Azalia tabl. powl.(0,075 mg) - 28 szt.

Opakowanie

28 szt.

Producent

Gedeon Richter

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Dawkowanie

Doustnie. 1 tabl. raz dziennie o stałej porze (aby odstęp czasowy między przyjęciem dwóch tabletek wynosił 24 h), przez 28 kolejnych dni, w kolejności wskazanej na blistrze, bez względu na krwawienie. Kolejny blister rozpoczyna się bezpośrednio następnego dnia po zakończeniu poprzedniego. Rozpoczęcie stosowania preparatu. Brak antykoncepcji hormonalnej w poprzednim miesiącu. Przyjmowanie preparatu należy rozpocząć w 1. dniu cyklu (tj. w 1. dniu krwawienia miesiączkowego); przyjmowanie tabletek można również rozpocząć między 2. a 5. dniem cyklu miesiączkowego, wówczas przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Poród lub poronienie. W przypadku poronienia w I trymestrze ciąży można natychmiast rozpocząć stosowanie preparatu; nie jest konieczne stosowanie żadnych innych metod antykoncepcyjnych. W przypadku porodu lub poronienia w II trymestrze ciąży stosowanie preparatu można rozpocząć 21.-28. dnia po porodzie lub po poronieniu; jeżeli pacjentka rozpocznie stosowanie preparatu później, to przez pierwszych 7 dni należy stosować dodatkowe mechaniczne metody antykoncepcyjne; u pacjentek, które po porodzie lub poronieniu odbyły stosunek przed zastosowaniem preparatu, należy wykluczyć ciążę lub poczekać do wystąpienia pierwszego krwawienia miesiączkowego. Rozpoczęcie stosowania preparatu po uprzednim stosowaniu innych metod antykoncepcyjnych. Złożony preparat antykoncepcyjny. Jeżeli wcześniej pacjentka przyjmowała inny złożony doustny preparat antykoncepcyjny, przyjmowanie tabletek należy rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancje czynne poprzedniego złożonego preparatu antykoncepcyjnego. Jeśli poprzednio stosowany był system transdermalny lub system terapeutyczny dopochwowy, należy rozpocząć przyjmowanie tabletek w dniu usunięcia systemu. W powyższych przypadkach nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Można także rozpocząć stosowanie preparatu najpóźniej w dniu następującym po zwyczajowej przerwie w stosowaniu tabletek, plastrów, systemów terapeutycznych dopochwowych lub okresie przyjmowania tabletek placebo poprzedniego złożonego środka antykoncepcyjnego; wówczas przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek zaleca się stosowanie dodatkowej antykoncepcji mechanicznej. Środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen. Jeżeli wcześniej pacjentka stosowała środek antykoncepcyjny zawierający wyłącznie progestagen (minitabletka, iniekcje, implant lub system terapeutyczny domaciczny uwalniający progestagen), przyjmowanie preparatu można rozpocząć po zakończeniu przyjmowania minitabletki, w przypadku implantu lub systemu terapeutycznego domacicznego - w dniu jego usunięcia, w przypadku iniekcji - w dniu, kiedy przypada termin kolejnej iniekcji. W tym przypadku nie ma potrzeby stosowania żadnych dodatkowych metod antykoncepcyjnych. Postępowanie w przypadku pominięcia tabletki. Skuteczność antykoncepcyjna może ulec osłabieniu, jeśli odstęp czasowy między przyjęciem 2 kolejnych tabletek jest większy niż 36 h. Jeśli opóźnienie w przyjęciu tabletki wynosi mniej niż 12 h, pominiętą tabletkę należy natychmiast przyjąć, a kolejną tabletkę przyjąć o zwykłej porze. Jeśli opóźnienie wynosi ponad 12 h, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcyjne przez kolejnych 7 dni. Jeśli tabletkę pominięto w pierwszym tygodniu, a stosunek płciowy odbył się w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletki, należy rozważyć możliwość zajścia w ciążę. Postępowanie w przypadku zaburzeń żołądkowo-jelitowych. W przypadku wystąpienia ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych wchłanianie leku może nie być całkowite i należy zastosować dodatkowe środki antykoncepcyjne. Jeśli w ciągu 3-4 h po przyjęciu tabletki wystąpią wymioty, wchłanianie substancji czynnej może nie być całkowite. W takim przypadku należy zastosować się do zaleceń dotyczących pominięcia tabletki. Szczególne grupy pacjentów. Nie przeprowadzono badań klinicznych wśród pacjentek z zaburzeniami czynności nerek. Nie przeprowadzono badań klinicznych wśród pacjentek z niewydolnością wątroby; u pacjentek z ciężkimi chorobami wątroby metabolizm hormonów steroidowych może być zaburzony, dlatego nie jest wskazane stosowanie leku dopóki parametry czynności wątroby nie powrócą do wartości prawidłowych. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u młodzieży w wieku <18 lat.

Zastosowanie

Doustna antykoncepcja.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Azalia i w jakim celu się go stosuje

Lek Azalia stosuje się w zapobieganiu ciąży.

Jak działa lek
Lek Azalia zawiera niewielkie ilości jednego rodzaju żeńskiego hormonu płciowego, progestagenu
zwanego dezogestrelem. Z tego względu lek Azalia nazywa się lekiem zawierającym wyłącznie
progestagen lub minitabletką. W przeciwieństwie do złożonej tabletki antykoncepcyjnej, lek
zawierający wyłącznie progestagen lub minitabletka nie zawierają estrogenu, tylko progestagen.
Większość leków zawierających wyłącznie progestagen lub większość minitabletek działa przede
wszystkim przez zapobieganie wnikania plemników do macicy, ale nie zawsze zapobiegają one
dojrzewaniu komórek jajowych, co stanowi główne działanie złożonych środków antykoncepcyjnych.

Lek Azalia różni się od innych minitabletek tym, że jego dawka w większości przypadków wystarcza
do tego, aby zapobiec dojrzewaniu jajeczek. Na skutek tego, lek Azalia posiada wysoką skuteczność
antykoncepcyjną.
W przeciwieństwie do złożonych tabletek anytkoncepcyjnych, lek Azalia może być stosowany przez
kobiety, które nie tolerują estrogenów i przez kobiety karmiace piersią. Wadą stosowania leku Azalia
jest wystepowanie nieregularnych krwawień z dróg rodnych podczas przyjmowania tabletek.
Krwawienia mogą także w ogóle nie występować.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azalia

Lek Azalia nie chroni przed zakażeniem HIV (AIDS) ani jakąkolwiek inną chorobą przenoszoną drogą
płciową.

Kiedy nie stosować leku Azalia
Nie należy stosować leku Azalia w którymkolwiek z poniżej wymienionych przypadków. Przed
rozpoczęciem stosowania leku Azalia należy poinformować lekarza, jeśli występuje którykolwiek z
wymienionych przypadków. Lekarz może zalecić stosowanie niehormonalnej metod kontroli urodzin.
- Jeśli pacjentka ma uczulenie na dezogestrel lub którykolwiek z pozostałych składników
  tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- Jeśli u pacjentki występuje zakrzepica. Zakrzepica to tworzenie się zakrzepów w
  naczyniach krwionośnych. Zakrzepy te mogą doprowadzić do zatoru w naczyniach
  krwionośnych {np. w nogach (zakrzepica żył głębokich), w płucach (zator tętnicy
  płucnej), w sercu (zawał serca) lub mózgu (udar)}.
- Jeśli u pacjentki występuje lub występowała w przeszłości poważna choroba wątroby i
  czynność wątroby (określona przez badania laboratoryjne krwi) nie wróciła do normy.
- Jeśli u pacjentki występuje nowotwór, który jest zależny od niektórych hormonów
  płciowych (progestagenów), taki jak niektóre rodzaje raka piersi.
- Jeśli u pacjentki występują krwawienia z dróg rodnych niewiadomego pochodzenia.

