Aulin

  1. Aulin co to jest
  2. Aulin stosowanie
  3. Aulin przedawkowanie
  4. Aulin w ciąży
  5. Aulin a karmienie piersią
  6. Aulin a alkohol
  7. Aulin opinie

Aulin co to jest

Aulin to lek, którego nie można kupić bez recepty. We wskazanych przypadkach lek podlega częściowej refundacji, zgodnie z określonymi wskazaniami refundacyjnymi. Wielu pacjentów rozpoczynając stosowanie leku zastanawia się na co stosować Aulin? Lek kojarzony jest zazwyczaj ze zwalczaniem dolegliwości bólowych. Jest on dostępny w postaci Aulin tabletki, a także jako granulat, za pomocą którego można sporządzić zawiesinę doustną. Bez względu na postać, lek Aulin dostępny jest w dawce 100 mg, w opakowaniach 15 lub 30 sztuk oraz 30 saszetek. Substancją czynną zawarta w leku jest nimesulid.

Aulin stosowanie

Co to za lek Aulin? I w jakich przypadkach jest stosowany? Na co pomaga lek Aulin? Wśród podstawowych wskazań do rozpoczęcia kuracji lekiem Aulin wskazuje się leczenie bólu o ostrym przebiegu. Jest preparatem zalecanym do stosowania przez kobiety podczas bolesnego miesiączkowania, przy czym należy pamiętać, że powinien być on przepisywany jako lek drugiego rzutu, przy czym rozpoczęcie terapii powinno zostać poprzedzone analizą sytuacji pacjenta, przeprowadzoną głównie przez pryzmat korzyści oraz ryzyka, jakie wynikają z przyjmowania leku. Aulin klasyfikowany jest w grupie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w ulotce leku Aulin, preparat wykazuje działanie przeciwgorączkowe oraz przeciwbólowe, dzięki hamowaniu czynności cyklooksygenazy. W ten sposób obniża syntezę prostaglandyn. Zaletą leku jest jego szybkie wchłanianie z przewodu pokarmowego. Na uwagę zasługuje fakt, że przyjmowanie leku nie musi wiązać się z posiłkami, gdyż nie mają one wpływu na wchłanianie leku. Mimo wyraźnych wskazań do podjęcia terapii lekiem Aulin nie zawsze jest to możliwe. Pacjenci, którzy są uczuleni na substancję czynną lub jakąkolwiek substancję pomocniczą wykorzystaną do przygotowania preparatu. Jeżeli podczas wywiadu stwierdzono, że u pacjenta wystąpiły epizody nadwrażliwości, takie jak np. skurcz oskrzeli, pokrzywka, polipy nosa lub zapalenie błony śluzowej, do których doszło po przyjęciu leku zawierającego kwas acetylosalicylowy bądź inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, również należy zrezygnować z kuracji lekiem Aulin. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu terapii lekiem każdorazowo powinno zostać rozważone w sposób indywidualny, a lekarz podejmując decyzję powinien zwrócić wiele uwagi na przeprowadzony z pacjentem wywiad chorobowy. Wśród przesłanek dyskwalifikujących terapię będzie stwierdzenie w wywiadzie wystąpienia objawów uszkodzenia wątroby, do których doszło po przyjęciu nimesulidu. Ważną informacją dla lekarza jest to jakie leki przyjmuje pacjent, gdyż niektóre mogą niekorzystnie wpływać na wątrobę. Przeciwwskazaniem do włączenia terapii jest również nadużywanie alkoholu lub substancji odurzających przez pacjenta, gdyż takie działania mogą także niekorzystnie wpływać na kondycję wątroby. Uzależnienie, które wyklucza możliwość rozpoczęcia terapii dotyczy również przyjmowania leków i preparatów medycznych. Leczenie preparatem Aulin nie może być wdrożone u pacjentów, u których dochodziło do sytuacji krwawień i perforacji z przewodu pokarmowego, lub stwierdzono chorobę wrzodową żołądka (nawracająca lub czynna), a także występowały krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego. Lek nie powinien być podawany pacjentom po przebytym udarze mózgu. Lek również nie jest przeznaczony dla pacjentów ze stwierdzonymi ciężkimi zaburzeniami krzepnięcia krwi oraz niewydolności serca. Obok zaburzeń czynności wątroby, bardzo istotną kwestią jest zwrócenie uwagi na prawidłowe funkcjonowanie nerek. W tym celu wskazuje się wykonanie badań laboratoryjnych, które umożliwią oznaczenie poziomu kreatyniny. Jeżeli wynik będzie niższy niż 30 ml/min, wówczas nie wolno stosować niesteroidowego leku przeciwzapalnego Aulin. Na uwagę zasługuje fakt, że jeśli lekarz zaobserwował wystąpienie objawów grypopodobnych, jak ogólne osłabienie, bóle mięśni, złe samopoczucie, występowanie dreszczy lub gorączkę, należy powstrzymać się od przyjmowania leku. Jeżeli tego typu objawy wystąpią już po rozpoczęciu leczenia, należy bezwzględnie odstawić lek Aulin i natychmiast zasięgnąć porady lekarza. Preparat należy przyjmować szczególnie ostrożnie u pacjentów, u których zachodzi ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego lub udaru, gdyż Aulin, w niewielkim stopniu może wpływać na zwiększenie prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ryzyko to wzrasta wraz z przedłużaniem czasu terapii oraz przyjmowaniem wysokich dawek leku. Między innymi dlatego tak ważne jest, aby maksymalnie ograniczyć zarówno czas, jak też wielkość przyjmowanych dawek. Zagrożenie zawałem bądź udarem jest wyższe u pacjentów, których tryb życia sprzyja zwiększeniu prawdopodobieństwa jego wystąpienia. Wśród tego typu czynników wymienić można np. palenie papierosów, ale także wysoki poziom cholesterolu we krwi czy cukrzycę. Stosowanie leku u niektórych pacjentów może wywołać wystąpienie działań niepożądanych. Ich intensywność często uzależniona jest od długości terapii. Najczęściej występującymi skutkami ubocznymi, towarzyszącymi przyjmowaniu leku Aulin były dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w szczególności nudności, wymiotów, biegunki, ale także zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Nieco rzadziej pacjenci uskarżali się także na dolegliwości, takie jak zawroty głowy, duszności, uporczywy świąd i wysypkę, a także zwiększoną potliwość. Odnotowano także przypadki występowania nadciśnienia tętniczego oraz duszności, a także liczne dolegliwości obejmujące układ pokarmowy. Pacjenci zgłaszali problemy dotyczące zaparć oraz wzdęć. Badania pacjentów wykazały również występowanie krwawień z układu pokarmowego, stan perforacji i pęknięć wrzodów. Rzadziej pojawiały się problemy obserwowane w kontekście badań laboratoryjnych, chociaż u części pacjentów występowały eozynofilia, anemia czy hiperkaliemia. Działania niepożądane po przyjęciu leku Aulin mogą dotyczyć także problemów związanych z odczuwaniem lęków, koszmarami sennymi, niepokojem. Uwagę powinny zwrócić również zaburzenia widzenia, głównie rozmazane, niewyraźne widzenie. Natychmiastowej konsultacji lekarskiej wymaga pojawienie się skutków ubocznych w postaci tachykardii oraz wahania w obrębie ciśnienia tętniczego pacjenta. Niepokój budzić powinny również uderzenia gorąca, pojawienie się rumienia lub objawów, świadczących o możliwości wystąpienia zapalenia skóry. Lek może oddziaływać niekorzystnie także na funkcje nerek, stąd należy powiadomić lekarza o wystąpieniu krwiomoczu lub intensywnego bólu podczas jego oddawania. Zdarzały się przypadki, że po przyjęciu preparatu Aulin pacjenci zgłaszali problemy związane z ogólnym złym samopoczuciem oraz uczuciem osłabienia. U niewielkiej liczby pacjentów zdarzało się, że zgłaszane były jeszcze inne dolegliwości, lecz ich częstotliwość występowania oznaczona została jako bardzo rzadkie. Wśród nich wymienić można m. in. małopłytkowość, pancytopenię, jak również objawy anafilaktyczne, bóle oraz zawroty głowy, a także wzmożona senność czy zaburzenia widzenia. Odnotowano przypadki encefalopatii. Część pacjentów zgłaszała występowanie objawów związanych z układem oddechowym. Pojawiały się epizody skurczu oskrzeli, a nawet astmy. W odniesieniu do układu trawienia opisywano przypadki występowania działań niepożądanych, jak stan zapalny błony śluzowej żołądka, a także bóle brzucha, niestrawność, stolce w barwie smolistej, zapalenie wątroby oraz zaburzenia w obrębie jej funkcjonowania. Badania laboratoryjne wskazywały wówczas na występowanie wzmożonej cholestazy oraz żółtaczki. Stan zapalny obejmować może również błonę śluzową jamy ustnej, jak również objawy skórne, jak wysypka. Wśród ciężkich powikłań, jakie odnotowywano u pacjentów podczas terapii lekiem Aulin pojawiały się przypadki obrzęku naczynioruchowego, obrzęku twarzy. Duże zagrożenie stanowić może rumień wielopostaciowy, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka czy zespół Stevensa-Johnsona, a u niektórych pacjentów dochodziło do obserwacji zaburzeń związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nerek. W tym przypadku diagnostyka i leczenie obejmowała m. in. niewydolność nerek, zaburzenia mikcji (skąpomocz lub całkowite zatrzymanie moczu) czy śródmiąższowe zapalenie nerek. Jeżeli tylko zostały zaobserwowane jakiekolwiek działania niepożądane, wówczas należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Aulin, a następnie jak najszybciej zasięgnąć opinii lekarza, który podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania. Podczas terapii w sposób szczególny warto zwrócić uwagę na cechy, które mogą świadczyć o problemie związanym z prawidłową czynnością wątroby. Obok dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak bóle brzucha, nudności czy wymioty, niepokój wzbudzić powinno ogólne osłabienie, któremu towarzyszy uczucie ciągłego zmęczenia, brak apetytu, ale także ciemna barwa moczu.

Aulin przedawkowanie

Dawkowanie leku Aulin ustalane jest przez lekarza, który w pierwszej kolejności ocenia zasadność i bezpieczeństwo wynikające z rozpoczęcia terapii preparatem. Wielkość dawki ustalana jest w oparciu o przyczynę podania leku, ale także pod uwagę brane są czynniki indywidualne, jak np. zaawansowanie procesu chorobowego. Lek nie powinien być podawany dzieciom, które nie ukończyły jeszcze 12 roku życia. Zarówno tabletki, jak i zawiesina, przyjmowane są doustnie. Zaznacza się, że okres terapii powinien być jak najkrótszy, a zalecana dawka powinna przynosić oczekiwany efekt, jednak należy dopasować najmniejszą skuteczną dawkę. W ulotce zaznaczono, że jednorazowa terapia nie powinna być dłuższa niż 15 dni. Zazwyczaj zaleca się, aby pacjenci dorośli oraz dzieci powyżej 12 roku życia przyjmowali lek w dawce 100 mg w dawkach podzielonych dwa razy na dobę. Na uwagę zasługuje fakt, iż nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku u pacjentów w podeszłym wieku. Najlepiej zdecydować się na przyjmowanie preparatu tuż po posiłku. Pacjenci przyjmujący lek w postaci granulatu zastanawiają się jak przygotować zawiesinę? Lek jest bardzo łatwy w przygotowaniu, ponieważ wystarczy rozpuścić granulat w szklance wody i wypić. Lek przyjmować należy dokładnie według wskazań lekarza. Jeżeli doszło do przypadkowego lub celowego przyjęcia większej dawki należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem prowadzącym, a jeśli nie jest to możliwe, wówczas trzeba jak najszybciej udać się do najbliższego szpitala na oddział ratunkowy, najlepiej zabierając ze sobą opakowanie lub ulotkę przyjętego leku. U pacjentów, u których doszło do przyjęcia zbyt dużej dawki leku obserwowano występowanie działań niepożądanych, takich jak wzmożona senność, bóle brzucha, nudności, a także pojawiające się krwawienia z żołądka, a nawet trudności w oddychaniu. Bardzo ważną kwestią jest fakt, aby poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta lekach. Pewne grupy substancji mogą bowiem oddziaływać na prawidłowe wchłanianie preparatu, osłabiając bądź nasilając jego działanie. Ponadto należy zaznaczyć, że leku Aulin nie można stosować łącznie z określonymi substancjami. W szczególności nie zaleca się łączenia leku z innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, ale także kwasem acetylosalicylowym. Preparatu nie powinno łączyć się także z kortykosteroidami, inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny czy lekami antyagregacyjnymi, ponieważ połączenie mogłoby wpłynąć na zwiększenie ryzyka owrzodzeń z układu pokarmowego, a także intensyfikować występowanie krwawień. Lekarza należy bezwzględnie poinformować o fakcie przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, gdyż również w tym przypadku nimesulid może nasilać ryzyko występowania krwawień, co stanowi szczególne zagrożenie u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia. Niekiedy indywidualna sytuacja pacjenta nie pozwala na eliminację jednej z grupy leków, wówczas należy z dużo większą częstotliwością wykonywać badania umożliwiające regularne kontrolowanie parametrów krzepnięcia krwi. Pacjenci przyjmujący leki moczopędne oraz o działaniu redukującym zbyt wysokie ciśnienie muszą pamiętać, że przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych może obniżyć istotnie skuteczność działania przyjmowanych preparatów, co wymaga wzmożonej czujności. Rozpoczęcie terapii lekiem Aulin u osób ze zdiagnozowanymi chorobami czynnościowymi nerek, które przyjmują z tego powodu leki hamujące cyklooksygenazę lub ACE inhibitorów, może spowodować pogorszenie czynności nerek, jak również wywołać ich ostrą niewydolność, która najczęściej jest stanem przemijającym. U osób starszych przyjmujących wskazane grupy leków poprawiających czynności nerek oraz leku Aulin może wymagać wprowadzenia dodatkowego postępowania, które polegać będzie na nawadnianiu pacjenta, a także regularnym monitorowaniu funkcjonowania nerek. Jest to kwestia szczególnie istotna, przede wszystkim w początkowej fazie terapii. Podczas oceny stanu pacjenta lekarz bierze pod uwagę także inne czynniki, jak wpływ leków moczopędnych i leku Aulin na wydalanie sodu, potasu, jak również litu. Należy pamiętać, że w organizmie konieczne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu poszczególnych elektrolitów. Jeżeli u pacjenta dojdzie do zbyt dużego obniżenia stężenia sodu oraz potasu, wówczas może dojść do niewydolności krążenia bądź nerek, co stanowi sytuację bezpośrednio zagrażającą zdrowiu i życiu pacjenta. W przypadku litu, stosowanie leku Aulin może doprowadzić do jego nadmiernego gromadzenia wewnątrz organizmu, co również nie jest sytuacją bezpieczną dla pacjenta. Zbyt wysoki poziom litu może wywołać objawy zatrucia tym pierwiastkiem, dlatego tak ważne jest, aby regularnie monitorować również jego poziom.

