Baldivian Noc tabl. drażowane(441,35 mg) - 15 szt.

Opakowanie

15 szt.

Producent

PharmaSGP

Opis

produkt dostępny bez recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. drażowane

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli, młodzież w wieku powyżej 12 lat i osoby w podeszłym wieku: 1 tabl. na 0,5 - 1h przed snem, jeśli to konieczne dodatkowo ta sama dawka (1 tabl.) w godzinach wieczornych. Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, lek nie jest wskazany do interwencyjnego leczenia zaburzeń snu. W celu osiągnięcia najlepszych efektów leczenia, zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 2–4 tyg. Jeżeli objawy utrzymują się, nasilą i nie ustąpią po 2 tyg. stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem. Ze względu na brak wystarczających danych, nie należy stosować preparatu u dzieci w wieku < 12 lat. Sposób podania. Tabletkę należy połknąć w całości popijając odpowiednią ilością płynu, najlepiej szklanką wody; zażywać z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Zastosowanie

Roślinny preparat leczniczy stosowany w łagodzeniu zaburzeń snu przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży w wieku > 12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Baldivian Noc i w jakim celu się go stosuje

Baldivian Noc jest lekiem roślinnym zawierającym suchy wyciąg z korzenia kozłka lekarskiego.

Lek ten jest stosowany do łagodzenia zaburzeń snu. Jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży
powyżej 12 lat.

Jeśli po 14 dniach stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Baldivian Noc

Kiedy nie stosować leku Baldivian Noc:
- jeśli pacjent ma uczulenie na wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego lub którykolwiek
  z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Dzieci
Ze względu na brak danych leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Baldivian Noc a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Stosowanie jednocześnie z syntetycznymi lekami uspokajającymi wymaga diagnostyki i nadzoru
medycznego.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Baldivian Noc w okresie ciąży i karmienia piersią z powodu braku danych.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Baldivian Noc może osłabiać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Osoby
te nie powinny prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn, wykonywać lub uczestniczyć
w czynnościach niebezpiecznych.

Lek Baldivian Noc zawiera sacharozę
Ten lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

3. Jak stosować lek Baldivian Noc

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, osoby w podeszłym wieku, młodzież w wieku powyżej 12 lat
Zalecana dawka to 1 drażowana tabletka pół godziny do jednej godziny przed snem, jeśli to konieczne
dodatkowo ta sama dawka (1 tabletka) w godzinach wieczornych.

Stosowanie u dzieci
Ze względu na brak danych, leku Baldivian Noc nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Sposób podawania
Tabletkę należy połknąć w całości popijając ją odpowiednią ilością płynu, najlepiej szklanką wody.
Lek można zażyć z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Ze względu na stopniowe działanie korzenia kozłka lekarskiego, lek nie jest wskazany do
interwencyjnego leczenia zaburzeń snu z powodu napięcia nerwowego. W celu osiągnięcia
najlepszych efektów leczenia, zalecane jest kontynuowanie leczenia przez 2 – 4 tygodnie.

Jeśli po 14 dniach stosowania nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Baldivian Noc
Jeżeli pacjent przypadkowo zażyje jedną tabletkę więcej niż zalecana dawka , zwykle nie powoduje to
żadnych niekorzystnych skutków. Należy dalej przyjmować lek Baldivian Noc tak, jak to opisano
w tej ulotce lub tak, jak zalecił lekarz.

Jeżeli pacjent zażył znacznie większą dawkę leku (6 lub więcej tabletek), należy skonsultować się
lekarzem.

Objawy przedawkowania to: zmęczenie, skurcze w obrębie jamy brzusznej, trudności w oddychaniu,
zawroty głowy, drżenia rąk i rozszerzenie źrenic.

Pominięcie przyjęcia leku Baldivian Noc
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy dalej
przyjmować lek Baldivian Noc tak, jak to opisano w tej ulotce lub tak, jak zalecił lekarz.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
- objawy żołądkowo-jelitowe (np. nudności, skurcze w jamie brzusznej).

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
Al. Jerozolimskie 181C; PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309,
strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Baldivian Noc

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: skrócie „Termin
ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Baldivian Noc
- Substancją czynną leku jest wyciąg suchy z korzenia kozłka lekarskiego. Każda tabletka
drażowana zawiera 441,35 mg wyciągu (jako suchy wyciąg) z Valeriana officinalis L., s.l.,
korzeń (co odpowiada 2,65 g – 3,27 g korzenia kozłka lekarskiego). Rozpuszczalnik
ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V).
- Pozostałe składniki to:
- Maltodekstryna
- Krzemionka koloidalna bezwodna
- Celuloza mikrokrystaliczna
- Magnezu stearynian.
- Otoczka cukrowa tabletki: sacharoza, talk, wapnia węglan, tytanu dwutlenek (E 171),
guma arabska suszona rozpyłowo, szelak, Makrogol 6000, Capol 600 Pharma (wosk
biały, wosk Carnauba, szelak, etanol), Powidon K 25, olej rycynowy oczyszczony, potasu
diwodorofosforan, Indygotyna (E 132).

Jak wygląda lek Baldivian Noc i co zawiera opakowanie
Lek Baldivian Noc ma postać jasnoniebieskich, okrągłych, dwuwypukłych tabletek drażowanych.
Średnica tabletki około 12,4 mm, wysokość około 7,5 mm.

Blistry PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.
Opakowanie zawiera 15, 30, 60, 90 i 120 tabletek drażowanych.

Podmiot odpowiedzialny
PharmaSGP GmbH
Am Haag 14
82166 Gräfelfing
Niemcy
E-Mail: info@pharmasgp.com

Wytwórca
Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l.
via Nettunense 90
04011 Aprilia
Włochy

Wiewelhove GmbH
Dörnebrink 19
49479 Ibbenbüren
Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:


Austria Baldriparan für die Nacht
Belgia Valdiamed Sleep
Dania Valeriamed Nat
Finlandia Valeriamed yö/natt
Holandia Valeriamed Night
Luksemburg Valeriamed Night
Norwegia Valdiamed Natt
Polska Baldivian Noc
Portugalia Valeriamed Night
Szwecja Valeriamed
Węgry Baldivian Night

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza