Hascosept płyn do stos. w j. ustnej(1,5 mg/g) - but. 100 g

Opakowanie

but. 100 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn do stos. w j. ustnej

Dawkowanie

Roztwór (do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej). Opakowanie bez atomizera: 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu lub rozcieńczonego niewielką ilością wody płukać jamę ustną i gardło 2-3 razy na dobę. Opakowanie z atomizerem i aplikatorem doustnym: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 4-8 dawek (1 dawka = 0,14 ml roztworu) 2-6 razy na dobę. Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki 2-6 razy na dobę. Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka na 4 kg mc. 2-6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek. Aerozol (do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej). Dorośli: 2-4 dawki (1 dawka = 0,14 ml roztworu) 2-6 razy na dobę. Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.

Zastosowanie

Roztwór: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii. Aerozol: leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w zapaleniu krtani, w zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii oraz po intubacji.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK HASCOSEPT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowodorek benzydaminy. Jest to substancja o działaniu
przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze
stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po
zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU HASCOSEPT

Kiedy nie stosować leku Hascosept
-
jeżeli występuje nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Hascosept
Stosowanie, zwłaszcza długotrwałe, leków o działaniu miejscowym, może spowodować reakcję
alergiczną. W takim przypadku lek Hascosept należy odstawić i zasięgnąć porady lekarza.

Stosowanie leku Hascosept z innymi lekami
Nie są znane oddziaływania leku Hascosept z innymi lekami.
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które
wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Lek należy stosować ostrożnie w czasie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak badań dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i
obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Hascosept
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu) – mniej niż 100 mg na dawkę.

Ze względu na zawartość parahydroksybenzoesanu metylu lek może powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).3. JAK STOSOWAĆ LEK HASCOSEPT

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Do stosowania w jamie ustnej.

Należy przekręcić końcówkę aplikatora do pozycji poziomej. Następnie umieścić aplikator w jamie
ustnej, skierować wylot aplikatora w stronę ogniska zapalnego i mocno nacisnąć przycisk.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu), od 2
do 6 razy na dobę.
Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania
prawidłowego rozpylania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hascosept
Lek po zastosowaniu miejscowym praktycznie nie działa ogólnie, tak więc ryzyko przedawkowania
jest minimalne. W razie zażycia dawki większej niż zalecana lub przypadkowego połknięcia leku
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lekHascosept może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.
Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają
dodatkowego leczenia.

Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym
ogólne działania niepożądane występują bardzo rzadko.
Rozcieńczenie leku zwykle usuwa te objawy.
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących
lek; częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej
- zaburzenia żołądka i jelit: suchość w jamie ustnej, nudności oraz wymioty
- zaburzenia układu immunologicznego: reakcja alergiczna (nadwrażliwość), reakcje nadwrażliwości
- zaburzenia układu nerwowego: zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy
- zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: wysypka.

Ciężka reakcja alergiczna (wstrząs anafilaktyczny) z objawami takimi jak: trudności w oddychaniu,
ból lub ucisk w klatce piersiowej, i (lub) uczucie zawrotów głowy/omdlenia, silny świąd skóry lub
wystające guzki na skórze, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła oraz które mogą być
potencjalnie zagrażające życiu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK HASCOSEPT

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie stosować leku Hascosept po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku.

Przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Hascosept

- 100 g roztworu zawiera: substancję czynną:Benzydaminy chlorowodorek 0,15 g

- substancje pomocnicze:Błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy,
  glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan,
  polisorbat 20, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Hascosept i co zawiera opakowanie
Jedno opakowanie leku (butelka z polietylenu z atomizerem i aplikatorem doustnym) zawiera 30 g
roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E
tel. (071) 352 95 22
fax. (071) 352 76 36

Dział Informacji o Leku
tel. (022) 742 00 22

Data zatwierdzenia ulotki: 11.2016 r.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza