Dr n.med. Melania Mikołajczyk - Solińska

Melania Mikołajczyk - Solińska
Melania Mikołajczyk - Solińska
Dr n.med. Melania Mikołajczyk - Solińska
O mnie

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu chorych ze wszystkimi typami cukrzycy, jej powikłaniami i chorobami towarzyszącymi. Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiadam tytuł Doktora Nauk Medycznych. Udzielam konsultacji osobom dorosłym oraz anglojęzycznym.

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Doświadczenie
Obecnie pracuje jako starszy asystent w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD), gdzie prowadzi działalność kliniczną, naukowo-badawczą oraz dydaktyczną. Odbyła praktyki zagraniczne w Diabetes Centre i Acute Assessment Unit, Pinderfields General Hospital, Wakefield, UK (08.2007) oraz Palliative Care Unit, Dove House Hospice, Hull, UK (08.2008).
Wykształcenie
  • W 2010 roku studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • W 2016 roku praca doktorska pt.,,Ocena zaburzeń snu i częstości występowania wybranych wariantów polimorficznych genu kodującego receptor melatoninowy MTNR1B u chorych na cukrzycę typu 2 i u osób bez cukrzycy".
  • W 2017 roku tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych
  • W 2020 roku tytuł specjalisty w dziedzinie diabetologiiCertyfikaty

Kurs Edukatorą Diabetologicznego, 01 marca 2014, Warszawa
11 th EASD Robert Turner Clinical Research Course, 24-28 marca 2014, Oxford, UK
3 rd DZD Diabetes Research School, 13-14 września 2015, Sztokholm, Szwecja
24 th EASD Young Scientists Training Course, 6-10 listopada 20l7, Barcelona, Hiszpania
6 th DZD Diabetes Research School, 29 września - 1 października 2018, Berlin, Niemcy
Kurs w zakresie leczenia przy pomocy osobistych pomp insulinowych, "Szkoła Pompowa" Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, edycja V 2019/2020

Publikacje

Jest autorem i współautorem prac naukowych (13), doniesień zjazdowych (8) oraz rozdziału w książce (1) w dziedzinie diabetologii i chorób wewnętrznych.