Antidol

anticol-opis-leku

Nazwa handlowa

Kodeina + paracetamol

Nazwa międzynarodowa

Kodeina + paracetamol

Dostępność

Bez recepty

Postać

Tabletki

Podanie

Doustne

Substancja czynna

Kodeina + paracetamol

Opakowanie

10 sztuk

Ciąża

Stosowanie Antidol w ciąży nie jest zalecane

Karmienie piersią

W okresie karmienia piersią stosowanie preparatu Antidol jest całkowicie zakazane

Antidol co to jest?

Antidol to lek przeciwbólowy dostępny bez recepty. Występuje w postaci tabletek w opakowaniach po 10 sztuk. Preparat nie podlega refundacji.

W leku znajdują się dwie substancje czynne. Pierwsza z nich - paracetamol, odpowiada za hamowanie obwodowego przekazywania bólu dzięki zatrzymywaniu syntezy prostaglandyn. Posiada także właściwości przeciwgorączkowe. Druga substancja czynna - kodeina - to słaby analgetyk o działaniu ośrodkowym. Oddziałuje na receptory opioidowe μ. W organizmie ulega przemianom do morfiny, dzięki czemu daje efekt przeciwbólowy.

Badania kliniczne wykazały, że połączenie kodeiny z innymi lekami przeciwbólowymi, w tym z paracetamolem, pozwala uzyskać skuteczniejsze działanie w leczeniu ostrego bólu nocyceptywnego, niż jej samodzielne stosowanie. Obie substancje czynne preparatu szybko i skutecznie wchłaniają się z przewodu pokarmowego po zastosowaniu doustnym.

Pełny skład preparatu

Jaki jest skład Antidol? 1 tabletka zawiera 15 mg fosforanu kodeiny oraz 500 mg paracetamolu w postaci Compap 90% o składzie: paracetamol, skrobia kukurydziana żelowana, kwas stearynowy, powidon, krospowidon.
Pozostałe składniki leku to: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna i magnezu stearynian.

Wskazania do stosowania

Na co stosować Antidol? Lek znajduje zastosowanie u osób dorosłych w zwalczeniu bólu o średnim oraz dużym nasileniu oraz o różnym pochodzeniu. Producent wymienia wśród wskazań do stosowania Antidol 15:

 • ból po ekstrakcji zęba,
 • ból głowy,
 • ból kostno-stawowy,
 • ból pourazowy dotyczący tkanek miękkich,
 • ból menstruacyjny.

Preparat może być podawany także dzieciom powyżej 12 roku życia, w terapii ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu. Zaleca się go w przypadku, gdy podawanie innych preparatów (samego paracetamolu bądź ibuprofenu w monoterapii), nie przyniosło oczekiwanych efektów terapeutycznych.

Kiedy nie stosować tego leku

Mimo tego, że lek dostępny jest bez recepty oraz przynosi ulgę w leczeniu bólu o silnym natężeniu, to nie może być stosowany u każdego pacjenta. Przeciwwskazania do jego przyjmowania stanowią:

 • nadwrażliwość lub alergia na którykolwiek składnik preparatu,
 • ciężka niewydolność nerek lub wątroby,
 • ciężka choroba alkoholowa,
 • stosowanie obecnie, a także w ciągu 2 ostatnich tygodni inhibitorów MAO,
 • niewydolność oddechowa,
 • wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej,
 • niedokrwistość hemolityczna,
 • bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6,
 • karmienie piersią,
 • w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 lat: stan po zabiegu usuwania migdałka podniebiennego lub gardłowego w celu leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu śródsennego, z uwagi na ryzyko ciężkich objawów niepożądanych,
 • wiek poniżej 12 lat, ze względu na ryzyko ciężkich objawów niepożądanych.

 

Dawkowanie preparatu

Preparat powinien być zażywany doustnie i jedynie w razie konieczności. Należy przyjmować tabletki po posiłku i obficie popić wodą.

Osoby dorosłe oraz młodzież powyżej 15 roku życia powinni przyjmować 1 lub 2 tabletki maksymalnie 4 razy w ciągu doby. Należy zachować co najmniej 6 godzinną przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami i nie przekraczać sumy 6 tabletek na dobę.

U młodzieży w wieku między 12 a 15 rokiem życia stosuje się 1 tabletkę co 6 godzin - maksymalnie 4 tabletki w ciągu doby. Producent leku zaznacza, że u pacjentów w wieku 12-18 lat dawkę kodeiny powinno ustalać się w zależności od masy ciała pacjenta. Wynosi ona od 0,5 do 1 mg substancji na kilogram masy ciała na dobę, przy czym dobowa dawka maksymalna nie może przekraczać 240 mg na dobę.

Jak długo stosować Antidol 15? Czas leczenia nie powinien przekraczać 3 dni, a jeśli po tym czasie ból nie zostanie znacznie złagodzony, należy zasięgnąć opinii lekarza. Należy przyjmować preparat w jak najmniejszej skutecznej dawce przez jak najkrótszy czas.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjentów nieletnich dotyczą ograniczenia w podawaniu kodeiny. Nie należy stosować substancji u osób w wieku 12-18 lat z zaburzoną czynnością oddechową w objawowym leczeniu przeziębienia. Ponadto lek nie może być podawany osobom, które nie ukończyły 12 roku życia. Jest to związane z ryzykiem toksyczności opioidów co wynika ze zmiennego i nieprzewidywalnego charakteru metabolizmu kodeiny do morfiny.