Jeśli którykolwiek z powyższych stanów pojawi się po raz pierwszy podczas stosowania leku Azalia,
należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Azalia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli stosuje się lek Azalia w którymkolwiek przypadku wymienionym poniżej zalecana jest ścisła
obserwacja.
Lekarz wyjaśni, jak należy postępować. Przed rozpoczęciem stosowania leku Azalia, należy
poinformować lekarza:
- jeśli u pacjentki występuje lub występował rak piersi,
- jeśli u pacjentki występuje rak wątroby,
- jeśli u pacjentki występuje lub występowała zakrzepica żylna (zakrzep),
- jeśli u pacjentki występuje cukrzyca,
- jeśli u pacjentki występuje padaczka (patrz punkt 2 „Lek Azalia a inne leki”),
- jeśli u pacjentki występuje gruźlica (patrz punkt 2 „Lek Azalia a inne leki”),
- jeśli u pacjentki występuje wysokie nadciśnienie tętnicze,
- jeśli u pacjentki występuje lub występowała ostuda (żółtawo-brązowe plamy barwnikowe
  na skórze, szczególnie na twarzy); w takim przypadku należy unikać nadmiernej ekspozycji
  na słońce lub promieniowanie ultrafioletowe,
- jeśli u pacjentki występuje depresja lub zmiany nastroju.

Rak piersi
Należy systematycznie badać swoje piersi i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie
wyczucia jakiegokolwiek guzka w piersiach.

Rak piersi występuje nieco częściej u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet, w tym
samym wieku, które ich nie stosują. W przypadku zaprzestania stosowania tabletek
antykoncepcyjnych, ryzyko stopniowo obniża się. Dziesięć lat po zaprzestaniu przyjmowania tabletek,
ryzyko jest takie samo, jak w przypadku kobiet, które nigdy nie stosowały tabletek
antykoncepcyjnych. Rak piersi rzadko występuje u kobiet przed 40. rokiem życia, ale ryzyko jego
wystąpienia wzrasta wraz z wiekiem pacjentki. Dlatego liczba rozpoznanych przypadków raka piersi
jest tym wyższa, im późniejszy wiek pacjentki, do którego nadal przyjmuje tabletki antykoncepcyjne.
Mniejsze znaczenie ma to, jak długo tabletki antykoncepcyjne były przyjmowane.

Na każde 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały stosowania
leku w wieku do 20 lat, wystąpi mniej niż 1 dodatkowy przypadek raka piersi stwierdzony do 10 lat po
zaprzestaniu stosowania tabletek w porównaniu do 4 przypadków zdiagnozowanych w tej grupie
wiekowej. Podobnie, na 10 000 kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne przez 5 lat, które
zaprzestały stosowania leku w wieku do 30 lat, występuje 5 dodatkowych przypadków raka piersi na
ponad 44 przypadki zdiagnozowane normalnie. Na 10 000 kobiet stosujących tabletki
antykoncepcyjne przez 5 lat, które zaprzestały stosowania leku w wieku do 40 lat, występuje 20
dodatkowych przypadków na ponad 160 przypadków zdiagnozowanych normalnie.

Uważa się, że ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet stosujących tabletki zawierające tylko
progestagen, takie jak lek Azalia, jest podobne do ryzyka występującego u kobiet stosujących tabletki
zawierające również estrogeny (tabletki złożone), lecz dane nie są rozstrzygające.

Wydaje się, że w przypadku kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne wykryty rak piersi jest
zwykle mniej zaawansowany niż u kobiet, które nie stosowały tabletek antykoncepcyjnych.
Nie wiadomo, czy ta różnica spowodowana jest stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych. Przyczyną
wcześniejszego rozpoznania raka piersi może być fakt, że kobiety stosujące środki antykoncepcyjne
były częściej badane.

Zakrzepica
Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku zaobserwowania potencjalnych objawów
zakrzepicy (patrz także „Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem”).
Zakrzepica to tworzenie się zakrzepów krwi, które mogą zablokować naczynie krwionośne.
Zakrzepica niekiedy występuje w żyłach głębokich kończyn dolnych (zakrzepica żył głębokich). Jeśli
zakrzep oderwie się od miejsca w żyle, gdzie powstał, może dotrzeć do płuc i zablokować tętnice.
Stan ten nazywany jest „zatorem płuc”. W rezultacie może wystąpić stan zagrożenia życia, który może
doprowadzić do zgonu. Zakrzepica żył głębokich występuje rzadko, może wystąpić bez względu na to
czy stosuje się tabletki antykoncepcyjne czy nie. Może wystąpić także w przypadku zajścia w ciążę.

Ryzyko wystąpienia jest wyższe u kobiet stosujących tabletki antykoncepcyjne niż u kobiet, które ich
nie stosują. Ryzyko stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen, takich jak lek Azalia
jest najprawdopodobniej mniejsze niż w przypadku stosowania tabletek zawierających również
estrogeny (złożone tabletki antykoncepcyjne).

Zaburzenia psychiczne
Niektóre kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne, w tym lek Azalia, zgłaszały depresję
lub obniżenie nastroju. Depresja może mieć ciężki przebieg, a czasami prowadzić do myśli
samobójczych. Jeśli wystąpią zmiany nastroju i objawy depresji, należy jak najszybciej skontaktować
się z lekarzem w celu uzyskania dalszej porady medycznej.

Dzieci i młodzież
Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania dezogestrelu u młodzieży w wieku poniżej 18 lat nie zostały
ustalone. Dane nie są dostępne.

Lek Azalia a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjentka powinna także poinformować innych lekarzy lub lekarza dentystę, którzy przepisują inne
leki (lub farmaceutę), że stosuje lek Azalia. Lekarz poinformuje pacjentkę, czy istnieje potrzeba
zastosowania dodatkowej metody antykoncepcji (np. prezerwatywy) i jeśli tak, to jak długo i czy
istnieje potrzeba zmiany dawkowania innych stosowanych leków.

Niektóre leki:
- mogą mieć wpływ na stężenie we krwi leku Azalia,
- mogą zmniejszyć skuteczność w zapobieganiu ciąży,
- mogą powodować nieoczekiwane krwawienie.

Są to leki stosowane w leczeniu:
- padaczki (np. prymidon, fenytoina, karbamazepina, okskarbazepina, felbamat, topiramat i
  fenobarbital);
- gruźlicy (np. ryfampicyna, ryfabutyna);
- zakażenia wirusem HIV (np. rytonawir, nelfinawir, newirapina, efawirenz);
- zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (np. boceprewir, telaprewir);
- lub innych chorób zakaźnych (np. gryzeofulwina);
- wysokiego ciśnienia krwi w naczyniach krwionośnych płuc (bosentan);
- nastrojów depresyjnych (lek ziołowy – ziele dziurawca zwyczajnego);
- niektórych zakażeń bakteryjnych (np. klarytromycyna, erytromycyna);
- zakażeń grzybiczych (np. ketokonazol, itrakonazol, flukonazol);
- wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienie tętnicze), dusznicy bolesnej lub niektórych zaburzeń rytmu
  serca (np. diltiazem).

Jeśli pacjentka stosuje leki lub produkty ziołowe, które mogą powodować, że lek Azalia jest mniej
skuteczny, należy stosować również dodatkowo metodę antykoncepcji barierowej. Ponieważ wpływ
innego leku na lek Azalia może trwać do 28 dni po jego odstawieniu, konieczne jest długotrwałe
stosowanie dodatkowej barierowej metody antykoncepcyjnej. Lekarz może poinformować pacjentkę,
czy konieczne jest stosowanie dodatkowych środków antykoncepcyjnych, a jeśli tak, to jak długo.

Lek Azalia może także wpływać na działanie innych leków, powodując nasilenie ich działania (np.
leki zawierające cyklosporynę) lub zahamowanie działania (np. lamotrygina).

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosowac leku Azalia, jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży.

Lek Azalia można stosować podczas karmienia piersią. Nie wydaje się, by wpływał on na
wytwarzanie lub jakość wydzielanego mleka. Jednak niezbyt często występowało zmniejszenie
wytwarzania mleka podczas stosowania leku Azalia. Małe ilości substancji czynnej leku Azalia
przenikają do mleka matki. U dzieci, które były karmione piersią przez 7 miesięcy przez matki
stosujące dezogestrel, zbadano wpływ na zdrowie do ukończenia 2.5. roku życia. Nie zaobserwowano
wpływu na wzrost i rozwój dzieci.
Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli kobieta karmi piersią i chce stosować lek Azalia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Azalia nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Azalia zawiera laktozę
Pacjentki z nietolerancją laktozy powinny mieć świadomość, iż tabletki leku Azalia zawierają 52,34
mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej)
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Systematyczne badania kontrolne

Podczas stosowania leku Azalia, lekarz poprosi pacjentkę o systematyczne zgłaszanie się na badania
kontrolne. Częstość i rodzaj badań kontrolnych zależeć będzie od stanu zdrowia pacjentki.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem:
- jeśli u pacjentki występuje silny ból lub obrzęk którejkolwiek z kończyn dolnych,
  niewyjaśniony ból w klatce piersiowej, duszności, nietypowy kaszel, zwłaszcza
  odkrztuszanie krwią (wskazujące na prawdopodobieństwo zakrzepicy);
- jeśli u pacjentki występuje nagły, silny ból żołądka lub zażółcenie powłok skórnych
  (wskazujące na prawdopodobieństwo zaburzeń wątroby);
- jeśli u pacjentki występuje guzek w piersi (wskazujący na prawdopodobieństwo raka piersi);
- jeśli u pacjentki wystąpi nagły lub silny ból w dolnej części jamy brzusznej lub okolicy
  żołądka (wskazujący na prawdopodobieństwo ciąży pozamacicznej, jest to ciąża rozwijająca
  się poza macicą);
- jeśli pacjentka ma być unieruchomiona lub ma mieć zabieg operacyjny (należy skonsultować
  się z lekarzem co najmniej cztery tygodnie wcześniej);
- jeśli u pacjentki wystąpiło nietypowe, intensywne krwawienie z dróg rodnych,
- jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży.

3. Jak stosować lek Azalia

Ten lek, należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Każdy blister leku Azalia zawiera 28 tabletki. Strzałki i dzień tygodnia są wydrukowane z przodu
blistra, co umożliwia właściwe stosowanie leku. Zaleca się przyjmowanie leku codziennie o tej samej
porze każdego dnia. Tabletkę należy połykać w całości, popijając wodą.
Za każdym razem, kiedy rozpoczyna się nowy blister leku Azalia należy wziąć tabletkę z górnego
rzędu. Przykładowo, kiedy przyjmowanie tabletek rozpoczyna się w środę, należy wziąć tabletkę z
górnego rzędu oznaczoną Śr.
Należy kontynuować przyjmowanie jednej tabletki na dobę, aż do wyczerpania blistra, zawsze w
kierunku wskazanym przez strzałki. Jeśli pacjentka rozpocznie przyjmowanie tabletek w poniedziałek,
na końcu strzałki blister będzie pusty, ale w każdym innym przypadku, przed rozpoczęciem nowego
blistra należy przyjąć tabletki znajdujące się w lewym górnym rogu tego blistra.
W ten sposób łatwo można sprawdzić, czy tabletka została przyjęta danego dnia. W czasie stosowania
leku Azalia może pojawić się krwawienie (patrz „Możliwe działania niepożądane”), należy jednak
kontynuować przyjmowanie tabletek jak dotychczas.
Po wyczerpaniu blistra następne opakowanie leku Azalia należy rozpocząć kolejnego dnia – bez
przerwy i nie czekając na krwawienie.

Rozpoczęcie pierwszego opakowania leku Azalia

Jeżeli nie stosuje się (lub w ostatnim miesiącu nie stosowano) hormonalnych środków
antykoncepcyjnych
Należy poczekać na rozpoczęcie krwawienia miesiączkowego. Pierwszego dnia miesiączki należy
przyjąć pierwszą tabletkę leku Azalia.
Nie ma potrzeby stosowania innych metod antykoncepcyjnych.
Przyjmowanie tabletki można rozpocząć również między 2. a 5. dniem cyklu, ale w takich
przypadkach, należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji (metoda mechaniczna) przez
pierwszych 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana ze złożonej tabletki antykoncepcyjnej, systemu terapeutycznego dopochwowego lub plastra
transdermalnego
Stosowanie leku Azalia można rozpocząć następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki z aktualnie
stosowanego opakowania środka antykoncepcyjnego lub w dniu usunięcia systemu terapeutycznego
dopochwowego lub plastra transdermalnego (oznacza to brak przerwy w stosowaniu tabletki, systemu
terapeutycznego dopochwowego lub plastra). Jeśli opakowanie aktualnie stosowanego środka
antykoncepcyjnego zawiera również tabletki bez substancji czynnej, to można rozpocząć stosowanie
leku Azalia następnego dnia po przyjęciu ostatniej tabletki zawierającej substancję czynną (w razie
wątpliwości, o którą tabletkę chodzi, należy zapytać lekarza lub farmaceutę). Jeśli będą przestrzegane
wymienione wyżej wskazówki, nie jest konieczne stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji.

