Betaserc

  1. Betaserc co to jest
  2. Betaserc stosowanie
  3. Betaserc przedawkowanie
  4. Betaserc w ciąży
  5. Betaserc a karmienie piersią
  6. Betaserc a alkohol
  7. Betaserc opinie

Betaserc co to jest

Betaserc jest lekiem dostępnym w postaci tabletek w dawkach 24 mg oraz 8 mg, a także jako tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej. Preparat dostępny jest wyłącznie na receptę i nie podlega refundacji. Substancją czynną, wykorzystaną w leku Betaserc jest dichlorowodorek betahistyny. Jej działanie w organizmie człowieka nie jest do końca poznane, jednak odnotowano wpływ substancji czynnej na określone receptory histaminowe, wpływając jednocześnie na jej obrót oraz uwalnianie. Badania przeprowadzone na zwierzętach pozwalają wnioskować, że lek wpływa na poprawę przepływu krwi, wewnątrz prążka naczyniowego w uchu wewnętrznym. Najprawdopodobniej jest to możliwe dzięki rozszerzeniu naczyń przedwłośniczkowych, będących elementem mikrokrążenia w obrębie ucha wewnętrznego. Badania kliniczne pacjentów przyjmujących preparat na bazie betahistyny wskazują, iż substancja czynna miała istotny wpływ na zwiększenie przepływu krwi w mózgu. Dużą zaletą leku jest jego szybkie wchłanianie po przyjęciu doustnym, co jest możliwe dzięki temu, że betahistyna wiąże się z białkami osocza. Pacjenci przyjmujący lek zastanawiają się kiedy zaczyna działać? Do metabolizmu leku w organizmie pacjenta i uwolnienia substancji czynnej dochodzi szybko, bo już po ok. godzinie od przyjęcia preparatu. Metabolity leku są łatwo wydalane z moczem.

Betaserc stosowanie

Na co stosować Betaserc? Lek kojarzony jest przez pacjentów jako lek na zawroty głowy. Jednak preparat służy także pacjentom cierpiącym na chorobę Meniere’a, w przebiegu której występują zawroty głowy, ale także nudności oraz wymioty. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w ulotce Betaserc, lek podawany jest również pacjentom zgłaszającym dolegliwości związane z szumami usznymi oraz postępującą utratą słuchu. Betaserc stosowane są jako tabletki na zawroty głowy o podłożu przedsionkowym, jako lek o działaniu objawowym. Leku nie należy podawać pacjentom, u których stwierdzono alergię lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii jest także stwierdzony guz nadnerczy. Ponadto, stosując lek u pacjentów z astmą oskrzelową, chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, trzeba zachować szczególną ostrożność. U niektórych pacjentów w trakcie terapii lekiem obserwowano występowanie działań niepożądanych. Najczęściej pojawiały się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak nudności oraz zaburzenia trawienia. Równie często wymieniane były pojawiające się bóle głowy. Z nieznaną częstotliwością pacjenci zgłaszali także występowanie dolegliwości żołądkowo-jelitowe (wzdęć, gazów, wymiotów oraz bóle żołądka lub jelit). Wiele z nich ustępowało po zmianie trybu przyjmowania leków, po zmniejszeniu dawki lub przyjmowaniu tabletek w trakcie posiłku. U pacjentów obserwowane były także objawy nadwrażliwości w obrębie skóry, takie jak świąd, wysypka lub pokrzywka. Odnotowano również przypadki obrzęku naczynioruchowego i wstrząsu anafilaktycznego. Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży, ponieważ nie zgromadzono dotychczas wystarczających danych, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Betaserc przedawkowanie

Dawkowanie leku ustalane jest indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Jak długo stosować lek Betaserc? Czas trwania terapii również określany jest przez lekarza. Pierwsze efekty można zaobserwować już po kilku tygodniach od rozpoczęcia stosowania preparatu, jednak często oczekiwane i satysfakcjonujące wyniki uzyskiwane są dopiero po upływie kilku miesięcy. Preparat wykorzystywany jest w leczeniu osób dorosłych. Sposób dawkowania uzależniony jest od predyspozycji i tolerancji pacjenta na lek. W przypadku dawek 8 mg najczęściej lek przyjmowany jest 3 razy na dobę, po 1 lub 2 tabletki, natomiast preparat 24 mg zaleca się stosować dwa razy na dobę po 1 tabletce. Dotychczas u pacjentów, którzy przyjęli zbyt dużą dawkę leku obserwowano występowanie objawów przedawkowania o łagodnym bądź umiarkowanym nasileniu. Najczęściej pojawiały się: bóle brzucha, nudności oraz nasilona senność. Objawy o ciężkim przebiegu, jak drgawki czy powikłania dotyczące płuc lub serca, występowały zazwyczaj u tych pacjentów, którzy celowo przyjęli znacznie większą dawkę preparatu, często równolegle z innymi lekami.

Betaserc w ciąży

Dotychczas nie zostały przeprowadzone wystarczające badania, które mogą świadczyć o bezpieczeństwie stosowania leku u kobiet ciężarnych. W związku z brakiem danych dotyczących wpływu substancji czynnej na rozwijający się płód oraz ewentualnych komplikacji, leku Betaserc nie należy podawać kobietom ciężarnym.

Betaserc a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią należy szczegółowo przeanalizować korzyści wynikające z rozpoczęcia terapii lekiem Betaserc dla matki przez pryzmat zagrożenia dla dziecka. Substancja czynna preparatu przenika bowiem do pokarmu kobiecego.

Betaserc a alkohol

Nie stwierdzono dotychczas, aby lek wchodził w interakcję z alkoholem. Mimo tego należy zachować szczególną ostrożność podczas spożywania alkoholu w trakcie terapii lub zasięgnąć porady lekarza bądź farmaceuty.

Betaserc opinie

Opinie dotyczące leku Betaserc są bardzo zróżnicowane. Pacjenci wskazują zazwyczaj wyraźną ulgę związaną z dolegliwościami o charakterze zawrotów głowy. Pojawiają się także opinie dotyczące znikomego lub krótkotrwałego przynoszenia ulgi w zakresie szumów usznych.