego. Natomiast u osób z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. dawkowanie preparatu musi zostać dostosowane przez lekarza. W takim przypadku zaleca się zmniejszenie ilości przyjmowanego leku – zazwyczaj należy stosować 1 tabletkę 2 razy na dobę w odstępach co około 12 godzin.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zalecane doustne dawkowanie preparatu nie prowadzi do kumulacji acyklowiru ponad poziom uznany za bezpieczny dla podania dożylnego

U osób w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę możliwość występowania zaburzeń czynności nerek i dbać o utrzymywanie prawidłowego nawodnienia organizmu. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek o dawkowaniu Hascovir control powinien zadecydować lekarz.

Zabronione jest stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Przyjęcie większej ilości leku niż zalecana

W razie przedawkowania Hascovir control należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W przypadku jednorazowego przyjęcia dawki do 20 g zazwyczaj nie występują działania niepożądane. Natomiast kilkudniowe przyjmowanie acyklowiru w ilościach większych od zalecanych może spowodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak wymioty i nudności, a także dolegliwości neurologiczne, jak zaburzenia toku myślenia i bóle głowy.

Pominięcie dawki leku

Zalecane postępowanie w przypadku pominięcia dawki Hascovir control nakazuje przyjąć ją najszybciej, jak to możliwe. Nie należy jednak uzupełniać pominiętej tabletki przez podwajanie kolejnej dawki.

Możliwe skutki uboczne

Tak jak i inne leki, tak również Hascovir Control może powodować skutki uboczne u niektórych pacjentów. Konieczne jest zasięgnięcie pomocy medycznej, jeśli pojawią się objawy takie jak:

 • obrzęk naczynioruchowy;
 • reakcja anafilatyczna - może objawiać się poprzez świąd, duszności, pokrzywkę, przyspieszone bicie serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Poniżej znajduje się wykaz skutków ubocznych, które zostały wymienione w ulotce preparatu.

Często, u 1 do 10 osób na 100 przyjmujących preparat pojawiały się: gorączka, wysypka, świąd, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, bóle brzucha, biegunka, wymioty, nudności.

Niezbyt często, u 1 do 10 na 1000 osób występowały reakcje skórne w postaci wypadania włosów lub pokrzywki.

Rzadko, u 1 do 10 na 10 000 osób odnotowano: wzrost stężenia kreatyniny oraz mocznika we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi, duszności.

Bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 osób pojawiały się: ostra niewydolność nerek, dezorientacja, stan pobudzenia, drżenia, niezborność ruchów, objawy psychotyczne, omamy, zaburzenia mowy, drgawki, senność, śpiączka encefalopatia, niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Hascovir control w ciąży i okresie karmienia piersią

Kobiety ciężarne, w okresie laktacji, planujące mieć dziecko lub nie stosujące skutecznej metody antykoncepcji przed zastosowaniem preparatu powinny zapytać lekarza o opinię.

Nie zaleca się stosowania Hascovir control w okresie ciąży, chyba, że decyzją lekarza korzyści z przyjmowania leku górują nad ewentualnymi zagrożeniami dla płodu.

Substancja czynna tabletek przenika do mleka matki. Kobiety karmiące piersią powinny podczas stosowania leku zachować szczególną ostrożność.

Interakcje z innymi lekami

Jeśli chodzi o Hascovir control a inne leki to należy mieć na uwadze, że preparat może wchodzić w interakcje z niektórymi środkami farmakologicznym. Dotychczas nie zaobserwowano interakcji o znaczeniu istotnym klinicznie. Mimo to pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich preparatach jakie przyjmował w ostatnim czasie, przyjmuje aktualnie oraz ma zamiar zacząć stosować.

Wydalanie acyklowiru odbywa się głównie w postaci niezmienionej poprzez czynne wydalanie cewkowe. Równoczesne stosowanie leków, które są wydalane w ten sam sposób, może powodować wzrost stężenia acyklowiru w surowicy krwi. Wzrost dostępności biologicznej oraz spadek klirensu nerkowego acyklowiru mogą nastąpić, jeśli lek jest stosowany jednocześnie z:

 • cymetydyną - preparatem stosowanym w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 • probenecydem - lekiem wykorzystywanym w leczeniu dny moczanowej,
 • mykofenolanem mofetylu - lekiem podawanym po przeszczepie narządów.

Pomimo tych interakcji nie ma konieczności mofyfikacji dawkowania Hascovir control, ponieważ lek ma szeroki zakres terapeutyczny.

Środki ostrożności

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce Hascovir control, konieczne jest skonsultowanie przyjmowania preparatu z lekarzem jeżeli pacjent/pacjentka:

 • stosuje preparaty, które mogą mieć szkodliwy wpływ na nerki;
 • cierpi na zaburzenia czynności nerek;
 • jest w wieku podeszłym;
 • ma obniżoną odporność organizmu, np. w przebiegu zakażenia wirusem HIV lub po przeszczepie szpiku kostnego;
 • jest w ciąży lub karmi dziecko piersią;
 • cierpi na szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę wargową lub szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę zewnętrznych narządów płciowych.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta więcej niż 6 razy w roku pojawiają się nawroty opryszczki z nasilonymi objawami i wymagające leczenia dłuższego niż dotychczas. Taka sytuacja może oznaczać zaburzenia wchłaniania lub niedobory odporności.

Podczas terapii zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia nerek.

Nie należy stosować tabletek Hascovir control u dzieci oraz młodzieży poniżej 18 roku życia. Ponadto lek powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

W składzie tabletek znajduje się laktoza. Pacjenci cierpiący na nietolerancję niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

1 tabletka Hascovir control zwiera mniej niż 23 mg sodu - lek uznaje się więc za „wolny od sodu”.

Podczas przyjmowania tabletek konieczne jest zachowanie ostrożności podczas prowadzeniu pojazdów i obsługi urządzeń będących w ruchu. Możliwe jest bowiem wystąpienie skutków ubocznych w postaci drgawek, zawrotów głowy czy dezorientacji.

Dystrybutor na terenie Polski: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.