Najpóźniej stosowanie leku można rozpocząć w dniu po przerwie w stosowaniu tabletek, systemu
terapeutycznego dopochwowego, plastrów lub po przyjęciu ostatniej tabletki placebo aktualnie
stosowanego środka antykoncepcyjnego. W takim przypadku, należy stosować dodatkowe metody
antykoncepcji (metody mechaniczne) przez pierwsze 7 dni przyjmowania tabletek.

Zmiana z innej tabletki zawierającej tylko progestagen (minitabletki)
Stosowanie leku Azalia można rozpocząć dowolnego dnia, natychmiast po zaprzestaniu stosowania
poprzedniej tabletki zawierającej tylko progestagen. Nie trzeba stosować dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.

Zmiana z iniekcji, implantu lub systemu domacicznego uwalniającego progestagen (ang. IUD)

Stosowanie leku Azalia należy rozpocząć w dniu, w którym miała być wykonana następna iniekcja lub
w dniu usunięcia implantu lub systemu domacicznego. Nie trzeba stosować dodatkowych środków
antykoncepcyjnych.

Po urodzeniu dziecka
Stosowanie leku Azalia można rozpocząć od 21. do 28 dni po urodzeniu dziecka. Jeśli stosowanie leku
rozpocznie się później, należy w trakcie pierwszego cyklu przez pierwsze siedem dni przyjmowania
tabletek stosować dodatkową metodę antykoncepcji (metody mechaniczne).
Jednakże, jeśli doszło do stosunku płciowego, to przed rozpoczęciem stosowania leku Azalia należy
wykluczyć ciążę. Dodatkowe informacje dla kobiet karmiących piersią można znaleźć w podpunkcie
"Ciąża i karmienie piersią" w punkcie 2. Należy także zwrócić się o poradę do lekarza.

Po porodzie przedwczesnym lub po poronieniu
Należy poradzić się lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Azalia
Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletki wynosi mniej niż 12 godzin
Pominiętą tabletkę należy przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, a kolejną należy
przyjąć o zwykłej porze. Działanie antykoncepcyjne leku Azalia jest zachowane.

Jeśli opóźnienie w przyjmowaniu tabletki wynosi więcej niż 12 godzin
Pominiętą tabletkę należy przyjąć natychmiast po przypomnieniu sobie o tym, a kolejną tabletkę
przyjąć o zwykłej porze. Może to oznaczać przyjęcie dwóch tabletek w tym samym dniu. Nie stanowi
to zagrożenia. (W przypadku pominięcia więcej niż jednej tabletki, nie ma potrzeby uzupełniania
wcześniej pominiętych tabletek). W tym przypadku istnieje możliwość zajścia w ciążę. Należy
kontynuować przyjmowanie leku jak dotychczas i zastosować dodatkową metodę antykoncepcyjną,
np. prezerwatywę, przez kolejne 7 dni.
Im więcej kolejnych tabletek pominięto, tym większe ryzyko zmniejszenia skuteczności
antykoncepcyjnej.

Jeśli pominięto jedną lub kilka tabletek w pierwszym tygodniu ich stosowania i doszło do stosunku
płciowego w tygodniu poprzedzającym pominięcie tabletek, istnieje możliwość zajścia w ciążę.
Należy zwrócić się do lekarza o poradę.

Jeżeli występują wymioty, biegunka lub zastosowano węgiel leczniczy
W przypadku wymiotów lub ostrej biegunki lub zastosowania węgla leczniczego 3-4 godziny po
przyjęciu tabletki istnieje ryzyko, iż substancja czynna nie została całkowicie wchłonięta. Należy
zastosować się do zaleceń dotyczących pominięcia tabletki.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azalia
Nie obserwowano ciężkich szkodliwych objawów po zastosowaniu wielu tabletek leku Azalia w tym
samym czasie. Mogą wystapić objawy takie jak: nudności, wymioty oraz, u młodych dziewcząt,
nieznaczne krwawienie z dróg rodnych. W celu uzyskania dalszych informacji, należy zgłosić się do
lekarza po poradę.

Przerwanie stosowania leku Azalia
Można przerwać stosowanie leku Azalia w dowolnym czasie. Począwszy od dnia zaprzestania
stosowania, pacjentka nie jest dłużej chroniona przed zajściem w ciążę.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poważne działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Azalia zostały opisane w punkcie 2
„Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azalia”. Należy przeczytać te fragmenty w celu
uzyskania dodatkowych informacji i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania leku Azalia mogą występować nieregularnie krwawienia z dróg rodnych. Może to
być niewielkie plamienie, nie wymagające nawet stosowania podpaski lub bardziej nasilone
krwawienie, podobne do skąpej miesiączki, wymagające zastosowania podpaski. Krwawienia mogą
także w ogóle nie występować. Nieregularne krwawienia nie oznaczają, że działanie antykoncepcyjne
leku Azalia jest obniżone. Na ogół nie ma konieczności podejmowania żadnych działań, wystarczy
kontynuować stosowanie leku Azalia. Jeśli jednak krwawienie jest obfite lub trwa dłużej, należy
skonsultować z lekarzem.

Pacjentki stosujące dezogestrel zgłaszały następujące działania niepożądane:

Często (mogą występować do 1 na 10 pacjentek):
- zmiana nastroju,
- obniżenie popędu płciowego (libido),
- depresja,
- ból głowy,
- nudności,
- trądzik,
- ból piersi,
- nieregularne miesiączkowanie lub jego brak,
- zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często (mogą występować do 1 na 100 pacjentek):
- zakażenia pochwy,
- trudności w stosowaniu soczewek kontaktowych,
- wymioty,
- utrata włosów,
- bolesne miesiączkowanie,
- torbiel jajników,
- zmęczenie.

Rzadko (mogą występować do 1 na 1000 pacjentek):
- wysypka,
- pokrzywka,
- bolesne sino-czerwone grudki skórne (rumień guzowaty) (są to zaburzenia skórne).

Poza wymienionymi działaniami niepożądanymi, może wystąpić wyciek lub wydzielina z piersi. W
rzadkich przypadkach może wystąpić ciąża pozamaciczna. Należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem, jeśli wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak obrzęk twarzy, języka lub
gardła, trudności w połykaniu lub pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
PL-02 222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Azalia

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin
ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Azalia
Substancją czynną leku jest dezogestrel. Jedna tabletka zawiera 75 mikrogramów dezogestrelu

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki:
Laktoza jednowodna,
Skrobia ziemniaczana,
Powidon K-30,
Krzemionka koloidalna bezwodna,
Kwas stearynowy,
All-rac-α-Tokoferol.

Otoczka tabletki:
Alkohol poliwinylowy,
Tytanu dwutlenek, E171,
Makrogol 3000,
Talk.

Jak wygłąda lek Azalia i co zawiera opakowanie
Białe lub prawie białe, okrągłe, obustronnie wypukłe tabletki powlekane o średnicy około 5,5 mm,
oznaczone napisem „D” po jednej stronie i „75” po drugiej stronie.

Azalia, 75 mikrogramów, tabletki powlekane pakowane są w blister z twardej, przezroczystej folii
PVC/PVDC-Aluminium.

Każdy blister umieszczony jest w saszetce laminowanej aluminium.
Saszetki z blistrami pakowane są w tekturowe pudełko z ulotką dla pacjenta oraz etui do
przechowywania.

Wielkości opakowania: 28 tabletek powlekanych, 84 tabletki powlekane (3 blistry po 28 tabletek).

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Gedeon Richter Plc.
Gyömrői út 19-21
1103 Budapeszt, Węgry

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Azalia 75 microgram filmtabletta, Węgry
Azalia 75 microgram potahovaná tableta, Czechy
Azalia 75 mikrogram filmom obalené tablety, Słowacja
Azalia, Polska
Azalia 75 microgram plėvele dengtos tabletės, Litwa
Azalia 75 mikrogram apvalkotā tablete, Łotwa
Tangolita, Dania
Азалия 75 мигрограма филмирани таблетки, Bułgaria

Azalia 75 micrograme comprimate filmate, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:
GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.
Dział Medyczny
ul. ks. J. Poniatowskiego 5
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. +48 (22)755 96 48
lekalert@grodzisk.rgnet.org
faks: +48 (22) 755 96 24

Data ostatniej aktualizacji ulotki: wrzesień 2020

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza