Cipronex

antybiotyk-cipronex
 1. Cipronex co to jest
 2. Dawkowanie
 3. Skutki uboczne leku
 4. Interakcje z alkoholem
 5. Cipronex w ciąży
 6. Cipronex a karmienie piersią

Cipronex co to jest

Antybiotyk Cipronex jest lekiem wydawanym na receptę. Dostępny jest w kilku postaciach:

 • roztwór do infuzji 2 mg/ml,
 • tabletki powlekane 250 mg,
 • tabletki powlekane 500 mg,
 • krople do oczu Cipronex 0,3 %.

Preparat stosuje się w zakażeniach dolnych dróg oddechowych, które zostały wywołane przez bakterie Gram-ujemne. Substancją czynną jest cyprofloksacyna. Istotą działania leku jest niszczenie bakterii, które wywołują zakażenia.

Skład preparatu

1 ml roztworu do infuzji Cipronex zawiera 2 mg cyprofloksacyny w postaci monowodzianu chlorowodorku cyprofloksacyny.
Pozostałe składniki: mleczan sodu, sodu chlorek, kwas solny, woda do wstrzykiwań.

1 tabletka powlekana Cipronex zawiera odpowiednio 250 mg lub 500 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku.
Pozostałe składniki:
- rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian;
otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek, talk.

1 ml kropli do oczu Cipronex zawiera 3 mg cyprofloksacyny w postaci chlorowodorku jednowodnego cyprofloksacyny.
Pozostałe składniki: mannitol, sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty, disodu edetynian, benzalkoniowy chlorek roztwór, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

Lek wykorzystywany jest w leczeniu wielu schorzeń spowodowanych przez bakterie wrażliwe na cyprofloksacynę. Cipronex stosuje się m.in.:

 • w zakażeniach dróg oddechowych, uszu lub zatok, szczególnie gdy są to stany nawracające lub trwające w długim okresie czasu;
 • w przewlekłym zapaleniu zatok lub ucha środkowego;
 • przy zakażeniach układu pokarmowego;
 • w zakażeniach dróg rodnych u kobiet oraz jąder, kanalików nasiennych lub zapaleniu gruczołu krokowego u mężczyzn;
 • na zapalenie pęcherza, układu moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek;
 • w zapaleniu cewki moczowej wywołanym przez rzeżączkę;
 • w zakażeniu skóry lub tkanek miękkich;
 • w leczeniu biegunek wywołanych przez wybrane gatunki bakterii oraz w durze brzusznym i zakażeniach jamy brzusznej, które wywołane zostały przez bakterie Gram-ujemne;
 • na zakażenia kości i stawów.

Stosując lek należy zachować szczególną ostrożność u osób, u których w wywiadzie stwierdzono problemy z nerkami, u pacjentów chorujących na padaczkę lub innego typu zaburzenia neurologiczne, u osób, u których występuje miastenia, czyli problem z osłabieniem mięśni, u pacjentów z arytmią, a także po zawale mięśnia sercowego.

Przeciwwskaznia

Niektórzy pacjenci nie powinni stosować preparatu, ponieważ może to być dla nich niebezpieczne. Przeciwwskazania stanowią:

 • nadwrażliwość na cyprofloksacynę, pozostałe chinolony lub jakikolwiek składnik leku,
 • równoczesne przyjmowanie tyzanidyny.

Dawkowanie

Cipronex dożylnie podawany jest w przypadku zakażeń niektórymi bakteriami, czasem zachodzić może konieczność łączenia leczenia z innymi preparatami i antybiotykami. Dawkowanie zależne jest od tego, gdzie zlokalizowany jest proces chorobowy. Wówczas lekarz precyzyjnie określa jak długo i w jakich dawkach ma zostać stosowany lek. Dawkowanie przy zapaleniu pęcherza powinno być dobierane szczególnie ostrożnie, szczególnie jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami. Cipronex antybiotyk stosuje się zazwyczaj przez okres od 5 do 21 dni, a w niektórych przypadkach nawet dłużej, bo do 3 miesięcy. Nie należy przyjmować leku wraz z nabiałem, a także sokami wzbogaconymi minerałami.

Skutki uboczne leku

Częstość oraz charakter działań niepożądanych Cipronex różni się w zależności od postaci leku.

Działania niepożądane dotyczące roztworu do infuzji i tabletek

Często po zastosowaniu leku występowały: biegunka, nudności, odczyn w miejscu podania przy podaniu dożylnym.

Niezbyt często zdarzały się: nadkażenia grzybicze, nadmierna aktywność psychomotoryczna, pobudzenie, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia snu, eozynofilia, wzrost aktywności aminotransferaz, wzrost stężenia bilirubiny, wzrost aktywności fosfatazy zasadowej we krwi, brak łaknienia, zaburzenia smaku, wymioty, bóle żołądka i jelit, bóle brzucha, niestrawność, wzdęcia, wysypka, pokrzywka, świąd, bóle mięśniowo-szkieletowe (np. kończyn, pleców, klatki piersiowej), bóle stawów, osłabienie, gorączka, zaburzenia czynności nerek.

Rzadko u pacjentów pojawiały się: niedokrwistość, leukocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytoza, trombocytopenia, reakcje alergiczne, obrzęk alergiczny, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk, pocenie się, hiperglikemia, splątanie i dezorientacja, reakcje lękowe, depresja (z ryzykiem myśli, prób samobójczych bądź samobójstwa), niezwykłe sny, omamy, parestezje i dyzestezje, niedoczulica, drżenie, drgawki (w tym stan padaczkowy), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zaburzenia widzenia (m.in. podwójne widzenie), reakcje wrażliwości na światło, szumy uszne pochodzenia błędnikowego, zaburzenia słuchu lub utrata słuchu, niedociśnienie, omdlenia, tachykardia, rozszerzenie naczyń, duszność (również stan astmatyczny), zapalenie okrężnicy związane ze stosowaniem antybiotyków (bardzo rzadko mogące zagrażać życiu), nieprawidłowa czynność wątroby, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zapalenie stawów, ból mięśni, zwiększone napięcie i kurcze mięśni, niewydolność nerek, kanalikowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, obecność kryształów w moczu, zwiększenie aktywności amylazy.

Bardzo rzadko występowały: niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, hamowanie czynności szpiku kostnego, pancytopenia, reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, wybroczyny, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty,  reakcja podobna do choroby posurowiczej, reakcje psychotyczne mogące prowadzić do myśli lub prób samobójczych, zaburzenia chodu, zaburzenia węchu, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zniekształcone widzenie kolorów, zapalenie naczyń, osłabienie mięśni, zapalenie ścięgien, zerwanie ścięgna (najczęściej ścięgna Achillesa), nasilenie objawów miastenii, zapalenie trzustki, martwica wątroby (bardzo rzadko przechodząca w niewydolność wątroby).

Z nieznaną częstością po zastosowaniu roztworu do infuzji odnotowano: śpiączkę hipoglikemiczną, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego (SIADH), manie, hipomanie, ostrą uogólnioną osutkę krostkowa (AGEP), DRESS, neuropatię obwodowa, arytmię komorowa i zaburzenia typu torsade de pointes (zazwyczaj występowały u pacjentów z czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, wydłużenie znormalizowanego czasu protrombinowego (u pacjentów przyjmujących antagonisty witaminy K). 

Zaobserwowano, że skutki uboczne roztworu do wstrzykiwań Cipronex częściej pojawiają się u pacjentów otrzymujących leczenie dożylne lub najpierw dożylne, a następnie doustne. Wówczas często pojawiały się wymioty, wysypka oraz przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz. Niezbyt często występowały: trombocytopenia, trombocytemia, omamy, splątanie i dezorientacja,  parestezja i dyzestezja, napady padaczkowe, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, utrata słuchu, niedociśnienie, tachykardia, rozszerzenie naczyń, przejściowe zaburzenie czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna, niewydolność nerek, obrzęk. Rzadko natomiast: zahamowanie czynności szpiku kostnego, pancytopenia, wstrząs anafilaktyczny, reakcje psychotyczne, migrena, zaburzenia czynności nerwu węchowego, upośledzenie słuchu, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki, martwica wątroby, wybroczyny, zerwanie ścięgna.

Ponadto u dzieci przyjmujących lek artropatia występowała często.

Działania niepożądane dotyczące kropli do oczu

Preparat często powodował: uczucie dyskomfortu w oku, powstawanie złogów w rogówce, przekrwienie oka, zaburzenia smaku.

Niezbyt często przy stosowaniu kropel występowały: uszkodzenie rogówki, punkcikowe zapalenie rogówki, nacieki na rogówce, światłowstręt, pogorszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, ból oka, suchość oka, świąd oka, obrzęk oka, zwiększone łzawienie, wydzielina z oka, obrzęk powiek, strupy na brzegach powiek, łuszczenie się skóry na powiekach, rumień powiek, obrzęk spojówek, bóle głowy, nudności.

Rzadko pacjenci skarżyli się na: objawy toksycznego działania na oko, zapalenie rogówki, zapalenie spojówek, podrażnienie oka, zapalenie oka, zaburzenia nabłonka rogówki, podwójne widzenie, niedoczulicę oka, astenopię, jęczmień,  ból ucha, zwiększenie ilości wydzieliny z zatok przynosowych, nieżyt nosa, nadwrażliwość, zawroty głowy, biegunkę, ból w podbrzuszu, zapalenie skóry.

Z nieustaloną częstością pojawiały się zaburzenia ścięgien.

Poza powyższymi dolegliwościami u pacjentów z owrzodzeniem rogówki, którzy często stosowali krople do oczu z cyprofloksacyną odnotowano występowanie białego osadu w oku, który nie stanowił zagrożenia oraz ustępował samoistnie od razu lub do 13 dni od pierwszego dnia terapii.

Ponadto fluorochinolony do stosowania miejscowego bardzo rzadko mogą powodować: toksyczno-rozpływną martwicę naskórka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, uogólnioną wysypkę oraz pokrzywkę.

Interakcje z alkoholem

Nie zaleca się spożywania alkoholu podczas kuracji lekiem. Zdarza się, że pod wpływem alkoholu działanie leków nasila się, bądź wręcz przeciwnie, znacznie osłabia. Obie sytuacje mogą być bardzo niekorzystne dla zdrowia i życia pacjenta.

Cipronex w ciąży

Mimo, że nie stwierdzono jednoznacznie, że podawanie ciężarnej kobiecie cyprofloksacyny może negatywnie wpływać na rozwijający się płód, to nie zaleca się stosowania preparatu podczas ciąży, ponieważ nie można wykluczyć, że lek może niekorzystnie wpłynąć na uszkodzenie chrząstki stawowej u płodu.

Cipronex a karmienie piersią

Cyprofloksacyna przenika do mleka kobiecego. W związku z tym, że może wywołać uszkodzenie chrząstki stawowej, należy bezwzględnie unikać stosowania preparatu podczas karmienia piersią.

Dystrybutor na terenie Polski: Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.