Dr hab.n.med. Michał Wszoła

map
Dr hab.n.med. Michał Wszoła
O mnie

Zainteresowania w dziedzinie medycyny transplantacyjnej mają przełożenie na wprowadzenie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM algorytmów kwalifikacji do przeszczepiania nerki, trzustki.

          Lekarz specjalizuje się w:

Chirurgii laparoskopowej: operacje pęcherzyka żółciowego, fundoplikacje Nissena, resekcje jelita grubego, resekcja esicy, operacje przepuklin pachwinowych oraz brzusznych i pooperacyjnych

Endoskopia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego: gastroskopia i kolonoskopia zarówno diagnostyczna jak i zabiegowa - zabiegi EMR, ESD, nowatorska metoda endoskopowego przeszczepienia wysp trzustkowych pod błonę śluzową żołądka

Medycynie transplantacyjnej

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski, włoski
Doświadczenie
1997 - 2016 r. - Członek zespołu Pracowni Perfuzji Nerek przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej; Szkolenie "International School of Gastrointestinal and Liver Diseases, Holandia; 2001 - 2005 r. - Doktorant w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM; 2001 - 2016 r. - Młodszy asystent, asystent, starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Dzieciątka Jezus; 2001 - 2016 r. - Kierownik Zespołu pracowni Perfuzji Nerek przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM; 2005 - 2008 r. - Asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM; 2008 r. - Szkolenie z zakresu transplantacji wysp trzustkowych i trzustki , San Rafaelle, Mediolan, Włochy ; 2008 r. - Szkolenie z zakresu chirurgii laparoskopowej ściany jamy brzusznej oraz przewodu pokarmowego - San Rafaelle, Mediolan , Włochy; 2008 - 2016 r. - Adiunkt w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM; 2011 - 2016 r. - Kierownik Pracowni Izolacji Wysp Trzustkowych przy Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej WUM.
Wykształcenie
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej (2007 r.)

Specjalista w zakresie transplantologii klinicznej (2010r .)

Doktorat (2005 r.)

Rozprawa habilitacyjna (2014 r.)

Certyfikaty

Prowadzenie prac nad chirurgicznymi metodami leczenia powikłań cukrzycy przy pomocy przeszczepienia wysp trzustkowych. 

Współpraca z Prof A Kwiatkowskim i Prof A Chmurą w programie przeszczepiania trzustki co doprowadziło do pierwszego w Polsce przeszczepienia trzustki u osoby dorosłej z powikłaniami cukrzycy bez niewydolności nerek (2010- Pancreas Transplan Alone)

Brązowy Krzyż Zasługi Prezydemta RP (2009 r)

Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP (2016 r)

Nagroda Prezesa Rady Ministrów (2010 r)

Chirurgia miniinwazyjna i laparoskopowa

Medycyna transplantacyjna

Publikacje

49 publikacji w czasopismach pełnotekstowych

34 publikacje pełnotekstowych prac 

Prace cytowane były 210 razy

I Nagroda na Zjeżdzie Sekcji Viodeochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich za publikacje o Endoskopowym przeszczepianiu wysp trzustkowych (2011 r)

I Nagroda na Zjeździe Beta Cell Replacemt Therapy w 2009 r., Nantes , Francji

142 osiągnięcia naukowe prezentowane na 49 kongresach w kraju i na świecie

map
Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5 02-972 Warszawa
500 900 900