Hasceral maść((100 mg+50 mg)/g) - tuba 50 g

Opakowanie

tuba 50 g

Producent

Hasco-Lek

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

maść

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1-2 razy na dobę, przez kilka lub kilkanaście dni. Przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy. Preparat zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść

Zastosowanie

Choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia: rybia łuska, łuszczyca, łupież czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stóp oraz rogowacenie mieszkowe; ponadto: alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej etiologii.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Hasceral i w jakim celu się go stosuje

Maść Hasceral zawiera 10% mocznika i 5% kwasu salicylowego.
10% mocznik wywołuje efekt keratolityczny, co prowadzi do złuszczania warstwy rogowej naskórka.
Wpływa również na rozmiękczanie nadmiernie zrogowaciałych warstw naskórka, a także odnawia płaszcz
ochronny skóry, co w znaczącym stopniu ogranicza zwrotną utratę wody przez powłoki skórne.
Kwas salicylowy w stężeniu 5 % wywołuje złuszczanie komórek naskórka. Efekt jego działania jest
dwukierunkowy. Polega na redukowaniu przylegania komórek przez rozpuszczanie substancji
międzykomórkowej oraz na zmniejszeniu pH w warstwie rogowej, co sprzyja nawodnieniu i zmiękczeniu
naskórka. W efekcie dochodzi do utraty spójności między komórkami, ich oddzielania się i złuszczania.
Kwas salicylowy i mocznik poprzez zmianę pH na powierzchni skóry działają również przeciwbakteryjnie
i przeciwgrzybiczo.

Wskazaniami do stosowania leku Hasceral są choroby przebiegające z zaburzeniem rogowacenia naskórka
takie jak rybia łuska, łuszczyca, łupież czerwony mieszkowy, nadmierne rogowacenie dłoni i stóp,
rogowacenie mieszkowe, ponadto alergiczny i niealergiczny wyprysk dłoni, neurodermit, atopowe
zapalenie skóry oraz stany nadmiernego wysuszenia skóry o różnej etiologii.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Hasceral

Kiedy nie stosować leku Hasceral
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Hasceral należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie stosować na uszkodzoną skórę oraz w okolicy oczu i błon śluzowych.
Nie stosować maści na większe powierzchnie skóry, a jedynie miejscowo.

Lek Hasceral a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Brak danych na temat interakcji.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na wchłanianie przez skórę, preparaty zawierające kwas salicylowy nie powinny być stosowane
na duże powierzchnie skóry u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Hasceral

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub
pielęgniarki.

Lek do stosowania na skórę.
Maść wcierać w zmienione chorobowo miejsca na skórze 1 do 2 razy na dobę.
Stosować przez kilka lub kilkanaście dni, przy dłuższym stosowaniu wprowadzić przerwy.
Lek zmywa się pod wpływem ciepłej wody, dlatego po umyciu należy ponownie nałożyć maść.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Hasceral
Przy podaniu miejscowym przedawkowanie leku jest mało prawdopodobne.

Pominięcie dawki leku Hasceral
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do
lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Zastosowanie leku zgodnie z opisanym dawkowaniem i wskazaniami nie wiąże się z istotnym ryzykiem
wystąpienia działań niepożądanych. Niekiedy może dojść do miejscowego podrażnienia skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych:
Aleje Jerozolimskie 181C, 02 - 222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Hasceral

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25oC.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Hasceral
- Substancjami czynnymi leku są mocznik i kwas salicylowy.
  1 g maści zawiera 100 mg mocznika i 50 mg kwasu salicylowego.
- Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: Polisorbat 40, sorbitanu trójoleinian,
  samoemulgujący monostearynian glicerolu, glicerol, wazelina biała.

Jak wygląda lek Hasceral i co zawiera opakowanie
Lek ma postać maści barwy białej lub lekko kremowej.
Jedno opakowanie leku (tuba aluminiowa) zawiera 50 g maści.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
„PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK” S.A.
51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

Informacja o leku
tel.: (22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza