Contrahist

lek-contrahist
 1. Contrahist co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Interakcje z alkoholem
 4. Skutki uboczne leku
 5. Contrahist w ciąży
 6. Contrahist a karmienie piersią
 7. Środki ostrożności
 8. Interakcje z innymi lekami

Contrahist co to jest

Contrahist to lek przeciwalergiczny II generacji wydawany na receptę. Występuje w dwóch postaciach:

 • tabletki powlekane 5 mg,
 • roztwór doustny 0,5 mg/ml.

Substancją czynną preparatu jest lewocetyryzyna. Dzięki swojej specyficznej budowie chemicznej  hamuje ona działanie histaminy która to wywołyuje objawów alergii. Contrahist pozwala na eliminację takich objawów, jak kichanie, obrzęk i swędzenie błon śluzowych, wydzielina z nosa.

Skład preparatu

1 tabletka powlekana Contrahist zawiera 5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna typ 102, laktoza jednowodna, stearynian magnezu.
Skład otoczki Opadry White 03B28796: hypromeloza 6cP, tytanu dwutlenek E 171, makrogol 400.

1 ml roztworu doustnego Contrahist zawiera 0,5 mg dichlorowodorku lewocetyryzyny.
Substancje pomocnicze: ciekły maltitol E 965, glicerol E 422, sacharyna sodowa E 954, trójwodny octan sodu, kwas octowy lodowaty, benzoesan sodu E 211, woda oczyszczona, aromat poziomkowy zawierający substancje aromatyzujące, naturalne substancje aromatyzujące oraz glikol
propylenowy E 1520.

Wskazania do stosowania

Na co stosować Contrahist? Preparat przeznaczony jest do leczenia objawowego następujących chorób alergicznych:

 • alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, również przewlekłe;
 • przewlekła pokrzywka idiopatyczna.

Roztwód doustny przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży i dzieci już od 2 roku życia. Tabletki powlekane mogą stosować dorośli, młodzież i dzieci powyżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować preparatu u osób, u których występują:
 • nadwrażliwość na lewocetyryzynę, a także na hydroksyzynę, cetyryzynę oraz wszelkie inne pochodne piperazyny;
 • nadwrażliwość na inne składniki tabletek lub roztworu;
 • zaburzenia czynności nerek o ciężkim charakterze, tj. gdy Ccr wynosi poniżej 10 ml/min.

Dawkowanie

Lek Contrahist można przyjmować niezależnie od posiłków. Spożywanie pokarmu nie zmniejsza poziomu wchłaniania substancji czynnej, jednak spowalnia jego tempo. Jeśli chodzi o dawkowanie Contrahist, to zależy ono przede wszystkim od wieku pacjenta. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który na podstawie indywidualnych potrzeb chorego określi odpowiednią dawkę i długość terapii.

Zalecenia dotyczące tabletek powlekanych

Tabletki należy przyjmować doustnie połykając w całości i popijając płynem. Zalecane dawkowanie jest takie samo dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci pwyżej 6 roku życia i wynosi 1 tabletkę  5 mg na dobę. U młodszych dzieci nie należy stosować tabletek Contrahist.

Zalecenia dotyczące roztworu doustnego

Roztwór Contrahist można przyjmować w formie prosto z opakowania lub po rozpuszczeniu w wodzie. W tym drugim przypadku lek trzeba przyjąć od razu po rozpuszczeniu. Do opakowania preparatu dołączona jest specjalna strzykawka, która pomaga odmierzyć odpowiednią dawkę leku. Zalecane dawkowanie u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat wynosi 10 ml syropu na dobę, co odpowiada 5 mg lewocetyryzyny. Natomiast roztwór Contrahist u dzieci w wieku od 2 do 6 lat zazwyczaj stosuje się w ilości 5 ml leku na dobę, czyli 2,5 mg lewocetyryzyny, w podziale na 2 dawki po 2,5 ml syropu. U dzieci, które nie ukończyły jeszcze 2 roku życia leku nie należy stosować w ogóle, ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności w tej grupie wiekowej.

Czas leczenia

Pacjenci zastanawiają się, jak długo stosować Contrahist? W przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa o charakterze okresowym, tj. gdy objawy alergii utrzymują się poniżej 4 dni na tydzień lub łącznie przez czas krótszy, niż 4 tygodnie, należy stosować lek wtedy, gdy jest to konieczne. Innymi słowy można wdrażać preparat wtedy, gdy pojawiają się objawy choroby, i odstawiać go od razu po ich ustąpieniu.

Natomiast podczas leczenia przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, czyli gdy objawy utrzymują się powyżej 4 dni w tygodniu i występują łącznie minimum przez 4 tygodnie, lekarz może zadecydować o stosowaniu leku przez cały okres narażenia na alergeny. W jednym z badań klinicznych nad lewocetyryzyną pacjenci stosowali tabletki powlekane zawierające 5 mg leku przez czas 6 miesięcy.

Szczególne grupy pacjentów

W pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami funkcjonowania nerek, wysokość dawki oraz częstotliwość przyjmowania leku należy ustalić w sposób indywidualny, korzystając ze specjalnego wzoru.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, których nerki funkcjonują prawidłowo, nie ma konieczności modyfikacji dawkowania preparatu.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku mogą wystąpić objawy niepożądane. Przedawkowanie Contrahist u pacjentów dorosłych może powodować wzmożoną senność, a w przypadku dzieci przed sennością obserwowano znaczne pobudzenie oraz niepokój, głównie ruchowy. Postępowanie w przypadku przedawkowania polega głównie na leczeniu objawowym oraz podtrzymującym. U pacjentów, u których od momentu przyjęcia zbyt dużej dawki leku do konsultacji z lekarzem nie upłynęło wiele czasu, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka. Hemodializa nie jest skutecznym sposobem usuwania nadmiaru lewoceteryzyny z organizmu człowieka.

