Mgr Marek Szczot

Mgr Marek Szczot
O mnie

Zainteresowania zawodowe: integracja emocjonalno - narządowa, urazy ortopedyczne, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia mięśniowo - powięziowe, zaburzenia limfatyczne, dysfunkcje obszaru miednicy

Lekarz przyjmuje w zakresie:
Wykształcenie

Medyczne Studium Fizjoterapii dr A. Czamary we Wrocławiu

Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

5 - letnie Studia Podyplomowe z Medycyny Osteopatycznej w Osteophatic Schule Deutschland GmbH

Certyfikaty

Udział w Kongresie Osteopatycznym "Osteopatia - Medycyna Przyszłości"

Układ limfatyczny i płyny - Bruno Chikly MD, DO, Alaya Chikly LMT

Autonomiczny Układ Nerwowy - Nicolas Marcer DO, MSc Ost.

Anatomia Palpacyjna I i II - Paweł Kasprzak

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa I - Torten Liem MSc Ost., MSc Paed Ost., DO, DPO

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa II - Volker Och MSc Ost., DO

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa III - Koen Devriese DO

Terapia Czaszkowo - Krzyżowa IV - Kerstin Herre DO

Terapia Wisceralna I - Michel Puylaert MSc Ost., DO

Terapia Wisceralna II - Francois Allart DO, MROF. MED

Terapia Wisceralna III - Valeria A. Ferreira DO, MSc Ost, PGCAP

General Osteopathic Treatment (GOT) - Oliver Hintz BSc Ost.

Kolano w ujęciu osteopatycznym - Marcus Nagel BSc Ost.

Kręgosłup Piersiowy w ujęciu osteopatycznym -  Gwyneth Fadipe DO, Rubina Ali

Miednica i kość krzyżowa  w ujęciu osteopatycznym - Tobias K. Dobler MSc, BSc OSt.

Stopa i staw skokowy w ujęciu osteopatycznym - Nicolas Tanguy, MSc OSt., DO

Powięź I - Alessio lacopini MSc OSt, DO, BSc MS

Metody kliniczne i integracja - Tobias Krug MSc OSt. Heilpraktiker

Embriologia, Morfodynamika, Fenomenologia - Dr Rudiger Goldenstein DO, DPO, MSc Paed Ost.

Strain - Counterstrain - John C. Glover, DO, FAAO

Balance Ligament Tension (BLT) - Michael Vittoria BSc Ost., DO, DPO

Kończyna górna w ujęciu osteopatycznym - Anja Engel - Schulmeyer MSc Ost.

Pediatria w osteopatii - Hannes Joachim-Fischer MSc Ost., DO, MSc Paed Ost.

Kręgosłup szyjny w ujęciu osteopatycznym - Jon Parsons DO, MSc Ost.

Klatka piersiowa i śródpiersie w osteopatii - Giovanii Ruocco MSc Ost., DO

Kręgosłup lędźwiowy w ujęciu osteopatycznym - Gwyneth Fadipe DO, Rubina Ali DO

Terapie manualne wg koncepcji Platsmaana