Dr n.med. Mariusz Uryszek

Dr n.med. Mariusz Uryszek
O mnie

Chirurgia laparoskopowa i wideoskopowa oraz robotowa.

Udział w konferencjach dotyczących laparoskopii i operacji z udziałem robota operacyjnego. m. in Belgia Gent. (2018 r.)

Lekarz specjalizuje się w:

 - operacjach laparoskopowych jelita grubego w tym odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego po operacji Hartmanna.

-zamknięciu ileostomii

-operacjach laparoskopowe przepuklin kresy białej, przepukliny pępkowej, przepuklin pachwinowych z wykorzystaniem najnowszych technik w tej dziedzinie

- operacjach pęcherzyka żółciowego oraz operacjach żylaków kończyn dolnych

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Języki
angielski
Doświadczenie
Adiunkt na II Wydziale Akademii Medycznej w Szpitalu Czerniakowskim od 1991 roku do 2010 roku Wykładowca i prowadzący zajęcia praktyczne ze studentami Wydziału Anglojęzycznego do 2010 roku Od 2010 roku praca w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Przewodu Pokarmowego Szpitala CMKP im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie Od 2013 roku Asystent Naukowo-Dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Wykładowca podczas praktycznych kursów doszkalających z chirurgii laparoskopowej w zakresie chirurgii jelita grubego oraz leczenia przepuklin. Aktywny udział w pracach zespołu CMKP dotyczący szkolenia laparoskopowego .Udział w programie sponsorowanym przez Unię Europejską : ” Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, z wykorzystaniem technik symulacji endoskopowych” Prywatna praktyka lekarska łącznie z wykonywaniem operacji 20 lat
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Warszawie

Specjalista chirurgii ogólnej

Doktorat

Certyfikaty

Wyróżnienie podczas pierwszego kongresu hepatologicznego za najlepszy plakat dotyczący oceny wydolności wątroby u chorych planowanych do rozległych resekcji wątroby. Czynny udział w konferencjach z zakresu chirurgii naczyniowej oraz chirurgii wątroby. Czynny udział w konferencjach w Monaco, Pradze, European Colorectal Congress w 2015 i 2016 roku w Sankt Gallen oraz w Wiedniu 2011 prezentacja plakatu podczas kongresu kolorektalnego.

Certyfikat Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego umożliwiającego wykonywanie kolonoskopii i gastroskopii