Arechin

lek-arechin

Nazwa handlowa

Fosforan chlorochina

Nazwa międzynarodowa

Fosforan chlorochina

Dostępność

Na receptę

Postać

Tabletki

Dawka

250 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Fosforan chlorochina

Opakowanie

30 sztuk

Działanie

Przeciwzapalne

Ciąża

Należy skonsultować się z lekarzem

Karmienie piersią

Należy skonsultować się z lekarzem

Arechin co to jest?

Arechin 250 mg to lek na malarię dostępny na receptę. Ma postać tabletek, a w opakowaniu znajduje się ich 30 sztuk.

Substancja czynna odpowiedzialna za działanie leku to fosforan chlorochiny. Jest on skuteczny w zwalczaniu wywołujących malarię pierwotniaków Plasmodium: P. vivax, P. malariae, P. ovale oraz niektórych szczepów P. falciparum. Ponadto wykazuje działanie toksyczne na pełzaka czerwonki Entamoeba histolytica i ma właściwości przeciwzapalne.

Preparat jest bezpłatny dla pacjentów powyżej 75 lat we wskazaniach refundacyjnych. Odpłatność ryczałtowa (cena Arechin 5.82 pln) dotyczy pozostałych pacjentów ze wskazaniami zarejestrowanymi w dniu wydania decyzji, a także osób z innymi chorobami autoimmunologicznymi i późną porfirią skórną.

Jaki jest skład Arechin? 1 tabletka zawiera 250 mg fosforanu chlorochiny.
Pozostałe składniki: skrobia ziemniaczana, żelatyna, stearynian magnezu, krzemionka koloidalna bezwodna.

Wskazania do stosowania

Wśród wskazań do stosowania leku znajdują się:

 • malaria (zimnica) wywołana przez szczepy wrażliwe na chlorochinę - zapobieganie i leczenie ostrych napadów choroby oraz leczenie podtrzymujące;
 • czerwonka pełzakowa i ropień wątroby spowodowane Entamoeba histolytica – najczęściej terapię prowadzi się w połączeniu z preparatami przeciw pełzakom;
 • reumatoidalne zapalenie stawów;
 • toczeń rumieniowaty o różnych postaciach – przewlekły, układowy i toczeń rumieniowaty krążkowy.

 

Kiedy nie stosować tego leku

Preparatu nie powinni stosować pacjenci nadwrażliwi na jego substancję czynną, inne pochodne 4-aminochinoliny lub jakikolwiek składnik leku. Przeciwwskazaniem są także zmiany w polu widzenia lub w siatkówce oka wywołane przyjmowaniem pochodnych 4-aminochinoliny.

Dawkowanie preparatu

Dawkowanie i czas stosowania Arechin 250 mg zależą od przyczyny podania leku. Dawki zaleca się przyjmować po posiłkach, połykając tabletki w całości – nie należy ich dzielić. Preparat jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 14 roku życia.

W zapobieganiu malarii zaleca się przyjmować dawkę 500 mg 1 raz na tydzień regularnie, tego samego dnia tygodnia. Należy rozpocząć stosowanie leku tydzień przed podróżą do strefy zagrożonej, a następnie zażywać dawki przez cały okres pobytu oraz 4 tygodnie po powrocie.

W leczeniu malarii 1 dnia podaje się 2 dawki preparatu: najpierw 1000 mg, a po 6 godzinach 500 mg (przy zakażeniu Plasmodium falciparum i Plasmodium malariae odstęp może wynieść od 6 do 8 godzin). 2 i 3 dnia należy przyjąć po 500 mg leku.

W przypadku pełzakowicy i ropnia wątroby przez pierwsze 2 dni zaleca się zażywać 2 razy na dobę po 500 mg leku. Następnie należy zmniejszyć dawkę do 250 mg 2 razy na dobę i kontynuować leczenie przez 2-3 tygodnie. Jeśli okaże się to niezbędne, można zastosować wyższą lub niższą dawkę lub powtórzyć leczenie.

Przy reumatoidalnym zapaleniu stawów najczęściej zaleca się przyjmować dobową dawkę 250 mg przez kilka tygodni. Dla maksymalnego efektu lek należy stosować przez kilka miesięcy. Jeśli po 6 miesiącach przyjmowania tabletek nie nastąpi poprawa, preparat należy odstawić. Możliwe, że po odstawieniu dojdzie do nawrotu choroby – wówczas zaleca się wznowienie terapii, jeżeli pacjent nie ma przeciwwskazań okulistycznych.

W toczniu rumieniowatym wskazana dawka początkowa to 250 mg 2 razy na dobę. Po 1-2 tygodniach należy przejść na dawkę podtrzymującą, która zwykle wynosi 250 mg raz na dobę.

Szczególne grupy pacjentów

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności wprowadzania modyfikacji dawkowania, jednak może być zasadne monitorowanie pacjenta dla ustalenia optymalnej dawki.

Arechin gromadzi się w wątrobie – wymagana jest ostrożność przy podawaniu osobom z chorobami wątroby i chorobą alkoholową.

W leczeniu malarii u pacjentów z niewydolnością nerek, gdy klirens kreatyniny wynosi poniżej 10 ml/min należy zmniejszyć standardowe dawki o 50%. U pacjentów z wyższym klirensem nie zmienia się dawkowania. Osoby z krańcową niewydolnością nerek nie powinny stosować chlorochiny w zapobieganiu malarii.

Możliwe skutki uboczne

Rzadko występują skutki uboczne Arechin w postaci kardiomiopatii, zapalenia wątroby, zaburzeń czynności wątroby i zaburzeń w testach czynnościowych wątroby.

Jeżeli podczas stosowania leku pojawią się: obrzęk gardła, języka, warg, twarzy, trudności w oddychaniu, swędząca wysypka lub pokrzywka to należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Preparat może także wywoływać działania niepożądane, których częstości występowania nie da się ustalić na podstawie dostępnych danych. Wśród nich znajdują się:

 • spadki ciśnienia, zmiany w pracy serca;
 • drgawki, napady padaczkowe, zmiany nastroju i zachowania (jak psychozy, pobudzenie psychoruchowe, mania, lęk), bóle głowy, myśli samobójcze;
 • niedokrwistość, hamowanie czynności szpiku kostnego, zmiany w badaniach krwi (wśród nich małopłytkowość, agranulocytoza, spadek liczby białych krwinek, spadek liczby granulocytów obojętnochłonnych), hemoliza u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6 fosforanowej;
 • spadek poziomu glukozy we krwi;
 • zaburzenia okulistyczne - nieostre lub podwójne widzenie, zaburzenia pola widzenia, częściowa lub całkowita utrata wzroku, zaburzenia akomodacji oka, zmiany w siatkówce oka (retinopatia) lub w rogówce;
 • zaburzenia słuchu - głuchota typu nerwowego, szumy uszne, niedosłuch u osób z wcześniej istniejącymi uszkodzeniami narządu słuchu;
 • zaburzenia żołądka i jelit, nudności, wymioty, biegunka, kolki, jadłowstręt;
 • siwienie, łysienie, przebarwienia (skóry, błon śluzowych lub paznokci), świąd, pokrzywka, wysypka, rumień wielopostaciowy, skórne reakcje alergiczne, zmiany typu liszaja płaskiego, rzut łuszczycy, ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona), martwica toksyczno-rozpływna naskórka;
 • neuromiopatia i miopatia;
 • nadwrażliwość na światło, reakcje alergiczne i anafilaktyczne (w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy).

Uwaga! Preparat może wpływać na sprawność psychomotoryczną, a tym samym na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. W trakcie wykonywania czynności, które wymagają zachowania sprawności psychofizycznej pacjent powinien zachować szczególną ostrożność.

Arechin w ciąży

Czy Arechin w ciąży jest bezpieczny? Lek może być stosowany u kobiet ciężarnych jedynie, gdy lekarz uzna, że korzyści dla pacjentki przewyższają ryzyko dla płodu. W trakcie ciąży nie zaleca się wyjazdów do miejsc z wysokim zagrożeniem zarażenia malarią, a jeśli to konieczne, to wskazana jest krótkotrwała profilaktyka chlorochiną. Długotrwałe stosowanie leku w dużych dawkach może wywołać u płodu uszkodzenie wzroku i słuchu.

Arechin a karmienie piersią

Substancja czynna przenika do pokarmu kobiecego. W trakcie długotrwałego przyjmowania dużych dawek chlorochiny, jakie są stosowane w chorobach reumatycznych, nie należy karmić piersią. Ilość leku Arechin stosowana w zapobieganiu malarii (zimnicy) jest na tyle mała, że jego obecność w pokarmie matki nie zaszkodzi dziecku, jednak również nie pozwoli na skuteczną profilaktykę. U dzieci należy zastosować osobną terapię zapobiegawczą.

Dystrybutor na terenie Polski: Adamed Pharma S.A.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Arechin
 • #