ACC Hot granulat do sporz. roztw. doustnego(200 mg) - 20 saszetek po 3 g

Opakowanie

20 saszetek po 3 g

Producent

Sandoz

Opis

OTC

Refundowany

Nie

Rodzaj

granulat do sporz. roztw. doustnego

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli i młodzież >14 lat: 200 mg 2-3 razy na dobę. Dzieci 6-14 lat: 200 mg 2 razy na dobę. Nie stosować u dzieci <6 lat. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 4-5 dni. Sposób podania. Tabletkę połknąć bez rozgryzania, popijając odpowiednią ilością płynu lub rozpuścić w 1/2 szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Tabletkę musującą rozpuścić w 1/2 szklanki wody i wypić natychmiast po rozpuszczeniu. Należy unikać dłuższego kontaktu rozpuszczonego leku z metalami i gumą. Lek przyjmować po posiłku. Ostatnią dawkę leku należy podać najpóźniej 4 h przed snem. Podczas leczenia zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów. Preparatu nie należy rozpuszczać w roztworach zawierających inne leki.

Zastosowanie

Jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

Treść ulotki

1. Co to jest lek ACC Hot i w jakim celu się go stosuje

Granulat do sporządzania roztworu doustnego ACC Hot zawiera substancję czynną acetylocysteinę -
lek, który przede wszystkim zmniejsza lepkość wydzieliny oskrzelowej i ułatwia odkrztuszanie.

ACC Hot stosuje się jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej
odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACC Hot

Kiedy nie stosować leku ACC Hot
- jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego
  leku (wymienionych w punkcie 6).
  Objawami uczulenia mogą być: świąd, pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli (duszność),
  przyspieszone bicie serca i obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli wystąpi którykolwiek
  z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku ACC Hot i skontaktować
  się z lekarzem.
- jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
- jeśli pacjent ma ostry stan astmatyczny (zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej
  obturacyjnej choroby płuc).
- jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (patrz punkt „Lek ACC Hot zawiera
  sacharozę”).

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku ACC Hot należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:
- pacjent chorował lub choruje przewlekle na astmę oskrzelową (gdyż lek może spowodować
  u niego skurcz oskrzeli i duszność);
- u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową;
- pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości niewydolność oddechową;
- pacjent ma problem z odkrztuszaniem (może być konieczne zastosowanie tzw. fizykoterapii
  oddechowej - lekarz udzieli informacji, na czym ona polega);
- u pacjenta stwierdzono nietolerancję histaminy (długotrwałe stosowanie leku może spowodować
  wystąpienie objawów nietolerancji, takich jak ból głowy, wydzielina z nosa, świąd);
- pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią u pacjenta zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy
przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza (patrz punkt 4.).

ACC Hot a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
- Nie należy stosować leku ACC Hot jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż osłabiają one
  odruch kaszlowy i mogą utrudnić odkrztuszanie rozrzedzonej przez ACC Hot wydzieliny.
- Acetylocysteina (substancja czynna leku ACC Hot) może osłabiać działanie niektórych
  antybiotyków (zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn
  i aminoglikozydów). Aby temu zapobiec, lek ACC Hot należy przyjmować po 2 godzinach od
  zażycia antybiotyku. Nie dotyczy to takich antybiotyków, jak cefiksym, lorakarbef, amoksycylina,
  doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym. W razie wątpliwości należy poradzić się
  lekarza.
- ACC Hot może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów (leków stosowanych
  w chorobach układu krążenia i w chorobie niedokrwiennej serca). Podczas jednoczesnego
  stosowania tych leków lekarz będzie kontrolował, czy u pacjenta nie rozwija się niedociśnienie
  tętnicze. Możliwe jest wystąpienie bólu głowy. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny
  podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku
  ACC Hot.
- Duże ilości węgla aktywnego mogą zmniejszyć skuteczność leku ACC Hot.
- Nie zaleca się rozpuszczania leku ACC Hot w roztworach zawierających inne leki.

