1. Glucophage co to jest
  2. Glucophage stosowanie
  3. Glucophage skutki uboczne
  4. Glucophage w ciąży
  5. Glucophage a karmienie piersią
  6. Glucophage a alkohol

Glucophage jest lekiem, który wykorzystywany jest w leczeniu pacjentów chorujących na cukrzycę. Substancją czynną zawartą w leku jest metformina.

Glucophage co to jest

Glucophage to lek dostępny w różnych dawkach: 500, 750, 850, 1000, ale także glucophage xr- czyli tabletki o przedłużonym uwalnianiu, xr500, xr750 oraz xr 1000. Lek klasyfikowany jest do grupy leków hipoglikemizujących, czyli takich, których zadaniem jest obniżenie stężenia glukozy we krwi pacjenta. Preparat podawany jest pacjentom z tzw. cukrzycą typu 2. Jak działa lek glucophage? Mechanizm działania leku polega na hamowaniu wytwarzania glukozy przez wątrobę. Jest to możliwe poprzez spowolnienie procesów glukoneogenezy oraz glikogenolizy.

W ten sposób zwiększany jest wychwyt glukozy w obwodzie oraz jej zużycie, a także opóźnienie wchłaniania w jelitach. Substancja czynna pozwala na zwiększenie wewnątrzkomórkowej syntezy glikogenu, podnosząc możliwości transportowe białek, których zadaniem jest przenoszenie glukozy poza błonę komórkową. Istotną właściwością substancji czynnej zastosowanej w leku jest fakt, iż nie ma ona wpływu na pobudzanie wydzielania insuliny, w związku z czym zażywanie leku nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia hipoglikemii, jednocześnie wpływając korzystnie na proces metabolizmu lipidów w organizmie człowieka.

Glucophage stosowanie

Lek dedykowany jest dla pacjentów, u których zdiagnozowana została cukrzyca typu 2, szczególnie tych, którzy borykają się z nadwagą, której nie mogą wyeliminować wyłącznie w oparciu o przestrzeganie diety i regularne ćwiczenia fizyczne. Dlatego też lek jest czasem postrzegany jako preparat na odchudzanie, a pacjenci wymieniając między sobą opinie dopytują się ile schudłyście od kiedy przyjmujecie glucophage?

U pacjentów dorosłych oraz u dzieci powyżej 10 roku życia, lek stosowany może być w monoterapii bądź, jeśli zachodzi taka konieczność, w skojarzeniu z insuliną. Ponadto u osób dorosłych, glucophage może być łączony także z innymi lekami przeciwcukrzycowymi stosowanymi doustnie. Dawkowanie preparatu zależne jest od wieku pacjenta, a także od tego czy lek podawany jest samodzielnie czy w skojarzeniu z innymi substancjami, głównie z insuliną.

Glucophage skutki uboczne

Przyjęcie większej dawki leku niż zalecana może wywołać u pacjentów objawy przedawkowania. Najczęstszym objawem jest kwasica mleczanowa, która jest stanem zagrażającym życiu. W jej przebiegu występują wymioty i bóle brzucha, a także skurcze mięśni. Pacjent skarży się na ogólne złe samopoczucie, bardzo silne zmęczenie oraz problemy z oddychaniem. Wystąpienie objawów kwasicy mleczanowej wymaga jak najszybszej interwencji lekarza i leczenia na oddziale szpitalnym. Kwasica mleczanowa to stan, w którym może dojść do śpiączki pacjenta, dlatego tak ważna jest szybka i skuteczna reakcja.

Glucophage w ciąży

Cukrzyca jest jedną z dolegliwości, która dotyczy nie tylko kobiet chorujących już przed ciążą. Każda ciężarna kobieta ma wykonywane badanie poziomu glukozy, ponieważ może występować tzw. cukrzyca ciążowa. Jeśli nie jest ona odpowiednio kontrolowana, wówczas może doprowadzić do zwiększenia ryzyka wystąpienia wad wrodzonych, a także do śmiertelności okołoporodowej. Kobiety ciężarne zmagające się z cukrzycą stałą bądź ciążową leczone są insuliną.

Kobiety, które na stałe zażywają leki przeciwcukrzycowe często zastanawiają się do kiedy w ciąży mogą przyjmować glucophage? Otóż substancja czynna zawarta w leku, metformina i jej wpływ na rozwijający się płód nie zostały dokładnie zbadane. Na podstawie dostępnych obserwacji ustalono, że lek nie wpływa na zwiększenie ryzyka wad wrodzonych u dziecka. Jednocześnie zaleca się, aby leczenie kobiet ciężarnych oraz planujących dziecko realizowane było przy pomocy insuliny, która pomoże utrzymać poziom glukozy jak najbardziej zbliżony do wartości prawidłowych.

Glucophage a karmienie piersią

Substancja czynna zawarta w leku glucophage przenika do pokarmu kobiecego. Dane dotyczące bezpieczeństwa karmienia piersią są dość ograniczone i mimo że w grupie noworodków i niemowląt karmionych piersią przez kobiety przyjmujące glucophage nie stwierdzono występowania objawów niepożądanych nie zaleca się kontynuowania terapii w okresie karmienia. Jednocześnie, jeśli zachodzi taka konieczność, a lekarz dokładnie oceni stosunek ryzyka dla dziecka i korzyści dla matki, wówczas dopuszcza się możliwość wdrożenia leku.

Glucophage a alkohol

Leku glucophage nie należy łączyć z alkoholem, gdyż jego duże spożycie w połączeniu z substancją czynną może przyczynić się do wystąpienia kwasicy mleczanowej. Ostre zatrucie alkoholem wymieniane jest jako przeciwwskazanie do przyjmowania leku. Alkohol może również nasilać występowanie objawów niepożądanych.

Dystrybucja na terenie Polski: Merck Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.