W pewnych przypadkach medycznych przyjmowanie preparatu wymaga modyfikacji. Osoby z ciężką niewydolnością nerek muszą zwiększyć odstęp między kolejnymi dawkami do minimum 8 godzin. Zmiana schematu dawkowania jest także konieczna u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz ze zdiagnozowanym zespołem Gilberta. Należy u nich zmniejszyć dawkowanie leku bądź wydłużyć okres czasu pomiędzy kolejnymi dawkami. Zmiany mogą wymagać także osoby w wieku podeszłym.

Możliwe skutki uboczne

Wiele leków, nawet tych, które dostępne są w aptekach bez recepty, może u pacjentów prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych. Również Antidol może powodować skutki uboczne u części pacjentów.

Podczas leczenia często obserwowano: bóle i zawroty głowy, wzmożone zmęczenie, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, dolegliwości ze strony układu pokarmowego - nudności, zaparcia oraz wymioty - oraz omdlenia w przypadku stosowania dużych dawek.

Niezbyt często pojawiały się zaburzenia snu oraz dolegliwości skórne jak wysypka, pokrzywka, uporczywy świąd i zaczerwienienie skóry.

Rzadko występowały skutki uboczne Antidol obejmujące: szumy uszne, duszności, suchość w jamie ustnej, wyprysk alergiczny, a w przypadku stosowania dużych dawek także zaburzenia widzenia lub zwężenie źrenic.

Bardzo rzadko pojawiały się: małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, pojedyncze przypadki pancytopenii, reakcje nadwrażliwości obejmujące obrzęk naczynioruchowy, duszności, złe samopoczucie, zlewne poty, obniżenie ciśnienia tętniczego i pojedyncze przypadki wstrząsu, skurcze oskrzeli, zwłaszcza u pacjentów z upośledzoną czynnością płuc, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, zespół Stevensa-Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, a przy stosowaniu dużych dawek również wzmożona euforia lub dysforia, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, obrzęk płuc oraz zahamowanie czynności ośrodka oddechowego (również u pacjentów po urazie głowy lub ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym).

Ponadto w badaniach klinicznych ujawnione zostały przypadki innych skutków ubocznych o nieznanej częstotliwości występowania. Wśród nich wymienia się: reakcje anafilaktyczne, ostre zapalenie trzustki (u pacjentów, którzy przeszli cholecystekomię), nadmierne pocenie się, zwiększoną aktywność enzymów wątrobowych.

Jeżeli w trakcie kuracji pacjent zaobserwuje u siebie występowanie jakichkolwiek działań niepożądanych, powinien niezwłocznie przerwać stosowanie leku oraz jak najszybciej zasięgnąć opinii lekarza.

Interakcje z alkoholem

Nie należy łączyć Antidolu z alkoholem. Wykazano, że prowadzi to do poważnej lub umiarkowanej interakcji. Alkohol wzmacnia szkodliwe działanie paracetamolu na wątrobę (hepatotoksyczność). Kodeina zawarta w preparacie może z kolei wzmagać depresyjne działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy i/lub oddychanie.

U osób uzależnionych od alkoholu obserwowano poważne, także śmiertelne uszkodzenie wątroby po zażyciu paracetamolu w ilościach terapeutycznych lub po przedawkowaniu. Jednakże przy dawce maksymalnej 4 g paracetamolu na dobę nie zmieniała się u nich  aktywność enzymów wątrobowych i INR. U pacjentów uzależnionych od alkoholu, nadużywających alkoholu w przeszłości lub z poalkoholową chorobą wątroby bez marskości należy zachować ostrożność podczas stosowania leku.

Antidol w ciąży

Stosowanie Antidol 15 w ciąży nie jest zalecane. Dopuszcza się możliwość włączenia leku w razie bezwzględnej konieczności, po analizie indywidualnej sytuacji pacjentki przez lekarza. Nie powinno się przyjmować preparatu także w trakcie porodu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji oddechowej u noworodka.

Nie jest znany wpływ przyjmowania przez kobiety ciężarne paracetamolu z kodeiną na rozwój płodu. W badaniach na zwierzętach nie zaobserwowano ryzyka dla płodu, jednak bezpieczeństwo u kobiet nie jest potwierdzone. Istnieje ryzyko, że stosowanie kodeiny w trakcie ciąży może zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia wad wrodzonych układu oddechowego płodu.

Antidol a karmienie piersią

W okresie karmienia piersią stosowanie preparatu Antidol 15 jest całkowicie zakazane. Zarówno paracetamol, jak też kodeina i jej metabolit morfina przenikają do pokarmu kobiecego w niewielkich ilościach. Potencjalnie nie powinny wywoływać negatywnego wpływu na karmione dziecko. Jednak w mleku pacjentek, które mają bardzo szybki metabolizm z udziałem enzymu CYP2D6, stężenie morfiny może być wyższe. Niesie to ryzyko wywołania objawów toksyczności opioidów u dziecka, nawet z możliwością zgonu.

Dystrybutor na terenie Polski: Sandoz Polska Sp. z o.o.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny i nie może zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

×
Zarezerwuj i odbierz
Wybierz opakowanie
Antidol
 • #