HA BIOCER granule granule(650 mg) - 1 amp.

Opakowanie

1 amp.

Producent

Chema Elektromet Spółdzielnia Pracy

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

granule

Dawkowanie

S.Ubytek kostny, przed implantacją materiału, powinien być odpowiednio przygotowany zgodnie z zasadami chirurgii kostnej. Porcję granul zmieszać z solą fizjologiczną, krwią lub płytkami krwi pacjenta i umieścić w ubytku kostnym, lekko wciskając. Materiał powinien sięgać dna ubytku. Należy wprowadzić taką ilość materiału, aby po wypełnieniu ubytku łatwo dało się go pokryć płatem śluzówkowo-okostnowym lub błoną zaporową, a następnie płatem.

Zastosowanie

Z.Periodontologia: wypełnianie ubytków tworzących się podczas zapalenia przyzębia (kieszonki kostne) lub zapalenia okołowszczepowego; wypełnianie ubytków powstałych w wyniku resorpcji korzeni zębów, w celu zahamowania procesów resorpcyjnych. Chirurgia stomatologiczna: wypełnianie ubytków po resekcji wierzchołków korzeni, po usunięciu ziarniaków okołowierzchołkowych oraz torbieli korzeniowych; wypełnianie ubytków po radektomii, hemisekcji lub ekstrakcji zębów, w tym usunięciu zębów zatrzymanych, w celu przyspieszenia gojenia się powstałych ubytków lub utrzymania odpowiedniej wysokości wyrostka zębodołowego; wypełnianie ubytków powstałych po złamaniach korzeni zębów z przemieszczeniem, na skutek urazu i wtórnego zapalenia. Chirurgia twarzoczaszki: wypełnianie ubytków po usuniętych torbielach i guzach niezłośliwych; w leczeniu ubytków pourazowych, po usunięciu ciała obcego. Ortopedia: wypełnianie ubytków powstałych w wyniku urazów lub usunięcia zmian zwyrodnieniowych w obrębie kości.

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza