Batrafen krem(10 mg/g) - tuba 20 g

Opakowanie

tuba 20 g

Producent

Sanofi-Aventis Deutschland

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

krem

Dawkowanie

Zewnętrznie, na skórę. Krem lub płyn nanosi się zazwyczaj 2 razy na dobę, na chorobowo zmienione miejsca na skórze, delikatnie wcierając lub pozostawiając do wyschnięcia. Leczenie trwa zazwyczaj około 2 tyg.; aby zapobiec nawrotom grzybicy leczenie należy kontynuować jeszcze przez 1-2 tyg.

Zastosowanie

Wszystkie rodzaje grzybic skóry.

Treść ulotki

1. CO TO JEST LEK BATRAFEN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Batrafen, krem zawiera substancję czynną cyklopiroks z olaminą o działaniu
przeciwgrzybiczym. Cyklopiroks z olaminą jest lekiem przeciwgrzy bieżnym o szerokim
zakresie działania przeciwgrzybiczego.

Wskazania do stosowania
Wszystkie rodzaje grzybic skóry.2. ZANIM ZASTOSUJE SIĘ LEK BATRAFEN

Nie należy stosować leku Batrafen, krem:
- w przypadku nadwrażliwości na cyklopiroks z olaminą lub którąkolwiek substancję
  pomocniczą łęku,
- w okresie karmienia piersią,
- na otwarte rany.

Zachować ostrożność stosując lek Batrafen, krem
Unikać kontaktu leku z oczami i skórą wokół oczu oraz kontaktu z błonami śluzowymi.
Podczas leczenia należy ściśle przestrzegać zaleceń higienicznych przekazanych przez
lekarza.

Stosowanie leku Batrafen, krem u dzieci:
Leczenie noworodków, niemowląt i małych dzieci (poniżej 6 lat) może być przeprowadzone
tylko po bardzo dokładnej ocenie przez lekarza korzyści z zastosowania leku w stosunku
do ryzyka.
Decyzję o zastosowaniu leku w tej grupie pacjentów podejmie lekarz.

Ciąża
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Leku Batrafen, krem nie należy stosować w okresie ciąży chyba, że lekarz uzna, że jest to
bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.
Nie wiadomo, czy cyklopiroks z olaminą przenika do mleka matki, dlatego leku nie należy
stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku
Lek Batrafen, krem zawiera alkohol cetyiowy i alkohol stearylowy, które mogą powodować
miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Batrafen, krem zawiera parafinę, która może powodować uszkodzenie (przedziurawienie)
lateksowej prezerwatywy. Należy unikać zetknięcia lateksowej prezerwatywy i leku Batrafen
krem ze względu na możliwość uszkodzenia prezerwatywy.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych,
które wydawane są bez recepty.

Nie odnotowano interakcji pomiędzy lekiem Batrafen, krem a innymi lekami.3. JAK STOSOWAĆ LEK BATRAFEN

Lek Batrafen, krem należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku
wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Lek Batrafen, krem stosuje się zazwyczaj dwa razy na dobę. Lek należy nanieść na
chorobowo zmienione miejsca na skórze i delikatnie wetrzeć lub pozostawić do wyschnięcia.

Lek Batrafen, krem stosuje się do czasu ustąpienia zmian skórnych - zazwyczaj dwa tygodnie.
Aby zapobiec nawrotom grzybicy zaleca się kontynuowanie leczenia przez i do 2 tygodni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do
lekarza.

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Batrafen, krem:
Nie ma informacji dotyczących przedawkowania cyklopiroksu z oiaminą.
Nie należy spodziewać się ogólnych działań niepożądanych w przypadku zastosowania ieku
na dużej powierzchni lub po zbyt częstym nakładaniu leku.

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.

W przypadku pominięcia dawki leku Batrafen:
W przypadku opuszczenia jednej aplikacji leku, należy zastosować go najszybciej jak jest to
możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy zbliża się pora kolejnego zastosowania leku. Nie należy
stosować dwóch dawek leku jednocześnie lub w krótkim odstępie czasu.

W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

Przerwanie leczenia
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z iekarzem.4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Batrafen, krem może powodować działania niepożądane.

Podczas stosowania leku Batrafen, krem mogą wystąpić miejscowo reakcje uczuleniowe
(podrażnienie, swędzenie, pieczenie). Rzadko może wystąpić alergiczne kontaktowe
zapalenie skóry.

U niektórych osób w czasie stosowania Leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W
przypadku wystąpienia wymienionych lub innych działań niepożądanych, należy
poinformować o nich lekarza.5. PRZECHOWYWANIE LEKU BATRAFEN

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Przechowywać w temperaturze do 25° C.6. INNE INFORMACJE

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela
podmiotu odpowiedzialnego.

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
Tel. +(022) 541 46 00

Data opracowania ulotki: 2008-07-09

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza