Lek. Mikołaj Pietkiewicz

Lek. Mikołaj Pietkiewicz
Języki
angielski
Wykształcenie

Specjalista w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej