Calcium 500D proszek musujący((500 mg Ca 2++250 j.m.+60 mg)) - 60 saszetek 5,4 g

Opakowanie

60 saszetek 5,4 g

Producent

Laboratoria Polfa Łódź

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

proszek musujący

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież: 1 saszetka 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa - 4 saszetki. Dzieci powyżej 3 lat: 1 saszetka na dobę. Sposób podania. Zawartość saszetki rozpuścić w 3/4 szklanki wody, wymieszać i wypić. Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami. Wskazane są okresowe przerwy w przyjmowaniu leku.

Zastosowanie

Profilaktyka i leczenie osteoporozy, osteomalacji i krzywicy. Stany zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. okres intensywnego wzrostu u dzieci i młodzieży, ciąża, okres karmienia piersią). Stany niedoboru wapnia w organizmie (dieta, zespoły złego wchłaniania, nadużywanie alkoholu i nałogowe palenie tytoniu). Rekonwalescencja po długotrwałym unieruchomieniu (np. po złamaniach kości). Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 3 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Calcium 500D i w jakim celu się go stosuje.

Calcium 500D jest lekiem o skojarzonym działaniu wapnia, witaminy D3 i witaminy C.
Wapń jest składnikiem mineralnym, uczestniczącym w tworzeniu i mineralizacji tkanki kostnej, zarówno w okresie wzrostu jak i w wieku dojrzałym.
Witamina D3 jest bioregulatorem przemian wapnia i fosforu, odpowiadającym za czynne wchłanianie jonów wapnia w przewodzie pokarmowym i wbudowywanie ich do tkanki kostnej.
Witamina C w procesie budowy kości uczestniczy w wytwarzaniu kolagenu, głównego składnika tkanki łącznej. Wpływa na procesy kostnienia oraz okostnowe naczynia krwionośne.

Lek jest stosowany w:
- profilaktyce i leczeniu osteoporozy, osteomalacji i krzywicy;
- stanach zwiększonego zapotrzebowania na wapń (np. w okresie intensywnego wzrostu u dzieci
i młodzieży, ciąży, w okresie karmienia piersią);
- stanach niedoboru wapnia w organizmie (dieta, zespoły złego wchłaniania, nadużywanie
alkoholu, nałogowe palenie tytoniu);
- rekonwalescencji po długotrwałym unieruchomieniu (np. po złamaniach kości).

Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Calcium 500D

Kiedy nie stosować leku Calcium 500D
• Jeśli pacjent ma uczulenie na wapń, witaminę D3 i witaminę C lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)
• U dzieci poniżej 3 lat
•W hiperkalcemii (wysokie stężenie wapnia we krwi) w przebiegu:
- nadczynności przytarczyc
- niedoczynności tarczycy
- rozsianych chorób nowotworowych (przerzuty do kości, szpiczak mnogi)
- sarkoidozy (choroba układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem małych grudek zapalnych w różnych częściach ciała)
- hiperwitaminozy D (nadmiar witaminy D w organizmie)
• W niewydolności nerek z hiperfosfatemią (ryzyko odkładania się złogów fosforanu wapnia)
• U osób z fenyloketonurią (choroba genetyczna charakteryzująca się niedoborem hydroksylazy fenyloalaniny)
• U osób z hiperkalciurią (nadmierne wydalanie wapnia z moczem)
W kamicy nerkowej wapniowej

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować szczególną ostrożność jeśli u pacjenta występuje skłonność do tworzenia kamieni w drogach moczowych (zaleca się wówczas zwiększenie przyjmowania płynów).
W czasie leczenia lekarz zaleci okresową kontrolę stężenia wapnia we krwi oraz jego wydalania z moczem.

