Antidol

 1. Antidol co to jest
 2. Dawkowanie Antidol
 3. Skutki uboczne leku
 4. Antidol w ciąży
 5. Antidol a karmienie piersią
 6. Interakcje z alkoholem
 7. Antidol opinie

Antidol co to jest

Antidol to lek przeciwbólowy dostępny bez recepty. Występuje w postaci tabletek w opakowaniach po 10 sztuk. Preparat nie podlega refundacji.

W 1 tabletce leku Antidol znajduje się 500 mg paracetamolu oraz 15 mg fosforanu kodeiny. Paracetamol odpowiada za hamowanie obwodowego przekazywania bólu dzięki zatrzymywaniu syntezy prostaglandyn. Substancja posiada także właściwości przeciwgorączkowe. Kodeina, jako słaby analgetyk o działaniu ośrodkowym, oddziałuje na receptory opioidowe μ. W organizmie ulega przemianom do morfiny, dzięki czemu daje efekt przeciwbólowy. Badania kliniczne wykazały, że połączenie kodeiny z innymi lekami przeciwbólowymi, w tym z paracetamolem, pozwala uzyskać skuteczniejsze działanie w leczeniu ostrego bólu nocyceptywnego, niż jej samodzielne stosowanie.

Obie substancje czynne preparatu szybko i skutecznie wchłaniają się z przewodu pokarmowego po zastosowaniu doustnym.

Lek znajduje zastosowanie u osób dorosłych w zwalczeniu bólu o średnim oraz dużym nasileniu oraz o różnym pochodzeniu. Producent wymienia wśród wskazań do stosowania Antidol:

 • ból po ekstrakcji zęba,
 • ból głowy,
 • ból kostno-stawowy,
 • ból pourazowy dotyczący tkanek miękkich,
 • ból menstruacyjny.

Preparat może być podawany także dzieciom powyżej 12 roku życia, w terapii ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu. Zaleca się go w przypadku, gdy podawanie innych preparatów (samego paracetamolu bądź ibuprofenu w monoterapii), nie przyniosło oczekiwanych efektów terapeutycznych.

Dawkowanie Antidol

Preparat powinien być zażywany doustnie i jedynie w razie konieczności. Należy przyjmować tabletki po posiłku i obficie popić wodą.

Osoby dorosłe oraz młodzież, która ukończyła 15 rok życia, powinni przyjmować dawkę 1 lub 2 tabletki maksymalnie 4 razy w ciągu doby. Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami i nie przekraczać sumy 6 tabletek na dobę.

U młodzieży w wieku między 12 a 15 rokiem życia stosuje się 1 tabletkę co 6 godzin - maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby. Producent leku zaznacza, że u pacjentów w wieku 12-18 lat dawkę kodeiny powinno ustalać się w zależności od masy ciała pacjenta. Wynosi ona od 0,5 do 1 mg substancji na kilogram masy ciała na dobę, przy czym dobowa dawka maksymalna nie może przekraczać 240 mg na dobę.

Pacjentów nieletnich dotyczą ograniczenia w podawaniu kodeiny. Nie należy stosować substancji u osób w wieku 12-18 lat z zaburzoną czynnością oddechową w objawowym leczeniu przeziębienia. Ponadto lek nie może być podawany osobom, które nie ukończyły 12 roku życia. Jest to związane z ryzykiem toksyczności opioidów co wynika ze zmiennego i nieprzewidywalnego charakteru metabolizmu kodeiny do morfiny.

Lek Antidol stosuje się w jak najmniejszej skutecznej dawce przez jak najkrótszy czas. Okres terapii nie powinien przekraczać 3 dni, a jeśli po tym czasie ból nie zostanie znacznie złagodzony, należy zasięgnąć opinii lekarza.

W pewnych przypadkach medycznych przyjmowanie preparatu wymaga modyfikacji. Osoby z ciężką niewydolnością nerek muszą zwiększyć odstęp między kolejnymi dawkami do minimum 8 godzin. Zmiana schematu dawkowania jest także konieczna u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz ze zdiagnozowanym zespołem Gilberta. Należy u nich zmniejszyć dawkowanie leku bądź wydłużyć okres czasu pomiędzy kolejnymi dawkami. Zmiany mogą wymagać także osoby w wieku podeszłym.

Mimo tego, że lek dostępny jest bez recepty oraz przynosi ulgę w leczeniu bólu o silnym natężeniu, to nie może być stosowany u każdego pacjenta. Dyskwalifikację do rozpoczęcia terapii stanowią:

 • nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik preparatu,
 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
 • ciężka choroba alkoholowa,
 • stosowanie (obecnie, a także w ciągu 2 tygodni po ich odstawieniu) inhibitorów MAO,
 • niewydolność oddechowa,
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
 • niedokrwistość hemolityczna,
 • bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6,
 • karmienie piersią,
 • w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 lat: stan po zabiegu usuwania migdałka podniebiennego lub gardłowego w celu leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego, z uwagi na ryzyko ciężkich objawów niepożądanych,
 • wiek poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko ciężkich objawów niepożądanych.

Skutki uboczne leku

Wiele leków, nawet tych, które dostępne są w aptekach bez recepty, może u pacjentów prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. W przypadku stosowania Antidol często zaobserwowano występowanie:

 • bólów i zawrotów głowy,
 • wzmożonego zmęczenia,
 • obniżenia ciśnienia tętniczego krwi,
 • omdleń - w przypadku stosowania dużych dawek leku,
 • dolegliwości ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, zaparć oraz wymiotów.

Niezbyt często pojawiały się:

 • zaburzenia snu,
 • dolegliwości w obrębie skóry, jak wysypka, pokrzywka, uporczywy świąd, zaczerwienienie skóry.

Rzadko występowały skutki uboczne Antidol takie, jak:

 • zaburzenia widzenia lub zwężenie źrenic, w przypadku przyjęcia dużej dawki,
 • szumy uszne,
 • duszności,
 • suchość w jamie ustnej,
 • wyprysk alergiczny.

Bardzo rzadko obserwowano pojawienie się:

 • zmian w wynikach badań laboratoryjnych, jak małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, a także pojedyncze przypadki pancytopenii,
 • reakcji nadwrażliwości w postaci obrzęku naczynioruchowego, duszności, złego samopoczucia, zlewnych potów, obniżenia ciśnienia tętniczego i pojedynczych przypadków wstrząsu,
 • zahamowania czynności ośrodka oddechowego, obserwowane u osób przyjmujących duże dawki leku lub po urazie głowy lub ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym,
 • wzmożonej euforii lub dysforii – przy stosowaniu większych dawek,
 • zaburzeń koordynacji wzrokowo-ruchowej – po przyjęciu dużych dawek,
 • skurczów oskrzeli,
 • obrzęku płuc - przy stosowaniu większych dawek, zwłaszcza u pacjentów z upośledzoną czynnością płuc,
 • toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka,
 • zespołu Stevensa-Johnsona,
 • ostrej uogólnionej osutki krostkowej.

Ponadto w badaniach klinicznych ujawnione zostały przypadki innych skutków ubocznych o nieznanej częstotliwości występowania. Wśród nich wymienia się:

 • reakcje anafilaktyczne,
 • ostre zapalenie trzustki – u pacjetów, którzy przeszli cholecystekomię,
 • nadmierne pocenie się,
 • zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych.

Jeżeli w trakcie kuracji pacjent zaobserwuje u siebie występowanie jakichkolwiek działań niepożądanych, powinien niezwłocznie przerwać stosowanie leku oraz jak najszybciej zasięgnąć opinii lekarza.

Antidol w ciąży

Stosowanie leku u kobiet ciężarnych nie jest zalecane. Dopuszcza się możliwość włączenia leku w razie bezwzględnej konieczności, po analizie indywidualnej sytuacji pacjentki przez lekarza. Nie powinno się podawać preparatu także w trakcie porodu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej u noworodka.

Nie jest znany wpływ przyjmowania przez kobiety ciężarne paracetamolu z kodeiną na rozwój płodu. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano ryzyka dla płodu, jednak bezpieczeństwo u kobiet nie jest potwierdzone. Istnieje ryzyko, że stosowanie kodeiny w trakcie ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad wrodzonych układu oddechowego płodu.

Antidol a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią stosowanie preparatu Antidol jest całkowicie zakazane. Zarówno paracetamol, jak też kodeina i jej metabolit morfina przenikają do pokarmu kobiecego, jednakże w niewielkich ilościach. Potencjalnie nie powinny wywoływać negatywnego wpływu na karmione dziecko. Jednak w mleku pacjentek, które mają bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6, stężenie morfiny może być wyższe. Niesie to ryzyko wywołania objawów toksyczności opioidów u dziecka, także z możliwością zgonu.

Interakcje z alkoholem

Nie należy łączyć Antidolu z alkoholem. Wykazano, że prowadzi to do poważnej lub umiarkowanej interakcji. Alkohol wzmacnia szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę (hepatotoksyczność). Kodeina zawarta w preparacie może z kolei wzmagać depresyjne działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy i/lub oddychanie.

U osób uzależnionych od alkoholu obserwowano poważne, także śmiertelne uszkodzenie wątroby po zażyciu paracetamolu w ilościach terapeutycznych lub po przedawkowaniu. Jednakże przy dawce maksymalnej 4 g paracetamolu na dobę nie zmieniała się u nich  aktywność enzymów wątrobowych i INR. U pacjentów uzależnionych od alkoholu, nadużywających alkoholu w przeszłości lub z poalkoholową chorobą wątroby bez marskości należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Antidol opinie

Preparat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów. Chwalą oni łatwość stosowania, a także przynoszenie szybkiej ulgi w zwalczaniu bólu i objawów przeziębienia. Występowanie skutków ubocznych terapii wymieniane było bardzo rzadko.

Dystrybutor na terenie Polski: Sandoz Polska Sp. z o.o.