Eliquis

  1. Eliquis co to jest
  2. Eliquis stosowanie
  3. Eliquis skutki uboczne
  4. Eliquis w ciąży
  5. Eliquis a karmienie piersią
  6. Eliquis a alkohol

Eliquis to lek w postaci tabletek powlekanych. Dostępne są warianty eliquis 2,5 mg oraz eliquis 5 mg. Lek wydawany jest wyłącznie na receptę. Wersja leku 2,5 mg substancji czynnej 20 tabletek Eliquis podlega refundacji, zgodnie ze wskazaniami do refundacji, a w przypadku pacjentów powyżej 75 roku życia jest preparatem bezpłatnym.

Eliquis co to jest

Substancją czynną leku Eliquis jest apiksaban. Preparat zawiera także laktozę. Jest to lek o działaniu przeciwzakrzepowym, w którym substancja czynna jest wybiórczym inhibitorem miejsca aktywnego czynnika Xa o bardzo silnym, odwracalnym i bezpośrednim działaniu. Jego zaletą jest fakt, iż nie wymaga jednoczesnego przyjmowania antytrombiny III, aby osiągnąć odpowiednie działanie przeciwzakrzepowe.

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce Eliquis, działanie leku polega na zahamowaniu wolnego oraz związanego z zakrzepem czynnika Xa, a także protrombinazy. Proces hamowania obserwowany w zakresie czynnika Xa polega na zapobieganiu wytwarzania właśnie trombiny, uniemożliwiając tym samym powstawanie zakrzepu. Lek Eliquis bardzo szybko się wchłania.

Eliquis stosowanie

W tzw. Eliquis chpl, czyli wskazaniach do stosowania, zamieszczone zostały informacje o szczegółowym przeznaczeniu leku. Jest on dedykowany pacjentom, u których konieczne jest podjęcie działań zapobiegawczych w zakresie udarów mózgu czy zatorowości systemowej u osób dorosłych, u których występuje niezastawkowe migotanie przedsionków, pod warunkiem, że występuje minimum jeden z czynników ryzyka. Eliquis 5 mg ulotka wskazuje następujące czynniki ryzyka: przebyty udar mózgu, przemijający niedokrwienny napad, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, pacjenci w wieku powyżej 75 roku życia, niektóre przypadki niewydolności serca. Leki przeciwzakrzepowe, takie jak Eliquis, stosowane są w leczeniu zakrzepicy żył głębokich, w zatorowości płucnej, ale także jako preparat zapobiegający nawrotom tych chorób.

Preparat o dawce większej niż 2,5 mg może być stosowany także u pacjentów po przebytym planowanym zabiegu protezoplastyki w obrębie stawu kolanowego lub biodrowego. Szczegółowe dawkowanie Eliquis określane zostaje przez lekarza prowadzącego, na podstawie zgłaszanych objawów, przyczyny oraz indywidualnej sytuacji pacjenta. Mniejsze dawki leku stosowane są w celu zapobiegania występowania nawrotów choroby, a większe gdy należy zwalczyć proces chorobowy. Lekarz określa także czas trwania terapii.

Lek Eliquis 5 można przyjmować niezależnie od posiłku. U osób, które mają problem z połknięciem całej tabletki, można tabletkę rozkruszyć i rozpuścić w wodzie, a następnie tak przygotowaną zawiesinę wypić. Dopuszcza się możliwość rozpuszczenia tabletki także w wodnym roztworze dekstrozy (5%) lub w soku jabłkowym. Eliquis lek można również wymieszać z musem jabłkowym. Rozdrobnienie leku i wymieszanie go z dozwolonymi substancjami związane jest z koniecznością spożycia przygotowanej zawiesiny lub musu maksymalnie w ciągu 4 godzin od czasu rozkruszenia tabletki.

Pacjenci, połykając lek w całości, powinni popić go wodą. Preparat, mimo wyraźnych wskazań nie zawsze może być stosowany. Głównym przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Leku nie podaje się również pacjentom, u których występuje czynne kliniczne krwawienie o wysokim stopniu istotności. Przeciwwskazaniem jest także toczący się proces chorobowy w obrębie wątroby, w przebiegu którego dochodzi do koagulacji, co w kontekście klinicznym zwiększa ryzyko wystąpienia krwawienia.

Ponadto przeciwwskazaniem do terapii lekiem eliquis są także toczące się obecnie lub niedawno pewne procesy chorobowe, w związku z którymi potencjalne ryzyko występowania krwawień znacznie wzrasta. Wśród nich wymienić można owrzodzenie przełyku, choroby nowotworowe o charakterze złośliwym. Ponadto nie jest wskazane podawanie leku pacjentom, którzy niedawno przebyli uraz lub przeszli operację rdzenia kręgowego lub mózgu, w tym także operacje okulistyczne oraz krwawienia wewnątrzczaszkowe.

Przeciwwskazaniem są również sytuacje, w których u pacjenta stwierdzono wady rozwojowe dotyczące układu tętniczo-żylnego, a także tętniaki naczyniowe, nieprawidłowości w budowie lub funkcjonowaniu naczyń krwionośnych mózgu i rdzenia kręgowego. Terapii lekiem Eliquis nie można łączyć z innymi lekami o działaniu przeciwzakrzepowym, szczególnie z pochodnymi heparyny. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy konieczna jest zmiana leku, jednak decyzję podejmuje lekarz w oparciu o ocenę indywidualnej sytuacji pacjenta. Wówczas zmiana odbywa się pod nadzorem i zgodnie ze wskazaniami lekarza.

Połączenie leku Eliquis z heparyną możliwe jest jeszcze w sytuacji, gdy heparyna lub jej pochodne podawana jest w dawkach, których celem jest jedynie utrzymanie drożności w obrębie cewnika żylnego, bądź tętniczego u pacjenta. Należy regularnie monitorować stan pacjenta, u którego zostało wdrożone leczenie, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka wystąpienia krwawień. Jeżeli dojdzie do krwawienia, lek należy całkowicie odstawić. Ostrożność trzeba zachować także w przypadku jednoczesnej terapii z lekami przeciwpłytkowymi, gdyż połączenie również może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia krwawień.

Eliquis skutki uboczne

Eliquis jak wiele leków u pewnych grup pacjentów wywoływać może różnego rodzaju działania niepożądane. Zdarzały się przypadki niedokrwistości, wylewów podskórnych, krwawień, krwiaków, ale także nudności. Nieco rzadziej obserwowano także zmiany w obrazie krwi, dotyczące wystąpienia małopłytkowości oraz w zakresie wyników wątroby. Głównie występującymi nieprawidłowościami było zwiększenie aktywności enzymów w badania ALAT i ASPAT, ale również w obrębie aktywności fosfatazy zasadowej we krwi pacjenta. Na skutek przyjmowania leku Eliquis dochodziło także do podwyższenia stężenia bilirubiny, wyższej aktywności GGT.

Ponadto, u osób przyjmujących preparat zdarzały się przypadki występowania krwiomoczu, krwawień z pochwy lub z układu moczowo-płciowego oraz krwawienia pooperacyjne. Pacjenci skarżyli się również na występowanie intensywnego świądu, krwawień z nosa oraz hipotonii. Reakcje alergiczne, w tym obrzęk i anafilaksja, zdarzają się niezbyt często, podobnie jak krwioplucie oraz krwawienia z dziąseł, mięśni oraz odbytnicy. W ulotce pojawiają się także informacje dotyczące przypadków krwotoków i krwawień śródmózgowych i wewnątrzbrzusznych, a także w obrębie układu oddechowego, jamy ustnej, krwawień zaotrzewnowych czy w miejscu podania leku. Zdarzało się również, że w wyniku terapii uzyskiwano wynik dodatni na krew utajoną.

Eliquis w ciąży

Nie zaleca się stosowania preparatu u kobiet spodziewających się dziecka. Jeśli zachodzi ryzyko, że kobieta może być w ciąży, należy poinformować o tym fakcie lekarza przed włączeniem terapii lekiem Eliquis.

Eliquis a karmienie piersią

U pacjentek, które karmią piersią nie wolno stosować preparatu. Jeżeli zachodzi konieczność wdrożenia terapii, wówczas należy zrezygnować z karmienia, przynajmniej na czas przyjmowania leku.

Eliquis a alkohol

W przypadku Eliquis nie ma wystarczających informacji, które dowodziłyby występowaniu interakcji pomiędzy lekiem a alkoholem. Mimo to, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż alkohol może modyfikować wchłanianie niektórych preparatów.

Dystrybucja na terenie Polski: Bristol Myers Squibb Services Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
  • #