GuajaVIS syrop(20 mg/g) - but. 200 g

Opakowanie

but. 200 g

Producent

Vis

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

syrop

Wybierz opakowanie
20 mg/g, syrop, but. 200 g
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dzieci 6-12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczka) 3-4 razy na dobę. Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżka stołowa) 3-4 razy na dobę.

Zastosowanie

Preparat stosuje się jako lek wykrztuśny w leczeniu kaszlu.

Treść ulotki

1.Co to jest GuajaVIS i w jakim celu się go stosuje

Preparat GuajaVIS syrop zawiera gwajafenezynę, która jest lekiem wykrztuśnym (zwiększa
wydzielanie śluzu w oskrzelach oraz zmniejsza gęstość i lepkość wydzieliny oskrzelowej, ułatwiając
jej odkrztuszenie). GuajaVIS stosuje się w leczeniu kaszlu.

2.Zanim zastosuje się lek GuajaVIS

Nie należy zażywać leku GuajaVIS syrop, jeśli występuje nadwrażliwość na gwajafenezynę lub
którykolwiek składnik leku.

Zachować szczególną ostrożność stosując u pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie,
padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach psychicznych, ponieważ preparat zawiera alkohol.
GuajaVIS należy stosować ostrożnie u pacjentów z nadciśnieniem, chorobami serca, cukrzycą,
chorobami naczyń obwodowych, przerostem gruczołu krokowego i jaskrą (stosujących
fenylopropanoloaminę). Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat. Leku nie należy stosować w astmie
oskrzelowej, przewlekłym zapaleniu oskrzeli, rozedmie płuc oraz w przewlekłym kaszlu
występującym u palaczy tytoniu. Jeśli kaszel utrzymuje się przez dłużej niż tydzień, powraca lub
towarzyszy mu gorączka, wysypka, przewlekły ból głowy należy zaprzestać stosowania preparatu i
zasięgnąć porady lekarza, gdyż taki kaszel może być objawem poważnych schorzeń.


Stosowanie leku GuajaVIS z jedzeniem i piciem:

Syrop zażywać po jedzeniu, popijać małą ilością płynu.

Ciąża:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Leku nie należy stosować w czasie ciąży ze względu na zawartość etanolu.

Karmienie piersią:

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza

Leku nie należy stosować w czasie karmienia piersią ze względu na zawartość etanolu.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:

15 ml (łyżka stołowa) syropu, pojedyncza dawka dla dorosłych, zawiera około 562 mg etanolu.
Stosowanie leku osłabia zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi, obsługi maszyn będących w
ruchu, a także zmniejsza sprawność psychoruchową (np. pływanie, praca na wysokości).

Ważne informacje o niektórych składnikach leku GuajaVIS:

Ze względu na zawartość cukru należy zachować ostrożność u chorych na cukrzycę, u osób
z glukozo-galaktozowym zespołem złego wchłaniania, w nietolerancji fruktozy lub u osób z
niedoborem sacharazo-izomaltazy.

Ze względu na zawartość etanolu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej lat 6, a także u
pacjentów z niewydolnością wątroby, w alkoholizmie, padaczce, uszkodzeniach mózgu, chorobach
psychicznych.

Stosowanie innych leków:

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych które
wydawane są bez recepty.

Gwajafenezyny nie należy podawać jednocześnie z dekstrometorfanem u pacjentów przyjmujących
inhibitory monoaminooksydazy. Gwajafenezyna i (lub) jej metabolity mogą wpływać na wyniki
oznaczeń kwasu 5-hydroksy-indolooctowego oraz kwasu wanilinomigdałowego, nie powodując
jednak fałszywych, pozytywnych wyników u osób zdrowych.
3.Jak stosować lek GuajaVIS

Lek GuajaVIS należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Doustnie.
Dzieci od 6 do 12 lat: 5 ml syropu (1 łyżeczkę) 3 do 4 razy na dobę.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 15 ml syropu (1 łyżkę stołową) 3 do 4 razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W przypadku pominięcia dawki leku GuajaVIS w każdej chwili można zażyć następną dawkę.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.


W przypadku zażycia większej dawki leku GuajaVIS niż zalecana:

należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. Nie znane są dane potwierdzające powstanie
ciężkich zaburzeń organizmu po spożyciu nawet znacznych dawek gwajafenezyny. Objawami w
takich wypadkach są nudności i wymioty, możliwe są bóle żołądka, biegunka lub senność.
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty
.

4.Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek GuajaVIS może powodować działania niepożądane.

- Bardzo rzadko może powodować uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, biegunki,
zawroty głowy, bóle głowy, wymioty, wysypkę skórną, pokrzywkę.

W przypadku wystąpienia wymienionych działań niepożądanych, należy odstawić lek i natychmiast
skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób w czasie stosowania leku GuajaVIS mogą wystąpić inne działania niepożądane. W
przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy
poinformować o nich
lekarza.

5. Przechowywanie leku GuajaVis

- Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25º C.

Nie należy stosować syropu GuajaVIS po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.Inne informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego.

Zakłady Chemiczno- Farmaceutyczne „VIS”® Spółka z o.o.,
ul. Św. Elżbiety 6a
41-905 Bytom
tel. (32) 2589555


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza