Batrafen płyn na skórę(10 mg/ml) - but. 20 ml

Opakowanie

but. 20 ml

Producent

Sanofi-Aventis Deutschland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

płyn na skórę

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Krem lub płyn nanosi się zazwyczaj 2 razy na dobę, na chorobowo zmienione miejsca na skórze, delikatnie wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia. Leczenie trwa zazwyczaj około 2 tyg.; aby zapobiec nawrotom grzybicy leczenie należy kontynuować jeszcze przez 1-2 tyg.

Zastosowanie

Wszystkie rodzaje grzybic skóry.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Batrafen i w jakim celu się go stosuje

Lek Batrafen w postaci płynu na skórę zawiera substancję czynną cyklopiroks z olaminą, o działaniu
przeciwgrzybiczym. Cyklopiroks z olaminą jest lekiem przeciwgrzybiczym o szerokim zakresie
działania.

Wskazania do stosowania
Wszystkie rodzaje grzybic skóry.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Batrafen

Kiedy nie stosować leku Batrafen, płyn na skórę:
- jeśli pacjent ma uczulenie na cyklopiroks z olaminą lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- w okresie karmienia piersią.
- na otwarte rany.
- do oczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Batrafen, płyn na skórę należy to omówić z lekarzem lub
farmaceutą.

Chronić oczy i skórę wokół oczu oraz błony śluzowe, przed kontaktem z lekiem.
Podczas leczenia należy ściśle przestrzegać zaleceń higienicznych zalecanych przez lekarza.

Stosowanie leku Batrafen, płyn na skórę u dzieci
Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat powinno być przeprowadzone tylko wtedy, gdy
w opinii lekarza zastosowanie leku jest bezwzględnie konieczne.
Decyzję o zastosowaniu leku w tej grupie pacjentów podejmie lekarz.

Batrafen, płyn na skórę a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Nie odnotowano interakcji pomiędzy lekiem Batrafen, płyn na skórę a innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Leku Batrafen, płyn na skórę nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że lekarz uzna, że jest to
bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
Nie wiadomo, czy cyklopiroks z olaminą przenika do mleka matki, dlatego leku Batrafen, płyn na
skórę nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

3. Jak stosować lek Batrafen

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.
Lek Batrafen, płyn na skórę stosuje się zazwyczaj dwa razy na dobę. Lek należy nanieść na
chorobowo zmienione miejsca na skórze i delikatnie wetrzeć.

Leczenie lekiem Batrafen, płyn na skórę należy kontynuować do czasu ustąpienia zmian
skórnych - zazwyczaj dwa tygodnie. Aby zapobiec nawrotom grzybicy zaleca się kontynuowanie
leczenia przez 1 do 2 tygodni po ustąpieniu objawów klinicznych.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Batrafen, płyn na skórę
Nie ma informacji dotyczących przedawkowania cyklopiroksu z olaminą.
Nie należy spodziewać się ogólnych działań niepożądanych w przypadku zastosowania leku na dużej
powierzchni lub po zbyt częstej aplikacji leku.
W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza
lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Batrafen
W przypadku opuszczenia jednej aplikacji leku, należy zastosować go najszybciej jak jest to możliwe,
z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnego zastosowania leku. Nie należy stosować dwóch
dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.
W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie stosowania leku Batrafen
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Batrafen, płyn na skórę mogą wystąpić przemijające przypadki miejscowych
reakcji (swędzenie lub lekkie pieczenie skóry), które mogą wskazywać na występowanie reakcji
nadwrażliwości.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów): może wystąpić alergiczne kontaktowe zapalenie
skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi
podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Batrafen

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek batrafen, płyn na skórę
1 ml płynu na skórę zawiera:
- substancję czynną: 10 mg cyklopiroksu z olaminą,
- substancje pomocnicze: makrogol 400, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Batrafen, płyn na skórę i co zawiera opakowanie
Butelka z dozownikiem zawierająca po 10 ml lub 20 ml płynu na skórę, umieszczona w tekturowym
pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Sanofi - Aventis Deutschland GmbH
Brüningstrasse 50
D-65926 Frankfurt nad Menem
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego w Polsce:

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
+48 22 280 00 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza