Edolox tabl. powl.(60 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

S-LAB

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Wybierz opakowanie
60 mg, tabl. powl., 28 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Lek należy stosować możliwie jak najkrócej i w najmniejszej skutecznej dawce dobowej, gdyż ryzyko powikłań dotyczących układu krążenia związane ze stosowaniem etorykoksybu może zwiększać się wraz z wielkością dawki i długością leczenia. Należy okresowo dokonywać ponownej oceny potrzeby stosowania leku łagodzącego objawy oraz stopnia odpowiedzi na leczenie, zwłaszcza u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów. Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 60 mg raz na dobę (dawka maksymalna) może zwiększyć skuteczność. W przypadku braku zwiększenia korzyści terapeutycznych, należy rozważyć inne sposoby leczenia. Reumatoidalne zapalenie stawów. Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę (dawka maksymalna) może zwiększyć skuteczność. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego pacjenta właściwe może być zmniejszenie dawki do 60 mg raz na dobę. W przypadku braku zwiększenia korzyści terapeutycznych, należy rozważyć inne sposoby leczenia. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę. U niektórych pacjentów z niedostatecznym złagodzeniem objawów zwiększenie dawki do 90 mg raz na dobę może zwiększyć skuteczność. Po ustabilizowaniu się stanu klinicznego pacjenta, właściwe może być zmniejszenie dawki do 60 mg raz na dobę. W przypadku braku zwiększenia korzyści terapeutycznych, należy rozważyć inne sposoby leczenia. Ostre zespoły bólowe. Lek należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych. Ostre zapalenie stawów w przebiegu dny moczanowej. Zalecana dawka wynosi 120 mg raz na dobę (dawka maksymalna). Podczas badań klinicznych u pacjentów z dną moczanową o ostrym przebiegu etorykoksyb podawano przez 8 dni. Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym. Zalecana dawka wynosi 90 mg raz na dobę (dawka maksymalna), leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać maksymalnie 3 dni. Niektórzy pacjenci mogą wymagać innej analgezji pooperacyjnej oprócz etorykoksybu podczas trzydniowej terapii. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów w podeszłym wieku modyfikacja dawki nie jest konieczna; należy zachować ostrożność. Niezależnie od wskazania, u pacjentów z łagodną niewydolnością wątroby (5-6 punktów wg skali Childa-Pugha) nie należy stosować dawki większej niż 60 mg raz na dobę. U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7-9 punktów wg skali Childa-Pugha), niezależnie od wskazania, nie należy stosować dawki większej niż 30 mg raz na dobę. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby zalecana jest ostrożność, z powodu ograniczonej ilości danych klinicznych. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (≥10 punktów wg skali Childa-Pugha) stosowanie etorykoksybu jest przeciwwskazane. U pacjentów z CCr ≥30 ml/min modyfikacja dawki nie jest konieczna. Stosowanie etorykoksybu u pacjentów z CCr <30 ml in jest przeciwwskazane. Stosowanie etorykoksybu u dzieci i młodzieży <16 lat jest przeciwwskazane. Sposób podania. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Działanie może rozpocząć się szybciej, jeśli lek przyjmuje się na czczo. Należy to uwzględnić, jeśli konieczne jest uzyskanie szybkiego działania przeciwbólowego.

Zastosowanie

Leczenie objawowe choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS), reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz w leczeniu bólu i objawów stanu zapalnego stawów w ostrej fazie dny moczanowej u dorosłych i młodzieży od 16 lat. Krótkotrwałe leczenia bólu o nasileniu umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u dorosłych i młodzieży w wieku od 16 lat. Decyzję o przepisaniu selektywnego inhibitora COX-2 należy podejmować na podstawie oceny indywidualnych zagrożeń mogących wystąpić u pacjenta.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Etoricoxib S-LAB i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek Etoricoxib S-LAB?
• Etoricoxib S-LAB zawiera substancję czynną etorykoksyb. Etoricoxib S-LAB jest lekiem
należącym do grupy wybiórczych inhibitorów cyklooksygenazy 2 (COX-2). Należy do grupy leków
zwanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ).

W jakim celu stosuje się lek Etoricoxib S-LAB?
Etoricoxib S-LAB pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe oraz obrzęki (stany zapalne) stawów i
mięśni u osób w wieku 16 lat i starszych z chorobą zwyrodnieniową stawów (ChZS), reumatoidalnym
zapaleniem stawów (RZS), zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa oraz z dną moczanową.
 Etoricoxib S-LAB jest również lekiem stosowanym do krótkotrwałego leczenia bólu o nasileniu
umiarkowanym związanego ze stomatologicznym zabiegiem chirurgicznym u osób w wieku 16 lat i
starszych.

Co to jest choroba zwyrodnieniowa stawów?
Choroba zwyrodnieniowa stawów jest schorzeniem obejmującym stawy. Powstaje na skutek
stopniowego rozkładu chrząstki wyściełającej zakończenia kości. Wywołuje to obrzęki (stan zapalny),
ból, wrażliwość na dotyk, sztywność i niesprawność.

Co to jest reumatoidalne zapalenie stawów?
Reumatoidalne zapalenie stawów jest długo utrzymującą się chorobą zapalną stawów. Wywołuje ból,
sztywność, obrzęki oraz ogranicza ruchomość dotkniętych stanem zapalnym stawów. Wywołuje
również stany zapalne w innych częściach ciała.

Co to jest dna moczanowa?
Dna moczanowa jest chorobą objawiającą się nagłymi, powracającymi atakami bardzo bolesnego
zapalenia oraz zaczerwienienia stawów. Choroba ta jest spowodowana przez odkładanie się złogów
krystalicznych w stawie.

Co to jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa jest zapalną chorobą kręgosłupa i dużych stawów.2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Etoricoxib S-LAB

Kiedy nie przyjmować leku Etoricoxib S-LAB:
- jeśli pacjent ma uczulenie na etorykoksyb lub którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), w
  tym kwas acetylosalicylowy oraz wybiórcze inhibitory cyklooksygenazy 2 (COX-2) (patrz punkt 4.
  Możliwe działania niepożądane);
- jeśli u pacjenta występuje czynna choroba wrzodowa lub krwawienie z żołądka, lub jelit;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby;
- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek;
- u kobiet w okresie ciąży lub u kobiet, które mogą być w ciąży, lub karmiących piersią (patrz
  podpunkt Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność);
- u osób w wieku poniżej 16 lat;
- jeśli u pacjenta występuje zapalenie błony śluzowej jelit, takie jak choroba Crohna,
  wrzodziejące zapalenie okrężnicy lub zapalenie okrężnicy;
- jeśli u pacjenta występuje wysokie ciśnienie krwi, które nie zostało poddane leczeniu (w razie
  wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki z prośbą o skontrolowanie ciśnienia
  tętniczego);
- jeśli u pacjenta kiedykolwiek lekarz zdiagnozował zaburzenia serca, w tym niewydolność
  serca (umiarkowanego lub ciężkiego typu) lub dławicę piersiową (ból w klatce piersiowej);
- jeśli u pacjenta wystąpił zawał serca, przeprowadzono zabieg wszczepienia bajpasów lub
  wystąpiła choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach z powodu zwężonych lub
  zablokowanych tętnic);
- jeśli u pacjenta wystąpił jakiegokolwiek rodzaju udar (w tym mini udar, przemijający
  niedokrwienny udar TIA).
Etorykoksyb może nieznacznie zwiększać ryzyko zawału serca oraz udaru i dlatego nie powinien być
stosowany u osób, u których wystąpiły zaburzenia serca lub udar.

W przypadku występowania powyższych sytuacji, przed zastosowaniem tabletek, należy skonsultować
się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Etoricoxib S-LAB należy omówić to z lekarzem lub
farmaceutą:
- jeśli u pacjenta w przeszłości występowało krwawienie z żołądka lub choroba wrzodowa
  żołądka;
- jeśli pacjent jest odwodniony np. na skutek przedłużających się nawracających wymiotów lub
  biegunki;
- jeśli u pacjenta występują obrzęki z powodu zatrzymania płynów w organizmie;
- jeśli u pacjenta w przeszłości występowała niewydolność serca lub inna choroba serca;
- jeśli u pacjenta w przeszłości występowało nadciśnienie tętnicze. Etoricoxib S-LAB może
  zwiększać ciśnienie tętnicze krwi u niektórych osób, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek leku,
  dlatego od czasu do czasu lekarz będzie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi;
- jeśli u pacjenta w przeszłości występowały zaburzenia czynności wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent jest obecnie leczony z powodu zakażenia. Lek Etoricoxib S-LAB może
  maskować gorączkę, która jest objawem zakażenia;
- w przypadku osób chorych na cukrzycę, ze zwiększonym stężeniem cholesterolu lub osób
  palących tytoń. U tych pacjentów istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby serca;
- w przypadku kobiet planujących ciążę;
- w przypadku osób powyżej 65 lat.

W razie wątpliwości, czy występuje którakolwiek z wyżej wymienionych sytuacji, należy
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Etoricoxib S-LAB w celu wyjaśnienia czy
lek może być zastosowany.

Lek Etoricoxib S-LAB jest równie skuteczny zarówno u osób w podeszłym wieku, jak i u młodszych,
dorosłych pacjentów. W przypadku pacjentów w wieku powyżej 65 lat lekarz może zadecydować o
częstszych wizytach kontrolnych. Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u pacjentów w
wieku powyżej 65 lat.

Dzieci i młodzież
Nie podawać tego leku dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Etoricoxib S-LAB a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym lekach wydawanych
bez recepty.

W przypadku stosowania jednego z niżej wymienionych leków lekarz może zadecydować o potrzebie
monitorowania pacjenta, w celu upewnienia się, że leczenie przebiega prawidłowo od rozpoczęcia
stosowania leku Etoricoxib S-LAB:
- leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe), takie jak warfaryna;
ryfampicyna (antybiotyk);
metotreksat (lek hamujący czynność układu immunologicznego, często stosowany w leczeniu
reumatoidalnego zapalenia stawów);
cyklosporyna lub takrolimus (leki hamujące czynność układu immunologicznego);
lit (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów depresji);
leki pomagające kontrolować nadciśnienie tętnicze i niewydolność serca, nazywane
inhibitorami ACE i blokerami receptora angiotensyny, na przykład enalapryl i ramipryl oraz losartan i
walsartan;
leki moczopędne;digoksyna (lek stosowany w niewydolności serca i zaburzeniach rytmu serca);
minoksydyl (lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego);
salbutamol w postaci tabletek lub roztworu doustnego (lek stosowany w astmie);
doustne leki antykoncepcyjne (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych);
hormonalna terapia zastępcza (połączenie może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań
niepożądanych); kwas acetylosalicylowy, ryzyko powstania wrzodów żołądka jest większe gdy stosuje się lek
Etoricoxib S-LAB jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym;
- kwas acetylosalicylowy stosowany w profilaktyce zawałów serca lub udaru mózgu:
  lek Etoricoxib S-LAB może być przyjmowany jednocześnie z małą dawką kwasu acetylosalicylowego.
  Jeśli obecnie trwa leczenie małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego w celu zapobiegania
  zawałowi serca lub udarowi, nie należy przerywać stosowania kwasu acetylosalicylowego bez
  konsultacji z lekarzem;
- kwas  acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ): nie należy
stosować dużych dawek kwasu acetylosalicylowego lub innych leków przeciwzapalnych podczas
stosowania leku Etoricoxib S-LAB.

Etoricoxib S-LAB z jedzeniem i piciem
Działanie leku może rozpocząć się szybciej, jeśli lek Etoricoxib S-LAB zostanie przyjęty na czczo.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Ciąża
Leku Etoricoxib S-LAB nie wolno stosować u kobiet w okresie ciąży. Kobieta w ciąży lub kobieta,
która może być w ciąży lub planująca ciążę nie może stosować tego leku. W przypadku zajścia w ciążę
należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem. W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania
dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią
Nie wiadomo, czy lek Etoricoxib S-LAB wydzielany jest z mlekiem kobiet karmiących piersią. W
przypadku karmienia piersią lub planowania karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem
przed zastosowaniem leku Etoricoxib S-LAB. W przypadku przyjmowania leku Etoricoxib S-LAB nie
wolno karmić piersią.

Wpływ na płodność
Nie zaleca się stosowania leku Etoricoxib S-LAB u kobiet planujących ciążę.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
U niektórych pacjentów stosujących lek odnotowano występowanie zawrotów głowy i senność. Nie
prowadzić pojazdów mechanicznych, jeśli występują zawroty głowy i senność.
Nie obsługiwać żadnych urządzeń mechanicznych ani nie posługiwać się narzędziami, jeśli występują
zawroty głowy i senność.

Lek Etoricoxib S-LAB zawiera sód
Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak przyjmować lek Etoricoxib S-LAB

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Nie przyjmować większych dawek, niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy
skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Ważne jest, aby stosować możliwie najmniejszą
skuteczną dawkę działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku Etoricoxib S-LAB dłużej niż
jest to konieczne. Istnieje zwiększone ryzyko występowania zawałów serca i udarów po
przedłużającym się stosowaniu leku, szczególnie w dużych dawkach.

Dostępne są różne moce tego leku i w zależności od występującej choroby lekarz przepisze tabletki o
mocy właściwej dla pacjenta.

Zalecana dawka

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Zalecana dawka wynosi 30 mg raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 60 mg raz na dobę, w razie
potrzeby.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 90 mg raz na dobę, w razie
potrzeby.

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Zalecana dawka wynosi 60 mg raz na dobę, zwiększona maksymalnie do 90 mg raz na dobę, w razie
potrzeby.

Ostre zespoły bólowe
Etorykoksyb należy stosować wyłącznie w okresie występowania ostrych objawów bólowych.

Dna moczanowa
Zalecana dawka wynosi 120 mg jeden raz na dobę; należy ją stosować jedynie w okresie
występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.

Ból po stomatologicznym zabiegu chirurgicznym
Zalecana dawka wynosi 90 mg jeden raz na dobę, a leczenie z zastosowaniem takiej dawki może trwać
maksymalnie 3 dni.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby  
- U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki większej
  niż 60 mg jeden raz na dobę.
- U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby nie należy stosować dawki
  większej niż 30 mg na dobę.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Leku Etoricoxib S-LAB nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku
Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Tak, jak w przypadku
innych leków, u pacjentów w podeszłym wieku należy zachować ostrożność.

Sposób podawania
Lek Etoricoxib S-LAB jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować raz na
dobę. Lek Etoricoxib S-LAB można przyjmować z posiłkami lub niezależnie od posiłków.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Etoricoxib S-LAB
Nigdy nie należy przyjmować więcej tabletek, niż zalecił lekarz. W razie przyjęcia zbyt dużej ilości
tabletek leku Etoricoxib S-LAB, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

Pominięcie przyjęcia leku Etoricoxib S-LAB
Lek Etoricoxib S-LAB należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie pominięcia dawki,
następnego dnia należy powrócić do zwykle stosowanego schematu dawkowania. Nie stosować dawki
podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działanianie pożądane

Jak każdy lek,lek ten może powodować działania niepożądane,chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli pojawi się którykolwiek z następujących objawów, należy odstawić lek Etoricoxib S-LAB i
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem (patrz punkt 2. Informacje ważne przed
zastosowaniem leku Etoricoxib S-LAB):

• skrócenie oddechu, ból w klatce piersiowej lub pojawienie się obrzęków wokół kostek, lub
  zwiększenie się już istniejących;
• zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka) - są to objawy nieprawidłowej czynności wątroby;
• silny lub nieprzerwany ból żołądka, lub pojawienie się czarnego zabarwienia stolca;
• reakcje nadwrażliwości, które mogą objawić się jako problemy skórne takie jak owrzodzenia,
  pęcherzyki lub obrzęk twarzy, warg, języka, lub gardła który może powodować trudności
  w oddychaniu.

Częstość występowania możliwych działań niepożądanych uszeregowano zgodnie z następującą
klasyfikacją:
Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 pacjentów
Często: występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów
Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów
Rzadko: występują u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów
Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów

Następujące działania niepożądane mogą pojawić się podczas leczenia lekiem Etoricoxib S-LAB:

Bardzo często:
• ból żołądka.

Często:
• suchy zębodół (zapalenie i ból po wyrwaniu zęba);
• obrzmienie kończyn dolnych i (lub) stóp z powodu zatrzymania płynów (obrzęk);
• zawroty głowy, ból głowy;
• kołatanie serca (szybkie lub nieregularne bicie serca), nieregularny rytm serca (arytmia);
• zwiększone ciśnienie krwi;
• świszczący oddech lub duszność (skurcz oskrzeli);
• zaparcia, gazy (nadmiar gazów jelitowych), nieżyt żołądka (zapalenie błony śluzowej żołądka),
  zgaga, biegunka, niestrawność (dyspepsja) i (lub) uczucie dyskomfortu w żołądku, nudności, wymioty,
  zapalenie przełyku, owrzodzenia jamy ustnej;
• zmiany w wynikach badań krwi dotyczących wątroby;
• siniaki;
• osłabienie i zmęczenie, objawy grypopodobne.

Niezbyt często:
• nieżyt żołądka i jelit (zapalenie przewodu pokarmowego, które obejmuje zarówno żołądek jak
  i jelito cienkie i (lub) grypa żołądkowa), zakażenie górnych dróg oddechowych, zakażenie dróg
  moczowych;
• zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek,
  zmniejszenie liczby białych krwinek, zmniejszenie liczby płytek krwi);
• nadwrażliwość (reakcja alergiczna, w tym pokrzywka, która może być na tyle poważna, że
  wymaga natychmiastowej interwencji medycznej);
• zwiększony lub zmniejszony apetyt, zwiększenie masy ciała;
• lęk, depresja, zmniejszona sprawność umysłowa; widzenie lub słyszenie czegoś, co nie istnieje
  (omamy);
• zaburzenia smaku, bezsenność, drętwienie lub mrowienie, senność;
• niewyraźne widzenie, podrażnienie i zaczerwienienie oczu;
• szumy uszne, zawroty głowy (uczucie wirowania podczas spoczynku);
• zaburzenia rytmu serca (migotanie przedsionków), szybkie bicie serca, niewydolność serca,
  uczucie napięcia, uczucie ucisku lub ciężaru w klatce piersiowej (dławica piersiowa), zawał serca;
• uderzenia gorąca, udar, mini udar (przejściowy udar niedokrwienny), poważne zwiększenie
  ciśnienia krwi, zapalenie naczyń krwionośnych;
• kaszel, bezdech, krwawienie z nosa;
• wzdęcia, zmiana charakteru wypróżnień, suchość błony śluzowej jamy ustnej, choroba wrzodowa
  żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka, które może być ciężkie i doprowadzić do krwawienia,
  zespół jelita drażliwego, zapalenie trzustki;
• obrzęk twarzy, wysypka lub świąd, zaczerwienienie skóry;
• kurcze mięśni, ból lub sztywność mięśni;
• wysokie stężenie potasu we krwi, zmiany w wynikach badań krwi lub moczu związane z nerkami,
  ciężkie zaburzenia czynności nerek;
• ból w klatce piersiowej.

Rzadko:
• obrzęk naczynioruchowy (reakcja alergiczna charakteryzująca się obrzękiem twarzy, warg, języka
  i (lub) gardła, który może powodować trudności w oddychaniu lub przełykaniu, która może być na tyle
  poważna, że wymaga natychmiastowej interwencji medycznej); reakcje anafilaktyczne lub
  anafilaktoidalne, w tym wstrząs (poważna reakcja alergiczna, która wymaga natychmiastowej
  interwencji medycznej);
• dezorientacja, niepokój;
• choroby wątroby (zapalenie wątroby);
• małe stężenie sodu we krwi;
• niewydolność wątroby, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);
• ciężkie reakcje skórne.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Etoricoxib S-LAB

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po „EXP”. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Zapis na opakowaniu po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer
serii.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku. Przechowywać w
oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Etoricoxib S-LAB
Substancją czynną leku jest etorykoksyb.

Każda tabletka powlekana zawiera odpowiednio 30 mg, 60 mg lub 90 mg etorykoksybu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan, kroskarmeloza sodowa, magnezu
stearynian.

Otoczka tabletki:
Etoricoxib S-LAB 30 mg, 60 mg:
alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu
monostearynian, indygotyna lak aluminiowy (E 132), żelaza tlenek żółty (E 172), talk, sodu
laurylosiarczan

Etoricoxib S-LAB 90 mg: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), glicerolu monostearynian,
talk, sodu laurylosiarczan.

Jak wygląda lek Etoricoxib S-LAB i co zawiera opakowanie

Lek Etoricoxib S-LAB w postaci tabletek dostępny jest w trzech dawkach:

30 mg: niebieskozielone tabletki powlekane, o kształcie przypominającym przekrój jabłka, obustronnie
wypukłe, z wytłoczonym napisem „30” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie, o wymiarach 5,8
x 5,9 mm ± 7,5%.
60 mg: ciemnozielone tabletki powlekane, o kształcie przypominającym przekrój jabłka, obustronnie
wypukłe, z wytłoczonym napisem „60” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie, o wymiarach 7,1
x 7,3 mm ± 7,5%.
90 mg: białe tabletki powlekane, o kształcie przypominającym przekrój jabłka, obustronnie wypukłe, z
wytłoczonym napisem „90” po jednej stronie i gładkie po drugiej stronie, o wymiarach
8,1 x 8,3 mm ± 7,5%.

Blistry Aluminium/OPA/Aluminium/PVC w tekturowym pudełku.
Wielkość opakowań:
30 mg: 2, 7, 14, 20, 28, 49 tabletek powlekanych lub opakowanie zbiorcze zawierające 98 tabletek
powlekanych (2 blistry po 49 tabletek powlekanych)

60 oraz 90 mg: 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 tabletek powlekanych lub opakowanie zbiorcze
zawierające 98 tabletek powlekanych (2 blistry po 49 tabletek powlekanych).

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca


Podmiot odpowiedzialny
S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2
55-095 Mirków

Wytwórca
Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.,
P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area, Larisa, 41004
Grecja

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza