Acodin

  1. Acodin co to jest
  2. Acodin stosowanie
  3. Acodin przedawkowanie
  4. Acodin w ciąży
  5. Acodin a karmienie piersią
  6. Acodin a alkohol
  7. Acodin opinie

Acodin co to jest

Acodin to lek, który można kupić bez recepty. Jest dostępny w postaci tabletek oraz w syropie. Lek zalecany jest pacjentom jako preparat wspomagający w leczeniu kaszlu. Substancja czynna bromowodorek dekstrometorfanu wpływa na ośrodek kaszlu, który znajduje się rdzeniu przedłużonym, a następnie wywołuje zwiększenie tolerancji dla odruchu kaszlowego. Dużą zaletą leku jest jego stosunkowo szybkie działanie, gdyż efekty obserwowane są już po ok. 15-30 minutach, ze względu na fakt, iż tabletki Acodin doskonale wchłaniają się po przyjęciu doustnym. Stosowane w odpowiednich dawkach nie wpływają niekorzystnie na funkcje oddechowe.

Acodin stosowanie

Lek zalecany jest pacjentom, u których konieczne jest zwalczanie kaszlu towarzyszącego przeziębieniu, urazom klatki piersiowej czy na skutek wdychania substancji drażniących. Tabletki oraz syrop przeciwkaszlowy Acodin należy przyjmować ściśle według zaleceń znajdujących się w ulotce. Tabletki przeznaczone są do stosowania przez dzieci, które ukończyły 12 rok życia. Wówczas zaleca się przyjmowanie 1 tabletki (15 mg) co 4 godziny lub 30 mg co 6-8 godzin. Maksymalna dawka, jaką można przyjąć w ciągu doby nie powinna być większa niż 120 mg. Szczególną ostrożność powinni zachować pacjenci, u których stwierdzono niewydolność wątroby lub nerek. Wówczas dawkowanie powinno zostać ustalone przez lekarza w sposób indywidualny (należy zmniejszyć dawkę leku bądź wydłużyć okres przerwy pomiędzy przyjęciem kolejnej dawki). Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków, gdyż nie ma to wpływu na przyswajanie leku. Mimo iż lek dostępny jest bez recepty, to w niektórych przypadkach należy zachować szczególną ostrożność lub całkowicie zrezygnować z terapii. Sytuacją szczególną są choroby dróg oddechowych, w przebiegu których następuje zwiększenie ilości wytwarzanego śluzu. Przyjmowanie leku Acodin może wiązać się z zagrożeniem, jakim jest uzależnienie od substancji czynnej, która dość istotnie wpływa na sprawność psychomotoryczną pacjenta. Dlatego też należy zachować szczególną ostrożność u osób, co do których zachodzi podejrzenie, że nadużywają leków bądź substancji, mających wpływ na sferę psychoaktywną. Z tego względu stosowanie leku i młodzieży również powinno przebiegać pod kontrolą osób dorosłych. Pacjenci przyjmujący na stałe jakiekolwiek leki powinni o tym fakcie poinformować lekarza prowadzącego i poradzić się czy połączenie ich z preparatem Acodin jest bezpieczne. Należy zaznaczyć, że zarówno syrop, jak i tabletki nie mogą być stosowane u pacjentów, u których stwierdzono alergię na substancję czynną lub pomocnicze lub gdy zachodzi ryzyko, że na skutek podania leku mogłoby dojść do niewydolności oddechowej. W grupie ryzyka wskazuje się pacjentów ze zdiagnozowaną astmą oskrzelową.

Acodin przedawkowanie

Lek, ze względu na substancje o działaniu psychoaktywnym, przyjmowany w zwiększonych dawkach lub w dłuższym okresie czasu, może wywoływać objawy uzależnienia. Zastosowanie zbyt dużej dawki leku może spowodować wystąpienie objawów, takich jak pobudzenie lub senność, a także zaburzenia świadomości, zawroty głowy, uczucie rozkojarzenia, omamy, oczopląs, niezborność czy objawy ze strony układu pokarmowego, głównie wymioty oraz nudności. U pacjentów, u których doszło do znacznego przedawkowania może dojść nawet do spowolnienia oddechu. Jest to sytuacja w sposób bezpośredni zagrażająca życiu pacjenta, gdyż duża dawka dekstrometorfanu spowalnia lub wręcz hamuje funkcjonowanie czynności ośrodka oddechowego. Zbyt duże dawki leku Acodin mogą wpływać spowalniająco na ośrodkowy układ nerwowy. W przypadku przedawkowania należy zastosować leczenie objawowe oraz płukanie żołądka.

Acodin w ciąży

Konieczność stosowania leku u kobiet w ciąży powinna zostać dokładnie rozważone przez lekarza. Dopuszcza się przyjmowanie preparatu, jednak tylko w sytuacji, kiedy korzyści dla matki w sposób istotny przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Acodin a karmienie piersią

U kobiet karmiących piersią nie powinno stosować się kuracji lekiem Acodin, ponieważ nie ma wystarczających informacji o bezpieczeństwie dziecka. Dotychczas nie zgromadzono wystarczająco dużo danych, które pozwalałyby wnioskować czy substancja czynna przenika do mleka kobiecego.

Acodin a alkohol

Podczas leczenia tabletkami lub syropem Acodin należy powstrzymać się od spożywania alkoholu. Substancja czynna preparatu wykazuje działanie psychoaktywne, jednocześnie może nasilać niekorzystne działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy.

Acodin opinie

Lek posiada różnorodne opinie. Pacjenci wskazują, że jest to skuteczny lek, dostępny bez recepty, który przynosi ulgę podczas uporczywego kaszlu. Jako wadę wskazują jednocześnie fakt, że trzeba zachować wiele ostrożności, aby nie uzależnić się.

Dystrybucja na terenie Polski: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.