Interakcje z alkoholem

Łączenie leku Contrahist z alkoholem nie jest dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji należy zachować dużą ostrożność, gdyż alkohol w połączeniu z substancja czynną leku może wpływać na hamująco na czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Skutki uboczne leku

U części pacjentów pojawiają się działanie niepożądane terapii. Niebezpieczne konsekwencje może mieć wystąpienie reakcji nadwrażliwości. Należy natychmiast odstawić lek i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent zauważy u siebie objawy nadwrażliwości takie jak:

 • utrudnione oddychanie lub przełykanie,
 • nagły świszczący oddech i ucisk w klatce piersiowej,
 • obrzęk gardła, języka, ust i/lub twarzy,
 • nagły spadek ciśnienia krwi mogący powodować wstrząs lub zapaść, a w konsekwencji nawet śmierć,
 • pokrzywkę.

Ogólnie rzecz biorąc skutki uboczne Contrahist występowały z następującą częstością:

 • często, czyli do 1 na każde 10 osób – bóle głowy, ospałość, senność, zmęczenie, suchość w jamie ustnej;
 • niezbyt często, tj. do 1 na każde 100 osób – bóle brzucha, uczucie wyczerpania;
 • z częstością niemożliwą do ustalenia w oparciu o dostępne informacje – świąd, pokrzywkę, wysypkę, obrzęk, wykwity skórne, duszność, zawroty głowy, kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, omdlenia, uczucie kołyszenia lub wirowania, bezsenność, omamy, depresja, nawracające myśli samobójcze, pobudzenie i agresywne zachowania, drgawki, drżenia, mrowienie, bóle mięśni, zaburzenia smaku, wzrost apetytu, wzrost masy ciała, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki prób wątrobowych, nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza.

Contrahist w ciąży

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, nie ma wystarczających danych klinicznych, które pozwalałyby na ocenę bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety ciężarne. W badaniach prowadzonych na zwierzętach nie został zaobserwowany wpływ substancji czynnej na prawidłowy rozwój zarodka, płodu ani na przebieg ciąży oraz przebieg porodu. W przypadku konieczności zastosowania leku u kobiety w ciąży należy dokładnie przeanalizować korzyści z rozpoczęcia terapii dla matki przez pryzmat ryzyka dla dziecka. Podczas terapii należy zachować szczególną ostrożność.

Contrahist a karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią, podobnie jak w kontekście pacjentek ciężarnych, nie ma wystarczających badań, które w sposób jednoznaczny określałyby bezpieczeństwo stosowania leku. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność.

Środki ostrożności

Tabletki Contrahist 5 mg nie powinny być stosowane u dzieci poniżej 6 roku życia. Powodem jest brak możliwości odmierzenia odpowiedniej do wieku dawki. Roztwór Contrahist 0,5 mg/ml nie może być natomiast podawany noworodkom, niemowlętom i małym dzieciom przed ukończeniem 2 lat, ponieważ nie są dostępne dane odnośnie stosowania leku w tej grupie wiekowej.

W składzie roztworu doustnego znajduje się maltitol. Z tego powodu preparat nie jest odpowiedni dla osób cierpiących na rzadką dziedziczną nietolerancję fruktozy.

Interakcje z innymi lekami

Dotychczas nie badano, czy występują interakcje między lewocetyryzyną, a innymi substancjami. Prowadzono natomiast badania nad racematem cetyryzyny i stwierdzono, że nie wchodzi on w interakcje o znaczeniu klinicznym z:

 • azytromycyną,
 • cymetydyną,
 • diazepamem,
 • erytromycyną,
 • glipizydem,
 • ketokonazolem,
 • pseudoefedryną.

Zauważono natomiast interakcje między cetyryzyną, a następującymi sybstancjami:

 • teofiliną – po wielokrotnym podaniu teofiliny w dobowej dawce jednorazowej 400 mg zauwożono spadek klirensu cetyryzyny o 16%, przy czym cetyryzyna nie powodowało wzrostu klirensu teofiliny,
 • rytonawirem - po wielokrotnym podaniu rytonawiru w dawce 600 mg 2 razy na dobę i cetyryzyny w jednorazowej dawce dobowej 10 mg nastąpił spadek ekspozycji na rytonawir o 11% oraz wzrost ekspozycji na cetyryzynę o ok. 40%.

Stosowanie cetyryzyny lub lewocetryryzyny (składnik Contrahist) z alkoholem może wywierać wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (OUN) u wrażliwych osób. Podobny efekt może spowodować łączenie wymienionych leków z innymi substancjami o działaniu hamującym na OUN. Natomiast racemat cetyryzyny nie powodował wzmocnienia działania alkoholu.

Przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn w ruchu czy innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji i ostrożności należy sprawdzić swoją reakcję na lek. W badaniach porównawczych nad lewocetyryzyna nie zauważono, by standardowe dawki preparatu powodowały spadek koncentracji czy szybkości reagowania. Należy jednak pamiętać, że Contrahist u części pacjentów wywoływał skutki uboczne jak zmęczenie, senność czy osłabienie, które mogą zwiększać ryzyko wypadku podczas prowadzenia pojazdów i podobnych czynności.

Dystrybucja na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #