Asertin

  1. Asertin co to jest
  2. Asertin stosowanie
  3. Asertin skutki uboczne
  4. Asertin w ciąży
  5. Asertin a karmienie piersią
  6. Asertin a alkohol

Asertin klasyfikowany jest w grupie leków psychiatrycznych. Substancją czynną zawartą w leku jest sertralina. Lek dostępny jest wyłącznie na receptę. Asertin dostępny jest w wariantach 50 oraz 100 mg.

Asertin co to jest

Substancja czynna zawarta w leku jest tzw. inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny. Serotonina to jeden z neuroprzekaźników, która bierze udział w komunikacji pomiędzy neuronami, w synapsie. Mechanizm działania związany jest ze sposobem przekazywania informacji w mózgu. Komórka, która przekazuje informację zlokalizowana jest przed synapsą. Jej zadaniem jest uwolnienie mediatora, czyli substancji wychwytywanej i rozpoznawanej przez komórkę, zlokalizowanej po drugiej stronie synapsy. W przypadku leku asertin mediatorem jest właśnie serotonina. Lek wywołuje zahamowanie procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, dzięki czemu prowadzi do wydłużenia czasu, w którym serotonina działa bezpośrednio w synapsie, a wraz z nią czasu pobudzenia komórki odbiorczej. W efekcie, impulsy nerwowe są wysyłane częściej i występuje podwyższona stymulacja komórek zależnych od serotoniny. Dzięki zastosowaniu w leku asertin serotoniny hamowany jest wychwyt serotoniny przez płytki krwi.

Asertin stosowanie

Na co stosować lek asertin? Lek przeznaczony jest do leczenia pacjentów, u których wystąpiły epizody depresji, w tym także w celu zapobiegania ich nawrotom. Preparat sprawdza się doskonale w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych u pacjentów dorosłych oraz dzieci, które ukończyły 6 rok życia. Asertin stosowany jest również w leczeniu następujących schorzeń: lęku napadowego, w zespole stresu pourazowego oraz w zespole lęku społecznego. Dawkowanie leku ustalane jest przez lekarza, który wskazuje dawkę w oparciu o indywidualną sytuację pacjenta. Przyjmowanie leku asertin możliwe jest niezależnie od posiłków. Tabletkę przyjmuje się raz na dobę, ważne, aby ustalić stałą porę, najlepiej rano lub wieczorem. Lek przeznaczony jest dla dorosłych, a także dzieci, które ukończyły 6 rok życia. Jednocześnie zaznacza się, że preparat u pacjentów poniżej 18 roku życia może być stosowany wyłącznie u dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi. Ograniczenie to związane jest z faktem, iż nie są do końca poznane właściwości leku oraz jego wpływ na wzrost dziecka, prawidłowe dojrzewanie czy rozwój poznawczy i zachowania, głównie w kwestii bezpieczeństwa długoterminowego. U dzieci, u których konieczne było rozpoczęcie terapii lekiem należy w sposób regularny monitorować stan dziecka, jego rozwój, jak również zachowanie, przede wszystkim w kontekście występowania myśli i zachowań samobójczych, gdyż jest to grupa wiekowa najbardziej podatna na występowanie tego typu zachowań.

