Avamys

avamys-spray

Nazwa handlowa

Avamys

Dostępność

Na receptę

Postać

Aerozol do nosa

Dawka

27,5 mcg/dawkę

Podanie

Donosowo

Substancja czynna

Furoinian flutykazonu

Opakowanie

120 dawek

Działanie

Przeciwzapalne

Ciąża

Stosowanie dopuszczone w razie konieczności

Karmienie piersią

Stosowanie dopuszczone w razie konieczności

Avamys co to jest?

Avamys to lek na receptę wykorzystywany w alergologii. Ma postać spray’u do nosa, co ułatwia jego stosowanie. 1 opakowanie aerozolu do nosa Avamys zawiera 120 dawek leku. Preparat nie podlega refundacji.

Substancją czynną Avamys jest furoinian flutykazonu, dlatego też lek klasyfikowany jest jako syntetyczny kortykosteroid. Charakteryzuje się silnym działaniem przeciwzapalnym. Łagodzi objawy alergii dzięki zmniejszeniu stanu zapalnego (błony śluzowej i nosa) wywołanego uczuleniem. Stosowany jest miejscowo na błonę śluzową nosa. Pierwsze efekty działania preparatu zaobserwować można po upływie 8 godzin od pierwszego podania. Dalsza poprawa następuje po upływie kilku kolejnych dni stosowania. Działanie aerozolu utrzymuje się przez 24 godziny od przyjęcia dawki, dlatego Avamys powinien być stosowany raz na dobę, każdego dnia o zbliżonej porze.

Cechą charakterystyczną preparatu jest fakt, że nie podlega on całkowitemu wchłanianiu i jest w dużym stopniu metabolizowany w wątrobie oraz w jelicie zgodnie z mechanizmem pierwszego przejścia. Dzięki temu działanie ogólnoustrojowe leku jest pomijalne, a jego donosowe podanie w ilości 110 mikrogramów na dobę najczęściej nie powoduje pojawienia się mierzalnego stężenia w surowicy krwi.

Pełny skład preparatu

1 dawka (rozpylenie) Avamys zawiera 27,5 mikrograma furoinianu flutykazonu.
Substancje pomocnicze: glukoza bezwodna, celuloza dyspersyjna, polisorbat 80, benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, woda oczyszczona.

Wskazania do stosowania

Aerozol Avamys zalecany jest do stosowania u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 6 lat, u których konieczne jest wdrożenie terapii w związku z występowaniem objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Preparat pozwala na łagodzenie oraz eliminację objawów takich, jak:

 • wydzielina z nosa,
 • kichanie,
 • uczucie zatkanego nosa,
 • uczucie swędzenia nosa,
 • swędzenie, łzawienie lub zaczerwienienie gałki ocznej.

Lek stosuje się zarówno w leczeniu alergii o charakterze okresowym, charakteryzujących się występowaniem kataru siennego, np. w okresie pylenia traw, drzew lub innych roślin będących alergenem, a także w alergiach całorocznych, wywołanych m. in. przez kurz domowy, grzyby, pleśnie lub sierść zwierząt.

Kiedy nie stosować tego leku

Aerozolu nie mogą stosować osoby z nadwrażliwością lub alergią na którykolwiek jego składnik.

Zaobserwowano, że stosowanie donosowych leków na alergię z zawartością kortykosteroidów może wywołać wystąpienie objawów ogólnoustrojowych. Do takich sytuacji dochodziło najczęściej wtedy, gdy preparat był podawany w dużych dawkach bądź długookresowo. Z tego powodu zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, która pozwala utrzymać kontrolę nad objawami stanu zapalnego błony śluzowej nosa.

Nie należy przekraczać zalecanych dawek, ponieważ może to doprowadzić do zahamowania czynności nadnerczy o charakterze istotnym klinicznie. Gdy podejrzewa się, że funkcjonowanie nadnerczy jest zaburzone, zamiana ogólnoustrojowych kortykosteroidów na donosowe wymaga zachowania szczególnej ostrożności. U osób, które stosują dawki większe od zalecanych, a jednocześnie są narażone na stres lub planuje się u nich zabiegi chirurgiczne, należy rozważyć wdrożenie dodatkowo kortykosteroidów ogólnoustrojowych.

Dawkowanie preparatu

Lek należy stosować donosowo. U osób dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 12 lat, początkowo zaleca się stosowanie dwóch dawek (dwa psiknięcia) do każdego z otworów nosa, jeden raz w ciągu doby. Gdy objawy zostaną opanowane, zalecane jest zmniejszenie dawki i kontynuowanie terapii podtrzymującej w ilości jedna dawka do każdego otworu nosa, raz na dobę.

Dawkowanie Avamys u dzieci między 6 a 11 rokiem życia zaleca się rozpocząć od jednej dawki - pojedynczego psiknięcia leku - do każdego otworu nosowego raz na dobę. Podwójna dawka - 2 psiknięcia do każdego otworu - dopuszczalna jest wtedy, gdy niższa nie przyniosła oczekiwanych efektów terapeutycznych. Leczenie podtrzymujące powinno być kontynuowane 1 dawką do każdego otworu nosowego raz na dobę.

U dzieci, które nie ukończyły 6 roku życia nie należy stosować preparatu Avamys, ponieważ dotychczas nie ustalono ani bezpieczeństwa stosowania, ani skuteczności preparatu w tej grupie wiekowej.

Mimo, że lek rozpoczyna działanie już po upływie 8 godzin od pierwszego podania, to do pełnej skuteczności wymagane jest kontynuowanie terapii nawet przez kilka dni. Ważne jest, by po złagodzeniu objawów nadal regularnie stosować preparat. Całkowita długość leczenia powinna być ustalona w oparciu o czas ekspozycji pacjenta na alergen.

Czas trwania terapii ustalany jest przez lekarza prowadzącego. Ważne są tu kwestie indywidualne, w szczególności rodzaj alergenu wywołujący uciążliwe objawy oraz intensywność uczulenia pacjenta. Przyjmuje się, że preparat Avamys należy stosować w czasie, gdy pacjent jest narażony na kontakt z alergenem

Jak stosować spray do nosa Avamys?

Opakowanie leku umożliwia wygodne dawkowanie. Preparat ma postać białej,  bezzapachowej i bezsmakowej zawiesiny. Wprowadzany jest do nosa w postaci mgły. Podczas rozpylania należy zachować ostrożność, aby produkt nie dostał się do oczu. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, konieczne jest jak najszybsze przepłukanie oczu czysta wodą.

Postępowanie przy pominięciu dawki

Postępowanie zależy od czasu, jaki pozostał do następnej dawki. Zazwyczaj zaleca się, aby jak najszybciej zaaplikować pominiętą dawkę. Wyjątek stanowi sytuacja, w której następna aplikacja powinna nastąpić w krótkim odstępie czasu – wówczas nie należy uzupełniać pominiętej dawki, a poczekać do wyznaczonej pory i przyjąć kolejną zgodnie z przyjętym schematem postępowania. W żadnym razie nie można stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami. Gdy jednak dojdzie do przyjęcia większej dawki należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Możliwe skutki uboczne

Jak wiele leków, tak również Avamys stosowany miejscowo do nosa może powodować działania niepożądane. Bardzo częstym skutkiem ubocznym są krwawienia z nosa. Wśród często występujących wymienia się:

 • bóle głowy,
 • owrzodzenia błony śluzowej nosa.

Do niezbyt częstych należą:

 • ból nosa,
 • suchość błony śluzowej nosa - suchość w nosie,
 • dyskomfort nosa, do którego należą podrażnienie, tkliwość lub uczucie pieczenia.

Rzadko zdarzają się skutki uboczne Avamys w postaci reakcji nadwrażliwości, w tym również o charakterze anafilaktycznym, obrzęk naczynioruchowy czy dolegliwości skórne, jak pokrzywka lub wysypka.

Bardzo rzadko dochodzi do działania niepożądanego w postaci perforacji przegrody nosowej.

W ulotce preparatu zaznaczono także, że lek może powodować objawy niepożądane o nieustalonej częstości występowania. Należą do nich spowolnienie wzrostu u dzieci oraz problemy obejmujące narząd wzroku.

Zaburzenia widzenia mogą wystąpić zarówno w przypadku kortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym, jak i stosowanych donosowo. Należą do nich np. pogorszenie ostrości wzroku. W razie ich pojawienia się pacjent powinien zostać skierowany do okulisty, aby ustalić przyczynę, którą może być jaskra, zaćma, a także choroby rzadkie, jak centralna chorioretinopatia surowicza.

Kortykosteroidy donosowe stosowane u dzieci w zalecanych dawkach mogą wywołać opóźnienie wzrostu. Jeżeli dziecko leczone jest takim preparatem długotrwale, należy regularnie mierzyć jego wzrost. W razie spowolnienia wzrostu konieczne jest przeanalizowanie leczenia i w razie możliwości zmniejszenie dawki do najmniejszej, jaka zapewni skuteczność działania. Oprócz tego należy rozważyć wystawienie skierowania do pediatry.

Interakcje z innymi lekami

Przed rozpoczęciem terapii należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Nie zaleca się, aby Avamys podawany był łącznie z rytonawirem, gdyż wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem narażenia na nadmierną ekspozycję na furoinian flutykazonu.

Szczególnej uwagi wymaga jednoczesna terapia lekiem oraz inhibitorami CYP3A, w których składzie znajduje się kobicystat. Takie połączenie może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych o charakterze ogólnoustrojowym. Zaleca się, aby unikać jednoczesnego stosowania takich leków, chyba, że korzyści wynikające z leczenia w sposób istotny przewyższają potencjalne ryzyko związane z wystąpieniem ogólnoustrojowych skutków ubocznych, charakterystycznych dla terapii glikokortykosteroidami. Ważne jest, aby w takim razie bardzo dokładnie obserwować pacjenta. Jest to działanie konieczne, które umożliwia szybkie rozpoznanie ewentualnych skutków ubocznych, a tym samym wczesną reakcję.

W ulotce preparatu podkreślono, że przed rozpoczęciem terapii Avamys należy wskazać lekarzowi wszystkie preparaty, które są obecnie przyjmowane lub były przyjmowane w ostatnim czasie, a także te, które pacjent planuje przyjmować, bez względu na fakt, czy są one dostępne wyłącznie na receptę, czy bez recepty. Bezwzględnie należy poinformować lekarza o:

 • steroidach, zarówno w postaci tabletek, jak i wstrzyknięć,
 • steroidach w postaci kremu,
 • ketokonazolu, wykorzystywanym w terapii grzybicy,
 • lekach przyjmowanych przez astmatyków,
 • wspomnianych wcześniej rytonawirze lub kobicystacie stosowanych w leczeniu HIV

Należy pamiętać, że podczas stosowania preparatu nie powinno się używać innych leków donosowych, w których substancją czynną są steroidy. W razie wątpliwości warto zasięgnąć opinii lekarza lub farmaceuty.

Interakcje z alkoholem

W ulotce nie ma informacji, aby spożywanie alkoholu podczas terapii miało wpływ na jej skuteczność lub istotnie zwiększało ryzyko dla pacjentów. W razie wątpliwości warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Avamys w ciąży

Stosowanie leków w ciąży wymaga zachowania szczególnej ostrożności. W przypadku preparatu do nosa Avamys stosowanie jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy lekarz dokonujący oceny stwierdzi, że rozpoczęcie terapii jest konieczne, a korzyści wynikające z terapii dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Avamys a karmienie piersią

Podczas laktacji podstawą w dobieraniu leków jest rozważenie korzyści dla matki oraz ryzyko dla karmionego dziecka. Lekarz podejmując decyzję o wdrożeniu preparatu bierze pod uwagę przenikanie substancji czynnej w nim zawartej do pokarmu kobiecego oraz jej wpływu na prawidłowy rozwój dziecka czy możliwość wystąpienia i niego objawów niepożądanych.

Aerozol Avamys może być stosowany u kobiet w trakcie laktacji jedynie wtedy, gdy zachodzi zdecydowana konieczność. Ocena korzyści wynikających z podania leku dla matki musi przewyższać potencjalne ryzyko dla karmionego piersią dziecka.

Dystrybutor na terenie Polski: GSK Commercial Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Avamys
 • #