Inne leki i Calcium 500D
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio,
a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Zwłaszcza należy poinformować o stosowaniu:
- witaminy D3, parathormonu (leku stosowanego w osteoporozie); leki te zwiększają wchłanianie wapnia;

- kortykosteroidów (przewlekle) oraz leków przeciwdrgawkowych (fenytoina, fenobarbital,
prymidon); leki te zmniejszają wchłanianie wapnia;

- fluorków oraz antybiotyków z grupy tetracyklin (np. Vibramycin) i fluorochinolonów
(np. Cipronex); jednoczesne podawanie z solami wapnia zmniejsza ich wchłanianie;
- tiazydowych leków moczopędnych, ponieważ zwiększa się ryzyko hiperkalcemii;
- werapamilu oraz innych antagonistów wapnia (leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia

tętniczego krwi lub niektórych chorób serca); sole wapnia osłabiają ich działanie;
- glikozydów naparstnicy (leków stosowanych w niewydolności mięśnia sercowego).

Calcium 500D z jedzeniem, piciem i alkoholem

Kwaśny odczyn pokarmu może zwiększyć wchłanianie leku.
Nadmiar tłuszczów (niewchłonięte kwasy tłuszczowe), fityniany (produkty zbożowe), szczawiany
(szpinak, rabarbar), fosforany (mleko i jego przetwory) zmniejszają wchłanianie leku.
Zaleca się przyjmowanie leku między posiłkami.
Palenie tytoniu i alkohol także zmniejszają działanie leku.

Ciąża, karmienie piersiąi wpływ na płodność

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.


Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Dotychczas nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu leku Calcium 500D na zdolność prowadzenia
pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Lek Calcium 500D zawiera 137 mg sodu na dawkę (saszetkę), należy wziąć pod uwagę u pacjentów
ze zmniejszoną czynnością nerek i u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.
Lek Calcium 500D zawiera aspartam – źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z
fenyloketonurią.
Lek Calcium 500D zawiera czerwień koszenilową (E 124). Lek może powodować reakcje
alergiczne.

3/4

3. Jak stosować lek Calcium 500D.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:
U dorosłych i młodzieży: 2 razy dziennie 1 saszetka; maksymalna dawka dobowa - 4 saszetki.
U dzieci powyżej 3 lat: 1 raz dziennie 1 saszetka.

Zawartość saszetki rozpuścić w ¾ szklanki wody, wymieszać i wypić.

Wskazane są okresowe przerwy w przyjmowaniu leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Calcium 500D
Lek Calcium 500D należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami.
Przy długotrwałym stosowaniu w dużych dawkach mogą pojawić się objawy hiperkalcemii takie, jak: brak łaknienia, wzmożone pragnienie, nudności, zaparcia, wielomocz, bóle brzucha i kości oraz zaburzenia neurologiczne. Należy wówczas skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Calcium 500D
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Calcium 500D
Okresowe przerwy w stosowaniu leku konsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-jelitowe (wzdęcia, zaparcia lub biegunka). U osób z  niewydolnością nerek może wystąpić hiperkalcemia (wysoki poziom wapnia we krwi).

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Calcium 500D

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce oraz pudełku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie stosować tego leku, jeśli zauważy się, że wygląd proszku w saszetkach uległ zmianie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje.

Co zawiera lek Calcium 500D
Substancjami czynnymi leku są:
wapń (w postaci laktoglukonianu wapnia ) - 500 mg/saszetkę
cholekalcyferol (witamina D3) - 250 IU/saszetkę
kwas askorbowy (witamina C) - 60 mg/saszetkę
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: kwas cytrynowy bezwodny, sodu wodorowęglan,
makrogol 6000, aromat pomarańczowy, aspartam, czerwień koszenilowa (E 124).

Jak wygląda lek Calcium 500D i co zawiera opakowanie
Lek ma postać proszku musującego zapakowanego w saszetki.
Opakowanie zewnętrzne – tekturowe pudełko zawiera 20, 30 lub 60 saszetek oraz informację dla pacjenta.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
SENSILAB Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowo-akcyjna
ul. Drewnowska 43/55,
91-002 Łódź
tel/fax: (42) 6540070 / (42) 6540291

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna u przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego,
w tym dla osób niewidomych i słabo widzących (wersja audio, płyta CD) pod numerem telefonu:
42 654 00 70

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza