Abaktal tabl. powl.(400 mg) - 10 szt.

Opakowanie

10 szt.

Producent

Sandoz

Opis

produkt wydawany z apteki na podstawie recepty

Refundowany

Nie

Rodzaj

tabl. powl.

Wybierz opakowanie
400 mg, tabl. powl., 10 szt.
  • #

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli: 400 mg co 12 h. W leczeniu niepowikłanej rzeżączki: pojedyncza dawka 800 mg. Szczególne grupy pacjentów. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby: 400 mg co 24-48 h, monitorując stężenie pefloksacyny we krwi. U pacjentów w podeszłym wieku należy stosować mniejsze dawki pefloksacyny; ponieważ nie można dzielić tabl. powl, ta postać leku nie jest odpowiednia do stosowania w tej grupie pacjentów. U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek nie jest konieczna zmiana dawkowania. Pefloksacyna nie jest usuwana metodą hemodializy, dlatego nie jest konieczne podanie dodatkowej dawki po zakończeniu dializy. Sposób podania. Lek należy przyjmować podczas posiłku.

Zastosowanie

Leczenie następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę: zakażenia układu oddechowego; zakażenia układu moczowego; zakażenia ucha, nosa i gardła; zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych; zakażenia kości i stawów; zakażenia skóry; posocznica i zapalenie wsierdzia; zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych. Pefloksacyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń, zarówno stosowana w monoterapii, jak i w skojarzeniu z innymi antybiotykami. Jest również skuteczna w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom u pacjentów z osłabioną odpornością. Komunikat bezpieczeństwa z 20.03.2019 r. Nie należy przepisywać fluorochinolonów lub chinolonów: w celu leczenia niezbyt ciężkich lub samoograniczających się zakażeń (takich jak zapalenie gardła, zapalenie migdałków i ostre zapalenie oskrzeli); w celu zapobiegania biegunce podróżnych lub nawracającym zakażeniom dolnych dróg moczowych; w leczeniu zakażeń niebakteryjnych, np. niebakteryjnego (przewlekłego) zapalenia gruczołu krokowego; w leczeniu łagodnych do umiarkowanych zakażeń (w tym niepowikłanego zapalenia pęcherza, ostrego zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, ostrego bakteryjnego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok oraz ostrego zapalenia ucha środkowego), chyba że inne antybiotyki, które są powszechnie zalecane w przypadku tych zakażeń, są uważane za nieodpowiednie; pacjentom, u których wcześniej występowały ciężkie działania niepożądane związane ze zastosowaniem antybiotyku chinolonowego lub fluorochinolonowego (zgłaszano występowanie zaburzających sprawność, długotrwałych i potencjalnie nieodwracalnych działań niepożądanych dotyczących głównie układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego).

Treść ulotki

1. Co to jest Abaktal i w jakim celu się go stosuje

Tabletki Abaktal zawierają substancję czynną – pefloksacynę, syntetyczny lek bakteriobójczy z grupy
fluorochinolonów. Charakteryzuje się on szerokim zakresem działania przeciwbakteryjnego i silnie
działa na bakterie tlenowe Gram-ujemne i gronkowce (w tym szczepy oporne na metycylinę).

Stosowanie leku Abaktal jest wskazane w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez
drobnoustroje wrażliwe na pefloksacynę:
- zakażenia układu oddechowego
- zakażenia układu moczowego
- zakażenia ucha, nosa i gardła
- zakażenia układu pokarmowego i dróg żółciowych
- zakażenia kości i stawów
- zakażenia skóry
- posocznica i zapalenie wsierdzia
- zakażenia opon mózgowo-rdzeniowych

Abaktal jest skuteczny w leczeniu zakażeń, zarówno stosowany w monoterapii (jako jedyny lek), jak
i razem z innymi antybiotykami. Jest on również skuteczny w leczeniu i zapobieganiu zakażeniom
u pacjentów z osłabioną odpornością.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Abaktal

Kiedy nie stosować leku Abaktal i poinformować lekarza:
- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na pefloksacynę, inny antybiotyk z grupy chinolonów
  lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);
- jeśli pacjentka jest w ciąży, może zajść w ciążę lub przypuszcza, że jest w ciąży;
- jeśli pacjentka karmi piersią;
- jeśli pacjent miał kiedykolwiek problem ze ścięgnami, np. zapalenie ścięgna, związane z leczeniem
  antybiotykiem chinolonowym;
- jeśli pacjent ma uczulenie na pszenicę (schorzenie inne niż celiakia);
- jeśli u pacjenta stwierdzono niedobór enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową;
- jeśli pacjent ma chorobę ośrodkowego układu nerwowego (padaczka, miażdżyca mózgowych
  naczyń krwionośnych);
- u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat (w okresie wzrastania).

