Extraspasmina kaps. twarde - 20 szt.

Opakowanie

20 szt.

Producent

Polpharma

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

kaps. twarde

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 1-2 kaps. 1-3 razy na dobę. Maksymalnie do 6 kapsułek na dobę. W trudnościach z zasypianiem: jednorazowo 2 kaps. na 30-60 minut przed snem. Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie

Tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego oraz jako środek wspomagający w okresowych trudnościach z zasypianiem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Extraspasmina i w jakim celu się go stosuje

Lek przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność
opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

Extraspasmina to lek wytwarzany w postaci kapsułek twardych, zawierający jako główny składnik
wyciąg wodno-alkoholowy z korzenia kozłka lekarskiego (waleriany). W skład leku wchodzi również
wyciąg suchy z liścia melisy oraz witamina B6 i magnez.
Produkt stosuje się tradycyjnie jako lek uspokajający.

Wskazania do stosowania:
- tradycyjnie w łagodnych stanach napięcia nerwowego;
- tradycyjnie jako środek wspomagający w okresowych trudnościach z zasypianiem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Extraspasmina

Kiedy nie stosować leku Extraspasmina
- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- w ciężkiej niewydolności nerek;
- w hipermagnezemii, bloku serca oraz myasthenia gravis (autoimmunologiczna choroba
  dotycząca układu nerwowego i mięśniowego, charakteryzująca się nadmierną męczliwością
  mięśni po wysiłku).

Ostrzeżenie i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Extraspasmina należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli objawy utrzymują się podczas stosowania leku, należy skonsultować się z lekarzem lub innym
wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia.

Dzieci i młodzież
Ze względu na brak wystarczających danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży w wieku
powyżej 12 lat.

Lek Extraspasmina a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie stosować leku z lewodopą, solami wapnia i żelaza, fosforanami oraz lekami
przeciwzakrzepowymi. Podczas leczenia tetracyklinami i fluorochinolonami zachować 3-godzinną
przerwę między podaniem produktu a lekiem. Produkt może zwiększać siłę działania innych
równocześnie stosowanych środków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy
(barbiturany, benzodiazepiny) oraz leków obniżających ciśnienie krwi (m.in. z grupy inhibitorów
ACE) i glikozydów nasercowych.

Nie stosować z innymi lekami zawierającymi magnez i witaminę B6. Maksymalna dawka dobowa leku
zawiera 480 mg tlenku magnezu i 30 mg witaminy B6.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Brak danych dotyczących wpływu na płodność.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek może osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Extraspasmina zawiera azorubinę i glukozę
Lek zawiera azorubinę. Lek może powodować reakcje alergiczne.

Lek zawiera glukozę. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Extraspasmina

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podanie doustne.
Dorośli: od 1 do 2 kapsułek od 1 do 3 razy na dobę. Maksymalnie do 6 kapsułek na dobę.
W przypadku trudności z zasypianiem jednorazowo 2 kapsułki na 30-60 minut przed snem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Extraspasmina
Korzeń kozłka w dawkach większych niż 20 g (co odpowiada 13 kapsułkom leku) może powodować
objawy takie jak: zmęczenie, skurcze brzucha, zawroty głowy, ucisk w klatce piersiowej, drżenie rąk
i rozszerzenie źrenic, które najczęściej ustępują w ciągu 24 godzin.
W przypadku przyjęcia znacznie wyższej dawki od zalecanej należy skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Extraspasmina
Pominięcie dawki leku nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonego leczenia. Należy
kontynuować leczenie z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności, bóle
brzucha, biegunka).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Extraspasmina

Lek należy przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze nie wyższej niż
25°C. Chronić przed wilgocią.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Extraspasmina
- Każda kapsułka twarda zawiera:
  250 mg wyciągu wodno-alkoholowego z Valeriana officinalis L., radix (korzeń kozłka)
  (DERpierwotny 3-6:1), rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V);
  50 mg wyciąg suchego z Melissa officinalis L., folium (liść melisy) (DER 6-8:1),
  rozpuszczalnik ekstrakcyjny: woda; 80 mg tlenku magnezu ciężkiego i 5 mg witaminy B6.

- Pozostałe składniki to: krzemu dwutlenek koloidalny, glukoza, skrobia żelowana kukurydziana,
  kwas stearynowy. Skład osłonki kapsułki żelatynowej: tytanu dwutlenek (E171), żelaza tlenek
  czerwony (E172), żelaza tlenek żółty (E172), indygotyna (E132), azorubina (E122), żelatyna
  wołowa (E441).

Jak wygląda lek Extraspasmina i co zawiera opakowanie
Kapsułka twarda o kształcie owalnym, barwy czerwono-ciemnozielonej.
Pudełko tekturowe zawierające 10, 20, 30, 60 lub 90 kapsułek w blistrach z folii PVDC/Aluminium po
10 kapsułek każdy.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

Wytwórca
Medana Pharma S.A.
ul. Władysława Łokietka 10, 98-200 Sieradz

„Herbapol-Lublin” S.A.
ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:
POLPHARMA Biuro Handlowe Sp. z o.o.
ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa
tel. 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza