Accordeon tabl. o przedł. uwalnianiu(20 mg) - 60 szt.

Opakowanie

60 szt.

Producent

Accord Healthcare

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty z wtórnikiem

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. o przedł. uwalnianiu

Dawkowanie

Doustnie. Dawkowanie zależy od intensywności bólu i indywidualnej wrażliwości pacjenta na leczenie. Dorośli i młodzież >12 rż. Dostosowanie dawki. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa dla pacjentów nie zażywających wcześniej opioidów to 10 mg co 12 h. Niektórzy pacjenci mogą reagować na dawkę początkową 5 mg, co zmniejsza częstość występowania działań niepożądanych. U pacjentów przyjmujących w przeszłości opioidy leczenie można rozpocząć większymi dawkami, biorąc pod uwagę ich uprzednie doświadczenie z leczeniem opioidami. Według badań klinicznych 10-13 mg chlorowodorku oksykodonu w postaci o przedłużonym uwalnianiu odpowiada około 20 mg siarczanu morfiny w postaci o przedłużonym uwalnianiu. W przypadku zmiany terapii z innych opioidów, zaleca się rozpoczynać leczenie tabletkami o przedłużonym uwalnianiu, podając 50%-75% wyliczonej dawki oksykodonu. Niektórzy pacjenci przyjmujący oksykodon w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, zgodnie z ustalonym schematem, potrzebują środków przeciwbólowych w postaci o szybkim uwalnianiu w celu zniesienia bólu przebijającego. Lek nie jest zalecany do leczenia bólu ostrego i (lub) przebijającego. Pojedyncza dawka preparatu szybko przynoszącego ulgę powinna wynosić 1/6 dawki dobowej oksykodonu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Stosowanie preparatu szybko przynoszącego ulgę więcej niż 2 razy na dobę oznacza, że należy zwiększyć dawkę oksykodonu w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Dawka nie powinna być zwiększana częściej niż co 1-2 dni aż do ustalenia stałej dawki podawanej 2 razy na dobę. Zwiększenie dawki z 10 mg do 20 mg podawanych co 12 h, należy przeprowadzić stopniowo, o ok. 1/3 dawki dobowej. Celem jest ustalenie dawkowania specyficznego dla pacjenta, które w dwukrotnej dawce dobowej pozwala na odpowiednie zniesienie bólu z tolerowanymi działaniami niepożądanymi oraz stosowaniem tak niewielkiej dawki preparatu szybko znoszącego ból, jak to możliwe, w czasie trwania całego leczenia. Dla większości pacjentów skuteczne jest podawanie takiej samej dawki rano i wieczorem (co 12 h). Dla niektórych pacjentów korzystne może być nierówne rozłożenie dawek w ciągu doby. Należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę. W leczeniu bólu nienowotworowego zazwyczaj wystarczająca jest dawka 40 mg na dobę, ale większa dawka może być konieczna. Pacjenci z bólem nowotworowym mogą wymagać dawkowania 80-120 mg, które w pojedynczych przypadkach może zostać zwiększone do 400 mg. Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, należy rozważyć to indywidualnie, biorąc pod uwagę stosunek skuteczności, tolerancji pacjenta i ryzyka działań niepożądanych. Lek nie powinien być stosowany dłużej niż to konieczne. Jeśli konieczna jest terapia długoterminowa z uwagi na typ i zaawansowany stopień choroby, zalecany jest uważny i regularny monitoring w celu określenia, czy i w jakim stopniu leczenie powinno być kontynuowane. Przerwanie leczenia. Jeśli terapia nie jest już dłużej wskazana, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki dobowej w celu zapobiegania objawom zespołu odstawiennego. Dzieci. Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci <12 rż. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów >65 lat zazwyczaj nie ma potrzeby dostosowania dawki. Jednak, u pacjentów niedożywionych, w podeszłym wieku, którzy nie stosowali wcześniej opioidów, zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg co 12 h. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, ponieważ stężenie leku w osoczu może być zwiększone, rozpoczynając leczenie należy zachować ostrożność. Zalecaną dawkę początkową powinno się zmniejszyć o 50% (np. całkowita dawka dobowa 10 mg doustnie u pacjentów, którzy nie stosowali wcześniej opioidów) oraz dostosować do uzyskania odpowiedniego uśmierzenia bólu zależnie od sytuacji klinicznej danego pacjenta. Opioidy nie są lekami pierwszego rzutu w leczeniu przewlekłego bólu nienowotworowego, jak również nie są zalecane w monoterapii. Wykazano, że silne opioidy łagodzą następujące rodzaje przewlekłego bólu: przewlekły ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów i choroba krążka międzykręgowego. Konieczność dalszego leczenia w przypadku bólu nienowotworowego należy oceniać w regularnych odstępach czasu. Sposób podawania. Lek należy podawać 2 razy na dobę, z posiłkami lub niezależnie od posiłków z wystarczającą ilością płynu. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 5 mg: połykać w całości, nie rozgryzać. Tabletki o przedłużonym uwalnianiu 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg: połykać w całości lub przełamać tabletkę na dwie części, nie rozgryzać. Przyjmowanie rozkruszonych tabl. lub ich żucie prowadzi do szybkiego uwalniania i wchłaniania potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu.

Zastosowanie

Silny ból, który wymaga leczenia opioidowymi lekami przeciwbólowymi. Lek jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.

Treść ulotki

1. Co to jest lek Accordeon i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku jest oksykodon, który należy do grupy leków zwanych silnymi lekami
przeciwbólowymi.
Accordeon jest stosowany w leczeniu ciężkiego bólu, który może być odpowiednio leczony tylko za
pomocą opioidowych leków przeciwbólowych.
Accordeon jest wskazany u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Accordeon

Kiedy nie przyjmować leku Accordeon
- Jeśli pacjent ma uczulenie na chlorowodorek oksykodonu lub którykolwiek z pozostałych
  składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
- Jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, takie jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, ciężka
  astma oskrzelowa lub ciężka depresja oddechowa. Lekarz poinformuje pacjenta, czy ma
  którekolwiek z tych schorzeń. Objawy mogą obejmować duszność, kaszel oraz wolniejszy lub
  słabszy oddech.
- Jeśli u pacjenta występuje choroba, w której jelito cienkie nie działa prawidłowo (niedrożność
  porażenna), żołądek opróżnia się wolniej niż powinien (opóźnione opróżnianie żołądka) lub
  występuje silny ból brzucha.
- Jeśli pacjent ma zaburzenia serca po długo trwającej chorobie płuc (serce płucne).
- Jeśli pacjent ma umiarkowane do poważnych zaburzenia wątroby. Jeśli pacjent ma inne długo
  trwające zaburzenia wątroby przyjmowanie tego leku wymaga szczególnego zalecenia lekarza.
- Jeśli pacjent ma zaparcia.
- U dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Accordeon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony;
- jeśli pacjent ma niedoczynność tarczycy, ponieważ może wymagać mniejszej dawki;
- jeśli pacjent cierpi na chorobę wątroby lub nerek;
- jeśli pacjent cierpi na obrzęk śluzowaty (zaburzenie tarczycy, w którym skóra jest sucha, zimna
  i występuje obrzęk skóry twarzy i kończyn);
- jeśli u pacjenta występuje osłabienie czynności nadnerczy (nadnercza nie działają prawidłowo,
  co może powodować objawy takie jak osłabienie, utrata wagi, zawroty głowy, nudności lub
  wymioty (np. choroba Addisona);
- jeśli pacjent ma niskie ciśnienie krwi (niedociśnienie);
- jeśli pacjent ma małą objętość krwi (hipowolemia). Może to wystąpić w przypadku ciężkiego
  zewnętrznego lub wewnętrznego krwawienia, ciężkiego oparzenia, nadmiernego pocenia się,
  ciężkiej biegunki lub wymiotów;
- jeśli pacjent ma zaburzenia psychiczne powstałe w wyniku zakażenia (psychoza toksyczna);
- jeśli pacjent ma zaburzenia związane z pęcherzykiem żółciowym lub drogami żółciowymi;
- jeśli pacjent ma zapalenie jelita;
- jeśli u pacjenta występuje powiększenie gruczołu krokowego, co powoduje trudności
  w oddawaniu moczu u mężczyzn;
- jeśli pacjent jest lub kiedykolwiek był uzależniony od alkoholu lub leków lub jest uzależniony od
  opioidów;
- jeśli u pacjenta występuje stan zapalny trzustki (co powoduje silny ból w okolicy brzucha i pleców);
- jeśli u pacjenta występują silne bóle głowy lub nudności, ponieważ może to być skutek
  zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego;
- jeśli pacjent ma zaburzenia oddychania, takie jak ciężka choroba płuc. Lekarz poinformuje o tym
  pacjenta. Objawy mogą obejmować duszności i kaszel;
- jeśli wcześniej u pacjenta wystąpiły objawy odstawienia, takie jak pobudzenie, lęk, drżenie lub
  pocenie się, po zaprzestaniu spożywania alkoholu lub przyjmowania leków;
- jeśli pacjent ma zwiększoną wrażliwość na ból;
- jeśli pacjent wymaga coraz wyższych dawek oksykodonu, aby uzyskać taki sam poziom
  łagodzenia bólu (tolerancja).

Jeśli pacjent ma planowaną operację, należy poinformować lekarza w szpitalu o przyjmowaniu tego
leku.
Przyjmowanie rozkruszonych tabletek lub ich żucie prowadzi do szybkiego uwalniania i wchłaniania
potencjalnie śmiertelnej dawki oksykodonu (patrz punkt 3).

Dzieci i młodzież
Nie przeprowadzono badań nad stosowaniem leku Accordeonu dzieci w wieku poniżej 12 lat. Nie
zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie określono bezpieczeństwa
i skuteczności działania leku w tej grupie pacjentów.

Osoby w podeszłym wieku (ponad 65 lat)
U osób w podeszłym wieku, które nie stosowały leków opioidowych w przeszłości, zwykle leczenie
rozpoczyna się najmniejszą dawką.

Ostrzeżenie antydopingowe
Stosowanie leku Accordeon może powodować dodatnie wyniki kontroli antydopingowej.
Stosowanie leku Accordeon jako środka dopingującego może stanowić niebezpieczeństwo dla
zdrowia.

Lek Accordeona inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, w tym o lekach wydawanych bez recepty. Jeśli pacjent przyjmuje lek Accordeon
z innymi lekami, działanie tego leku lub innych leków może ulec zmianie.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, jeśli pacjent przyjmuje:
• rodzaj leku nazywany inhibitorem oksydazy monoaminowej lub jeśli pacjent przyjmował tego
  typu lek w ciągu ostatnich dwóch tygodni;
• leki pomagające zasnąć lub uspokoić się (np. leki uspokajające lub nasenne);
• leki stosowane w leczeniu depresji (np. paroksetyna);
• leki stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych (np. pochodne fenotiazyny lub leki
  neuroleptyczne);
• inne silne leki przeciwbólowe;
• leki zwiotczające mięśnie;
• leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi;
• chinidynę (lek stosowany w leczeniu szybkiego bicia serca);
• cymetydynę (lek stosowany w leczeniu wrzodów żołądka, niestrawności lub zgagi);
• leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, worykonazol, itrakonazol i pozakonazol);
• antybiotyki (np. klarytromycyna, erytromycyna lub telitromycyna);
• leki zwane "inhibitorami proteazy", stosowane w leczeniu HIV (np. boceprewir, rytonawir,
  indynawir, nelfinawir lub sakwinawir);
• ryfampicynę (w leczeniu gruźlicy);
• karbamazepinę (lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych, drgawek oraz niektórych
  stanów bólowych);
• fenytoinę (lek stosowany w leczeniu napadów padaczkowych lub drgawek);
• ziołowy środek zwany zielem dziurawca (znany również jako Hypericum perforatum);
• leki przeciwhistaminowe;
• leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona.

Należy również poinformować lekarza o niedawno przebytym znieczuleniu.

Jednoczesne stosowanie leku Accordeon i leków uspokajających, takich jak benzodiazepiny lub
podobne zwiększa ryzyko wystąpienia senności, trudności w oddychaniu (depresja oddechowa),
śpiączki i może zagrażać życiu. Z tego powodu jednoczesne ich stosowanie powinno być brane pod
uwagę tylko wtedy, gdy inne opcje leczenia nie są możliwe.

Jeśli lekarz przepisał lek Accordeon jednocześnie z lekami uspokajającymi, dawka i czas trwania
równoczesnego leczenia powinny zostać ograniczone.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach uspokajających i ściśle
przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Pomocne może być poinformowanie
znajomych lub krewnych, aby byli świadomi wyżej wymienionych objawów. W przypadku
wystąpienia takich objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się, jeśli pacjent przyjmuje leki
przeciwdepresyjne (takie jak citalopram, duloksetyna, escitalopram, fluoksetyna, fluwoksamina,
paroksetyna, sertralina, wenlafaksyna). Leki te mogą wchodzić w interakcje z oksykodonem, co może
wywoływać u pacjenta następujące objawy: mimowolne, rytmiczne skurcze mięśni, w tym mięśni,
które kontrolują ruchy oka, pobudzenie, nadmierną potliwość, drżenie, wzmożenie odruchów,
zwiększenie napięcia mięśni, podwyższenie temperatury ciała do ponad 38°C. W przypadku
wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

Accordeon z jedzeniem, piciem i alkoholem
Spożywanie alkoholu w trakcie stosowania leku Accordeon nasila uczucie senności, może również
zwiększać ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych, takich jak spłycony oddech
z ryzykiem zatrzymania oddechu oraz utrata przytomności.
Zaleca się, aby pacjent przyjmujący lek Accordeon nie pił alkoholu.
Należy unikać picia soku grejpfrutowego podczas leczenia tym lekiem.

Lek Accordeonmożna przyjmować razem z posiłkami lub niezależnie od nich.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża
Nie należy stosować leku Accordeon podczas ciąży. Dane dotyczące stosowania oksykodonu u kobiet w ciąży
są ograniczone. Noworodki matek, które otrzymywały oksykodon w ciągu ostatnich 3-4 tygodni przed
porodem mogą mieć poważne trudności z oddychaniem. Objawy odstawienia można obserwować
u noworodków matek otrzymujących leczenie oksykodonem.

Karmienie piersią
Oksykodon może przenikać do mleka kobiecego i powodować trudności z oddychaniem u noworodka.
W związku z tym nie należy stosować leku Accordeon podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Oksykodon może osłabiać czujność i zdolność reakcji do takiego stopnia, że pacjent może mieć
ograniczoną zdolność lub w ogóle nie być zdolny do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przy zrównoważonej terapii całkowity zakaz prowadzenia pojazdów może nie być konieczny. Lekarz
powinien ocenić indywidualnie zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów.
Należy skonsultować z lekarzem, czy i pod jakimi warunkami pacjent może prowadzić samochód.
W celu zapoznania się z możliwymi działaniami niepożądanymi wpływającymi na zdolność
prowadzenia pojazdów i koncentrację patrz punkt 4 „Działania niepożądane”.

Lek Accordeon zawiera sacharozę
Lek zawiera sacharozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów powinien
skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.3. Jak przyjmować lek Accordeon

Ten lek został przepisany przez lekarza w celu złagodzenia silnego bólu w ciągu 12 godzin.
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
W przypadku schematów dawkowania, których nie można ustalić, stosując ten lek istnieją leki
o innych mocach lub postaciach, które można zastosować.

Zalecana dawka
Accordeon, 5 mg / 10 mg/ 20 mg/ 40 mg/ 80 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin.
Lekarz, w oparciu o poprzednie dawkowanie, zadecyduje o dawce dobowej, o podziale dawki
dobowej na pojedyncze dawki oraz o ewentualnej zmianie dawkowania w trakcie leczenia.
Pacjentom, którzy wcześniej przyjmowali inne silnie działające leki przeciwbólowe (opioidy), lekarz
może przepisać większą dawkę początkową, uwzględniając ich wcześniejszą reakcję na opioidy.
Pacjenci, którzy przyjmowali Accordeon, 5 mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu według
określonego planu, mogą potrzebować szybko działającego leku przeciwbólowego wcelu szybkiego
zniesienia bólu nazywanego bólem przebijającym. Lek Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym
uwalnianiu nie jest przeznaczony do szybkiego zniesienia bólu.
Do leczenia bólu innego niż nowotworowy dobowa dawka 40 mg chlorowodorku oksykodonu jest
zwykle wystarczająca, ale mogą być konieczne większe dawki. Pacjenci z bólem nowotworowym
zazwyczaj potrzebują dawek od 80 do 120 mg chlorowodorku oksykodonu, które mogą być
zwiększone do 400 mg w szczególnych przypadkach.
Należy kontrolować leczenie, biorąc pod uwagę ulgę w bólu oraz inne czynniki. Kontrola leczenia
pozwala na wybór najlepszej terapii, szybkie leczenie działań niepożądanych oraz podjęcie decyzji,
co do kontynuowania leczenia.

Pacjenci w podeszłym wieku (ponad 65 lat)
W przypadku wątłych pacjentów w podeszłym wieku, którzy nie przyjmowali leków opioidowych
w przeszłości dawka początkowa to zwykle jedna tabletka 5 mg przyjmowana w 12-godzinnych
odstępach. Lekarz przepisze dawkę wymaganą do skutecznego leczenia bólu. Należy poinformować
lekarza, jeśli przyjmowane dawki nie zapewniają łagodzenia bólu.

Pacjenci z grup ryzyka
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia nerek lub wątroby lub pacjent ma małą masę ciała lekarz może
zalecić zmniejszenie dawki początkowej.

Sposób podawania
Accordeon, 5 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Tabletki należy połykać w całości z wystarczającą ilością płynu (1/2szklanki wody) rano i wieczorem,
według ustalonego schematu (np. o godzinie 8 rano i 8 wieczorem), niezależnie od posiłków lub
z posiłkami.

Accordeon, 10/20/40/80 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu
Tabletki należy połykać w całości lub przełamane na dwie części z wystarczającą ilością płynu (1/2
szklanki wody) rano i wieczorem, według ustalonego schematu (np. o godzinie 8 rano i 8 wieczorem),
niezależnie od posiłków lub z posiłkami.

Nie można kruszyć ani żuć tabletek o przedłużonym działaniu, ponieważ prowadzi to do utraty ich
właściwości. Żucie i kruszenie leku Accordeon prowadzi do jednorazowego gwałtownego uwolnienia
substancji czynnej do organizmu i wchłonięcia zagrażającej życiu dawki oksykodonu (patrz punkt
„Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Accordeon”).
Lek Accordeon może być przyjmowany wyłącznie doustnie. W przypadku podania dożylnego
substancje pomocnicze leku mogą prowadzić do zniszczenia (martwicy) lokalnych tkanek, zmiany
w tkankach płuc (ziarniak płuc) lub innych ciężkich, zagrażających życiu zdarzeń.
Lekarz prowadzący powinien dostosować dawkowanie w zależności od nasilenia bólu i reakcji
organizmu na terapię. Lek należy przyjmować dwa razy na dobę w ilości zaleconej przez lekarza.

Instrukcja otwierania blistra:
Lek pakowany jest w blistry, zabezpieczone przed otwarciem przez dzieci. Nie można wycisnąć
tabletki przez blister. Należy otwierać blister zgodnie z poniższą instrukcją:
1. oderwać pojedynczą dawkę wzdłuż linii perforowanej blistra.
2. powoduje to odsłonięcie powierzchni nieprzyklejonej, położonej w miejscu, w którym
    przecinają się perforowane linie.
3. pociągnąć nieprzyklejony pasek i zerwać pozostałą część warstwy zabezpieczającej.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Accordeon
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Accordeon należy niezwłocznie
skonsultować się z lekarzem, który w razie potrzeby powiadomi lokalny ośrodek toksykologii.
Objawy przedawkowania to: zwężenie źrenic, zaburzenia oddychania (depresja oddechowa), uczucie
słabości mięśni i obniżenie ciśnienia krwi. W ciężkich przypadkach może wystąpić zapaść krążeniowa,
fizyczne i psychiczne odrętwienie, utrata przytomności (śpiączka), spowolnienie akcji serca
i nagromadzenie płynu w płucach (obrzęk płuc). Zażycie dużych dawek silnie działających leków
przeciwbólowych (opioidów) może prowadzić do śmierci. Należy bezwzględnie unikać sytuacji
wymagających podwyższonej koncentracji, np. prowadzenie samochodu.

Pominięcie przyjęcia leku Accordeon
W przypadku zastosowania mniejszej niż zalecana dawki leku Accordeon lub pominięcia zażycia
leku, zlikwidowanie bólu może być utrudnione lub całkowicie niemożliwe.
Można zażyć pominiętą tabletkę, jeżeli kolejne planowane zastosowanie powinno nastąpić za
minimum 8 godzin. Następnie można kontynuować zażywanie leku zgodnie z zaleceniem lekarza.

Można także zażyć tabletkę o przedłużonym uwalnianiu, jeśli kolejne planowane zastosowanie
powinno nastąpić za mniej niż 8 godzin, należy wtedy przesunąć kolejne przyjęcie leku o 8 godzin.
Zasadniczo nie należy stosować leku częściej niż co 8 godzin.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Accordeon
Nie należy przerywać leczenia bez porozumienia z lekarzem.
Jeśli leczenie z zastosowaniem leku Accordeon nie jest już konieczne, lekarz będzie stopniowo
zmniejszał dawkę, aby uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się
do lekarza lub farmaceuty.4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Wszystkie leki mogą powodować reakcje alergiczne, chociaż ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli nagle wystąpi świszczący oddech, trudności
w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub świąd, szczególnie jeśli obejmują całe
ciało.

Najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest stan, w którym pacjent oddycha wolniej lub słabiej
niż powinien (depresja oddechowa). W takim przypadku należy natychmiast poinformować lekarza.

Podobnie jak w przypadku wszystkich silnych środków przeciwbólowych, istnieje ryzyko, że można
uzależnić się od tego leku.

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):
- świąd skóry
- senność (zwykle występuje w trakcie rozpoczynania przyjmowania leku lub zwiększenia dawki,
  objaw ustępuje zazwyczaj po kilku dniach)
- zawroty głowy
- bóle głowy
- nudności i wymioty (zwykle ustępują po kilku dniach; jeśli jednak problem utrzymuje się, lekarz
  może zalecić stosowanie leku zapobiegającego nudnościom)
- zaparcia (lekarz może zalecić środek przeczyszczający w celu usunięcia tego problemu)

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):
- suchość w jamie ustnej, utrata apetytu, niestrawność, ból brzucha lub dyskomfort, biegunka
- dezorientacja, depresja, uczucie niezwykłego osłabienia, drżenie, brak energii, zmęczenie,
  niepokój, nerwowość, trudności z zasypianiem, zaburzenia myślenia lub nieprawidłowe sny
- trudności w oddychaniu lub świszczący oddech, duszność, osłabienie odruchu kaszlu
- wysypka-pocenie się

Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):
- trudności w połykaniu, odbijanie, czkawka, wiatry, nieprawidłowa czynność jelit (niedrożność),
  zapalenie żołądka, zmiany smaku
- zawroty głowy lub uczucie "wirowania", omamy, zmiany nastroju, nieprzyjemne lub powodujące
  skrępowanie nastroje, poczucie ogromnego szczęścia, niepokój, pobudzenie, ogólnie złe
  samopoczucie, utrata pamięci, trudności w mówieniu, mniejsza wrażliwość na ból lub dotyk,
  uczucie mrowienia lub drętwienia, napady padaczkowe lub drgawki, niewyraźne widzenie,
  omdlenia, niezwykła sztywność lub rozluźnienie mięśni oraz mimowolne skurcze mięśni
- trudności w oddawaniu moczu, impotencja, zmniejszenie popędu płciowego, niski poziom
  hormonów płciowych we krwi ("hipogonadyzm", obserwowany w badaniu krwi)
- szybkie, nieregularne bicie serca, zaczerwienienie skóry
- odwodnienie, pragnienie, dreszcze, obrzęk rąk, kostek lub stóp
- sucha skóra, silne łuszczenie lub złuszczanie skóry, pokrzywka
- zaczerwienienie twarzy, zmniejszenie wielkości źrenic, skurcz mięśni, wysoka temperatura
- konieczność przyjmowania coraz większej dawki leku w celu uzyskania takiego samego
  poziomu łagodzenia bólu (tolerancja)
- kolkowy ból brzucha lub dyskomfort
- pogorszenie wyników testów czynnościowych wątroby (obserwowane w badaniach krwi)

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):
- niskie ciśnienie krwi
- zawroty głowy, zwłaszcza podczas wstawania
- pokrzywka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- zwiększona wrażliwość na ból
- agresja
- brak miesiączki
- zablokowanie przepływu żółci z wątroby (cholestaza). Może to powodować swędzenie skóry,
  żółte zabarwienie skóry, bardzo ciemny mocz i bardzo jasny stolec.
- długotrwałe stosowanie oksykodonu w czasie ciąży może powodować zagrażające życiu objawy
  odstawienia u noworodka. Objawy u dziecka, na które należy zwrócić uwagę, to drażliwość,
  nadmierna aktywność, zaburzenia snu, płacz o wysokim tonie, drżenie, wymioty, biegunka i brak
  przyrostu wagi.

Można zauważyć resztki tabletek w stolcu. Nie powinno to wpływać na działanie leku.

Środki zaradcze
Lekarz podejmie odpowiednie działania w przypadku wystąpienia u pacjenta któregokolwiek
z powyższych działań niepożądanych. Aby zapobiec zaparciom, należy spożywać większe ilości
błonnika oraz przyjmować większe ilości płynów. Jeśli pacjent cierpi na nudności, lekarz powinien
przepisać odpowiednie leki.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel: + 48 22 49 21301
Faks: + 48 22 49 21309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.5. Jak przechowywać lek Accordeon

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub butelce po:
„EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Zwrot „Lot” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Numer serii”.
Zwrot „EXP” umieszczony na opakowaniu i blistrze oznacza „Termin ważności”.

Nie należy stosować leku, jeśli zauważy się, że tabletkisą uszkodzone (połamane bądź pokruszone).

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takiepostępowanie pomoże chronić
środowisko.6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Accordeon
Substancją czynną leku jest chlorowodorek oksykodonu.
Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 5 mg/10 mg/20 mg/40 mg/80 mg oksykodonu
chlorowodorku, co odpowiada 4,5 mg/9,0 mg/17,9 mg/36 mg/72 mg oksykodonu.

Pozostałe składniki to:
Rdzeń tabletki: sacharoza, ziarenka (zawierające sacharozę, skrobię kukurydzianą, hydrolizaty skrobi,
substancje barwiące), hypromeloza, talk, etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, glikol propylenowy,
karmeloza sodowa, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:
5 mg i 20 mg: tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 3350, talk.
10 mg i 40 mg: tytanu dwutlenek (E171), makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E172)
80 mg: makrogol 3350, talk, żelaza tlenek czerwony (E 172)

Jak wygląda lek Accordeon i co zawiera opakowanie
Accordeon, 5 mg, to białelub prawie białe, obustronnie wypukłe, okrągłe tabletki o przedłużonym
uwalnianiu
Accordeon, 10 mg, to różowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu,
z naciętą po obu stronach linią podziału, wzdłuż której tabletkę można podzielić na dwie równe
części.
Accordeon, 20 mg, to białe lub prawiebiałe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym
uwalnianiu, z naciętą po obu stronachlinią podziału, wzdłuż której tabletkę można podzielić na dwie
równe części.
Accordeon, 40 mg, to bladoróżowe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym
uwalnianiu, z naciętą po obu stronachlinią podziału , wzdłuż której tabletkę można podzielić na dwie
równe części.
Accordeon, 80 mg, to czerwone, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki o przedłużonym uwalnianiu,
z naciętą po obu stronach linią podziału, wzdłuż której tabletkę można podzielić na dwie równe części.

Wielkości opakowań:
10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 i 120 tabletek o przedłużonym uwalnianiu pakowanych w blistry
PVC/PE/PVDC/Aluminium.
10, 20, 30, 50, 100 tabletek o przedłużonym działaniu pakowanych w butelki z HDPE.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą być dostępne w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7
02-677 Warszawa

Wytwórca
Accord Healthcare Limited
Sage House
319 Pinner Road,
North Harrow
Middlesex, HA1 4HF
Wielka Brytania

Importer
Phast Gesellschaft für Pharmazeutische Qualitätsstandards mbH
Kardinal-Wendel-Strasse 16
66424 Homburg
Niemcy

Develco Pharma GmbH
Grienmatt 27,
79650 Schopfheim,
Niemcy

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.
ul. Lutomierska 50
95-200 Pabianice
Polska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:
Finlandia: Oxycodon-HCl Accord 5/10/20/40/80 mg depottabletit
Holandia: Oxycodon-HCl Accord 5/10/20/40/80 mg tabletten met verlengde afgifte
Irlandia: Zomestine 5/10/20/40/80 mg prolonged-release tablets
Polska: Accordeon
Wielka Brytania: Zomestine 5/10/20/40/80 mg prolonged-release tablets
Włochy: Oxycodon Accord

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2019

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza