Efrinol 2% krople do nosa, roztw.(20 mg/g) - but. 10 g

Opakowanie

but. 10 g

Producent

Prolab

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krople do nosa, roztw.

Dawkowanie

Donosowo. Wkraplać 1-3 krople preparatu Efrinol 1% lub 1-2 krople preparatu Efrinol 2% do każdego otworu nosowego 2-5 razy na dobę. Leku nie stosować dłużej niż 5 dni.

Zastosowanie

Ostre stany zapalne błony śluzowej nosa i zatok przynosowych lub uczuleniowe stany zapalne błony śluzowej nosa.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Efrinol 2% i w jakim celu się go stosuje

Lek Efrinol 2% ma postać roztworu. Efrinol 2% zawiera substancję czynną efedryny chlorowodorek,
który stosowany miejscowo na błonę śluzową nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i
zmniejszenie obrzęku błony śluzowej nosa.

Wskazania do stosowania leku Efrinol 2%:
- w ostrych stanach zapalnych błony śluzowej nosa i zatok przynosowych;
- w uczuleniowych stanach zapalnych błony śluzowej nosa.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Efrinol 2%

Kiedy nie stosować leku Efrinol 2%:
- jeśli u pacjenta występuje uczulenie na efedrynę, inne aminy sympatykomimetyczne lub
którykolwiek z pozostałych składników leku Efrinol 2%.

- jeśli u pacjenta występuje nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu
serca (zwłaszcza częstoskurcz napadowy),
- w ostrej niewydolności wieńcowej,
- w nadczynności tarczycy,
- w jaskrze z zamkniętym kątem przesączania,
- w przypadku znieczulenia ogólnego cyklopropanem lub halotanem.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Efrinol 2%:
W następujących przypadkach, przed rozpoczęciem stosowania leku Efrinol 2% należy zawsze
zasięgnąć porady lekarza:
- jeżeli u pacjenta występuje cukrzyca, rozrost gruczołu krokowego, choroba układu krążenia lub
dławica piersiowa.

Należy unikać długiego stosowania leku u pacjentów nadpobudliwych.
Tachyfilaksja (szybkie zmniejszanie się reakcji na kolejne podanie w krótkich odstępach czasu) może
wystąpić w ciągu kilku dni po rozpoczęciu stosowania leku.
Po długotrwałym stosowaniu leku obserwowano wystąpienie tolerancji i uzależnienia.

Stosowanie leku Efrinol 2% z innymi lekami
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.

Efedryna może wchodzić w interakcję z innymi lekami, a w szczególności gdy są to:
- inhibitory monoaminooksydazy (nialamid, selegilina, furazolidon) hamując rozkład noradrenaliny nasilają działanie efedryny, może to doprowadzić do znacznego zwiększenia ciśnienia tętniczego.
- salbutamol i inne leki pobudzające układ współczulny nasilają działanie niepożądane efedryny w
układzie krążenia i nie powinny być stosowane jednocześnie. Dopuszcza się ostrożne stosowanie
efedryny z małymi dawkami salbutamolu i leków pobudzających układ współczulny, jakie znajdują się w produktach w postaciach wziewnych.
- metylodopa osłabia działanie efedryny.
- rezerpina hamując magazynowanie noradrenaliny hamuje działanie efedryny, przyspiesza jej eliminację, podobny skutek może spowodować zakwaszenie moczu.
- acetazolamid i inne związki alkalizujące mocz mogą nasilać toksyczne działanie efedryny, ponieważ prowadzą do zwiększenia jej stężenia we krwi.
- efedryna działa przeciwstawnie do leków obniżających ciśnienie krwi.
- efedryna podawana jednocześnie z teofiliną nasila ośrodkowe objawy niepożądane teofiliny
(nudności, wymioty, zwiększona pobudliwość).
- guanetydyna hamując uwalnianie noradrenaliny może spowodować obrzęk błony śluzowej nosa, co utrudnia wchłanianie efedryny. Efedryna może osłabiać działanie obniżające ciśnienie krwi guanetydyny.
- jednoczesne stosowanie efedryny z glikozydami nasercowymi (np. digoksyna) lub lekami stosowanymi w znieczuleniu ogólnym może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu
serca.

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.
Efedryna łatwo przenika przez barierę łożyskową. Powoduje zaburzenia rytmu serca zarówno u matki
jak i u dziecka. Efedryna przenika do mleka matki. U niemowląt karmionych piersią przez matki
stosujące efedrynę występują objawy pobudzenia i zaburzenia snu.

Nie należy stosować leku Efrinol 2% w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Dotychczas nie jest znany wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń
mechanicznych.
3. Jak stosować Efrinol 2%

Lek Efrinol 2% należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek stosuje się donosowo.
Należy stosować następujący schemat stosowania leku: wkraplać 1-2 krople do każdego otworu
nosowego 2 do 5 razy na dobę.
Leku nie stosować dłużej niż 5 dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Efrinol 2% jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efrinol 2%
Po dawkach znacznie większych niż zalecane lub u osób szczególnie wrażliwych lek Efrinol 2% może
wywołać nadmierną pobudliwość nerwową, a także wzrost ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie
czynności serca, niepokój i bezsenność, drgawki, zatrzymanie moczu, zawroty głowy.
Długotrwałe donosowe stosowanie leku może powodować przewlekłe przekrwienie błony śluzowej
nosa.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Pominięcia zastosowania leku Efrinol 2%:
Należy kontynuować stosowanie leku nie zwiększając następnej dawki.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Efrinol 2% może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one
wystąpią.

Podczas stosowania leku Efrinol 2% mogą wystąpić:
przyspieszone tętno, zwiększenie ciśnienia tętniczego, kołatanie serca, tachykardia i inne zaburzenia
rytmu serca, wzrost pobudliwości, lęk, niepokój, drżenia, bóle głowy, trudności z zasypianiem,
nudności, wymioty, suchość błony śluzowej nosa i gardła. Po długim stosowaniu może rozwinąć się
uzależnienie, które wiąże się ze wzrostem agresywności o charakterze psychozy. Trudności w
oddawaniu moczu, zwłaszcza u pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego oraz rzadkie przypadki
alergii skórnej w postaci wysypki.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Efrinol 2% mogą wystąpić inne działania niepożądane.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane
nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.


5. Przechowywanie leku Efrinol 2%

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w zamkniętym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Efrinol 2%
- Substancją czynną leku jest efedryny chlorowodorek.
1 g roztworu zawiera 20 mg efedryny chlorowodorku. 1 kropla roztworu zawiera 1,0 mg efedryny
chlorowodorku.
- Inne składniki leku to: sodu chlorek, chlorobutanol, metyloceluloza, woda oczyszczona.

Jak wygląda Efrinol 2% i co zawiera opakowanie
Lek Efrinol 2% to bezbarwny, przezroczysty roztwór.

Dostępne opakowanie
Pojemnik polietylenowy PE w tekturowym pudełku, zawierający 10 g roztworu.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Analityczno-Handlowe
„PROLAB” Halkiewicz i Ratajczyk sp.j., Paterek, ul. Przemysłowa 3, 89-100 Nakło n/Notecią

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza