Contrahist

  1. Contrahist co to jest
  2. Dawkowanie
  3. Interakcje z alkoholem
  4. Contrahist w ciąży
  5. Contrahist a karmienie piersią

Contrahist co to jest

Contrahist to lek, w którym substancją czynną jest lewocetyryzyna. Preparat dostępny jest w postaci tabletek oraz syropu. Contrahist jest lekiem wykorzystywanym w alergologii. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę.

Contrahist allergy to lek wykorzystywany do zwalczania objawów alergii. Ze względu na specyficzną budowę chemiczną, substancja czynna zawarta w leku contrahist hamuje działanie histaminy która jest odpowiedzialna za wywoływanie objawów alergii. Preparat klasyfikowany jest jako lek przeciwalergiczny II generacji. Lek pozwala na eliminację objawów alergii, takich jak: kichanie, obrzęk oraz swędzenie błon śluzowych czy wyciek z nosa.

Dawkowanie

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, który na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta określi zarówno dawkowanie, jak też długość terapii. Pacjenci zastanawiają się czasem jak długo stosować lek contrahist? Czy z leku można zrezygnować po ustąpieniu objawów? Wszystko zależy od przyczyny. Co do zasady, leku nie należy stosować dłużej niż 10 dni, chyba że lekarz zaleci inaczej. Contrahist może być stosowany zarówno w przypadku sezonowego alergicznego nieżytu nosa, ale także gdy objawy utrzymują się przez cały rok. Dokładny czas, w którym należy przyjmować regularnie lek contrahist określony zostaje przez lekarza w zależności od przyczyny, dla której został wdrożony do terapii. W przypadku tabletek, zaleca się aby dorośli oraz dzieci, które ukończyły 6 rok życia przyjmowały lek w dawce 5 mg na dobę, co odpowiada jednej tabletce lub 10 ml roztworu doustnego. Dzieciom zaleca się stosowanie leku contrahist w syropie. Jego dawkowanie zależne jest od wieku dziecka. Należy pamiętać, że do leku dołączona jest specjalna strzykawka, która pomaga odmierzyć odpowiednią dawkę syropu. U dzieci, w wieku od 2 do 6 lat zazwyczaj stosuje się dawkę dobową o wartości 2,5 mg, co jest równoznaczne z 5 ml syropu. U tak małych dzieci lek najczęściej podawany jest w dwóch dawkach, po 1,25 mg (tj. 2,5 ml syropu) dwa razy na dobę. U dzieci, które nie ukończyły 2 roku życia leku nie należy stosować w ogóle, ponieważ nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Dawkowanie u pacjentów, u których stwierdzone zostały zaburzenia nerek lub wątroby, wysokość dawki oraz częstotliwość przyjmowania leku należy ustalić w sposób indywidualny, korzystając ze specjalnego wzoru. Lek contrahist można przyjmować niezależnie od posiłków. Przyjęcie leku podczas posiłku nie wpływa negatywnie na wchłanianie substancji czynnej, jednakże spowalnia tempo jej wchłaniania.

Przedawkowanie

W przypadku przyjęcia zbyt dużej ilości leku mogą wystąpić pewne objawy przedawkowania. Dotychczas obserwowano wzmożoną senność u pacjentów dorosłych, a w przypadku dzieci etap senności poprzedzony jest znacznym pobudzeniem, a także niepokojem, głównie ruchowym. Postępowanie w przypadku przedawkowania polega głównie na leczeniu objawowym oraz podtrzymującym. U pacjentów, u których od momentu przyjęcia zbyt dużej dawki leku do konsultacji z lekarzem nie upłynęło wiele czasu, należy rozważyć wykonanie płukania żołądka. Hemodializa nie jest skutecznym sposobem usuwania nadmiaru substancji czynnej zawartej w leku contrahist z organizmu człowieka.

Interakcje z alkoholem

Łączenie leku contrahist z alkoholem nie jest dobrym rozwiązaniem. W takiej sytuacji należy zachować dużą ostrożność, gdyż alkohol w połączeniu z substancja czynną leku może wpływać na hamująco na czynności ośrodkowego układu nerwowego.

Contrahist w ciąży

Zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce, nie ma wystarczających danych klinicznych, które pozwalałyby na ocenę bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety ciężarne. W badaniach prowadzonych na zwierzętach nie został zaobserwowany wpływ substancji czynnej na prawidłowy rozwój zarodka, płodu ani na przebieg ciąży oraz przebieg porodu. W przypadku konieczności zastosowania leku u kobiety w ciąży należy dokładnie przeanalizować korzyści z rozpoczęcia terapii dla matki przez pryzmat ryzyka dla dziecka. Podczas terapii należy zachować szczególną ostrożność.

Contrahist a karmienie piersią

W przypadku karmienia piersią, podobnie jak w kontekście pacjentek ciężarnych, nie ma wystarczających badań, które w sposób jednoznaczny określałyby bezpieczeństwo stosowania leku. W związku z tym, należy zachować szczególną ostrożność.

Dystrybucja na terenie Polski:Adamed Pharma S.A.