Ezen tabl.(10 mg) - 30 szt.

Opakowanie

30 szt.

Producent

Zentiva

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1 tabl. raz na dobę. Pacjent powinien stosować odpowiednią dietę obniżającą stężenie lipidów przed rozpoczęciem przyjmowania preparatu oraz kontynuować ją przez cały okres leczenia. W przypadku stosowania ezetymibu w skojarzeniu ze statyną, należy stosować wskazaną dawkę początkową lub już ustaloną większą dawkę danej statyny. Należy zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi stosowania danej statyny. Stosowanie u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie: udowodniono korzystny wpływ ezetymibu stosowanego ze statyną na dodatkową redukcję incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie. Jednoczesne stosowanie z lekami wiążącymi kwasy żółciowe: preparat należy przyjmować ≥2 h przed lub ≥4 h po przyjęciu leku wiążącego kwasy żółciowe. Dzieci i młodzież. U dzieci ≥6 do 17 lat leczenie należy rozpocząć pod nadzorem lekarza specjalisty; bezpieczeństwo stosowania i skuteczność stosowania nie zostały ustalone w tej grupie wiekowej, brak zaleceń dotyczących dawkowania. U dzieci <6 lat bezpieczeństwo stosowania i skuteczność nie zostały ustalone. Szczególne grupy pacjentów. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Nie jest wymagane dostosowanie dawkowania u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek. Nie zaleca się stosowania u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Sposób podania. Tabletki można przyjmować o dowolnej porze dnia, niezależnie od posiłków.

Zastosowanie

Hipercholesterolemia pierwotna. W skojarzeniu z inhibitorem reduktazy HMG-CoA (statyną) jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną oraz nierodzinną), u których nie jest możliwe odpowiednie zmniejszenie stężenia lipidów przy zastosowaniu samej statyny. W monoterapii jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z pierwotną hipercholesterolemią (heterozygotyczną rodzinną oraz nierodzinną), u których stosowanie statyny jest niewskazane lub nie jest ona tolerowana. Zapobieganie wystąpieniu incydentów sercowo-naczyniowych. Jako lek dołączany do prowadzonej terapii statyną lub włączany do leczenia jednocześnie ze statyną, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z chorobą wieńcową (CHD) i ostrym zespołem wieńcowym w wywiadzie (ACS). Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna (HoFH). W skojarzeniu ze statyną jako lek wspomagający wraz z dietą u pacjentów z homozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną; u pacjentów mogą być również stosowane wspomagające metody leczenia (np. afereza LDL).

Treść ulotki

1. Co to jest Ezen i w jakim celu się go stosuje

Ezen jest lekiem stosowanym w celu zmniejszenia stężenia we krwi cholesterolu całkowitego, „złego”
cholesterolu (cholesterolu LDL) i substancji tłuszczowych, nazywanych triglicerydami. Ponadto, Ezen
zwiększa stężenie „dobrego” cholesterolu (cholesterolu HDL). Stosowany jest u pacjentów, u których sama
dieta nie wystarcza, aby utrzymać prawidłowe stężenie cholesterolu. Podczas przyjmowania tego leku należy
stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.

Ezen zmniejsza wchłanianie cholesterolu w przewodzie pokarmowym. Ezen nie ma wpływu na utratę masy
ciała.

Ezen nasila działanie statyn, grupy leków, które zmniejszają stężenie cholesterolu wytwarzanego
w organizmie.

Ezen jest stosowany jako środek uzupełniający dietę w przypadku:
- zwiększonego stężenia cholesterolu we krwi (hipercholesterolemii pierwotnej [heterozygotycznej
  rodzinnej lub nierodzinnej])
- w skojarzeniu ze statyną, jeśli stężenie cholesterolu nie jest odpowiednio kontrolowane podczas
  stosowania wyłącznie statyny
- w monoterapii, jeśli stosowanie statyny nie jest odpowiednie lub źle tolerowane
- zaburzenia dziedzicznego (homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej), które powoduje
  zwiększenie stężenia cholesterolu we krwi. U pacjenta zostanie zastosowana statyna oraz mogą być
  zastosowane inne metody leczenia.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem Ezen

W przypadku stosowania Ezen w skojarzeniu ze statyną, należy zapoznać się z treścią ulotki dla danego
leku.

Kiedy nie stosować Ezen:
- jeśli pacjent ma uczulenie na ezetymib lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Kiedy nie stosować Ezen w skojarzeniu ze statyną:
- u pacjenta z chorobami wątroby.
- w przypadku ciąży lub karmienia piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania Ezen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich dolegliwościach, w tym o uczuleniach.
- Przed rozpoczęciem przyjmowania Ezen w skojarzeniu ze statyną lekarz powinien przeprowadzić
  badania krwi oceniające czynność wątroby.
- Lekarz może również przeprowadzić badania krwi oceniające czynność wątroby po rozpoczęciu
  stosowania Ezen w skojarzeniu ze statyną.

Ezen nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności Ezen stosowanego w skojarzeniu z fibratami (leki obniżające
poziom cholesterolu).

Dzieci
Ezen nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Ezen i inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie
lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. W szczególności należy powiedzieć lekarzowi
w przypadku przyjmowania następujących leków:
- cyklosporyny (lek często stosowany u pacjentów po przeszczepieniu narządu)
- leków, które zapobiegają tworzeniu się zakrzepów krwi, takich jak warfaryna, fenprokumon,
  acenokumarol lub fluindion (leki przeciwzakrzepowe)
- kolestyraminy (leku stosowanego w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu), ponieważ wpływa na
  działanie Ezen
- fibratów (leków zmniejszających stężenie cholesterolu)

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku Ezen. Jeżeli pacjentka
zajdzie w ciążę w trakcie stosowania Ezen w skojarzeniu ze statyną, powinna natychmiast przerwać
przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Nie ma doświadczenia w stosowaniu Ezen bez statyny
podczas ciąży.

Nie stosować Ezen w skojarzeniu ze statyną w okresie karmienia piersią, ponieważ nie wiadomo, czy lek
przenika do mleka. Ezen nawet bez skojarzenia ze statyną nie powinien być stosowany u pacjentki, która
karmi piersią. Pacjentka powinna zapytać lekarza o poradę.

Pacjentka powinna zapytać lekarza lub farmaceutę o poradę przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie należy się spodziewać, aby Ezen miał wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Niemniej jednak, należy wziąć pod uwagę, że u niektórych osób mogą wystąpić zawroty głowy po przyjęciu
Ezen.

Ezen zawiera laktozę.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się
z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować Ezen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy nadal
stosować przyjmowane poprzednio leki zmniejszające stężenie cholesterolu. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Przed rozpoczęciem stosowania Ezen należy stosować dietę zmniejszającą stężenie cholesterolu.
- Podczas stosowania Ezen należy przestrzegać tej diety.

Dorośli oraz dzieci i młodzież (w wieku 10 do 17 lat): Dawka to jedna tabletka Ezen 10 mg doustnie, raz na
dobę.

Ezen można przyjmować o dowolnej porze dnia. Można przyjmować z jedzeniem lub bez.

Jeżeli lekarz przepisał Ezen i statynę, oba leki można przyjmować w tym samym czasie. W takim przypadku
należy zapoznać się z informacją dotyczącą dawkowania w ulotce dla danego leku.

Jeżeli lekarz przepisał Ezen i kolestyraminę lub jakiekolwiek inne preparaty wiążące kwasy żółciowe (leki
zmniejszające stężenie cholesterolu), Ezen należy zażyć co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po
przyjęciu preparatu wiążącego kwasy żółciowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki Ezen
Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania Ezen
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć zazwyczaj
stosowaną dawkę Ezen następnego dnia o zwykłej porze.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia niewyjaśnionych bólów
mięśni, ich tkliwości lub osłabienia. W rzadkich przypadkach dolegliwości ze strony mięśni, w tym
rozpad mięśni prowadzący do uszkodzenia nerek, mogą być ciężkie i przejść w stan potencjalnie
zagrażający życiu.

Podczas zwykłego stosowania odnotowano reakcje uczuleniowe w tym obrzęk twarzy, ust, języka i (lub)
gardła, mogące powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu (wymagają one natychmiastowego
leczenia).

Podczas stosowania w monoterapii występowały następujące działania niepożądane:
Często (mogą dotyczyć 1 na 10 osób)
Ból brzucha; biegunka; wzdęcia z oddawaniem wiatrów; uczucie zmęczenia.

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 osób)
Zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz) lub mięśni (CK);
kaszel; niestrawność; zgaga; nudności; ból stawów; kurcze mięśni; ból karku; zmniejszenie apetytu; ból; ból
w klatce piersiowej; nagłe zaczerwienienie twarzy; wysokie ciśnienie tętnicze.

Ponadto, podczas stosowania w skojarzeniu ze statyną występowały następujące działania niepożądane:
Często (mogą dotyczyć 1 na 10 osób)
Zwiększenie parametrów niektórych testów czynnościowych wątroby (aminotransferaz); ból głowy; ból,
tkliwość lub osłabienie mięśni.

Niezbyt często (mogą dotyczyć 1 na 100 osób)
Odczucie mrowienia; suchość w ustach; świąd; wysypka; pokrzywka; ból pleców; osłabienie mięśni; ból rąk
i nóg; nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie; obrzęki, szczególnie dłoni i stóp.

Podczas stosowania w skojarzeniu z fenofibratem, często zgłaszano następujące działanie niepożądane: ból
brzucha.

Ponadto, podczas zwykłego stosowania odnotowano następujące działania niepożądane:
zawroty głowy; bóle mięśni, problemy z wątrobą; reakcje uczuleniowe w tym wysypka i pokrzywka;
czerwona, wypukła wysypka, czasami ze zmianami w kształcie tarczy; ból, tkliwość lub osłabienie mięśni;
rozpad mięśni; kamica żółciowa lub zapalenie pęcherzyka żółciowego (może powodować ból brzucha,
nudności, wymioty); zapalenie trzustki często z silnym bólem brzucha; zaparcia; zmniejszenie liczby
krwinek, które może powodować siniaki/krwawienia (małopłytkowość); uczucie mrowienia; depresja;
nieuzasadnione zmęczenie lub osłabienie; skrócony oddech.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}
e-mail: adr@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Ezen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku lub opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 30°C w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed
wilgocią.

Nie należy stosować tego leku, jeśli widoczne są oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Ezen
- Substancją czynną leku jest ezetymib. Każda tabletka zawiera 10 mg ezetymibu.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, sodu laurylosiarczan, powidon K-30, kroskarmeloza
  sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda Ezen i co zawiera opakowanie
Ezen 10 mg to białe, podłużne tabletki o długości około 8,10 mm i szerokości około 4,10 mm, gładkie po
obu stronach.

Wielkości opakowań: 28, 30, 56, 60, 90, 98, 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Podmiot odpowiedzialny
Zentiva, k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Wytwórca
S.C Zentiva S.A, B-dul Theodor Pallady nr.50, sector 3, Bucureşti, cod 032266

Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu na terenie Unii Europejskiej pod następującymi
nazwami:
Republika Czeska Ezen 10 mg
Bułgaria Езен 10 mg таблетки
Węgry Ezetimib-Zentiva 10 mg tabletta
Polska Ezen
Republika Słowacka Ezen 10 mg
Słowenia Ezea 10 mg tablete
Hiszpania Ezetimiba Zentiva 10 mg comprimidos EFG

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza