BDS N zaw. do nebulizacji(0,125 mg/ml) - 20 amp. x 2 ml

Opakowanie

20 amp. x 2 ml

Producent

Aurovitas Pharma Polska

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Tak

Rodzaj

zaw. do nebulizacji

Kwota refundowana

64.31

Dawkowanie

Wziewnie. Astma. Dawkowanie należy dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dawka należy zmniejszyć do najmniejszej dawki niezbędnej do utrzymania właściwej kontroli astmy. Dawkę dobową należy podzielić na 2 dawki na dobę (podawane rano i wieczorem). W przypadku niewystarczającej skuteczności dawkę dobową można podzielić na 3 lub 4 pojedyncze dawki. W przypadku, gdy konieczne jest zwiększenie działania terapeutycznego, szczególnie u tych pacjentów, u których nie występuje obfite wydzielanie śluzu w drogach oddechowych, zaleca się raczej zwiększenie dawki leku wziewnego, niż stosowanie jednoczesnego leczenia kortykosteroidami doustnymi, ze względu na mniejsze ryzyko wystąpienia działań ogólnoustrojowych. Dorośli i młodzież (12-17 lat): dawka początkowa - 1-2 mg budezonidu 2 razy na dobę; dawka podtrzymująca - 0,5-1 mg 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa - 4 mg. Dzieci (2-11 lat) oraz niemowlęta (6-23 miesięcy): dawka początkowa - 0,5-1 mg 2 razy na dobę; dawka podtrzymująca - 0,25-0,5 mg 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobowa - 2 mg. Stosowanie maksymalnej dawki dobowej (2 mg) u niemowląt w wieku powyżej 6 miesięcy i u dzieci w wieku poniżej 12 lat powinno być brane pod uwagę tylko u dzieci z ciężką astmą i w ograniczonym okresie czasu. Pacjenci leczeni za pomocą doustnych glikokortykosteroidów. Podczas zmiany leczenia z doustnych steroidów na leczenie preparatem wziewnym, pacjent powinien być we względnie stabilnym stanie. Przez ok. 10 dni podaje się dużą dawkę preparatu wziewnego jednocześnie z poprzednio stosowanym doustnym lekiem steroidowym. Następnie dawkę doustnego steroidu należy stopniowo zmniejszać (np. o 2,5 mg prednizolonu lub równoważną dawkę odpowiednika na miesiąc) do możliwie najmniejszej dawki skutecznej. Zespół krupu. Zazwyczaj stosowana dawka u niemowląt i dzieci wynosi 2 mg. Tę dawkę stosuje się w całości lub można podzielić ją na 2 dawki po 1 mg i podawać je w odstępie 30 min. Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 h, maksymalnie do 36 h lub do uzyskania poprawy stanu klinicznego. POChP: 1-2 mg na dobę. Lek należy podawać w 2 dawkach podzielonych co 12 h aż do uzyskania poprawy stanu klinicznego. Szczególne grupy pacjentów. Brak danych dotyczących stosowania budezonidu w postaci wziewnej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Ponieważ budezonid jest wydalany głównie w wyniku metabolizmu wątrobowego, u pacjentów z ciężką marskością wątroby po podaniu doustnym może wystąpić jego zwiększone stężenie w surowicy. Sposób podania. Aby zastosować wziewnie preparat BDS N w postaci zawiesiny do nebulizacji należy posiadać zestaw do inhalacji składający się z nebulizatora ze sprężarką powietrza. Preparat powinien być podawany przez nebulizator (PARI LC PLUS) ze sprężarką powietrza (PARI Boy SX) wyposażony w ustnik lub w odpowiednią maskę na twarz (maskę PARI Baby z opaską PARI Baby). Nebulizator powinien być połączony ze sprężarką powietrza o przepływie powietrza wynoszącym 6-8 l/min, i objętości napełnienia wynoszącej 2-6 ml. Czas inhalacji i podana dawka są zależne od objętości oddechowej pacjenta i objętości napełniania. Należy poinformować pacjenta, że płukanie jamy ustnej wodą po każdej inhalacji zminimalizuje ryzyko wystąpienia zakażenia grzybami z rodzaju Candida jamy ustnej i gardła. Aby zapobiec podrażnieniu skóry twarzy po użyciu maski na twarz, skórę twarzy należy umyć wodą.

Zastosowanie

Leczenie: astmy, gdy stosowanie inhalatorów ciśnieniowych lub proszkowych jest niewłaściwe; zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącego się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym" kaszlem i prowadzącego do zaburzeń oddychania; zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione. Lek nie jest wskazany do stosowania w celu zmniejszenia objawów ostrego napadu astmy lub stanu astmatycznego i bezdechu.

Treść ulotki

1. Co to jest lek BDS N i w jakim celu się go stosuje

Co to jest lek BDS N
Lek BDS N jest zawiesiną do nebulizacji, która zawiera substancję czynną budezonid. Budezonid
należy do grupy leków nazywanych „glikokortykosteroidami”.

W jakim celu stosuje się lek BDS N
BDS N jest stosowany w leczeniu:
• astmy, gdy stosowanie inhalatora ciśnieniowego lub inhalatora proszkowego jest niewłaściwe,
• zespołu krupu - ostrego zapalenia krtani, tchawicy, oskrzeli - niezależnie od etiologii, wiążącego
  się z istotnym zwężeniem górnych dróg oddechowych, dusznością lub „szczekającym" kaszlem i
  prowadzącego do zaburzeń oddychania,
• zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), gdy stosowanie nebulizowanego
  budezonidu jest uzasadnione,
  - POChP jest przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, która powoduje skrócenie oddechu i
    kaszel.

BDS N, zawiesina do nebulizacji NIE jest wskazany w leczeniu ostrego skurczu oskrzeli
(zaciśnięcie mięśni w drogach oddechowych, które powoduje świszczący oddech) i duszności.

Jak działa lek BDS N
Podczas wdechu lek BDS N, przedostaje się bezpośrednio do płuc, zmniejsza i zapobiega obrzękom
oraz zapaleniu płuc.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku BDS N

Kiedy NIE stosować leku BDS N
• jeśli pacjent ma uczulenie na budezonid lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
  (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku BDS N należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
• jeśli nasilają się trudności z oddychaniem lub jeśli pacjent często budzi się w nocy z powodu
  astmy
• jeśli pacjent odczuwa ucisk w klatce piersiowej w godzinach porannych lub jeśli ucisk w klatce
  piersiowej trwa dłużej niż zwykle.
Te objawy mogą oznaczać, że stan zdrowia pacjenta nie jest właściwie kontrolowany, oraz że może
być konieczne niezwłoczne zastosowanie innego lub dodatkowego leczenia.

Nadal stosować BDS N, ale jak najszybciej skontaktować się z lekarzem
• jeśli pacjent ma duszności lub świszczący oddech, ponieważ może być konieczne dodatkowe
  leczenie.

Przed zastosowaniem BDS N, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę
• jeśli pacjent ma zapalenie płuc, jest przeziębiony lub ma zakażenie w obrębie klatki piersiowej
• jeśli u pacjenta stwierdzono choroby wątroby.

Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi niewyraźne widzenie i inne zaburzenia
widzenia.

BDS N a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z
następujących leków:
• leki steroidowe
• leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (takie jak itrakonazol lub ketokonazol)
• inhibitory proteazy HIV, takie jak rytonawir i nelfinawir (u pacjentów z AIDS)

Ciąża i karmienie piersią
• Przed zastosowaniem tego leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjentka
  jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,.
• Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę podczas stosowania leku BDS N, nie należy przerywać stosowania
  tego leku, lecz jak najszybciej powiadomić o tym lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek BDS N prawdopodobnie nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek BDS N

Lek BDS N jest stosowany wziewnie.

Lek ten należy zawsze stosować z dokładnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy
skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą

Leczenie astmy

                                           Dawka początkowa    Dawka                     Maksymalna dawka
                                                                             podtrzymująca         dobowa
Niemowlęta
(w wieku            0,5 mg – 1 mg             0,25 mg – 0,5 mg       2 mg budezonidu
od 6 do 23 miesięcy) i            budezonidu dwa razy    budezonidu dwa razy
dzieci (w wieku od 2              na dobę                       na dobę
do 11 lat)

Młodzież (w wieku od            1 mg – 2 mg                0,5 mg – 1 mg            4 mg budezonidu
12 do 17 lat) i dorośli             budezonidu dwa razy    budezonidu dwa razy
                                            na dobę                      na dobę

W przypadku gdy nie można dopasować odpowiednich dawek leku BDS N, dostępne są leki o innych
mocach.

Dawka w mg               Objętość zawiesiny do nebulizacji BDS N
                              0,125 mg/ml       0,25 mg/ml        0,5 mg/ml
0,25 mg                  2 ml                     -                         -
0,5 mg                    4 ml                     2 ml                    -
0,75 mg                  6 ml                     -                         -
1,0 mg                    -                          4 ml                    2 ml
1,5 mg                    -                          6 ml                    -
2 mg                       -                          -                        4 ml

• Lekarz określi dawkę leku odpowiednią dla pacjenta i powie jak długo będzie trwało leczenie
  lekiem BDS N. Będzie to zależało od stopnia zaawansowania astmy. Poprawa stanu zdrowia może
  nastąpić już po dwóch dniach od rozpoczęcia przyjmowania leku, niemniej jednak uzyskanie
  pełnego działania leczniczego może trwać nawet do czterech tygodni. Lekarz może zmniejszyć
  dawkę leku do najmniejszej dawki skutecznej, która powoduje, że objawy astmy nie występują.
• Ważne jest, aby stosować lek BDS N codziennie, nawet jeśli objawy astmy wtedy nie występują.
• Maksymalną dawkę dobową (2 mg budezonidu) dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej 12 lat
  należy stosować wyłącznie u dzieci z ciężką astmą i przez ograniczony okres czasu.

Leczenie zespołu krupu
Zwykle stosowana dawka u niemowląt i dzieci z zespołem krupu to 2 mg budezonidu na dobę. Można
podać tę dawkę w całości lub podzielić ją na dwie i podać dwie dawki po 1 mg w odstępie 30 minut.
Ten sposób dawkowania może być powtarzany co 12 godzin, maksymalnie do 36 godzin lub do
uzyskania poprawy stanu pacjenta.

Leczenie POChP
Pacjenci z POChP powinni stosować 1 mg do 2 mg leku BDS N na dobę. Lek należy przyjmować w
dwóch osobnych pojedynczych dawkach co 12 godzin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
Nie ma dowodów na różnicę w skuteczności budezonidu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
lub wątroby.

Sposób stosowania
Podanie wziewne.

Jeśli pacjent leczy się w domu, przed pierwszym przyjęciem leku powinien porozmawiać z lekarzem
lub farmaceutą, który pokaże pacjentowi, jak wdychać lek BDS N stosując nebulizator. Dzieci
powinny używać nebulizatora pod nadzorem osoby dorosłej.

Aby wdychać zawiesinę do nebulizacji lekiem BDS N, należy zastosować system do inhalacji -
nebulizer PARI LC PLUS wyposażony w ustnik lub odpowiednią maskę twarzową (maskę PARI
Baby z opaską Pari Baby bend) ze sprężarką powietrza PARI Boy (SX).

Uwaga: NIE NALEŻY stosować nebulizatorów ultradźwiękowych do podawania leku BDS N.
Należy uważnie przeczytać instrukcję dotyczącą korzystania z nebulizatora.

Zastosowanie alternatywnego, niezbadanego systemu do nebulizacji może zmieniać ilość substancji
czynnej wdychanej do płuc, co z kolei może zmieniać skuteczność działania i bezpieczeństwo
stosowania leku. Dostosowanie dawki może stać się wtedy niezbędne.

Instrukcja stosowania leku BDS N
1. Oddzielić wymaganą liczbę ampułek z paska. Pozostałe ampułki należy pozostawić w saszetce.
2. Wstrząsać ampułką(ami) delikatnie przez 30 sekund.
3. Trzymając ampułkę w pozycji pionowej odkręcić górną część ampułki(ek).
4. Wlać przepisaną przez lekarza ilość leku do komory nebulizatora.
5. Wyrzucić pustą ampułkę(i). Zamknąć korek nebulizatora.
6. Maskę na twarz lub ustnik podłączyć do komory nebulizatora, zgodnie z zaleceniami stosowania
   nebulizatora.
7. Podłączyć końcówkę nebulizatora do sprężarki powietrza.
8. Włączyć sprężarkę powietrza. Stosując maskę na twarz lub ustnik, oddychać w "mgle" spokojnie i
   głęboko, siedząc lub stojąc w pozycji wyprostowanej. Jeśli pacjent używa maski na twarz, należy
   upewnić się, że maska jest dobrze dopasowana.
9. Pacjent zauważy, kiedy inhalacja lekiem jest zakończona, gdy w ustniku lub masce na twarz nie
   pojawia się już „mgła”.
10. Czas trwania nebulizacji lekiem zależy od rodzaju używanego sprzętu. Będzie on również zależał
   od zastosowanej objętości roztworu do nebulizacji.
11. Po inhalacji kilka kropli leku pozostanie w nebulizatorze.
12. Przemyć jamę ustną wodą. Wodę należy wypluwać. Nie połykać. W przypadku zastosowania
   maski na twarz, należy również umyć twarz.
13. Po każdym użyciu należy umyć zbiornik nebulizatora przeznaczony na lek i ustnik nebulizatora
   (lub maskę na twarz).

Niezużytą zawiesinę do nebulizacji należy niezwłocznie usunąć.

Ważne jest, aby zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta odnośnie czyszczenia i
dezynfekcji nebulizatora.

Lek BDS N może być mieszany z roztworem chlorku sodu do wstrzykiwań o stężeniu 9 mg/ml
(0,9%). Mieszanina powinna być zużyta w ciągu 30 minut.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku BDS N
Ważne, aby lek był przyjmowany zgodnie z ulotką lub zaleceniami lekarza. Nie należy zwiększać lub
zmniejszać dawki bez konsultacji z lekarzem. W razie jednorazowego przyjęcia większej niż zalecana
dawki leku, można kontynuować leczenie jak dotychczas. W razie przyjęcia większej niż zalecana
dawki leku więcej niż raz, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku BDS N
Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku o określonej porze, należy opuścić pominiętą dawkę i
przyjąć następną dawkę jak zazwyczaj. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia
pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeżeli którekolwiek z następujących działań niepożądanych wystąpi, należy przerwać stosowanie
leku BDS N i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób): obrzęk twarzy, szczególnie w obrębie ust (z
możliwym obrzękiem warg, języka, oczu, uszu), świąd, wysypka skórna lub podrażnienie (kontaktowe
zapalenie skóry), pokrzywka, skurcz oskrzeli (obkurczenie mięśni w drogach oddechowych
powodujące świszczący oddech). Może to oznaczać, że u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
• nagły świszczący oddech po inhalacji leku.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• niewyraźne widzenie.

Inne możliwe działania niepożądane:

Często (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• grzybica (zakażenie grzybicze) w jamie ustnej. Jest to mniej prawdopodobne, jeśli pacjent
  przemywa usta wodą po zażyciu leku BDS N.
• łagodny ból gardła, kaszel i ochrypły głos.
• zapalenie płuc (zakażenie płuc) u pacjentów z POChP.

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta przyjmującego budezonid wystąpią objawy zakażenia
płuc, takie jak:
• gorączka lub przeziębienie
• zwiększone wytwarzanie wydzieliny, zmiana koloru wydzieliny
• nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu.

Niezbyt często (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• depresja lub uczucie niepokoju
• drżenie
• zaćma (zmętnienie soczewki oka)
• skurcz mięśni.

Rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
• wysypka na twarzy po użyciu maski na twarz. Mycie twarzy po użyciu maski pomaga tym
  objawom zapobiec.
• zaburzenia snu, niepokój, nerwowość, nadpobudliwość i rozdrażnienie. Występuje większe
  prawdopodobieństwo wystąpienia tych objawów u dzieci.
• siniaki
• utrata głosu
• spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
• wpływ na nadnercza (niewielki gruczoł obok nerki).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
• jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku).

Wziewne glikokortykosteroidy mogą wpływać na fizjologiczne wytwarzanie hormonów steroidowych
w organizmie, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek przez dłuższy czas. Działania
niepożądane to:
- zmiany gęstości mineralnej kości (zmniejszenie gęstości kości) 
- zaćma (zmętnienie soczewki oka)
- jaskra (zwiększenie ciśnienia w oku)
- wpływ na nadnercza (niewielki gruczoł obok nerki).

Budezonid w postaci zawiesiny do nebulizacji należy stosować przed posiłkami, aby zmniejszyć
ewentualne działania niepożądane na gardło.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek BDS N

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu zewnętrznym,
saszetce i ampułce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Nie zamrażać.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Po pierwszym otwarciu saszetki: 3 miesiące. Po rozcieńczeniu: zużyć w ciągu 30 minut.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek BDS N
Substancją czynną leku jest budezonid.

BDS N,
0,125 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Każda 2 ml ampułka zawiera 0,25 mg budezonidu.

BDS N, 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Każda 2 ml ampułka zawiera 0,5 mg budezonidu.

BDS N,
0,5 mg/ml, zawiesina do nebulizacji
Każda 2 ml ampułka zawiera 1 mg budezonidu.

• Pozostałe składniki to: disodu edetynian, sodu chlorek, polisorbat 80, kwas cytrynowy bezwodny,
  sodu cytrynian i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek BDS N i co zawiera opakowanie
- Każda ampułka zawiera zawiesinę do nebulizacji w kolorze białym do prawie białego.
- Zestawy po 5 ampułek w pasku są pakowane w foliową saszetkę, która jest następnie pakowana w
  tekturowe pudełko.

Wielkości opakowań:
20 ampułek w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny:
Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Sokratesa 13D lok.27
01-909 Warszawa
Polska

Wytwórca:
GENETIC S.P.A.

Nucleo Industriale,
Contrada Canfora, 84084 Fisciano (SA)
Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego
przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.

Tel: (48) 22.311.20.00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza