Biotropil

Biotropil

Postać

Tabletki

Substancja czynna

Piracetam

Wskazania

Dorośli: leczenie zaburzeń pracy mózgu i zawrotów głowy
Dzieci: leczenie dysleksji z terapią logopedyczną

 1. Biotropil co to jest
 2. Dawkowanie Biotropil
 3. Skutki uboczne leku
 4. Biotropil a alkohol
 5. Biotropil w ciąży
 6. Biotropil a karmienie piersią
 7. Interakcje z innymi lekami
 8. Środki ostrożności

Biotropil co to jest

Biotropil to lek stosowany m.in. w leczeniu zaburzeń pracy mózgu u osób starszych oraz leczeniu zawrotów głowy. U dzieci preparat jest zalecany w przypadku zaburzeń dyslektycznych z terapią logopedyczną. Substancją czynną jest zwiększający przepływ krwi piracetam. Lek dostępny jest w aptekach wyłącznie za okazaniem recepty otrzymanej od lekarza i nie podlega refundacji.

Biotropil ma postać tabletek powlekanych. Jest dostępny w dwóch dawkach:

 • Biotropil 800 – dawka to 800 mg substancji czynnej,
 • Biotropil 1200 – dawka to 1200 mg substancji czynnej.

Lek sprzedawany jest w opakowaniach po 60 sztuk.

Jak działa lek Biotropil? Preparat należy do grupy leków nootropowych, wpływających na komórki nerwowe oraz mających na celu usprawnienie krążenia krwi w mózgu. Piracetam powoduje spadek lepkości krwi i wzrost jej przepływu przez naczynia w mózgu. Jednocześnie substancja czynna nie działa rozszerzająco na naczynia. Ponadto Biotropil oddziałuje na wzrost użycia tlenu oraz wykorzystania glukozy w niedokrwionej tkance mózgu.

Jak szybko działa Biotropil? Lek wchłania się w szybkim czasie, maksymalne stężenie w osoczu osiąga po około godzinie od przyjęcia. Jego bezwzględna dostępność sięga prawie 100%. Preparat jest usuwany z organizmy głównie wraz z moczem.

Skład preparatu

1 tabletka Biotropil 800 zawiera 800 mg substancji czynnej piracetamu.

1 tabletka Biotropil 1200 zawiera 1200 mg substancji czynnej piracetamu.

Pozostałe składniki tabletek Biotropil to:

 • rdzeń tabletki: laktoza jedno wodna, stearynian magnezu, makrogol 6000, kroskarmeloza sodowa;
 • otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 4000, talk.

Wskazania do stosowania

Na co pomaga Biotropil? Substancja czynna leku znajduje swoje zastosowanie przy różnych schorzeniach oraz stanach w zależności od wieku pacjenta:

Dorośli

 • leczenie zawrotów głowy pochodzenia ośrodkowego oraz obwodowego – uczucie utraty równowagi, lęku przed upadkiem, zapadania się;
 • leczenie mioklonii pochodzenia korowego – nagłe i krótkie skurcze mięśni w okolicach jednej lub kilku kończyn, a także tułowia.

Dzieci

 • leczenie dysleksji równocześnie z terapią logopedyczną.

Przeciwwskazania

Nie wszyscy pacjenci mogą przyjmować ten preparat. Zgodnie z ulotką, przeciwwskazaniami do stosowania Biotropil są:

 • krwawienie śródmózgowe, którego najczęstszym objawem jest niedowład części ciała, wymioty oraz silny ból głowy;
 • uczulenie na piracetam, pochodne pirolidonu bądź jakąkolwiek substancję zawartą w składzie leku;
 • pląsawica Huntingtona, czyli nieuleczalne oraz postępujące zaburzenie układu nerwowego na tle genetycznym, którego objawami są mimowolne ruchy, problemy z pamięcią, drażliwość, depresja;
 • schyłkowa niewydolność nerek.

Dawkowanie Biotropil

Jak stosować Biotropil? Lek należy przyjmować ściśle według wskazań lekarza. W przypadku ewentualnych wątpliwości należy zasięgnąć pomocy medycznej.

Preparat przyjmuje się doustnie. Tabletek nie wolno rozgryzać, należy je połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu – wskazana jest woda. Lek można zażywać podczas spożywania posiłku lub w przerwie między posiłkami. Wskazane jest stosowanie tabletek o stałej porze.

Jak długo brać Biotropil? Dawka preparatu oraz okres jego przyjmowania powinny być ustalone przez lekarza prowadzącego w zależności od potrzeb danego pacjenta. Jeśli zdaniem pacjenta leczenie nie przynosi poprawy lub preparat działa zbyt mocno, należy zasięgnąć opinii specjalisty.

Zgodnie z informacją zawartą w ulotce, wskazane jest, aby dawkę dobową przyjmować w dawkach podzielonych na 2 lub 3 porcje. Poniżej dawkowanie w zależności od wieku oraz schorzeń:

 • Dorośli w przypadku leczenia mioklonii pochodzenia korowego dawka początkowa to 7,2 g preparatu dziennie, czyli 2 tabletki Biotropil 1200 przyjmowane 3 razy dziennie. Jeśli lekarz prowadzący uzna, że dawkę można zwiększyć, to co ok. 3-4 dni można stosować o 4,8 g leku dziennie więcej, czyli o 4 tabletki Biotropil 1200. Dawka maksymalna to 24 g dziennie. Dawkę dzienną zaleca się podawać w 2 bądź 3 dawkach podzielonych. Jeśli preparat podawany jest jednocześnie z innymi lekami antymioklonicznymi, to ilości innych preparatów powinny być przyjmowane w dawkach terapeutycznych. Jeżeli dojdzie do poprawy klinicznej oraz będzie taka możliwość – wówczas zaleca się zmniejszenie dawek innych leków. Ponieważ u pacjentów z mioklonią objawy mogą ulec zmianie, co około 6 miesięcy zaleca się próbę zmniejszenia dawki bądź przerwania leczenia. Dawkę Biotropil należy wówczas zmniejszać co 1,2 g, czyli o 1 tabletkę Biotropil 1200 co dwa dni. Taki sposób ograniczenia przyjmowania preparatu zmniejsza ryzyko gwałtowanego nawrotu choroby bądź wystąpienia reakcji w wyniku nagłego zaprzestania przyjmowania leku, jak drgawki.
  W przypadku leczenia zawrotów głowy wskazane jest stosowanie 2,4 g preparatu dziennie w dawkach podzielonych na 3, czyli 1 tabletkę Biotropil 800 3 razy dziennie. Leczenie powinno trwać 8 tygodni;
 • Dzieci od 8-13 lat w leczeniu dysleksji równocześnie z terapią logopedyczną: zalecana dawka to 3,2 g leku na dobę w 2 podzielonych dawkach, czyli po 2 tabletki Biotropil 800 dwa razy dziennie;
 • Osoby w podeszłym wieku, u których występują zaburzenia czynności wątroby o dawce leku decyduje lekarz prowadzący;
 • Osoby z zaburzeniami czynności nerek: substancja czynna zawarta w Biotropil jest usuwana z organizmu przez nerki, w związku z tym wskazane jest zachowanie szczególnej ostrożności u osób z niewydolnością nerek. O stosowanej w tym przypadku dawce decyduje lekarz prowadzący;
 • Osoby, u których występują zaburzenia czynności wątroby wraz z niewydolnością nerek powinny dostosować dawki w porozumieniu z lekarzem. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby, u których nie występuje jednocześnie niewydolność nerek, nie muszą dokonywać zmian w dawkach.

Przyjęcie większej ilości preparatu od zalecanej

Nie wskazane jest przekraczanie zalecanych dawek Biotropil. Ewentualnie zażycie większej dawki leku niż zalecana, wiąże się z koniecznością kontaktu z lekarzem

Pominięcie przyjęcia dawki Biotropil

Jeśli pacjent zapomniał zażyć tabletkę Biotropil, to nie powinien jej uzupełniać poprzez stosowanie dawki podwójnej. W takiej sytuacji wskazane jest przyjęcie następnej dawki o zwykłej porze i kontynuowanie terapii jak dotychczas.

Przerwanie przyjmowania leku

Nie wskazane jest przerywanie terapii bez konsultacji z lekarzem prowadzącym. W razie potrzeby przerwania stosowania Biotropil, zalecane jest stopniowe zmniejszanie przyjmowanej dawki.

Skutki uboczne leku

Tak jak i inne leki, tak również Biotropil może powodować skutki uboczne. Zgodnie z informacją zawartą w ulotce leku, u pacjentów podczas przyjmowania dawek leku zaobserwowano takie dolegliwości, jak:

Często, u 1 do 10 na 100 osób przyjmujących preparat pojawiały się:

 • wzrost masy ciała,
 • nerwowość,
 • hiperkinezja, czyli zwiększona aktywność mięśni szkieletowych.

Niezbyt często, u 1 do 10 na 1000 osób wystąpiły:

 • senność;
 • astenia, czyli stan zmęczenia, osłabienia;
 • depresja.

Zaobserwowano również inne skutki uboczne Biotropil, jednak na podstawie dostępnych danych nie można ustalić ich częstości występowania. Należą do nich: 

 • lęk;
 • omamy;
 • splątanie;
 • ataksja;
 • bezsenność;
 • zaburzenia równowagi;
 • nadwrażliwość;
 • pobudzenie;
 • ból głowy;
 • zawroty głowy;
 • zapalanie skóry;
 • nasilenie padaczki;
 • świąd;
 • wysypka z mocnym świądem i pęcherzami;
 • nudności;
 • wymioty;
 • biegunka;
 • bóle w nadbrzuszu;
 • bóle w obrębie jamy brzusznej;
 • utrudnione krzepnięcie krwi;
 • obrzęk naczynioruchowy;
 • reakcje anafilaktoidalne (reakcje alergiczne)

Konieczne jest bezzwłoczne zasięgnięcie pomocy medycznej w razie pojawienia się takich reakcji jak trudności z oddychanie, duszność, zaczerwienienie skóry, pokrzywka, obrzęk, obrzęk krtani.

Biotropil a alkohol

Aktualnie nie ma jednoznacznych informacji, które pozwoliłyby wnioskować o bezpieczeństwie lub ryzyku spożywania napojów alkoholowych podczas terapii z wykorzystaniem Biotropil.

Biotropil w ciąży

Kobiety ciężarne, planujące mieć dziecko lub nie stosujące skutecznej metody antykoncepcji przed zastosowaniem preparatu powinny zapytać lekarza o opinię.

Aktualni nie ma kontrolowanych badań klinicznych nad bezpieczeństwem stosowania  Biotropil podczas ciąży. Wiadomo natomiast, że substancja czynna leku przenika przez barierę łożyskową. Z tego powodu kobiety w ciąży nie powinny stosować preparatu, chyba że lekarz prowadzący uzna, że korzyści przewyższają ewentualne ryzyko, a stan kliniczny pacjentki jest wskazaniem do przyjmowania Biotropil.

Biotropil a karmienie piersią

Matki karmiące piersią przed rozpoczęciem stosowania leku powinny zasięgnąć opinii lekarza. Z uwagi na fakt, iż substancja czynna leku przenika do mleka matki, kobiety w okresie karmienia piersią nie powinny przyjmować Biotropil.

Interakcje z innymi lekami

Jeśli chodzi o interakcje między Biotropil a innymi lekami, preparat może wpływać na skuteczność niektórych z nich. Dlatego też konieczne jest poinformowanie lekarza o preparatach przyjmowanych w ostatnim okresie, aktualnie oraz o tych, które planuje się stosować.

Należy zachować ostrożność, stosując Biotropil jednocześnie z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi, jak np. kwas acetylosalicylowy, acenokumarol;
 • lekami przeciwpadaczkowymi, jak np. kwas walproinowy, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina;
 • hormonami tarczycy, jak np. tyroksyna.

Środki ostrożności

W tabletkach Biotropil znajduje się laktoza, dlatego osoby cierpiące na nietolerancję niektórych cukrów, powinny przed przyjęciem leku zasięgnąć opinii lekarza.

Zalecane jest skontaktowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem zażywania preparatu w razie występowania takich dolegliwości lub stany, jak :

 • ciężkie krwotoki czy zaburzenia krzepnięcia krwi. Stosowanie Biotropil wymaga zastosowania większych środków ostrożności u osób:
  - u których wystąpił w przeszłości udar krwotoczny,
  - z zaburzeniami hemostazy,
  - z ryzykiem krwawienia,
  - poddawanych poważnym zabiegom chirurgicznym,
  - przyjmujących leki przeciwzakrzepowe bądź hamujące agregację płytek krwi.
 • zaburzenia czynności nerek;
 • podeszły wiek;
 • mioklonia.

U osób kontrolujących zawartość sodu w diecie oraz zmagających się ze zmniejszoną czynnością nerek należy zwrócić uwagę, na fakt, iż Biotropil zawiera ok. 35 do 70 mg sodu w 30 tabletkach Biotropil 800 lub 20 tabletkach Biotropil 1200.

Podczas przyjmowania leku Biotropil konieczne jest zachowanie ostrożności przy prowadzeniu pojazdów i obsługi urządzeń. Zgodnie z informacją zawartą w ulotce zażywanie piracetamu może wpływać na sprawność psychomotoryczną. W okresie leczenia mogą pojawić się takie skutki uboczne, jak nadmierna aktywność ruchowa, senność czy nerwowość.

Dystrybucja na terenie Polski: Biofarm Sp. z o.o.

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
 • #