Guttae stomachicae krople doustne - but. 35 g

Opakowanie

but. 35 g

Producent

Prolab

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople doustne

Wybierz opakowanie
krople doustne, but. 35 g
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15-40 kropli (co odpowiada 0,6 - 2 ml) - na pół szklanki wody, 3-4 razy na dobę 30 minut przed posiłkiem lub doraźnie w zaburzeniach trawienia. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie

Zaburzenia trawienia (niestrawność, wzdęcia). Brak łaknienia.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Krople żołądkowe i w jakim celu się go stosuje

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w określonych wskazaniach,
wynikających z jego długotrwałego stosowania.

Wskazania
Tradycyjnie stosowany jako środek pobudzający wydzielanie soków trawiennych w
zaburzeniach trawienia (niestrawność, wzdęcia, brak łaknienia).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Krople żołądkowe

Kiedy nie stosować leku Krople żołądkowe:
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczciem przyjmowania leku Krople żołądkowe należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą.

Lek Krople żołądkowe a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez
pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Obecny w leku Krople żołądkowe Intrakt z dziurawca może osłabiać działaniecyklosporyn,
digoksyny, doustnych środków antykoncepcyjnych, indynawiru, teofiliny, warfaryny.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje
mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u kobiet w okresie ciąży i karmienia
piersią; przed użyciem należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Zawartość etanolu w preparacie wynosi około 65,0% ÷ 75,0% etanolu. Dawka jednorazowa
15 kropli zawiera około 0,25 g alkoholu, co jest równoważne 6,3 ml piwa lub 2,6 ml wina.
Dawka jednorazowa 40 kropli zawiera około 0,8 g etanolu, co jest równoważne 20 ml piwa
lub 8 ml wina.
Ze względu na zawartość etanolu lek może wpływać na prowadzenie pojazdów i obsługę
maszyn.

Lek zawiera etanol (alkohol).
15 kropli leku zawiera około 0,25 g alkoholu etylowego, z tego względu nie zaleca się

stosowania u pacjentów z chorobami wątroby, padaczką, uszkodzeniem mózgu lub
chorobą umysłową oraz u osób z chorobą alkoholową.
3. Jak stosować lek Krople żołądkowe

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub
według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Stosować doustnie.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15-40 kropli (co odpowiada 0,6-2 ml) - na pół szklanki wody,
3-4 razy dziennie 30 minut przed jedzeniem lub doraźnie w zaburzeniach trawienia.

Stosowanie u dzieci
Ze względu na brak danych i zawartość alkoholu nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12
roku życia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Krople żołądkowe jest za mocne lub za słabe, należy

zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Krople żołądkowe
Nie są dostępne dane dotyczące przedawkowania leku, jednakże w przypadku
przedawkowania leku przez osoby kierujące pojazdami istnieje możliwość osłabienia
zdolności psychofizycznych i wykrycia alkoholu w powietrzu wydychanym.

Pominięcia zastosowania leku Krople żołądkowe
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Krople żołądkowe może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u
każdego one wystąpią.
Ze względu na obecność w kroplach intraktu z dziurawca może wystąpić uwrażliwienie skóry
na promieniowanie nadfioletowe, zwłaszcza u osób z jasną karnacją.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub
pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49-21-301, fax: +48 22 49-21-309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działanie niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na
temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Krople żołądkowe

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w temperaturze nie przekraczającej 25°C, chronić od światła.
Dopuszcza się lekkie zmętnienie powstałe podczas przechowywania.

Nie stosować leku Krople żołądkowe po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy
zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże
chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Krople żołądkowe
Substancjami czynnymi leku są: nalewka kozłkowa, nalewka miętowa, intrakt z dziurawca i i
nalewka gorzka.

100 g kropli zawiera:
Valerianae tinctura (1:4-5) 25,0 g
  Ekstrahent – etanol 70o
Menthae piperitae tinctura (1:19-21) 25,0 g
  Ekstrahent – etanol 90o
Hyperici intractum (1:1) 25,0 g
  Ekstrahent – etanol 70o
Amara tinctura (1:4-5) ex: 25,0 g
  Gentianae radice 60 cz.
  Menyanthidis folio 60 cz.
  Aurantii amari pericarpio 50 cz.
   Ekstrahent – etanol 70o
Lek zawiera około 65,0% ÷ 75,0% (v/v) etanolu

Jak wygląda lek Krople żołądkowe i co zawiera opakowanie
Lek ma postać płynu doustnego barwy zielonawo-brunatnej.

Dostępne opakowania
Butelka ze szkła brunatnego z zakrętką z PE z pierścieniem gwarancyjnym i kroplomierzem
PE po 25 g, 35 g i 50 g preparatu.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „PROLAB” Sp. z o.o.
Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią
tel. 52 386 73 10 fax 52 386 73 23

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza