Technik Paulina Cudna

Technik Paulina Cudna
Języki
angielski
Wykształcenie

Medyczna Szkoła Policealna nr 4 im. prof. Edmunda Biernackiego