Apap

Nazwa handlowa

Apap

Nazwa międzynarodowa

Paracetamolum

Dostępność

Bez recepty

Postać

Tabletki

Dawka

500 mg

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Paracetamol

Opakowanie

2 sztuki, 6 sztuk, 8 sztuk, 12 sztuki, 24 sztuki, 50 sztuk, 100 sztuk

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe

Ciąża

Można stosować lek Apap w ciąży jeśli jest to konieczne

Karmienie piersią

Kobiety karmiące piersią mogą stosować lek Apap w przypadku zdecydowanej konieczności

Apap 500 mg co to jest?

APAP 500 mg to tabletki o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym dostępne bez recepty. Każda z tabletek powlekanych zawiera 500 mg paracetamolu. Lek sprzedawany jest w opakowaniach po:

 • 2 sztuki,
 • 6 sztuk,
 • 8 sztuk,
 • 12 sztuki,
 • 24 sztuki,
 • 50 sztuk,
 • 100 sztuk.

Jak szybko działa APAP? Zastosowany w leku paracetamol dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenia we krwi osiąga po ok. 0,5-2h od zażycia. Dzięki temu preparat pozwala na redukcję bólu w dość krótkim czasie.

Dokładny sposób działania leku nie został do końca poznany. Działanie przeciwbólowe zawartego w APAP paracetamolu jest podobne do niesteroidowych leków przeciwbólowych, jednak w odróżnieniu od nich paracetamol nie ma właściwości przeciwzapalnych. Przypuszcza się, że substancja czynna wywiera wpływ na hamowanie syntezy prostaglandyn w ośrodkowym układzie nerwowym, a także częściowo blokuje bodźce bólowe. Działanie APAP na gorączkę prawdopodobnie polega na oddziaływaniu na ośrodek regulacji temperatury zlokalizowany w podwzgórzu. Dzięki temu następuje rozszerzenie naczyń obwodowych, co umożliwia wzrost przepływu krwi przez skórę i wywołuje pocenie się oraz utratę ciepła.

Pacjenci poszukujący leku zawierającego prócz paracetamolu dodatek wzmacniającej przeciwbólowe działanie preparatu kofeiny, mogą zakupić Apap Extra

Pełny skład preparatu

1 tabletka APAP zawiera 500 mg paracetamolu.
Substancje pomocnicze to: wosk Carnauba, hypromeloza, makrogol, powidon, skrobia żelowana, kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy.

Wskazania do stosowania

Lek zalecany jest w przypadku bólów o różnej przyczynie i umiejscowieniu. Do wskazań wymienionych w ulotce należą:

 • bóle głowy, również o charakterze napięciowym,
 • nerwobóle,
 • bóle zębów,
 • bóle mięśni,
 • bóle kostno-stawowe,
 • bóle gardła,
 • gorączka towarzysząca przeziębieniu czy grypie,
 • bóle menstruacyjne. 

Należy pamiętać, że tabletki APAP 500 mg przeznaczone są dla osób dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Kiedy nie stosować tego leku

W niektórych sytuacjach ten preparat nie może być stosowany. Przeciwwskazania do przyjmowania tabletek Apap stanowią:

 • nadwrażliwość pacjenta na paracetamol lub jakikolwiek inny składnik leku;
 • ciężka niewydolność wątroby (powyżej 9 puktów w skali Childa i Pugha);
 • ciężka niewydolność nerek;
 • wrodzony niedobór G-6-PD i reduktazy methemoglobinowej;
 • wiek poniżej 12 lat.

Dawkowanie preparatu

Lek podaje się doraźnie, gdy wystąpią objawy chorobowe. Jeśli tabletki są przyjmowane na czczo, działanie przeciwbólowe oraz przeciwgorączkowe preparatu udaje się osiąganąć szybciej. Dokładne dawkowanie zależy od wieku pacjenta.

