Gabapentin Teva

gabapentin-teva-opis-leku

Nazwa handlowa

Gabapentin Teva

Nazwa międzynarodowa

Gabapentin

Dostępność

Na receptę

Postać

Kapsułki twarde, tabletki powlekane

Dawka

100 mg, 300 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Gabapentyna

Opakowanie

100 sztuk

Działanie

Przeciwpadaczkowe

Ciąża

Stosowanie dopuszczone jeśli korzyści przekraczają ryzyko

Karmienie piersią

Stosowanie dopuszczone jeśli korzyści przekraczają ryzyko

Gabapentin Teva co to jest?

Gabapentin Teva to lek przeciwpadaczkowy, który oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Preparat występuje w postaci kapsułek twardych oraz tabletek powlekanych. W sprzedaży dostępne są następujące warianty leku:

 • kapsułki twarde 100 mg, 100 sztuk,
 • kapsułki twarde 300 mg, 100 sztuk,
 • kapsułki twarde 400 mg, 100 sztuk,
 • tabletki powlekane 600 mg, 100 sztuk,
 • tabletki powlekane 800 mg, 100 sztuk.

W określonych przypadkach lek podlega refundacji. Jest bezpłatny dla osób powyżej 75 roku życia w każdym wskazaniu refundacyjnym. Ponadto został objęty ryczałtem w przypadku padaczki opornej na leczenie oraz w leczeniu bólu u pacjentów chorujących na nowotwory.

Lek Gabapentin Teva zawiera substancję czynną gabapentynę. Dotychczas nie poznano w pełni mechanizmu działania preparatu. Struktura gabapentyny podobna jest do neuroprzekaźnika GABA, jednak mechanizm działania jest odmienny niż w innych substancjach oddziałujących na synapsę GABA-ergiczną.

Pełny skład preparatu

1 kapsułka Gabapentin Teva zawiera odpowiednio 100 mg, 300 mg lub 400 mg gabapentyny.
Substancje pomocnicze w rdzeniu kapsułki: talk, skrobia żelowana kukurydziana.
Wieczko i korpus kapsułki 100 mg: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E172), tytanu dwutlenek (E171).
Wieczko i korpus kapsułki 300 mg: żelatyna, erytrozyna (E127), żółcień pomarańczowa S (E110), tytanu dwutlenek (E171).
Wieczko i korpus kapsułki 400 mg: żelatyna, żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171).
Tusz drukarski: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy.

1 tabletka powlekana Gabapentin Teva zawiera 600 mg lub 800 mg gabapentyny.
Substancje pomocnicze w rdzeniu tabletki: powidon K30, celuloza mikrokrystaliczna, krospowidon typ A, talk, uwodorniony olej roślinny typ I
Otoczka tabletki: hypromeloza 5cP, tytanu dwutlenek (E171), makrogol 400.

Wskazania do stosowania

Preparat zalecany jest w:

 • leczeniu padaczki, w terapii wspomagającej leczenie napadów częściowych występujących łącznie z napadami wtórnie uogólnionymi jak i bez nich, u pacjentów dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 6 rok życia,
 • monoterapii napadów częściowych z napadami wtórnie uogólnionymi lub bez nich u pacjentów dorosłych oraz młodzieży powyżej 12 roku życia,
 • leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego, np. w przebiegu bolesnej neuropatii cukrzycowej lub nerwobólu po przebytym półpaścu u pacjentów dorosłych.

Kiedy nie stosować tego leku

Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia leczenia jest nadwrażliwość na gabapentynę lub inne zawarte w preparacie składniki.

Dawkowanie preparatu

Lek przeznaczony jest do stosowania doustnego. Może być przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabletki oraz kapsułki należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Gabapentyna może być przyjmowana w połączeniu z innymi lekami przeciwpadaczkowymi. Nie wpływa to na zmianę jej stężenia lub stężenia innych leków przeciwpadaczkowych we krwi.

Dawkowanie ustalane jest przez lekarza prowadzącego w zależności od wieku pacjenta i jego schorzenia.

Pacjenci dorośli oraz młodzież

W leczeniu padaczki u pacjentów dorosłych oraz młodzieży dawka skuteczna to zazwyczaj od 900 do 3600 mg leku w ciągu doby. W tej grupie pacjentów, a także w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego u dorosłych schemat postępowania jest następujący:

 • 1 dnia terapii należy przyjąć dawkę 300 mg 1 raz w ciągu doby,
 • 2 dnia dawkę 300 mg 2 razy w ciągu doby,
 • 3 dnia dawkę 300 mg 3 w ciągu doby.

Dopuszcza się możliwość zastosowania alternatywnego postępowania, w którym 1 dnia pacjent przyjmuje 900 mg preparatu w 3 dawkach.

Następnie, w zależności od tolerancji leku oraz indywidualnej odpowiedzi organizmu, dawkę można zwiększać o 300 mg, zachowując odstęp 2-3 dni. Nie należy przekraczać maksymalnej dobowej dawki, która wynosi 3600 mg na dobę. U niektórych pacjentów konieczne może się okazać wolniejsze podwyższanie dawki. W procesie zwiększania dawkowania leku należy pamiętać, że minimalny okres, jaki musi upłynąć do osiągnięcia dawki 1800 mg na dobę wynosi tydzień, dla dawki 2400 mg - 2 tygodnie, a dla 3600 mg - 3 tygodnie. Ustaloną dobową dawkę zaleca się przyjmować w podziale na 3 dawki. Przerwa pomiędzy kolejnymi porcjami leku nie powinna przekraczać 12 godzin, co pomaga zapobiegać napadom przełomowym.

