Fortrans

  1. Fortrans co to jest
  2. Fortrans dawkowanie
  3. Fortrans skutki uboczne
  4. Fortrans w ciąży
  5. Fortrans a karmienie piersią
  6. Fortrans a alkohol
  7. Fortrans opinie

Fortrans co to jest

Fortrans to osmotyczny lek przeczyszczający w postaci proszku do sporządzania roztworu doustnego. Preparat można kupić w aptekach, w opakowaniach po 4 saszetki oraz 50 saszetek. Jest niedostępny bez recepty i nie podlega refundacji.

Fortrans jest produktem złożonym, w którym połączone zostały substancje makrogol (glikol polietylenowy), siarczan sodu, wodorowęglan sodu, chlorek sodu i chlorek potasu. Mechanizm działania preparatu i jego właściwości przeczyszczające zostały osiągnięte dzięki wykorzystaniu cech poszczególnych składników preparatu. Makrogole o dużej masie cząsteczkowej (w tym przypadku 4000) to długie, liniowe polimery. Ich budowa sprawia, że cząsteczki wiążą się z wodą za pomocą wiązań wodorowych. Dzięki zastosowaniu makrogoli 4000, po spożyciu doustnym i dotarciu do jelit preparat powoduje zwiększenie objętości płynów jelitowych. Ta część płynów, która nie zostanie wchłonięta, jest odpowiedzialna za przeczyszczające działanie preparatu. Z kolei zawartość elektrolitów w preparacie została tak dobrana, że po spożyciu odpowiednio przygotowanego roztworu leku wymiana elektrolitów między jelitami a osoczem jest praktycznie zerowa. Ze względu na sposób działania, lek może wpływać na skuteczność innych preparatów, dlatego należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Fortrans dawkowanie

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce, Fortrans opracowany został dla pacjentów, u których konieczne jest oczyszczenie okrężnicy, głównie jako element przygotowania do wybranych badań obrazowych. Preparat podawany jest pacjentom przed planowanym badaniem endoskopowym lub radiologicznym. Lek sprawdza się w celu przygotowania do kolonoskopii. Odpowiednie stworzenie warunków w obrębie okrężnicy jest konieczne, gdy pacjent przygotowywany jest do zabiegów chirurgicznych. Stosowanie preparatu możliwe jest u pacjentów dorosłych, a także w podeszłym wieku.

Mimo konieczności przygotowania do zabiegu, lek nie może być stosowany u wszystkich pacjentów. Wśród przeciwwskazań do stosowania preparatu wymienia się nadwrażliwość lub alergię na którykolwiek składnik preparatu. Lek nie może być podawany pacjentom w ogólnym stanie ciężkim, np. u pacjentów odwodnionych lub gdy stwierdzona została ciężka niewydolność serca. Wśród przeciwwskazań wymienia się także chorobę nowotworową (zaawansowane stadium) oraz wszelkie inne schorzenia w obrębie okrężnicy, w przebiegu których dochodzi do nadmiernej kruchości błon śluzowych. Fortrans nie może być podawany osobom, u których występuje podwyższone ryzyko wystąpienia niedrożności przewodu pokarmowego. Nie zaleca się przyjmowania leku przez pacjentów, gdy zdiagnozowana została perforacja przewodu pokarmowego lub zachodzi wysokie ryzyko jej wystąpienia. Ponadto preparat nie jest wskazany u osób z zaburzeniami opróżniania żołądka, niedrożnością jelit lub zapaleniem okrężnicy o podłożu toksycznym.

Jak stosować Fortrans? Lek przeznaczony jest do przyjęcia doustnego. Zawartość saszetki należy rozpuścić w jednym litrze wody, mieszając aż do całkowitego rozpuszczenia proszku. Dawkowanie ustalane jest przez lekarza, jednak najczęściej zaleca się, aby przyjmować litr roztworu na 15-20 kg masy ciała pacjenta. Jak pić preparat? Roztwór może być spożyty na dwa sposoby: jako dawka jednorazowa, wówczas pacjent musi przyjąć ok. 3-4 l roztworu wieczorem, w dniu poprzedzającym badanie bądź zabieg operacyjny. Jeżeli pacjentowi zalecono przyjęcie leku w dwóch dawkach, należy wypić 2 l roztworu w dniu poprzedzającym badanie, a drugą  dawkę wielkości 1-2 l w dniu badania bądź zabiegu, ok. 3-4 h przed nim.

Fortrans skutki uboczne

Jak wiele leków, tak również Fortrans może wywoływać działania niepożądane. W związku z tym, iż działa miejscowo na okrężnicę, to skutki uboczne dostrzegane są w obrębie układu pokarmowego. Głównie pojawiają się bóle brzucha, a także wymioty, nudności czy uczucie rozdęcia. Zdarzały się także przypadki uczulenia i alergii, łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym, pokrzywką, świądem czy obrzękiem naczynioruchowym. Wystąpienie jakichkolwiek działań niepożądanych wymaga konsultacji z lekarzem prowadzącym.

Preparat powinien być przyjmowany zgodnie z zaleceniami lekarza. Przyjęcie zbyt dużej dawki leku jest mało prawdopodobne, jednak jeżeli do tego dojdzie, wówczas należy zasięgnąć rady lekarza lub farmaceuty.

Fortrans w ciąży

U kobiet ciężarnych stosowanie jakichkolwiek leków wymaga konsultacji z lekarzem. W przypadku preparatu Fortrans stosowanie w ciąży dopuszczalne jest wyłącznie wtedy, gdy lekarz prowadzący stwierdzi, że korzyści wynikające z terapii dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu.

Fortrans a karmienie piersią

Dotychczas nie stwierdzono, czy preparat przenika do pokarmu kobiecego, a tym samym czy jego stosowanie w okresie laktacji jest bezpieczne. W związku z brakiem odpowiednich badań stosowanie leku u kobiet karmiących piersią możliwe jest wyłącznie w sytuacji bezwzględnej konieczności, gdy oczekiwane korzyści znacznie przewyższają ryzyko. Nie można z pewnością wykluczyć zagrożenia dla noworodków i dzieci.

Fortrans a alkohol

Nie ustalono, czy lek wchodzi w interakcję z alkoholem. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność, a przed spożyciem alkoholu zasięgnąć porady lekarza.

Fortrans opinie

Lek cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. Pacjenci poszukujący informacji jak szybko działa Fortrans mogą dowiedzieć się, iż u innych osób działanie leku następuje zazwyczaj krótko od zażycia. Wiele opinii wskazuje na skuteczność działania. Wśród negatywnych aspektów wskazywany jest smak preparatu.

Dystrybucja na terenie Polski: Galderma Polska Sp. z o.o.