Exoderil krem(10 mg/g) - tuba 15 g

Opakowanie

tuba 15 g

Producent

Sandoz

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie. Dorośli, raz na dobę nanosi się warstwę kremu na umytą i osuszoną chorobowo zmienioną skórę oraz jej okolice. Krem należy stosować co najmniej 7 dni. Po ustąpieniu objawów klinicznych leczenie należy kontynuować przez 2 tyg. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, pacjent powinien zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie

Miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry, takich jak: grzybica skóry i fałdów skórnych, np. grzybica skóry gładkiej, grzybica pachwin (często swędzące, nieregularne, różowo-czerwone, lekko wzniesione plamy, na których obwodzie mogą pojawiać się grudki i pęcherzyki); grzybica międzypalcowa (grzybica dłoni, grzybica stóp), objawiająca się najczęściej nadmiernym łuszczeniem się i pękaniem skóry, ze świądem i pieczeniem; zakażenie skóry wywołane przez drożdżaki, objawiające się swędzącymi, zaczerwienionymi, często złuszczającymi się plamami, w których otoczeniu mogą powstawać pęcherzyki; łupież pstry (plamiste zmiany w kolorze od białego do brązowego, nieregularne, o złuszczającej się powierzchni, występujące głównie na skórze tułowia; zmiany te nie zmieniają barwy pod wpływem słońca).

Treść ulotki

1. Co to jest Exoderil i w jakim celu się go stosuje

Exoderil ma postać kremu do stosowania na skórę. Zawiera substancję czynną naftyfinę, która działa
przeciwgrzybiczo i zabija większość grzybów, drożdżaków i pleśniaków, które wywołują zakażenia
skóry u człowieka.

Exoderil stosuje się w miejscowym leczeniu zakażeń grzybiczych skóry, takich jak:
- grzybica skóry i fałdów skórnych, np. grzybica skóry gładkiej, grzybica pachwin (często swędzące,
nieregularne, różowo-czerwone, lekko wzniesione plamy, na których obwodzie mogą pojawiać się
grudki i pęcherzyki);
- grzybica międzypalcowa (grzybica dłoni, grzybica stóp), objawiająca się najczęściej nadmiernym
łuszczeniem się i pękaniem skóry, ze świądem i pieczeniem;
- zakażenie skóry wywołane przez drożdżaki (zakażenie takie zwane jest także kandydozą lub
drożdżycą), objawiające się swędzącymi, zaczerwienionymi, często złuszczającymi się plamami,
w których otoczeniu mogą powstawać pęcherzyki;
- łupież pstry (plamiste zmiany w kolorze od białego do brązowego, nieregularne, o złuszczającej się
powierzchni, występujące głównie na skórze tułowia; zmiany te nie zmieniają barwy pod wpływem
słońca)

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Exoderil

Kiedy nie stosować leku Exoderil
-
Jeśli pacjent ma uczulenie na naftyfinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienione w punkcie 6);
- U dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli którakolwiek z poniższych informacji budzi wątpliwości, przed rozpoczęciem stosowania leku
Exoderil należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Leku nie należy stosować w okolicach oczu, ust oraz na błony śluzowe i rany, ponieważ może
powodować podrażnienie. Miejsca te należy chronić przed kontaktem z lekiem Exoderil.
- Jeśli wystąpią objawy podrażnienia skóry, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się
z lekarzem.

Exoderil a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, zwłaszcza działających
miejscowo.

Nie przeprowadzono badań dotyczących oddziaływania leku Exoderil z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Exoderil nie należy stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera alkohol cetylowy i alkohol stearylowy
Ze względu na zawartość alkoholu cetylowego i alkoholu stearylowego lek może powodować
miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować Exoderil

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania miejscowego na skórę.
Cienką warstwę leku Exoderil należy nanosić jeden raz na dobę na zmienioną chorobowo skórę i
okolice tych zmian. Przed zastosowaniem leku skórę należy umyć i osuszyć.

Exoderil należy stosować co najmniej 7 dni.
Ustąpienie objawów zakażenia (takich jak świąd i pieczenie) zwykle następuje szybko. Aby zapobiec
nawrotowi choroby należy kontynuować stosowanie leku Exoderil przez 2 tygodnie po ustąpieniu
objawów choroby. Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi nawrotem zakażenia.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.


Stosowanie u dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci.

Jak postępować podczas stosowania leku Exoderil
Drobnoustroje wywołujące zakażenie grzybicze mogą znajdować się na częściach ubrania, które
przylegają do chorych miejsc na skórze. Dlatego należy dbać o codzienną zmianę tych części
garderoby.
Zdrowa, a zwłaszcza sucha skóra, stanowi najlepszą barierę ochronną przed zakażeniami grzybiczymi.
Należy pamiętać o dokładnym wysuszeniu chorej skóry po umyciu i codziennej zmianie ręcznika.

Należy unikać kontaktu ciasnych i nieprzewiewnych ubrań (jak np. skarpetki z syntetycznego
materiału w zamkniętych butach) ze zmienioną chorobowo skórą.

Jeśli zakażenie grzybicze obejmuje stopy, należy unikać chodzenia boso w domu i w miejscach
publicznych (np. na basenie). Pozwoli to zapobiec przeniesieniu zakażenia na inne osoby.
Nie należy korzystać z sauny lub łaźni parowej do czasu pełnego wyleczenia zakażenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Exoderil
W razie zastosowania większej niż zalecana ilości leku Exoderil lub przypadkowego przyjęcia
doustnego, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: podrażnienie skóry, zaczerwienienie, suchość
i pieczenie.

Pominięcie zastosowania leku Exoderil
Należy kontynuować stosowanie leku bez zwiększania następnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Exoderil
Nie należy przerywać stosowania leku bezpośrednio po ustąpieniu objawów, gdyż grozi to nawrotem
zakażenia. Należy kontynuować stosowanie leku Exoderil przez 2 tygodnie po ustąpieniu objawów
choroby, w celu całkowitego wyleczenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości zwiazanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana(nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaczerwienienie, suchość skóry, odczucie pieczenia skóry; objawy te zwykle są przemijające.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.5. Jak przechowywać Exoderil

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, nie zamrażać.

Nie należy stosować leku Exoderil po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.


4 UR.DZL.ZLE.4020.7589.2012

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Exoderil
- Substancją czynną leku jest naftyfiny chlorowodorek.
1 gram kremu zawiera 10 mg naftyfiny chlorowodorku.

- Pozostałe składniki to: sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, sorbitanu stearynian, cetylu
palmitynian, alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, woda
oczyszczona.

Jak wygląda Exoderil i co zawiera opakowanie
Lek ma postać kremu.
Opakowanie: tuba aluminiowa zawierająca 15 g kremu, umieszczona w tekturowym pudełku wraz
z ulotką.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel.: 22 209 70 00
e-mail: biuro.pl@sandoz.com


Dane o lekach i suplementach diety dostarcza