Betaserc

betaserc-opis-leku

Betaserc co to jest?

Betaserc to lek na receptę stosowany w leczeniu choroby Meniere'a oraz leczeniu objawowym zawrotów głowy o podłożu przedsionkowym. Jest dostępny w postaci tabletek w dawce 8 mg. Lek Betaserc nie podlega refundacji.

Substancją czynną preparatu jest dichlorowodorek betahistyny. Jej działanie w organizmie człowieka nie jest do końca poznane, jednak odnotowano wpływ betahistyny na określone receptory histaminowe, wpływając jednocześnie na jej obrót oraz uwalnianie.

Badania przeprowadzone na zwierzętach pozwalają wnioskować, że lek wpływa na poprawę przepływu krwi wewnątrz prążka naczyniowego w uchu wewnętrznym. Najprawdopodobniej jest to możliwe dzięki rozszerzeniu naczyń przedwłośniczkowych, będących elementem mikrokrążenia w obrębie ucha wewnętrznego. Badania kliniczne pacjentów przyjmujących preparat na bazie betahistyny wskazują, iż substancja czynna miała istotny wpływ na zwiększenie przepływu krwi w mózgu.

Pacjenci przyjmujący lek zastanawiają się kiedy Betaserc zaczyna działać? Preparat jest szybko wchłanianiy po przyjęciu doustnym, ponieważ betahistyna wiąże się z białkami osocza. Do metabolizmu leku w organizmie pacjenta i uwolnienia substancji czynnej dochodzi szybko, bo już po ok. godzinie od przyjęcia tabletki. Metabolity leku są łatwo wydalane z moczem.

Wskazania do stosowania

Na co stosować Betaserc? Lek kojarzony jest przez pacjentów jako lek na zawroty głowy. Jednak preparat służy także pacjentom cierpiącym na chorobę Meniere’a, w przebiegu której występują zawroty głowy, ale także nudności oraz wymioty. Zgodnie z informacjami umieszczonymi w ulotce Betaserc, lek podawany jest również pacjentom zgłaszającym dolegliwości związane z szumami usznymi oraz postępującą utratą słuchu. Betaserc stosowane są jako tabletki na zawroty głowy o podłożu przedsionkowym, jako lek o działaniu objawowym. Leku nie należy podawać pacjentom, u których stwierdzono alergię lub nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy nie stosować tego leku

Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia terapii jest także stwierdzony guz nadnerczy. Ponadto, stosując lek u pacjentów z astmą oskrzelową, chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, trzeba zachować szczególną ostrożność.

Leku nie należy podawać dzieciom i młodzieży, ponieważ nie zgromadzono dotychczas wystarczających danych, które świadczyłyby o bezpieczeństwie stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie Betaserc ustalane jest indywidualnie przez lekarza prowadzącego. Sposób dawkowania uzależniony jest od tolerancji pacjenta na lek. W przypadku dawek 8 mg najczęściej lek przyjmowany jest 3 razy na dobę, po 1 lub 2 tabletki, natomiast preparat 24 mg zaleca się stosować 2razy na dobę po 1 tabletce. Jak długo stosować lek Betaserc? Czas trwania terapii również określany jest przez lekarza. Pierwsze efekty można zaobserwować już po kilku tygodniach od rozpoczęcia stosowania preparatu, jednak często oczekiwane i satysfakcjonujące wyniki uzyskiwane są dopiero po upływie kilku miesięcy.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Dotychczas u pacjentów, którzy przyjęli zbyt dużą dawkę leku obserwowano występowanie objawów przedawkowania o łagodnym bądź umiarkowanym nasileniu. Najczęściej pojawiały się: bóle brzucha, nudności oraz nasilona senność. Objawy o ciężkim przebiegu, jak drgawki czy powikłania dotyczące płuc lub serca, występowały zazwyczaj u tych pacjentów, którzy celowo przyjęli znacznie większą dawkę preparatu, często równolegle z innymi lekami.

Możliwe skutki uboczne

U niektórych pacjentów w trakcie terapii lekiem obserwowano występowanie działań niepożądanych. Najczęściej pojawiały się dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak nudności oraz zaburzenia trawienia. Równie często wymieniane były pojawiające się bóle głowy. Z nieznaną częstotliwością pacjenci zgłaszali także występowanie dolegliwości żołądkowo-jelitowe (wzdęć, gazów, wymiotów oraz bóle żołądka lub jelit).

Wiele z nich ustępowało po zmianie trybu przyjmowania leków, po zmniejszeniu dawki lub przyjmowaniu tabletek w trakcie posiłku. U pacjentów obserwowane były także objawy nadwrażliwości w obrębie skóry, takie jak świąd, wysypka lub pokrzywka. Odnotowano również przypadki obrzęku naczynioruchowego i wstrząsu anafilaktycznego.

Interakcje z alkoholem

Nie stwierdzono dotychczas, aby lek wchodził w interakcję z alkoholem. Mimo tego należy zachować szczególną ostrożność podczas spożywania alkoholu w trakcie terapii lub zasięgnąć porady lekarza bądź farmaceuty.

Betaserc w ciąży

Dotychczas nie zostały przeprowadzone wystarczające badania, które mogą świadczyć o bezpieczeństwie stosowania leku u kobiet ciężarnych. W związku z brakiem danych dotyczących wpływu substancji czynnej na rozwijający się płód oraz ewentualnych komplikacji, leku Betaserc nie należy podawać kobietom ciężarnym.

Betaserc a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią należy szczegółowo przeanalizować korzyści wynikające z rozpoczęcia terapii lekiem Betaserc dla matki przez pryzmat zagrożenia dla dziecka. Substancja czynna preparatu przenika bowiem do pokarmu kobiecego.

Dystrybutor na terenie Polski: Mylan Healthcare Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Betaserc
  • #