Hascovir pro krem(50 mg/g) - tuba 5 g

Opakowanie

tuba 5 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Miejscowo, na skórę. Niewielką ilość kremu lub żelu nanosi się na chorobowo zmienioną skórę 5 razy na dobę (co 4 h, z przerwą nocną) przez 4-5 dni, w razie potrzeby stosowanie można przedłużyć do 10 dni. Leczenie należy rozpocząć jak najwcześniej po pojawieniu się pierwszych objawów opryszczki, jak np. pieczenie, swędzenie lub zaczerwienienie. Leczenie żelem można również rozpocząć w późniejszym okresie choroby, gdy wystąpią grudki lub pęcherzyki. Jeśli zmiany chorobowe nie ustąpią po 10 dniach, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem. Aby zapobiec nasileniu się lub przeniesieniu zakażenia, należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu preparatu, a także unikać niepotrzebnego pocierania zmian chorobowych lub dotykania ich ręcznikiem.

Zastosowanie

Miejscowe leczenie opryszczki wargowej oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (herpes simplex).

Treść ulotki

1. Co to jest lek Hascovir pro i w jakim celu się go stosuje

Hascovir pro, krem zawiera substancję czynną acyldowir. Po zastosowaniu na skórę acyklowir
wykazuje silne działanie przeciw wirusowi opryszczki pospolitej (Herpes simplex).

Wskazania
Lek Hascovir pro stosowany jest w miejscowym leczeniu objawów opryszczki wargowej (tzw. zimna)
oraz zmian opryszczkowych na twarzy, wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej (Herpes
simplex
).2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hascovir pro

Kiedy nie stosować leku Hascovir pro
- jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy, alkohol
  cetostearylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie
  6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hascovir pro należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Leku nie należy stosować na błonę śluzową jamy ustnej ani do oczu, gdyż może powodować
podrażnienia.
Lek powinien być stosowany wyłącznie na opryszczkę umiejscowioną na wargach i twarzy.
Nie należy go stosować na błony śluzowe oraz w leczeniu opryszczki narządów płciowych.
Należy zachować ostrożność, by nie dopuścić do kontaktu leku z oczami.
Jeśli wystąpiła szczególnie ciężka nawrotowa opryszczka wargowa, należy zwrócić się do lekarza.

Osoby z obniżoną odpornością nie powinny stosować leku bez porozumienia z lekarzem.
Podczas leczenia nie należy zdrapywać pęcherzyków i strupów, ani dopuszczać do ich uszkodzenia,
szczególnie podczas mycia i osuszania skóry.
W celu ograniczenia niebezpieczeństwa przeniesienia zakażenia, nie należy dopuszczać do dotykania
opryszczkowych zmian skórnych przez inne osoby, używać wspólnych ręczników itp.

Hascovir pro a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie są znane interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy w opinii lekarza korzyść dla
matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Hascovir pro zawiera glikol propylenowy
Lek może powodować podrażnienie skóry.

Hascovir pro zawiera alkohol cetostearylowy
Lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).3. Jak stosować lek Hascovir pro

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza czy też farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na skórę.

Zmiany opryszczkowe i bezpośrednie ich okolice należy smarować niewielką ilością leku 5 razy na
dobę (co 4 godziny). Najlepiej rozpocząć leczenie w momencie wystąpienia pierwszych objawów
zakażenia (uczucie swędzenia, pieczenia lub kłucia). Natychmiastowe zastosowanie leku w okresie
nawrotu choroby może całkowicie zapobiec jej rozwojowi.

Aby zapobiec przenoszeniu zakażenia na inne miejsca na skórze, należy umyć ręce przed i po
zastosowaniu leku.
Leczenie powinno trwać 5 dni. Jeżeli po tym czasie objawy nie ustąpią, leczenie można przedłużyć o
kolejne 5 dni. Gdy po 10 dniach objawy chorobowe nie ustąpią, należy zgłosić się do lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u 1 do 10 osób na 100):
- łagodne wysuszenie lub złuszczenie skóry.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000):
- przemijające uczucie pieczenia lub mrowienia;
- swędzenie.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):
- rumień;
- kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu leku.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000):
- nagłe reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie Jak obrzęk naczynioruchowy.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Hascovir pro

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać tubę szczelnie zamkniętą.
Nie przechowywać w temperaturze poniżej 15°C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hascovir pro
- Substancją czynną leku jest acyklowir.
  1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru.

- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glikol propylenowy, poloksamer 407,
  alkohol cetostearylowy, sodu lauryłosiarczan, parafina ciekła lekka, wazelina biała,
  woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascovir pro i co zawiera opakowanie
Hascovir pro ma postać kremu. Jedno opakowanie zawiera 5 g kremu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
Informacja o leku tel. + 48 (22) 742 00 22
e-mail: infoimaciaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza