Hascovir control

hascovir-control

Nazwa handlowa

Hascovir control

Dostępność

Bez recepty

Postać

Tabletki

Dawka

200 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Acyklowir

Opakowanie

25 tabletek

Działanie

Przeciwwirusowe

Ciąża

Stosowanie niewskazane

Karmienie piersią

Stosowanie niewskazane

Hascovir control co to jest?

Hascovir control to lek na opryszczkę dostępny bez recepty. Ma postać tabletek o dawce 200 mg. Preparat stosuje się w leczeniu nawrotowej opryszczki warg i twarzy spowodowanej przez wirus opryszczki pospolitej Herpes simplex. Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych.

Jak działa Hascovir control? Substancją czynną preparatu jest acyklowir. Jego działanie polega na hamowaniu namnażania wirusów z grupy Herpes.

Wskazania do stosowania

Preparat stosuje się jako lek na opryszczkę. Wskazania do jego przyjmowania stanowią choroby wywołane wirusem Herpes simplex:

 • nawrotowa opryszczka warg i twarzy,
 • nawrotowa opryszczka zewnętrznych narządów płciowych.

Należy pamiętać, że tabletki Hascovir control powinny być stosowane wyłącznie przez osoby dorosłe, u których lekarz stwierdził zakażenie opryszczką pospolitą.

Kiedy nie stosować tego leku

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten preparat. Podstawowe przeciwwskazania do stosowania tabletek to:

 • nadwrażliwość na substancje czynną acyklowir lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych zawartą w składzie leku,
 • wiek pacjenta poniżej 18 lat.

Pełny skład preparatu

1 tabletka Hascovir control zawiera 200 mg substancji czynnej acyklowiru.
Substancje pomocnicze to: stearynian magnezu, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, karboksymetyloskrobia sodowa.

Dawkowanie preparatu

Jak stosować Hascovir control? Zalecane dawkowanie u pacjentów dorosłych to 1 tabletka 200 mg 5 razy na dobę. Kolejne tabletki należy przyjmować w odstępach co 4 godziny, z zachowaniem przerwy w nocy. Lek można przyjmować niezależnie od spożywanych posiłków.

W przypadku nawracających zakażeń wirusem opryszczki stosowanie leku zaleca się rozpocząć w momencie pojawienia się objawów zwiastunowych takich jak:

 • uczucie napięcia,
 • pieczenie,
 • świąd,
 • wystąpienie pierwszych zmian na skórze lub wargach.

Jak długo stosować preparat? Leczenie opryszczki Hascovirem control powinno trwać 5 dni. Jeśli po tym okresie pacjent nie zauważy poprawy lub objawy ulegną nasileniu, to należy skonsultować się z lekarzem.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek podczas leczenia powinni przyjmować zwiększone ilości płynów. Jeśli acyklowir jest stosowany doustnie zgodnie z zaleceniami, to z reguły nie dochodzi do kumulacji leku ponad poziom bezpieczny dla podania dożylnego. Natomiast u osób z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min. dawkowanie preparatu musi zostać dostosowane przez lekarza. W takim przypadku zaleca się zmniejszenie ilości przyjmowanego leku – zazwyczaj należy stosować 1 tabletkę 2 razy na dobę w odstępach co około 12 godzin.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, zalecane doustne dawkowanie preparatu nie prowadzi do kumulacji acyklowiru ponad poziom uznany za bezpieczny dla podania dożylnego

U osób w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę możliwość występowania zaburzeń czynności nerek i dbać o utrzymywanie prawidłowego nawodnienia organizmu. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek o dawkowaniu Hascovir control powinien zadecydować lekarz.

Zabronione jest stosowanie leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Pominięcie dawki leku

Zalecane postępowanie w przypadku pominięcia dawki Hascovir control nakazuje przyjąć ją najszybciej, jak to możliwe. Nie należy jednak uzupełniać pominiętej tabletki przez podwajanie kolejnej dawki.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

W razie przedawkowania Hascovir control należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W przypadku jednorazowego przyjęcia dawki do 20 g zazwyczaj nie występują działania niepożądane. Natomiast kilkudniowe przyjmowanie acyklowiru w ilościach większych od zalecanych może spowodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak wymioty i nudności, a także dolegliwości neurologiczne, jak zaburzenia toku myślenia i bóle głowy.

Możliwe skutki uboczne

Tak jak i inne leki, tak również Hascovir Control może powodować skutki uboczne u niektórych pacjentów. Konieczne jest zasięgnięcie pomocy medycznej, jeśli pojawią się objawy takie jak:

 • obrzęk naczynioruchowy;
 • reakcja anafilatyczna - może objawiać się poprzez świąd, duszności, pokrzywkę, przyspieszone bicie serca, spadek ciśnienia tętniczego krwi.

Poniżej znajduje się wykaz skutków ubocznych, które zostały wymienione w ulotce preparatu.

Często, u 1 do 10 osób na 100 przyjmujących preparat pojawiały się: gorączka, wysypka, świąd, bóle i zawroty głowy, zmęczenie, bóle brzucha, biegunka, wymioty, nudności.

Niezbyt często, u 1 do 10 na 1000 osób występowały reakcje skórne w postaci wypadania włosów lub pokrzywki.

Rzadko, u 1 do 10 na 10 000 osób odnotowano: wzrost stężenia kreatyniny oraz mocznika we krwi, przemijające zwiększenie stężenia bilirubiny oraz aktywności enzymów wątrobowych we krwi, duszności.

Bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 osób pojawiały się: ostra niewydolność nerek, dezorientacja, stan pobudzenia, drżenia, niezborność ruchów, objawy psychotyczne, omamy, zaburzenia mowy, drgawki, senność, śpiączka encefalopatia, niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych, żółtaczka, zapalenie wątroby.

Środki ostrożności

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce Hascovir control, konieczne jest skonsultowanie przyjmowania preparatu z lekarzem jeżeli pacjent/pacjentka:

 • stosuje preparaty, które mogą mieć szkodliwy wpływ na nerki;
 • cierpi na zaburzenia czynności nerek;
 • jest w wieku podeszłym;
 • ma obniżoną odporność organizmu, np. w przebiegu zakażenia wirusem HIV lub po przeszczepie szpiku kostnego;
 • jest w ciąży lub karmi dziecko piersią;
 • cierpi na szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę wargową lub szczególnie ciężką nawrotową opryszczkę zewnętrznych narządów płciowych.

Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta więcej niż 6 razy w roku pojawiają się nawroty opryszczki z nasilonymi objawami i wymagające leczenia dłuższego niż dotychczas. Taka sytuacja może oznaczać zaburzenia wchłaniania lub niedobory odporności.

Podczas terapii zalecane jest przyjmowanie dużej ilości płynów w celu zminimalizowania ryzyka uszkodzenia nerek.

Nie należy stosować tabletek Hascovir control u dzieci oraz młodzieży poniżej 18 roku życia. Ponadto lek powinien być przechowywany poza zasięgiem dzieci.

W składzie tabletek znajduje się laktoza. Pacjenci cierpiący na nietolerancję niektórych cukrów przed zastosowaniem leku powinni skonsultować się z lekarzem.

1 tabletka Hascovir control zwiera mniej niż 23 mg sodu - lek uznaje się więc za „wolny od sodu”.

Podczas przyjmowania tabletek konieczne jest zachowanie ostrożności podczas prowadzeniu pojazdów i obsługi urządzeń będących w ruchu. Możliwe jest bowiem wystąpienie skutków ubocznych w postaci drgawek, zawrotów głowy czy dezorientacji.

Interakcje z innymi lekami

Jeśli chodzi o Hascovir control a inne leki to należy mieć na uwadze, że preparat może wchodzić w interakcje z niektórymi środkami farmakologicznym. Dotychczas nie zaobserwowano interakcji o znaczeniu istotnym klinicznie. Mimo to pacjent ma obowiązek poinformować lekarza o wszystkich preparatach jakie przyjmował w ostatnim czasie, przyjmuje aktualnie oraz ma zamiar zacząć stosować.

Wydalanie acyklowiru odbywa się głównie w postaci niezmienionej poprzez czynne wydalanie cewkowe. Równoczesne stosowanie leków, które są wydalane w ten sam sposób, może powodować wzrost stężenia acyklowiru w surowicy krwi. Wzrost dostępności biologicznej oraz spadek klirensu nerkowego acyklowiru mogą nastąpić, jeśli lek jest stosowany jednocześnie z:

 • cymetydyną - preparatem stosowanym w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
 • probenecydem - lekiem wykorzystywanym w leczeniu dny moczanowej,
 • mykofenolanem mofetylu - lekiem podawanym po przeszczepie narządów.

Pomimo tych interakcji nie ma konieczności mofyfikacji dawkowania Hascovir control, ponieważ lek ma szeroki zakres terapeutyczny.

Hascovir control w ciąży

Nie zaleca się stosowania Hascovir control w okresie ciąży, chyba, że decyzją lekarza korzyści z przyjmowania leku górują nad ewentualnymi zagrożeniami dla płodu.

Hascovir control a karmienie piersią

Substancja czynna tabletek przenika do mleka matki. Kobiety karmiące piersią powinny podczas stosowania leku zachować szczególną ostrożność.

Dystrybutor na terenie Polski: Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Hascovir control
 • #