Asertin skutki uboczne

Asertin, jak każdy lek może u niektórych pacjentów wywoływać działania niepożądane. Obserwowano następujące skutki uboczne: uczucie gorąca i mrowienia, ucisk w mięśniach, zawroty oraz bóle głowy, wypieki, ogólne osłabienie, ociężałość, a także senność. U niektórych pacjentów pojawiła się także suchość w ustach, duszność, reakcje skórne w postaci zaczerwienienia i uczucia swędzenia, pokrzywka, jak również zaburzenia orientacji. Należy zwrócić uwagę, że u części pacjentów występują pewne objawy przejściowe, obserwowane przez krótki czas od momentu podania leku. Są to: podwyższone ciśnienie krwi oraz ból w klatce piersiowej, Objawy te mijają samoistnie. Ponadto wykazano, że lek może wpływać na sprawność psychofizyczną pacjenta. Pacjenci przyjmujący asertin zastanawiają się kiedy zaczyna działać lek? Asertin, jak większość leków z grupy SSRI zaczyna działać po upływie ok 10-14 dni od czasu zastosowania skutecznej dawki. Zatem kiedy nastąpi poprawa po rozpoczęciu kuracji lekiem asertin? Najczęściej potrzeba aż 2-3 tygodni, aby można było zaobserwować istotną poprawę stanu pacjenta. Zdarza się, że okres ten wynosi nawet kilka tygodni. U niektórych pacjentów nie należy stosować leku asertin, mimo że zachodzą przesłanki do wdrożenia terapii. Przeciwwskazaniem do przyjmowania leku są uczulenia lub nadwrażliwość na jakikolwiek składnik leku. Leku nie należy podawać pacjentom, u których prowadzona jest terapia inhibitorami MAO. Jest to o tyle istotne, iż w ulotce leku zaznaczono, że asertin wolno stosować u pacjentów, u których minął okres 2 tygodni od chwili zakończenia terapii inhibitorami MAO. Równocześnie zaznacza się, że aby powrócić do leków MAO, od momentu odstawienia leku asertin musi upłynąć okres 1 tygodnia. Preparatu asertin nie mogą stosować wszyscy pacjenci, a w przypadku niektórych konieczne jest zastosowanie indywidualnie ustalonej dawki. U osób ze zdiagnozowana manią, zaleca się, aby podczas terapii znajdowały się pod stałą kontrolą lekarza, aby można było zakończyć leczenie przed wystąpieniem fazy maniakalnej. W przypadku pacjentów ze stwierdzoną schizofrenią zaobserwowano, że lek może nasilić objawy psychotyczne. U osób chorujących na padaczkę nie zaleca się stosowania preparatu asertin, chyba, że lekarz oceniając stan pacjenta uzna włączenie terapii sertraliną za całkowicie niezbędne. U pacjentów tych należy zwrócić szczególną uwagę na epizody napadów padaczkowych, a jeśli wystąpią, trzeba natychmiast skonsultować się z lekarzem, gdyż konieczne może się okazać odstawienie asertinu. Pacjenci, u których włączono leczenie z powodu występujących myśli samobójczych, muszą w pierwszym etapie leczenia pozostać pod ścisłą kontrolą lekarza. W pierwszej fazie leczenia, gdy zdiagnozowana została również depresja, może dojść do prób targnięcia się na własne życie. Szczególnie, gdy są to pacjenci, którzy nie ukończyli jeszcze 25 roku życia. U pacjentów, którzy przyjmują na stałe leki przeciwzakrzepowe, bądź preparaty mające wpływ na czynność płytek krwi, ale także inne leki, których działanie związane jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia krwawienia, u pacjentów ze skazą krwotoczną, należy zachować szczególną ostrożność i monitorować stan pacjenta. Zakończenie terapii lekiem asertin nie powinno występować nagle. Zbyt szybkie przerwanie terapii mogłoby bowiem wywołać ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych, takich jak zawroty głowy, zaburzenia snu, czucia, pobudzenie, niepokój, a także objawy ze strony układu pokarmowego. Ich wystąpienie, intensywność oraz czas w jakim mogą się utrzymywać zależy przede wszystkim od czasu trwania leczenia, a także wysokości dawki, jaka została zastosowana. Szczególną grupą pacjentów są osoby z zaburzeniami czynności wątroby. W ich przypadku nie zaleca się stosowania preparatu asertin, ponieważ nie ma wystarczających danych klinicznych, które wskazywałyby na bezpieczeństwo stosowania preparatu w tej grupie pacjentów. U pacjentów, którzy chorują na cukrzycę, przyjmowanie preparatu asertin może wiązać się z koniecznością dostosowania dawek leków przeciwcukrzycowych (insuliny bądź leków doustnych). Bardzo ważne, aby lek asertin przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jest to lek, który silnie oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas przyjmowania leku, aby nie doszło do przypadkowego przyjęcia zbyt dużej dawki. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, wówczas należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. U osób, u których stwierdzone zostało przedawkowanie leku asertin zaobserwowano następujące objawy: senność, dolegliwości ze strony układu pokarmowego, jak nudności, wymioty, a także przyspieszona akcja serca, pobudzenie, drżenie, zawroty głowy. U niektórych pacjentów dochodziło również do utraty przytomności.

Asertin w ciąży

Stosowanie leku u kobiet ciężarnych należy skonsultować z lekarzem, który oceni ryzyko związane z wystąpieniem wad rozwojowych płodu lub problemami w trakcie ciąży przez pryzmat oczekiwanych korzyści, jakie przyniesie ze sobą leczenie matki. Terapia lekiem asertin, głównie w ostatnim trymestrze może podwyższać ryzyko wystąpienia u noworodka ciężkiego zaburzenia, tzw. przetrwałego nadciśnienia płucnego. U dziecka występuje wówczas przyspieszony oddech oraz sine zabarwienie skóry. Do wystąpienia objawów dochodzi najczęściej w przeciągu 24 godzin od urodzenia. Zaleca się, aby pacjentki przyjmujące lek asertin korzystały ze skutecznej metody antykoncepcji.

Asertin a karmienie piersią

Substancja czynna zawarta w leku asertin przenika do mleka kobiecego. Dopuszcza się możliwość kontynuowania terapii u kobiet karmiących, jednakże tylko wtedy, gdy jest to rozwiązanie absolutnie konieczne. Jednocześnie, w opinii lekarzy preparat asertin 50 oraz 100, substancja czynna zawarta w leku przenika do mleka matki w niewielkim stopniu, stosowanie leków z grupy SSRI jest stosunkowo bezpieczne dla dziecka. Jedynie w przypadku niewielkiego odsetka niemowląt karmionych przez kobiety przyjmujące preparaty z sertraliną zaobserwowano działania niepożądane u niemowląt. Jednocześnie zaznacza się, że brak jest wystarczających danych dotyczących odległych skutków sertraliny na późniejsze zdrowie dzieci.

Asertin a alkohol

W ulotce leku zaznaczono, że nie należy spożywać alkoholu w trakcie terapii lekiem asertin. Alkohol może niekorzystnie wpływać na prawidłowe wchłanianie leku, nasilać bądź osłabiać jego działanie, a także wpływać na częstotliwość wystąpienia działań niepożądanych.

Dystrybucja na terenie Polski: Biofarm Sp. z o.o.