Michalina Jasiak - Zatońska

Michalina Jasiak - Zatońska
Michalina Jasiak - Zatońska
Michalina Jasiak - Zatońska
O mnie

Lekarz specjalizuje się w: choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego - zwłaszcza zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMHO) i stwardnienie rozsiane

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Szpital Kliniczny im. M. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego M. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Neurologii - lekarz rezydent, 04.2012 - 04.2014r.; Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z ZOL SPZOZ w Poznaniu, Oddział Neurologii , Oddział Leczenia Udarów Mózgu (lekarz rezydent) 04.2012 - 04.2014r.
Wykształcenie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Specjalista w zakresie neurologii

Lekarz w trakcie realizacji pracy doktorskiej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu

Certyfikaty

Kurs "Ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa tętnic domózgowych zewnątrzczaszkowych, przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska i dupleksowa"

Udział w licznych konferencjach naukowych

Publikacje

Autorka publikacji naukowej na temat zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego

Współautorka rozdziału w podręczniku "Postępowanie w nagłych przypadkach neurologicznych"