Dr n.med. Piotr Wieniawski

Piotr Wieniawski
map
Piotr Wieniawski
Dr n.med. Piotr Wieniawski
O mnie

Lekarz specjalizuje się w:

  • całodobowym pomiarze ciśnienia tętniczego (ABPM)
  • Elektrokardiografii
  • monitorowaniu EKG metodą Holtera
  • próby wysiłkowe
  • próby pionizacyjne
  • kardiologii dziecięcej
  • nadciśnieniu tętniczym u dzieci i młodzieży
  • prewencji chorób sercowo-naczyniowych
Języki
polski
Doświadczenie
Starszy Asystent w Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii, staż podyplomowy w SPCSK
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

Specjalista w zakresie pediatrii

Certyfikaty

Liczne konferencje, szkolenia pediatryczne i kardiologiczne

Liczne kursy: elektrokardiografia, echokardiografia

Publikacje

Autor 56 pozycji, w tym rozdziału w podręczniku anglojęzycznym, wydanym w Nowym Jorku "Hypertension, Heredity and Stroke", który został wyróżniony nagrodą zespołową I stopnia JM Rektora WUM za osiągnięcia dydaktyczne.

8 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych

47 komunikatów zjazdowych opublikowanych w formie streszczeń, przedstawianych na kongresach naukowych, w tym 20 międzynarodowych (prezentowanych podczas kongresów i konferencji we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, RPA, Australii, Czechach).

Nagroda Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za cykl prac w czasie X Jubileuszowych Warszawskich Dni Farmakoterapii Kardiologicznej w 2008r.

Wyróżnienie podczas XIII Warszawskich Dni Kardiologii Akademickiej i I Letniego Spotkania Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej PTK w Warszawie w 2011r. za pracę: "Związek urodzeniowej masy ciała z ciśnieniem tętniczym i pomiarami antropometrycznymi u młodzieży gimnazjalnej i licealnej w wieku 15-17 lat".

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej za pracę pt. "Nadciśnienie tętnicze u młodych dorosłych" zaprezentowaną na III Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych w Starogardzie Gdańskim.

Pierwsza nagroda w sesji kardiologicznej za pracę, pt.: " Young adults with hypertension remain undertreated despite a significant cardiovascular risk" zaprezentowaną na 3rd International Scientific Congress of Medical Students and Young Doctors w Warszawie.

Współpraca z Uniwersytetem Dzieci - seminaria i wykłady dotyczące prewencji chorób sercowo naczyniowych

Członek Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej (od 2010 r.)

Członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (od 2009 r.)

Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego (od 2014 r.)

map
Centrum Medicover - Wołoska
Wołoska 22 02-675 Warszawa
500 900 500
Pon - Pt7:00 - 20:00
Sob8:00 - 20:00
Nd8:00 - 20:00