Argosulfan

krem-argosulfan

Nazwa handlowa

Argosulfan

Nazwa międzynarodowa

Sulfathiazole

Dostępność

Na receptę

Postać

Krem

Dawka

20 mg/g

Podanie

Na skórę

Substancja czynna

Sulfatiazol srebrowy

Opakowanie

40 g, 400 g

Działanie

Przeciwbakteryjne

Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Argosulfan w ciąży

Karmienie piersią

Podczas karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane

Argosulfan co to jest?

Argosulfan to przeciwbakteryjny krem na receptę, który stosuje się w leczeniu oparzeń, odleżyn i owrzodzeń. Dostępne są dwie wielkości leku:

 • 40 g,
 • 400 g.

Substancja czynną preparatu jest sulfatiazol srebrowy. Zapobiega on zakażeniom rany, przyspiesza gojenie i tworzy na uszkodzonej skórze ochronną warstwę, dzięki czemu pomaga utrzymać właściwy poziom wilgotności. Działa na wiele bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych, a także na wirusy ospy wietrznej, opryszczki pospolitej i półpaśca.

Zaletą sulfatiazolu srebrowego jest duża stabilność i mała rozpuszczalność, co pozwala na utrzymanie się leku w ranie i obniżenie jego wchłaniania do krwi. Większe wchłanianie do organizmu zachodzi wtedy, gdy krem jest nakładany na rany o dużych powierzchniach.

Pełny skład preparatu

1 g kremu Argosulfan zawiera 20 mg sulfatiazolu srebrowego.
Pozostałe składniki: alkohol cetostearylowy, wazelina biała, glicerol, parafina ciekła, disodu wodorofosforan dwunastowodny, sodu laurylosiarczan, potasu diwodorofosforan, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, woda do wstrzykiwań.

Wskazania do stosowania

Na co stosuje się Argosulfan? Lek znajduje zastosowanie jako:

 • krem na oparzenia skóry wszystkich stopni, w tym również oparzeń popromiennych'
 • krem na odleżyny,
 • lek na przewlekłe owrzodzenia podudzi.

Kiedy nie stosować tego leku

Niektóre stany lub choroby pacjenta stanowią przeciwwskazanie do stosowania leku. Krem nie powinien być używany:

 • przez osoby wykazujące nadwrażliwość na sulfatiazol srebrowy, inne sulfonamidy lub jakikolwiek składnik leku;
 • przez osoby z wrodzonym niedoborem enzymu G-6-PD, ponieważ zachodzi ryzyko wystąpienia niedokrwistości hemolitycznej;
 • u kobiet karmiących piersią;
 • u wcześniaków oraz noworodków i niemowląt poniżej 2 miesiąca życia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia u dziecka żółtaczki jąder podkorowych mózgu (kernicterus).

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie Agrosulfan zależy od przyczyny stosowania kremu. Lekarz zadecyduje, jak często i przez jak długi czas należy nakładać krem.

Oparzenia

Ranę oparzeniową trzeba oczyścić, a następnie pokryć kremem tworząc warstwę o grubości 2-3 mm. Bardzo ważne jest zachowanie aseptycznych warunków. Krem powinien pozostawać na ranie przez cały proces leczenia, a jeśli zostanie usunięty, należy nałożyć go ponownie. Stosowanie Agrosulfan należy kontynuować aż do całkowitego zagojenia rany oparzeniowej lub wykonania przeszczepu skóry. Nie ma konieczności przykrywania rany z kremem opatrunkiem, jednak można go założyć, jeśli jest to wskazane.

Odleżyny oraz przewlekłe owrzodzenia podudzi

Cienką warstwę kremu powinno się aplikować na skórę pokrytą zmianami chorobowymi 2 lub 3 razy na dobę. Można stosować Agrosulfan pod opatrunek zamknięty, jak też bez niego. Jeśli podczas leczenia pojawi się wysięk z zakażonej rany, należy przemyć ją odpowiednim płynem, np. wodnym roztworem chloroheksydyny 0,1% lub wodnym roztworem kwasu borowego 3%, a następnie nałożyć krem. Czas leczenia ustala lekarz prowadzący - nie należy przedłużać stosowania leku. 

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Argosulfan należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Jeżeli dojdzie do przedawkowania leku lub jego połknięcia, wówczas trzeba jak najszybciej zasięgnąć porady lekarza bądź udać się do najbliższego szpitala.

Szczególne grupy pacjentów

Dawkowanie preparatu u dzieci może być takie samo, jak w przypadku osób dorosłych. Należy pamiętać, że preparat nie może być stosowany u wcześniaków, noworodków i niemowląt przed ukończeniem 2 miesiąca życia, ponieważ u tak małych dzieci zachodzi ryzyko wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu (kernicterus).

Stosując lek u osób z niewydolnością nerek lub wątroby należy zachować ostrożność, ponieważ brak jest danych klinicznych odnośnie bezpieczeństwa terapii w tej grupie pacjentów. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności nerek konieczne jest monitorowanie stężenia sulfonamidu w surowicy krwi pacjenta.

Możliwe skutki uboczne

Tak jak w przypadku innych leków, tak podczas stosowania Agrosulfan mogą wystąpić skutki uboczne u niektórych pacjentów. Zazwyczaj działania niepożądane obejmują objawy nadwrażliwości i podrażnienia, jak:

 • rumień,
 • pieczenie,
 • swędzenie skóry.

W przypadku długotrwałej terapii mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane sulfonamidów. Należą do nich:

 • reakcje nadwrażliwości, np. zespół Stevensa-Johnsona;
 • zmiany w liczbie krwinek lub uszkodzenia krwinek, np.  agranulocytoza, leukopenia,  małopłytkowość, niedokrwistość aplastyczna i hemolityczna, skaza krwotoczna;
 • uszkodzenia nerek i wątroby.

Ponadto u niektórych osób mogą pojawić się inne skutki uboczne.

Środki ostrożności

Kremu na oparzenia Agrosulfan nie należy stosować łącznie z innymi preparatami do aplikacji miejscowej.

Należy uważać, by lek nie dostał się do oczu lub na błony śluzowe.

Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest przeprowadzenie wywiadu określającego ryzyko nadwrażliwości pacjenta na leki, a szczególnie na sulfonamidy. U podatnych osób w trakcie stosowania preparatu może pojawić się alergiczna reakcja krzyżowa z benzotiadiazynami, kwasem p-aminosalicylowym oraz pochodnymi sulfonylomocznika.

W trakcie terapii konieczna jest regularna ocena stan pacjenta badając czynność wątroby i nerek oraz wykonując morfologię krwi. Szczególną uwagę należy zwrócić na liczbę białych krwinek, ponieważ wśród skutków ubocznych Agrosulfan znajdują się agranulocytoza oraz niedokrwistość.

Szczególną ostrożność trzeba zachować, jeśli lek jest stosowany u pacjentów:

 • z ranami oparzeniowymi o dużej powierzchni;
 • z oparzeniami, z którymi jest utrudniony kontakt;
 • we wstrząsie;
 • z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek - u tych osób może dochodzić do nagromadzenia leku w organizmie i wzrostu ryzyka wystąpienia skutków ubocznych.

Jeśli krem jest stosowany długotrwale lub na rozległe rany, to konieczne jest monitorowanie stężenia sulfonamidu w surowicy krwi pacjenta. Ryzyko dotyczy zwłaszcza osób cierpiących na zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

W składzie kremu znajdują się alkohol cetostearylowy, parahydroksybenzoesany propylu i metylu. Alkohol cetostearylowy może być przyczyną skórnch reakcji miejscowych, jak np. kontaktowe zapalenie skóry. Parahydroksybenzoesany propylu i metylu mogą wywoływać reakcje uczuleniowe, także typu późnego.

Preparat nie zmienia zdolności pacjenta do kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn.

Interakcje z innymi lekami

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przyjmowanie kwasu foliowego lub pochodnych kwasu p-aminobenzoesowego, np. prokainy, może powodować obniżenie przeciwbakteryjnych właściwości sulfatiazolu srebrowego.

Argosulfan w ciąży

Nie zaleca się stosowania leku Argosulfan w ciąży, chyba, że jest to konieczne dla zdrowia matki, a oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko dla płodu. Wynika to z braku badań odnośnie wpływu leku na rozwój zarodka lub płodu.

Argosulfan a karmienie piersią

Podczas karmienia piersią stosowanie leku jest przeciwwskazane. Nie wiadomo, czy miejscowa aplikacja sulfatiazolu srebrowego powoduje przenikanie leku lub jego metabolitów do pokarmu kobiecego. Natomiast sulfonamidy zażywane doustnie są obecne w mleku matki i mogą szkodzić dziecku, wywołując u niego żółtaczkę. 

Dystrybucja na terenie Polski: Bausch Health Companies Inc.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Argosulfan
 • #