Dawkowanie u osób dorosłych

Zalecane dawkowanie APAP 500 mg u osób dorosłych wynosi 1-2 tabletki powlekane, czyli 500-1000 mg paracetamolu, w razie konieczności 3 lub 4 razy na dobę. Ważne jest, by zachować minimum 4 godziny przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. Maksymalna dawka dobowa leku to 8 tabletek, czyli 4 mg paracetamolu.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia

Pacjenci w wieku 12-18 lat powinni zażywać 1 tabletkę, tj. 500 mg paracetamolu, 3 lub 4 razy dziennie, gdy jest to konieczne. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować minimum 4 godziny odstępu.

Uwagi

W sytuacji, gdy dolegliwości bólowe utrzymują się powyżej 5 dni lub gorączka trwa ponad 3 dni, nie należy zażywać preparatu bez konsultacji z lekarzem. Jeżeli pacjent odnosi wrażenie, że lek działa zbyt silnie lub zbyt słabo, również powinien porozmawiać na ten temat z lekarzem.

Przyjęcie większej ilości leku od zalecanej

Przedawkowanie APAP, a dokładnie paracetamolu zawartego w tym leku może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby. Już w ciągu kilkunastu godzin mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak:

 • nudności,
 • wymioty,
 • nadmierna potliwość,
 • senność,
 • ogólne osłabienie.

Nawet jeśli dolegliwości ustąpią kolejnego dnia, może rozwijać się uszkodzenie wątroby. W konsekwencji występuje żółtaczka, nawrót nudności oraz uczucie rozpierania w nadbrzuszu.

Jeśli doszło do przyjęcia za dużej dawki leku, należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej. Ryzyko ciężkiego, opóźnionego uszkodzenia wątroby istnieje również wtedy, gdy pacjent czuje się dobrze. Po zażyciu 5 g paracetamolu lub więcej w pojedynczej dawce gdy od przedawkowania nie minęła godzina należy sprowokować wymioty. Zaleca się również przyjąć doustnie 60-100 g węgla aktywnego, najlepiej zmieszanego z wodą, co pomoże związać obecne w żołądku pozostałości leku. Jeżeli przyjęta dawka paracetamolu była bardzo duża należy wprowadzić leczenie odtrutkami. Leczenie zatrucia musi odbywać się w warunkach szpitalnych.

Możliwe skutki uboczne

Tak jak i inne leki, tak również APAP 500 mg może powodować skutki uboczne. Bardzo rzadko są to stany zagrażające życiu. Należy odstawić preparat i niezwłocznie udać się do lekarza, jeżeli wystąpią:

 • wstrząs  anafilaktyczny – objawy to zaburzenia świadomości, zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi,
 • obrzęk naczynioruchowy – jego symptomy to trudności w oddychaniu oraz obrzęk twarzy, warg, języka i gardła,
 • ciężkie reakcje skórne.

Rzadko, u 1 do 10 na 10 000 osób przyjmujących preparat pojawiały się:

 • reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, rumień, wysypka,
 • dolegliwości ze strony układu pokarmowego: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia.

Bardzo rzadko, u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów występowały:

 • ostre uszkodzenie wątroby – zazwyczaj na skutek przedawkowania,
 • skurcz oskrzeli - u osób nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne,
 • spadek liczby płytek krwi (trombocytopenia),
 • plamica barwnikowa,
 • spadek liczby granulocytów (agranulocytoza).

Środki ostrożności

Pacjenci chorujący na niewydolność wątroby, niewydolność nerek lub astmę oskrzelową powinni zasięgnąć opinii lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania leku. U osób z niewydolnością wątroby, a także niedożywionych lub nadużywających alkoholu zażywanie preparatu niesie ryzyko uszkodzenia wątroby.

Tabletki APAP 500 mg nie mogą być stosowane u dzieci poniżej 12 roku życia.

Lek zawiera paracetamol. Podczas jego stosowania nie można pić alkoholu, ponieważ zwiększa to ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby. Nie należy również zażywać innych leków z paracetamolem.

W sytuacji, gdy pacjent przekroczy zalecaną dawkę, powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Konsultacja jest konieczna również wtedy, gdy nie występują żadne objawy przedawkowania, ponieważ może rozwijać się uszkodzenie wątroby zagrażające życiu.

Preparat nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn w ruchu.

Interakcje z innymi lekami

W żadnym razie nie można stosować leku APAP łącznie z innymi środkami farmakologicznymi zawierającymi paracetamol. Niesie to ryzyko przedawkowania substancji czynnej. Ryzyko uszkodzenia wątroby wzrasta m.in., jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie:

 • barbiturany,
 • diflunisal,
 • sulfinpirazon,
 • izoniazyd,
 • ryfampicynę,
 • leki przeciwpadaczkowe,
 • prepraty indukujące enzymy mikrosomowe wątroby,
 • alkohol.

Probenecyd hamuje wiązanie paracetamolu z kwasem glukuronowym. Powoduje to ok. 2-krotny spadek klirensu paracetamolu. Jeśli te leki będą przyjmowane łącznie, to należy zastosować mniejsze dawki paracetamolu.

Aktywatory enzymów, np. ryfampicyna i wybrane środki przeciwpadaczkowe (karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon) zwiększają metabolizm paracetamolu. U osób stosujących leki aktywujące enzymy zdarzały się pojedyncze przypadki niespodziewanej hepatoksyczności.

Stosowanie preparatów przyspieszających opróżnianie żołądka, jak np. metoklopramid, skraca czas wchłaniania i przyspiesza działanie paracetamolu. Z kolei przyjmowanie preparatów opóźniających opróżnianie żołądka spowalnia wchłanianie i opóźnia początek działania leku.

Kolestyramina obniża wchłanianie paracetamolu. W przypadku terapii skojarzonej nie należy jej przyjmować przez 1 godzinę od zażycia paracetamolu.

Kofeina wzmaga przeciwbólowe działanie leku.

Podczas przyjmowania paracetamolu i AZT (zydowudyny) w terapii skojarzonej należy zachować ostrożność, ponieważ występuje wzrost ryzyka neutropenii.

Stosowanie paracetamolu wielokrotnie przez ponad tydzień wzmacnia działanie leków przeciwzakrzepowych, a zwłaszcza warfaryny. Z tego względu u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe zaleca się zachowanie ostrożności w razie długotrwałego stosowania APAP. Sporadyczne zażywanie paracetamolu nie wpływa istotnie na tendencję do krwawień.

Paracetamol podnosi stężenie chloramfenikolu i kwasu acetylosalicylowego w osoczu.

Przyjmowanie leku łącznie inhibitorami MAO, a także przez 2 tyg. po ich odstawieniu może spowodować u pacjenta stany pobudzenia i wysoką gorączkę.

Interakcje z alkoholem

Nie należy łączyć leku APAP z alkoholem. Picie alkoholu podczas przyjmowania paracetamolu zwiększa ryzyko uszkodzenia wątroby. Wysokie prawdopodobieństwo szkodliwego działania na wątrobę dotyczy zwłaszcza osób niedożywionych, pacjentów z alkoholową chorobą wątroby bez marskości oraz osób regularnie spożywających napoje wyskokowe.

Apap 500 mg w ciąży

Z dostępnych danych wynika, że paracetamol nie wpływa na powstawanie wad wrodzonych i nie ma toksycznego wpływu na płód ani noworodka. Można przyjmować tabletki APAP w ciąży jeśli jest to konieczne. Kobiety ciężarne powinny stosować preparat w najmniejszych skutecznych dawkach i przez jak najkrótszy czas. W razie potrzeby zastosowania większych dawek lub jeśli objawy bólowe lub gorączka nie zmaleją po zastosowaniu leku, należy zasięgnąć porady lekarza.

Apap 500 mg a karmienie piersią

Paracetamol zawarty w leku może w niewielkich ilościach przenikać do mleka kobiecego. Przyjmowanie preparatu przez kobiety karmiące dziecko piersią jest możliwe tylko w przypadku zdecydowanej konieczności.

Dystrybucja na terenie Polski: USP Zdrowie Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Apap 500 mg
 • #