Jeśli w leczeniu obwodowego bólu neuropatycznego pacjent musi przyjmować preparat powyżej 5 miesięcy, należy ocenić jego stan kliniczny oraz zasadność dalszej terapii.

Dzieci

W leczeniu padaczki u dzieci od 6 roku życia dawkowanie ustalane jest w zależności od wagi pacjenta. Zaleca się rozpoczęcie terapii od dawki 10-15 mg na kilogram masy ciała w ciągu doby. Następnie należy stopniowo zwiększać ilość leku do osiągnięcia skutecznej dawki przez ok. 3 dni. Dawka skuteczna wynosi 25-35 mg leku na kilogram masy ciała na dobę. Całkowitą dawkę dobową należy przyjmować w podziale na 3 dawki, a odstęp pomiędzy kolejnymi podaniami preparatu nie powinien przekraczać 12 godzin.

Szczególne grupy pacjentów

W pewnych przypadkach konieczne jest wolniejsze zwiększanie dawki. Dotyczy to osób w złym stanie ogólnym, m.in. ze zbyt niską masą ciała i pacjentów po przeszczepie.

U osób starszych konieczne może okazać się zastosowanie niższych dawek preparatu.

U pacjentów zmagających się z zaburzeniami czynności nerek dawkę dopasowuje się w zależności od klirensu kreatyniny. Jeśli mieści się on w zakresie:

 • 80 ml/min lub więcej - można stosować standardową dawkę dobową 900-3600 mg/dobę,
 • 50-79 ml/min – należy przyjmować dawkę dobową 600-1800 mg,
 • 30-49 ml/min –  należy stosować dawkę 300-900 mg na dobę,
 • 15-29 ml/min – zaleca się dawkę dobową od 150 do 600 mg na dobę, podając kapsułki 300 mg co drugi dzień,
 • poniżej 15 ml/min - dawka dobowa wynosi 150-300 mg na dobę, przy czym kapsułki 300 mg przyjmuje się co drugi dzień.

Niższe wartości klirensu kreatyniny nie dyskwalifikują pacjenta do terapii Gabapentin Teva, jednak wówczas należy proporcjonalnie zmniejszyć dobową dawkę leku.

Osoby z bezmoczem oraz pacjenci poddawani hemodializie, którzy wcześniej nie przyjmowali gabapentyny powinni rozpocząć stosowanie leku od dawki nasycającej równej 300-400 mg. Po każdych 4 godzinach hemodializy zaleca się 200-300 mg gabapentyny. Pomiędzy hemodializami nie należy stosować leku.

Możliwe skutki uboczne

Gabapentin Teva może wywoływać różnorodne działania niepożądane. Ich pełna lista dostępna jest w ulotce preparatu.

Niektóre skutki uboczne leku mogą świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli w trakcie terapii pojawią się:

 • reakcje anafilaktyczne – ciężkie i stanowiące potencjalne zagrożenie dla życia, ich symptomami są obrzęk warg, gardła i języka, trudności w oddychaniu oraz niedociśnienie tętnicze wymagające natychmiastowego leczenia,
 • ciężkie reakcje skórne - obrzęk wokół ust, obrzęk twarzy, wysypka skórna i zaczerwienienie i/lub utrata włosów, gdyż mogą świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej,
 • utrzymujące się nudności, wymioty i bóle brzucha, ponieważ mogą to być symptomy ostrego zapalenia trzustki,
 • gorączka,
 • wysypka,
 • pokrzywka,
 • nieustępujący obrzęk węzłów chłonnych,
 • zażółcenie skóry lub twardówki (białkówki) oka,
 • nietypowe siniaki lub krwawienie,
 • silne zmęczenie lub osłabienie,
 • nieoczekiwane bóle mięśni,
 • częste infekcje.

Osoby poddawane hemodializie muszą poinformować lekarza także, jeśli wystąpi ból i/lub
osłabienie mięśni.

Gabapentin Teva w ciąży

Nie ma wystarczających danych odnośnie stosowania gabapepntyny w ciąży. Dlatego u kobiet ciężarnych stosowanie preparatu jest możliwe wyłącznie w sytuacjach, w których lekarz uzna, że korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu. U dzieci, których matki przyjmowały leki przeciwpadaczkowe w trakcie ciąży istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych. Ryzyko może być większe, jeśli kobieta stosuje kilka leków przeciwpadaczkowych. Leku Gabapentin Teva nie należy odstawiać nagle, ponieważ mogłoby to wywołać pojawienie się przełomowych napadów drgawkowych, niebezpiecznych zarówno dla matki, jak i płodu. U pacjentek planujących ciąże należy rozważyć konieczność stosowania leku przeciwpadaczkowego.

Gabapentin Teva a karmienie piersią

Substancja czynna wydzielana jest do pokarmu kobiecego. Dotychczas nie poznano jej wpływu na noworodki i niemowlęta karmione naturalnie, dlatego podczas kuracji należy zachować szczególną ostrożność. Gabapentin Teva w trakcie karmienia piersią może być stosowany, jeżeli korzyści przewyższają ryzyko.

Dystrybutor na terenie Polski: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z.o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Gabapentin Teva
 • #