Lek. Małgorzata Woźniacka

Małgorzata Woźniacka
map
Małgorzata Woźniacka
Lek. Małgorzata Woźniacka
O mnie

Zainteresowania zawodowe: gastroenterologia, nefrologia, choroby zawodowe, choroby pośrednio związane z pracą,prewencja i leczenie udarów mózgu

Języki
angielski
Doświadczenie
WSSZ w Łodzi Oddział Wewnętrzny - staż specjalizacyjny do specjalizacji z chorób wewnętrznych, obecnie stanowisko starszego asystenta; WOMP w Łodzi - staż specjalizacyjny do specjalizacji z Medycyny Pracy; niezbędne staże specjalizacyjne w IMP w Łodzi
Wykształcenie
Akademia Medyczna w Łodzi

II stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych

II stopień specjalizacji w zakresie medycyny pracy

Certyfikaty

Uprawnienia do badań profilaktycznych pracowników w tym również pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące

Uprawnienia do badań lekarskich kierowców

Uprawnienia do badań lekarskich osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń oraz posiadających broń w ramach obowiązków zawodowych

map
Centrum Medicover - Pomorska Łódź
Pomorska 106 91-402 Łódź
500 900 500
Pon - Pt 8:00 - 20:00