Aulin w ciąży

U kobiet ciężarnych ważne jest, aby przyjmowanie jakichkolwiek preparatów zostało dokładnie rozważone przez pryzmat korzyści dla matki oraz ryzyka dla dziecka. W przypadku leku Aulin nie zaleca się jego stosowania u kobiet będących w I oraz II trymestrze ciąży. Dopuszcza się jednak możliwość rozpoczęcia terapii, jednak należy wówczas bardzo szczegółowo ocenić indywidualną sytuację pacjentki i rozpocząć leczenie tylko wtedy, kiedy jest to całkowicie niezbędne. W takiej sytuacji dawkowanie leku powinno zostać dopasowane bardzo precyzyjnie. Należy stosować jak najmniejsze skuteczne dawki, a terapię powinno się jak najbardziej ograniczyć, podając lek w najkrótszym możliwym okresie czasu. U pań, które są już w III trymestrze leku nie należy stosować w ogóle. W ulotce leku zaznaczono również, że nie zaleca się jego podawania paniom, które planują ciążę. Przeciwwskazanie dotyczy najbardziej tych kobiet, u których występują problemy z zajściem w ciążę, w tym również pacjentek leczących się z powodu bezpłodności. Aulin, jak inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych może mieć niekorzystny wpływ na rozwijający się w macicy płód. Przede wszystkim wskazuje się na ryzyko toksycznego działania leku na serce rozwijającego się wewnątrz macicy dziecka, ale także na płuca. Nimesulid, stanowiący substancję czynną preparatu może doprowadzić do zbyt szybkiego zamknięcia przewodu tętniczego, a także nadciśnienia płucnego. Przyjmowanie leku wiąże się również z zagrożeniem obserwowanym w aspekcie nerek, głównie upośledzenia ich czynności oraz wiążącym się z tym małowodziem. Ponadto stosowanie leku Aulin w trakcie ciąży skutkować może wydłużeniem czasu krwawienia poporodowego. Zarówno kobieta, jak i rosnący w macicy płód mogą zostać narażeni na działanie antyagregacyjne, które związane jest z opóźnieniem lub przedłużeniem porodu.

Aulin a karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak np. Aulin, jest przeciwwskazane. U pacjentek, u których ich podawanie jest bezwzględnie konieczne należy rozważyć rezygnację z karmienia piersią.

Aulin a alkohol

Stosowanie leku Aulin u pacjentów, którzy nadużywają alkoholu jest przeciwwskazane. W trakcie terapii należy powstrzymywać się od łączenia leku z alkoholem, gdyż obie substancje mają istotny wpływ na funkcjonowanie wątroby. Ponadto, lek może powodować pojawienie się licznych skutków ubocznych, w tym także zawrotów głowy, które mogą istotnie wpływać na zdolności psychomotoryczne. W takim przypadku istnieje duże ryzyko, że alkohol mógłby zintensyfikować te objawy, jeszcze bardziej obniżając zdolności pacjenta. Alkohol działa drażniąco na błony śluzowe oraz układ pokarmowy, co w połączeniu z niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym Aulin, mogłoby zwiększyć ryzyko wystąpienia krwawień lub stanu perforacji.

Aulin opinie

Aulin jest lekiem, który jest bardzo ceniony przez wielu pacjentów, głównie ze względu na jego skuteczne działanie, ale także brak skutków ubocznych. Z opinii wynika, iż lek wykorzystywany jest w leczeniu bólu różnego pochodzenia, często bardzo silnego, z którym inne preparaty nie potrafiły sobie poradzić. Aulin sprawdza się doskonale po ekstrakcji zębów, na intensywne miesiączkowanie, problemy z kręgosłupem. Zdarzały się również opinie neutralne lub negatywne, spowodowane głównie faktem, że lek nie przyniósł wystarczającej ulgi.