Jeśli którekolwiek z powyższych stwierdzeń dotyczy pacjenta, nie należy stosować tego leku. W razie
wątpliwości należy przed zastosowaniem leku skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Abaktal należy omówić to z lekarzem, jeśli:
- pacjent jest w podeszłym wieku (ma co najmniej 65 lat);
- u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby;
- pacjent choruje na miastenię (chorobę, która powoduje osłabienie niektórych mięśni);
- u pacjenta występuje skłonność do drgawek;
- u pacjenta występowały zaburzenia przepływu mózgowego, zmiany w strukturze mózgu lub udar;
- pacjent miał kiedykolwiek zaburzenia czynności serca, w tym zaburzenia rytmu (widoczne
  w badaniu EKG – badaniu aktywności elektrycznej serca);
- pacjent choruje na cukrzycę;
- u pacjenta stwierdzono niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – u pacjentów
  leczonych lewofloksacyną może to prowadzić do rozpadu krwinek czerwonych;
- u pacjenta stwierdzono poszerzenie dużego naczynia krwionośnego (tętniak aorty lub dużej tętnicy
  obwodowej);
- w przeszłości wystąpiło u pacjenta rozwarstwienie aorty (rozdarcie ściany aorty);
- w rodzinie występowały przypadki tętniaka aorty lub rozwarstwienia aorty, inne czynniki ryzyka
  lub stany predysponujące (np. choroby tkanki łącznej takie jak zespół Marfana lub postać
  naczyniowa zespołu Ehlersa-Danlosa, lub choroby naczyń krwionośnych, takie jak zapalenie tętnic
  Takayasu, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, choroba Behceta, nadciśnienie tętnicze lub
  potwierdzona miażdżyca tętnic).

W przypadku wystąpienia nagłego silnego bólu brzucha, pleców lub w klatce piersiowej należy się
natychmiast zgłosić do oddziału ratunkowego.

Ponadto, jeśli w czasie stosowania leku u pacjenta wystąpią opisane niżej objawy, należy ponownie
zwrócić się do lekarza:
- ból lub obrzęk w okolicy ścięgna; mogą to być objawy zapalenia ścięgna lub zerwania ścięgna
  i mogą wystąpić podczas leczenia lub po kilku miesiącach od jego zakończenia; może być
  konieczne przerwanie stosowania leku; aby tego uniknąć, nie należy w czasie leczenia wykonywać
  nadmiernego wysiłku fizycznego;
- wysypka na skórze, trudności w oddychaniu lub inne objawy uczulenia – może to być reakcja
  alergiczna na ten lek i może być konieczna natychmiastowa pomoc medyczna (patrz także punkt
  4);
- uczucie osłabienia, drętwienie lub mrowienie rąk i nóg lub mięśni twarzy; mogą to być objawy
  uszkodzenia nerwów i może być konieczne przerwanie leczenia;
- biegunka, zwłaszcza ciężka, uporczywa i (lub) krwawa, która może wystąpić w trakcie leczenia lub
  w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia; należy o tym natychmiast poinformować lekarza, gdyż
  może to być objaw rzekomobłoniastego zapalenia jelit – ciężkiego powikłania związanego ze
  stosowaniem antybiotyku; przeciwwskazane jest przyjmowanie leków hamujących ruchy jelit;
- objawy kolejnego zakażenia, np. grzybiczego.

Jeśli podczas stosowania leku wystąpią u pacjenta zaburzenia widzenia lub jakiekolwiek objawy
dotyczące oczu, należy niezwłocznie skonsultować się z okulistą.

Ochrona skóry przed światłem
Podczas stosowania tego leku oraz przez co najmniej 4 dni od zakończenia leczenia należy unikać
bezpośredniego światła słonecznego i promieniowania ultrafioletowego, gdyż skóra staje się bardziej
wrażliwa na światło i u osób, które nie przestrzegają poniższych zasad, mogą wystąpić poparzenia lub
pęcherze:
- należy stosować kremy z filtrem o wysokim współczynniku ochrony,
- należy zawsze nosić nakrycie głowy i odzież osłaniającą skórę rąk i nóg,
- nie opalać się z użyciem lamp ani w solariach.

Abaktal a inne leki
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub
ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Abaktal i inne leki mogą wzajemnie
wpływać na swoje działanie.

Jest to szczególnie ważne, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z następujących leków:
- leki zawierające żelazo lub magnez, leki zobojętniające kwas solny w żołądku zawierające glin,
  buforowane tabletki z dydanozyną zawierające w swoim składzie glin lub magnez (stosowane
  w leczeniu zakażenia HIV); Abaktal należy przyjmować co najmniej 2 godziny przed lub 4 do
  6 godzin po przyjęciu wymienionych leków;
- teofilina (lek stosowany u pacjentów z trudnościami w oddychaniu);
- doustne leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów krwi);
- kortykosteroidy (leki stosowane w stanach zapalnych), gdyż mogą zwiększać podatność na
  zapalenie i (lub) zerwanie ścięgien.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych
U osób leczonych pefloksacyną mogą występować fałszywie dodatnie wyniki oznaczeń silnych leków
przeciwbólowych (tzw. opioidów) w moczu.

Abaktal z jedzeniem i piciem
Tabletki Abaktal można przyjmować podczas posiłków lub między posiłkami. Podczas leczenia nie
należy pić napojów alkoholowych.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
Stosowanie leku Abaktal u kobiet w ciąży i karmiących piersią jest przeciwwskazane.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Abaktal może zaburzać koncentrację. W rzadkich przypadkach może upośledzać zdolność
prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Mogą wystąpić takie działania niepożądane,
zaburzające sprawność psychofizyczną, jak: drgawki, ból i zawroty głowy, splątanie, dezorientacja.
Przed podjęciem tych czynności należy poznać reakcję organizmu na lek, a w razie wątpliwości
poradzić się lekarza.

Abaktal zawiera skrobię pszeniczną
Tabletki Abaktal zawierają skrobię pszeniczną, która może zawierać gluten, ale tylko w śladowych
ilościach, dlatego uznaje się ją za bezpieczną dla osób z celiakią.

Abaktal zawiera laktozę
Jeżeli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. Jak stosować Abaktal

Ten lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do
lekarza.

Lek wskazany jest do stosowania tylko u dorosłych.
Najczęściej zalecana dawka dobowa wynosi 800 mg. Abaktal należy przyjmować doustnie dwa razy
na dobę, tzn. jedną tabletkę 400 mg co 12 godzin.

W celu uniknięcia zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego, lek należy przyjmować podczas
posiłków.

W leczeniu niepowikłanej rzeżączki pojedyncza dawka 800 mg pefloksacyny jest wystarczająca
zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku
Lek Abaktal nie jest odpowiedni dla pacjentów w podeszłym wieku, gdyż w tej grupie pacjentów
zaleca się stosowanie mniejszej dawki pefloksacyny, a tabletki Abaktal są niepodzielne.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Wydalanie pefloksacyny u tych pacjentów pozostaje praktycznie niezmienione, ponieważ
pefloksacyna jest usuwana głównie przez wątrobę. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek zmiana dawkowania nie jest konieczna.
Pefloksacyna nie jest usuwana metodą hemodializy, dlatego nie ma konieczności podania dodatkowej
dawki po zakończeniu dializy.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z chorobą wątroby lekarz zaleci przyjmowanie jednej tabletki leku Abaktal co 24 lub co
48 godzin, w zależności od wyniku badania stężenia pefloksacyny w surowicy.

Sposób podawania
Tabletki powlekane należy połknąć popijając odpowiednią ilością wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Abaktal
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział, jaki lek został zażyty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Abaktal
Jeśli pacjent zapomniał przyjąć dawkę leku, powinien zrobić to zaraz po przypomnieniu sobie o tym,
a następnie powrócić do poprzedniego schematu przyjmowania leku.
Jeżeli pacjent nie jest pewny, czy przyjął lek, powinien skontaktować się z lekarzem, gdyż bardzo
istotne jest, aby przyjąć wszystkie przepisane dawki leku.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Abaktal
Nie należy przerywać stosowania leku, nawet jeśli pacjent poczuje się lepiej. Do zniszczenia
wszystkich drobnoustrojów, które wywołały chorobę, potrzebny jest określony czas. Bardzo ważne
jest stosowanie leku tak długo, jak zalecił lekarz. Zbyt wczesne odstawienie leku może spowodować
nawrót zakażenia.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W razie wystąpienia następujących działań niepożądanych należy natychmiast przerwać podawanie
leku i zwrócić się do lekarza:
• obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej, języka, oczu lub gardła
• trudności w oddychaniu

Są to objawy ciężkiej reakcji alergicznej i konieczne jest podjęcie natychmiastowego leczenia,
zazwyczaj w szpitalu.

Częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób):
• trudności w zasypianiu
• ból brzucha, nudności, wymioty
• pokrzywka
• ból stawów, ból mięśni

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):
• duża liczba szczególnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia)
• zawroty głowy
• ból głowy
• biegunka
• zwiększona wrażliwość skóry na światło słoneczne i promieniowanie ultrafioletowe
   (fotowrażliwość)

Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):
• łatwiejsze powstawanie siniaków i krwawienie na skutek zmniejszenia liczby płytek krwi
   (małopłytkowość)
• widzenie lub słyszenie nieistniejących rzeczy (omamy), drażliwość
• rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (ciężkie powikłanie związane ze stosowaniem
   antybiotyku, objawiające się wodnistą biegunką, która może zawierać krew, również z kurczami
   brzucha i wysoką gorączką)
• zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych we krwi
• nieprawidłowe wyniki badań krwi na skutek zaburzeń czynności wątroby (zwiększone stężenie
   bilirubiny)
• zaczerwienienie skóry (rumień), świąd

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
• ostra niewydolność nerek
• oddzielanie się paznokcia od łożyska pod wpływem działania światła

Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na
podstawie dostępnych danych):
• zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość): może spowodować bladość lub
   zażółcenie skóry na skutek uszkodzenia krwinek czerwonych, mała liczba krwinek białych
   (leukopenia), zmniejszenie liczby krwinek wszystkich rodzajów (pancytopenia)
• uczucie splątania, drgawki
• dezorientacja
• uporczywy ból głowy z zaburzeniami widzenia lub bez takich zaburzeń (nadciśnienie
   śródczaszkowe), zwłaszcza u młodych pacjentów po długotrwałym stosowaniu pefloksacyny
• nagły skurcz mięśni (mioklonie)
• koszmary senne
• zaburzenia czucia (odczucie łaskotania, świąd lub mrowienie bez wyraźnej przyczyny)
• odczucie bólu, pieczenia, drętwienia (neuropatia)
• nasilenie miastenii
• fioletowe plamy na skórze (plamica naczyniowa)
• wstrząs anafilaktyczny (ciężka, nagła reakcja alergiczna)
• obrzęk naczynioruchowy (obrzęk skóry i położonych pod nią tkanek w okolicy twarzy, warg, jamy
   ustnej, języka, oczu lub gardła)
• ciężkie reakcje skórne przebiegające z łuszczeniem i pęcherzami (rumień wielopostaciowy, zespół
   Stevensa-Johnsona, zespół Lyella)
• zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna
• wysięk do stawu
• zespół chorobowy, związany z zaburzeniem wydalania wody z organizmu i zmniejszeniem stężenia
   sodu we krwi (SIADH, ang. syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone)

Jeśli wystąpią reakcje nadwrażliwości lub w razie podejrzenia zapalenia ścięgien, leczenie należy
niezwłocznie przerwać.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane
można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Abaktal

- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP.
  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła.
- Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
  farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
  środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Abaktal
Substancją czynną leku jest pefloksacyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 400 mg pefloksacyny
(w postaci mezylanu pefloksacyny).
Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, karboksymetyloskrobia
sodowa, talk, krzemionka koloidalna, magnezu stearynian, woda oczyszczona; otoczka: hypromeloza,
tytanu dwutlenek, talk, makrogol 400, wosk Carnauba.

Jak wygląda Abaktal i co zawiera opakowanie
Tabletki powlekane Abaktal są białe lub żółtawe, podłużne, obustronnie wypukłe.
Pakowane są w blistry z folii Aluminium/PVC, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera
10 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków

Lek Pharmaceuticals d.d.
Verovškova 57
1526 Ljubljana, Słowenia

Lek Pharmaceuticals d.d.
Trimlini 2 D
9220 Lendava, Słowenia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:
Sandoz Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 C
02-672 Warszawa
tel. (22) 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2019

Logo Sandoz

Dane o lekach i suplementach diety dostarcza