Afobam

  1. Afobam co to jest
  2. Afobam stosowanie
  3. Afobam skutki uboczne
  4. Afobam w ciąży
  5. Afobam a karmienie piersią
  6. Afobam a alkohol

 

Afobam co to jest

Afobam to lek w postaci tabletek stosowany w psychiatrii. Nie można nabyć go bez recepty. Ma działanie przeciwlękowe - wpływa na to zawartość alprazolamu, który jest pochodną benzodiazepiny. Preparat działa hamująco na wszystkich poziomach układu nerwowego.

Afobam stosowanie

Afobam lek to preparat, który wykorzystywany jest w leczeniu krótkotrwałym zespołu lęku napadowego (występującego z agrofobią lub bez niej), w zespole lęku uogólnionego, w zespole lękowym, któremu towarzyszy wtórne obniżenie nastroju. Zastrzega się, że lek powinien być stosowany wyłącznie w przypadkach nasilenia objawów, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie pacjenta i są dla niego bardzo uciążliwe. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, przy czym okres terapii powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Lekarz powinien regularnie oceniać stan pacjenta oraz podejmować decyzję czy podawanie leku powinno być kontynuowane. Cała terapia powinna być nie dłuższa niż 8 do 12 tygodni, przy czym należy pamiętać, że leku nie odstawia się nagle, lecz stopniowo ogranicza jego dawkę. Afobam zaczyna działać po około 1-2h.

Afobam skutki uboczne

Jak każdy lek, tak również Afobam może wywoływać skutki uboczne. W ulotce preparatu wskazuje się, że najczęściej obserwowanymi działaniami niepożądanymi są senność, zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenia, obniżenie nastroju, zaburzenia pamięci, funkcji poznawczych, lęk oraz inne dolegliwości ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto mogą wystąpić również dolegliwości obejmujące układ pokarmowy, w szczególności nudności, wymioty, zaparcia, biegunka i inne. Afobam u niektórych pacjentów wywoływać może również działania niepożądane w obrębie układu krążenia, oddechowego czy zaburzenia funkcji sensorycznych. Długotrwałe stosowanie leku Afobam może doprowadzić do uzależnienia pacjenta od leku, przez co po odstawieniu preparatu wystąpić mogą objawy tzw. zespołu abstynencyjnego.

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawka leku obserwowano występowanie tzw. ataksji, czyli nieskoordynowane ruchy, ale także wzmożoną senność, w skrajnych przypadkach również śpiączkę. Ponadto zbyt duża dawka leku Afobam może powodować zaburzenia w obrębie mowy oraz zahamowanie czynności oddechowych pacjenta. W przypadku, gdy zaobserwowano niepokojące objawy mogące świadczyć o tym, że pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem bądź udać do najbliższego szpitala.

Afobam w ciąży

Leku nie należy przyjmować w trakcie ciąży. Jeżeli podczas terapii lekiem okaże się, że kobieta zaszła w ciążę, wówczas należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym, który podejmie decyzję o zamianie leku.

Afobam a karmienie piersią

Lek Afobam przenika do mleka kobiecego, w związku z czym nie zaleca się podawania leku kobietom karmiącym, a jeżeli włączenie preparatu do terapii jest konieczne, wówczas należy odstawić dziecko od piersi.

Afobam a alkohol

Nie ma informacji, które w sposób jednoznaczny zakazywałyby spożywania alkoholu w trakcie terapii lekiem Afobam.

 

Dystrybucja na terenie Polski: Egis Polska Sp.z o.o.