Wpływ ACC Hot na badania laboratoryjne
Jeśli pacjent ma mieć wykonane oznaczenie salicylanów we krwi lub moczu albo ciał ketonowych
w moczu, należy poinformować lekarza i personel medyczny o przyjmowaniu leku ACC Hot.

ACC Hot z jedzeniem i piciem
Lek należy przyjmować po posiłku. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów
(co najmniej 1,5 l dziennie).

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek ACC Hot można stosować w okresie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za
konieczne.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Nie jest znany wpływ leku ACC Hot na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Lek ACC Hot zawiera sacharozę
Lek zawiera sacharozę, w skład której wchodzi fruktoza i glukoza. Jeżeli u pacjenta stwierdzono
wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w saszetce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Informacja dla chorych na cukrzycę:
1 saszetka (3 g granulatu) zawiera 0,21 WW (wymiennika węglowodanowego).

3. Jak stosować lek ACC Hot

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zwykle stosuje się następujące dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat
Zawartość 1 saszetki ACC Hot dwa lub trzy razy na dobę (co odpowiada 400 mg do 600 mg
acetylocysteiny na dobę w 2 lub 3 dawkach podzielonych).

Dzieci w wieku od 6 do 14 lat
Zawartość 1 saszetki ACC Hot dwa razy na dobę (co odpowiada 400 mg acetylocysteiny na dobę
w 2 dawkach podzielonych).

Leku ACC Hot nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC Hot dłużej niż 4 do 5 dni.

Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku (patrz „LekACC Hot z jedzeniem i piciem”). Zawartość saszetki
należy wsypać do szklanki gorącej wody, dokładnie wymieszać i wypić ciepły płyn.

Zawartości saszetki nie rozpuszczać w roztworach zawierających inne leki.

Nie stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas
snu. Ostatnią dawkę leku ACC Hot należy przyjąć najpóźniej 4 godziny przed snem.

Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ACC Hot
W przypadku zażycia zbyt dużej ilości leku należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.
Możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka.

Pominięcie przyjęcia dawki leku ACC Hot
Jeśli lek jest przyjmowany regularnie, a od momentu, w którym powinna zostać przyjęta pominięta
dawka upłynęło niewiele czasu, należy ją przyjąć możliwie szybko. Jeśli zbliża się już czas przyjęcia
następnej dawki, należy zażyć ją o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie
leku ACC Hot i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:
- reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną (rodzaj nagłej reakcji
  alergicznej) z takimi objawami, jak nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty
  głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła, pokrzywka, świąd;
- obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna) z obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych
  np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów;
- powstawanie zmian w obrębie skóry i błon śluzowych, może przebiegać z gorączką i bólem
  stawów;
- skurcz oskrzeli (nagła duszność).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
- reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne)
- ból głowy
- szumy uszne
- przyspieszone bicie serca (tachykardia)
- obniżone ciśnienie tętnicze krwi
- nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej
- pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy
- gorączka

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
- niestrawność
- duszność, skurcz oskrzeli

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
- reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego
  (patrz wyżej)
- ciężka reakcja dotycząca skóry i błon śluzowych, która może wskazywać na zespół Stevensa-
  Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz wyżej)
- krwotok

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych):
- obrzęk twarzy

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek ACC Hot

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek ACC Hot
- Substancją czynną leku jest acetylocysteina. 1 saszetka (3 g granulatu) zawiera 200 mg
  acetylocysteiny.
- Pozostałe składniki leku to: sacharoza, kwas askorbowy, sacharyna sodowa, substancja zapachowa
  cytrynowa (Permaseal Nr 10964-51), substancja zapachowa miodowa (Permaseal Nr 73425-31).

Jak wygląda lek ACC Hot i co zawiera opakowanie
ACC Hot ma postać białego do żółtawego proszku z częściową aglomeracją.
Tekturowe pudełko zawiera 20 saszetek po 3 g.

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca
Salutas Pharma GmbH
Otto-von-Guericke-Allee 1
39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza